Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLUŽBY INTERNETU SLUŽBY INTERNETU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLUŽBY INTERNETU SLUŽBY INTERNETU."— Transkript prezentace:

1 SLUŽBY INTERNETU SLUŽBY INTERNETU

2 Služba FTP - přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem
SLUŽBY INTERNETU • VYBRANÉ SLUŽBY SLUŽBY INTERNETU Služba FTP - přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem Služba Telnet - terminálové spojení se vzdáleným počítačem Služba WWW - přenos hypertextových multimediálních dokumentů Elektronická pošta ( ) Elektronická konference (Mailing List) Diskusní skupiny (News) Pomocné služby - ipconfig, ping, nslookup, tracert, netstat, arp… Všechny služby jsou založeny na modelu klient  server.

3 obousměrný přenos souborů mezi jednotlivými uzly sítě,
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA FTP SLUŽBA FTP služba umožňující: obousměrný přenos souborů mezi jednotlivými uzly sítě, omezenou práci se souborovým systémem vzdáleného počítače. protokol aplikační vrstvy využívaný touto službou: FTP ~ File Transfer Protocol. Na obou počítačích běží tyto tři procesy: proces pro řízení komunikace (protokolu), proces pro řízení přenosu dat, uživatelské rozhraní (disponující sadou příkazů).

4 SLUŽBA FTP SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA FTP KLIENT FTP SERVER FTP
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PŘÍKAZY ŘÍZENÍ PROTOKOLU ŘÍZENÍ PROTOKOLU PORT 21 ZPRÁVY ŘÍZENÍ PŘENOSU DAT PORT 20 ŘÍZENÍ PŘENOSU DAT DATA SOUBOROVÝ SYSTÉM SOUBOROVÝ SYSTÉM KLIENT FTP SERVER FTP

5 SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA FTP
FTP servery: Zpravidla veřejně přístupné servery obsahující nespočetné množství informačních zdrojů a volně šiřitelných (shareware) programů pro mnoho systémových platforem. Tyto veřejně přístupné servery se nazývají anonymní FTP servery. Uživatelské jméno pro přihlášení se k anonymním FTP serverům je anonymous (pakliže je přihlášení se vůbec vyžadováno). Některé anonymní FTP servery používají pro vytváření svých obsahů metodu zrcadlení (mirroring), tj. přenesou do svých adresářů kopie jiných anonymních serverů a periodicky je obnovují. Adresáře s těmito kopiemi jiných serverů bývají zpravidla označeny mirrors, resp. MIRRORS (některé systémy respektují malá a velká písmena).

6 Telnet ~ Telecommunication Network
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA TELNET SLUŽBA TELNET Telnet ~ Telecommunication Network Protokol, používaný v počítačových sítích, který pomocí stejnojmenné aplikace Telnet umožňuje uživateli připojit se ke vzdálenému počítači. Jedna z nejstarších služeb, umožňujících komunikaci mezi procesy na úrovni aplikační vrstvy. Telnet emuluje terminál vzdáleného počítače spojeného s lokálním počítačem prostřednictvím sítě (Internetu), tj. přesměruje standardní zařízení vzdáleného počítače (monitor, klávesnici…) na stejná zařízení klienta… Význam této služby v Internetu není nijak velký.

7 Používá se zejména v OS UNIX; služba však existuje i pro OS Windows.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA TELNET SLUŽBA TELNET Formát NVT (Network Virtual Terminal ~ Síťový virtuální terminál) poskytující standardní rozhraní, používá pro znaky a zobrazení 7bitový kód ASCII. Díky tomu Telnet může operovat na různých operačních systémech. Používá se zejména v OS UNIX; služba však existuje i pro OS Windows.

8 WWW ~ World Wide Web (celosvětová »pavučina«)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW WWW ~ World Wide Web (celosvětová »pavučina«) Služba založená na principu klient  server. Program klient WWW, komunikující se serverem, formuluje požadavky na přenesení souboru (identifikovatelného pomocí URL) a získaný (přenesený) dokument interpretuje. Bezprostřední interpretace přeneseného dokumentu je např. hlavním rozdílem oproti službě FTP…

9 Spolupráce tří standardů:
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW Spolupráce tří standardů: URL ~ Uniform Resource Locator (»jednotný lokátor zdrojů«) jedno jednoznačná identifikace zdroje v Internetu, HTTP ~ Hypertext Transfer Protocol komunikační protokol mezi klientem a serverem, HTML ~ HyperText Mark-up Language jazyk pro formátování komplexních dokumentů.

10 SLUŽBA WWW • URL (Uniform Resource Locator)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • URL (Uniform Resource Locator) Řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné (jedno jednoznačné) specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu (ve smyslu dokumentu nebo služby). URL definuje: protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit, doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru. Obecný tvar URL (ne všechna pole jsou povinná…): protokol://server.doména druhého řádu.generická doména:port/ umístění v rámci serveru?formulářová data (parametry)#kotva

11 SLUŽBA WWW • URL (Uniform Resource Locator)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • URL (Uniform Resource Locator) Příklad URL: Zadání autentizačních informací: Pomocí URL lze zadat také autentizační informace tak, že mezi protokol a doménové jméno je vloženo uživatelské jméno a případně i heslo, oddělené navzájem dvojtečkou a od následující části URL zavináčem: Hesla však není vhodné odesílat přes nešifrované protokoly!

12 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Komunikační protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML mezi klientem a serverem. Spolu s elektronickou poštou je nejvíce používanou službou. V současné době je protokol používán i pro přenos dalších informací: pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor (podobně jako ), společně s formátem XML se používá pro tzv. webové služby (spou- štění vzdálených aplikací), pomocí aplikačních bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např. FTP nebo SMTP.

13 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Příklad komunikace: Uživatelský program (klient) se připojí na server cs.wikipedia.org a zašle tento dotaz: GET /wiki/Wikipedie HTTP/1.1 Host: cs.wikipedia.org User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; cs)Presto/ Version/10.60 Accept-Charset: UTF-8,* Tímto dotazem klient žádá o dokument /wiki/Wikipedie na serveru cs.wikipedia.org. Sděluje svou totožnost (Opera verze 10.60) a ozna- muje, že podporuje kódování UTF-8. (Pozn.: Ve skutečném dotazu je podobných informací ještě více, toto je zjednodušený příklad.)

14 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Odpověď serveru: HTTP/ OK Date: Fri, 15 Oct :20:25 GMT Server: Apache/ (Unix) PHP/4.3.8 X-Powered-By: PHP/4.3.8 Vary: Accept-Encoding,Cookie Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate Content-Language: cs Content-Type: text/html; charset=utf-8 Hlavička obsahuje informaci o tom, že dotaz se zdařil (200 OK), datum a čas vyřízení dotazu, popis serveru, který odpovídá, informace o typu vráceného dokumentu (MIME typ text/html v kódování UTF-8) a další informace. Za touto hlavičkou následuje jeden prázdný řádek (označující její konec) a pak požadovaný HTML dokument.

15 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP používá, stejně jako některé další aplikace, tzv. jednotný lokátor zdrojů (URL). Samotný protokol HTTP neumožňuje šifrování ani zabezpečení inte- grity dat. Pro zabezpečení HTTP se proto často používá TLS spojení nad TCP, označované jako HTTPS. Protokol TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol, poskytující možnost zabezpečené komunikace pro služby jako WWW, elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy, umožňují aplikacím komunikovat po síti způsobem, který zabraňuje odposlou- chávání či falšování zpráv.

16 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) TLS poskytuje svým koncovým bodům autentizaci a soukromí při komunikaci v síti Internet. Typicky je autentizován pouze server (tedy jeho totožnost je zaručena), zatímco klient zůstává neautentizován. To znamená, že koncový uživatel (ať člověk či aplikace, jako třeba webový prohlížeč) si může být jist, s kým komunikuje. Př.:

17 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Protokol funguje způsobem dotaz-odpověď: Uživatel pomocí programu (obvykle internetového prohlížeče) pošle serveru dotaz ve formě čistého textu, obsahujícího označení požadovaného dokumentu, informace o »schopnostech« prohlížeče atd. Server poté odpoví pomocí několika řádků textu popisujících výsle- dek dotazu (zda se dokument podařilo najít, jakého typu dokument je atd.), za kterými následují data (samotný požadovaný dokument).

18 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Pokud uživatel bude mít po chvíli další dotaz na stejný server, bude se jednat o další, nezávislý dotaz a odpověď: Z hlediska serveru nelze poznat, jestli tento druhý dotaz jakkoli souvisí s předchozím. Kvůli této vlastnosti se protokolu HTTP říká bezestavový protokol (protokol neumí uchovávat stav komunikace, dotazy spolu nemají souvislost). Tato vlastnost je nepříjemná pro implementaci složitějších procesů (např. internetový obchod potře- buje uchovávat informace o identitě zákazníka, o obsahu jeho »ná- kupního košíku« apod.). Proto byl protokol HTTP rozšířen o tzv. HTTP cookies, které umož- ňují serveru uchovávat si informace o stavu spojení na počítači uživatele.

19 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Cookies v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

20 SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový, mohou však být ne zcela bezpečné pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvní- kovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěv- níka (jaké informace vyhledává, jak často daný web navštěvuje atd.). Těchto informací se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, atd. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné. Cookies lze zneužít zejména tehdy, pokud získá útočník přístup k po- čítači uživatele, neboť cookies na počítači nejsou nijak chráněny. Pak lze např. předstírat cizí identitu.

21 SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language) Jazyk pro formátování komplexních dokumentů neboli tzv. značkovací jazyk pro vytváření hypertextových dokumentů. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Jazyk je aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML (SGML  Standard Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně ovlivňovaly definici jazyka.

22 SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language) Jazyk HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich vlastností (atributů) definovaných pro danou verzi. Mezi značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam (sémantika) obsaženého textu. Jednotlivé značky a jejich vlastností se uzavírají mezi úhlové závorky. Část dokumentu, tvořená otevírací značkou, nějakým obsahem a od- povídající ukončovací značkou, tvoří prvek (element) dokumentu. Př.: <B> je otevírací značka pro zvýraznění textu (tučný text), </B> ukončovací značka tohoto elementu.

23 SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language) Příklad zápisu elementu hypertextového dokumentu: Př.: <B>Tučná Karkulka</B> Jde o prvek obsahující text, který bude zvýrazněn (zobrazen tučným písmem). Součástí obsahu prvku mohou být další vnořené prvky: Př.: <B><I>Tučná Karkulka</I></B> V tomto případě bude text zobrazen (typograficky nesprávně zvýrazněn) tučnou kurzívou. Ukázka zápisu prvku s atributem: Př.: <A href=" target="_blank">Hoď čučku!</A>

24 <jméno_schránky>@<poštovní_uzel>
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA Předpoklady: přepravní systém (poštovní programy) pro přenos zpráv, jednoznačná identifikace uživatelů (adresa). jméno_schránky ... identifikace poštovní schránky uživatele (často splývá s už. jménem na daném poč.) poštovní_uzel doménové jméno poštovního serveru, na němž je poštovní schránka zřízena Př.:

25 Každý uživatelský počítač měl být zároveň pošt. serverem...
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • VÝVOJ Původní představa Současný stav PS U U INTERNET Každý uživatelský počítač měl být zároveň pošt. serverem... Uživatelský počítač je připojen ke speciálnímu poštovnímu serveru...

26 SLUŽBA E-MAIL • ARCHITEKTURA
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • ARCHITEKTURA Mail Transfer Agent Mail User Agent Program: poštovní klient (MUA ~ Mail User Agent). Aktivní složka (uživatelská) zajišťující: komunikaci s uživatelem vytváření nových zpráv zpracování došlých zpráv Bývá provozován na PC, které nemusí být trvale v provozu. Program: poštovní server (MTA ~ Mail Transfer Agent). Pasivní složka vyřizující požadavky klienta, zabezpečující přenos zpráv mezi uzly (předání zpráv příslušnému poštovnímu serveru příjemce) Poštovní server je trvale v provozu.

27 SLUŽBA E-MAIL • PROTOKOLY
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • PROTOKOLY POŠTOVNÍ KLIENT ODESÍLATELE POŠTOVNÍ SERVER ODESÍLATELE POŠTOVNÍ SERVER PŘÍJEMCE POŠTOVNÍ KLIENT PŘÍJEMCE INTERNET SMTP POP3 Zasílání zpráv protokol SMTP ~ Simple Mail Transfer Protocol klient  poštovní server odesílatele  poštovní server příjemce Příjem zpráv protokol POP3 ~ Post Office Protocol poštovní server příjemce  klient

28 SLUŽBA E-MAIL • PORTY SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL POŠTOVNÍ KLIENT
ODESÍLATELE POŠTOVNÍ SERVER ODESÍLATELE POŠTOVNÍ SERVER PŘÍJEMCE POŠTOVNÍ KLIENT PŘÍJEMCE INTERNET SMTP POP3 POŠTOVNÍ SERVER S MAILBOXEM UŽIVATELE POČÍTAČ UŽIVATELE MUA SMTP port 25 MTA POP3 port 110 IMAP4 port 143

29 SLUŽBA E-MAIL • KOMUNIKACE
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • KOMUNIKACE Poštovní server je program »naslouchající« na smluveném portu č. 25 (port určuje aplikační protokol, jemuž jsou přenášená data určena). Poštovní server odesílatele (PSO) inicializuje spojení a žádá poštovní server příjemce (PSP) o převzetí zprávy: 1. PSO (klient) žádá PSP o převzetí zprávy 2. PSP smluvenou sekvencí znaků ozn. připravenost k činnosti; na žádost PSO je zřízen obousměrný přenosový kanál 3. PSO (klient) se představí: uvede svou doménovou adresu, generuje příkazy SMTP, kterými sdělí: adresu odesílatele pošty, adresu příjemce(-ů) pošty.

30 SLUŽBA E-MAIL • KOMUNIKACE
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • KOMUNIKACE 4. PSP na příkazy odpoví tříznakovým kódem doplněným o textový popis stavu; možné stavy: příjemce je na PSP registrován  zpráva je předána a uložena do jeho schránky, příjemce není na PSP registrován, ale PSP zná jeho správnou adresu: PSP zprávu přijme a pošle ji dál, PSP zprávu nepřijme, ale adresu sdělí PSO, PSP nezná jeho správnou adresu; zprávu nepřijme, což oznámí odesílateli, PSP zprávu odmítne.

31 SLUŽBA E-MAIL • FORMÁT ZPRÁVY
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • FORMÁT ZPRÁVY Hlavička zprávy obsahuje strukturované informace, podle nichž bude zpráva odeslána, přenášena a doručována, od těla zprávy je oddělena alespoň jedním prázdným řádkem. Tělo zprávy obsahuje nestrukturované informace (vlastní zprávu).

32 SLUŽBA E-MAIL • FORMÁT ZPRÁVY
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • FORMÁT ZPRÁVY Hlavička zprávy je sestavována klientským programem. Obsahuje: adresu odesílatele zprávy, adresu příjemce zprávy, datum a čas odeslání zprávy, předmět zprávy, další informace. Jednotlivé položky tvoří samostatné řádky. Syntaxe položky: název:hodnota název ~ klíčové slovo hodnota ~ obsah položky

33 SLUŽBA E-MAIL • FORMÁT ZPRÁVY
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • FORMÁT ZPRÁVY Tělo zprávy: Původně přenos čistě textových zpráv, tj. znaků anglické abecedy z první poloviny kódové tabulky ASCII, které lze kódovat na 7 bitech. Požadavek: Přenášet poštou i jiná data: Proto je nutno: zajistit správný přenos 8 bitových dat přenosovými kanály, zakomponovat netextová data do zprávy tak, aby je příjemce dokázal rozpoznat, definovat povahu netextových dat, aby příjemce poznal o jaká data jde a podle toho s nimi mohl naložit. Všechny tři uvedené problémy řeší nadstavba nad SMTP: standard MIME ~ Multipurpose Internet Mail Extensions

34 SLUŽBA E-MAIL • STANDARD MIME
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • STANDARD MIME je nadstavbou standardu SMPT, který nemění, jen doplňuje; netýká se přenosových mechanizmů, které tak nemusí být upravovány, umožňuje do těla zprávy zakomponovat i jiná, než čistě textová data (vložený obrázek / zvuk / videosekvence…), umožňuje, aby k textové zprávě bylo možno připojit prakticky cokoliv, co má formu souboru, definuje, jak je třeba daný typ souboru konvertovat a popsat (o jaký typ souboru jde), aby příjemce po rozbalení věděl, jakým programem je třeba soubor zpracovat, musí být podporován klientskými programy jak na straně odesílatele, tak na straně příjemce: položka Mime-Version: 1.0.

35 SLUŽBA E-MAIL • KÓDOVÁNÍ
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • KÓDOVÁNÍ Způsoby kódování 7bit, quoted-printable, base64, 8bit, binary, x-token. O výběru konverze je třeba informovat klientský program příjemce  informace předávaná v hlavičce zprávy. Př.: V hlavičce zprávy bude např. uvedeno: Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Příklad: Text: Milý pane inženýre Kódování quoted-printable: Mil=FD pane in=BEen=FDre Kódování base64: TWls/SBwYW5lIGlunmVu/XJlDQo=

36 SLUŽBA E-MAIL • TYPY DAT
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • TYPY DAT text tento typ dat používají různé znakové sady; prostý text, formátovaný text, text ve form. HTML, multipart kombinace více různých částí, popř. i různých typů dat v jednom celku, message .... zpráva (při reply), application . binární data (programy, soubory apod.), image statický obrázek (typu .jpg nebo .gif), audio hlasová či zvuková data, video pohyblivé obrázky, videosekvence… Př.: V hlavičce bude např. uvedeno: Content-Type: text/plain; charset="iso " Content-Type: application/msword; name="Hardware.doc"

37 SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
P: 220 mail.fce.vutbr.cz ESMTP Server O: HELO mbox.iol.cz P: OK O: MAIL FROM: P: 250 OK O: RCPT TO: > O: RCPT TO: P: 550 No such user here O: DATA P: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF> O: Text zprávy O: Zpráva může mít více řádků O: <CRLF>.<CRLF> O: QUIT P: 221 mail.fce.vutbr.cz Service closing OTEVŘENÍ SPOJENÍ IDENTIFIKACE ODESÍLATELE A PŘÍJEMCE(-Ů) VLASTNÍ ZPRÁVA (UKONČENÁ TEČKOU NA SAMOSTATNÉM ŘÁDKU) UKONČENÍ SPOJENÍ

38 P: 551 User not local; pleas try <cerveny@mail.vol.cz>
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA Z předchozí ukázky je vidět, že zpráva, určená více příjemcům, se posílá jen jednou. Jestliže PSP jméno uživatele nezná, může vrátit např. tyto alternativní odpovědi: příjemce není na PSP zaregistrován a PSP nezná jeho správnou adresu  omezí se na konstatování: P: 550 No such user here příjemce není na PSP zaregistrován, ale PSP zná jeho správnou adresu  PSP zprávu nepřijme, ale adresu sdělí odesílateli: P: 551 User not local; pleas try příjemce není na PSP zaregistrován, ale PSP zná jeho správnou adresu  PSP zprávu přijme a pošle dál: P: 251 User not local; will forward to

39 SLUŽBA E-MAIL • ODDĚLENÍ KLIENTA OD SERVERU • (POP3)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • ODDĚLENÍ KLIENTA OD SERVERU • (POP3) Přenesení klienta na uživatelské počítače  nutnost prostředků pro práci s obsahem poštovní schránky (mailboxu) na vzdáleném poštov- ním serveru. POP3 (Post Office Protocol, verze 3): Protokol pro výběr zpráv z mail- boxu poštovního serveru. Jde o přenos poštovní server  klient. Rozdělení původně jedné poštovní schránky na dvě: schránka na serveru (uchovávání došlých a dosud nevyzvednutých zpráv) schránka na HDD uživatele (uložení vyzvednutých zpráv). Práce off-line: Se zprávami pracujeme bez připojení k poštovnímu serveru...

40 SLUŽBA E-MAIL • ODDĚLENÍ KLIENTA OD SERVERU • (IMAP4)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA SLUŽBA • ODDĚLENÍ KLIENTA OD SERVERU • (IMAP4) Protokol IMAP4 (Internet Mail Access Protocol, verze 4) umožňuje přístup ke schránce z více míst, užívat více schránek u jednoho poštovního klienta, manipulovat s obsahem schránky na serveru jako s jinými lokálními dokumenty, není určen k doručování pošty (poznámka k obousměrné šipce v obrázku na slide 11).

41 ELEKTRONICKÉ KONFERENCE
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA ELEKTRONICKÉ KONFERENCE Použití elektronické pošty pro automatickou distribuci příspěvků všem účastníkům konference... V rámci elektronické konference pracujeme se třemi adresami: 1. adresa: žádost o zapsání/odhlášení se do/ze seznamu účastníků konference, 2. adresa: zasílání vlastních příspěvků, které jsou rozesílány ostatním účastníkům konference, 3. adresa: připomínky a podněty k vedení konference adresované správci konference.

42 Obdoba elektronické konference.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA DISKUZNÍ SKUPINY Obdoba elektronické konference. Rozdíl: Příspěvky nejsou automaticky rozesílány všem účastníkům, ale jsou shromážděny na vybraných počítačích, kde si je mohou zájemci prohlížet a kam mohou umísťovat »své reakce« ve formě příspěvku nebo zprávou autorovi.

43 SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
PING Program ping (Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními v počítačové síti, která používá rodinu protokolů TCP/IP. Ping při své činnosti periodicky odesílá IP datagramy a očekává odezvu protistrany. Při úspěšném obdržení odpovědi vypíše délku zpoždění (latence) a na závěr statistický souhrn.

44 SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
PING Parametrem programu ping je doménové jméno nebo IP adresa síťového rozhraní, jehož dostupnost chceme prověřit. Je-li uvedeno doménové jméno, je nejprve přeloženo pomocí DNS na IP adresu. Program využívá zprávy »Echo Request« (typ 8, výzva) a »Echo Reply« (typ 0, odpověď) protokolu ICMP. Výzvy jsou odesílány na cílovou IP adresu a ve stanoveném limitu se očekává odpověď (typicky 3 sekundy). Jednotlivé výzvy obsahují čísla, podle kterých je možné identifikovat jednotlivé odpovědi nebo jejich ztrátu. Program průběžně vypisuje, které odpovědi již došly a s jakým zpožděním (latencí).

45 SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
PING Možnosti příkazu:

46 ipconfig (Internet Protocol Configuration)
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY IPCONFIG ipconfig (Internet Protocol Configuration) ipconfig je základní diagnostický příkaz, který vypíše síťová nastavení všech existujících síťových adaptérů a připojení. Při problémech s při- pojením vás může někdo, koho žádáte o radu, požádat o zaslání to- hoto výpisu. Příkaz se spouští z »dosovského okna« systémové konzoly: v OS Windows XP: Start / spustit / cmd, v OS Vista nebo W7: Start / hledat / cmd, nebo v jakékoliv verzi Windows použitím kombinace kláves Windows + R ( ). R

47 SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG Do »dosovského okna« zadáme příkaz cmd a do následně otevřeného »černého/modrého« okna příkaz ipconfig –all… Zobrazí se výpis:

48 Popis: Název adaptéru tak, jak je uveden v ovladačích.
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY IPCONFIG Ve výpise jsou uvedena nastavení všech adaptérů a připojení v počí- tači. Je třeba si najít výpis toho správného adaptéru. V českých verzích Windows je obvykle nadepsán »Adaptér sítě Ethernet • Připojení k místní síti:« Jednotlivé řádky výpisu mají tento význam: Přípona DNS podle připojení: V domácích podmínkách, kde se pracuje v pracovní skupině a ne v doméně, je prázdné. Popis: Název adaptéru tak, jak je uveden v ovladačích. Fyzická adresa: MAC adresa adaptéru. Tato adresa slouží k navázání spojení na linkové vrstvě, někteří provideři podle ní filtrují připojení. Tuto adresu přiděluje výrobce karty a měl by garantovat, že na světě nebudou existovat dvě karty se stejným číslem.

49 Adresa IP: IP-adresa dané síťové karty.
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY IPCONFIG Protokol DHCP povolen, Automatická konfigurace povolena: Aby si počítač mohl automaticky převzít nastavení z DHCP serveru, musí být obě položky Ano. Pokud nastavujeme IP-adresu, masku, výchozí bránu a DNS ručně, má položka Automatická konfigurace povolena hodnotu Ne. Adresa IP: IP-adresa dané síťové karty. Maska podsítě: Tato maska udává, která část IP-adresy je adresa sítě a která část je adresa počítače. V domácích podmínkách se nej- častěji setkáme s maskou , která značí, že jde o síť s max. 254 počítači (na obrázku / značí, že jde o síť , jednotlivé počítače mohou mít adresu 1 až 254).

50 SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG Výchozí brána je IP-adresa, na kterou jsou posílány pakety, které směřují do jiné než lokální sítě. Typicky je sem směřována veškerá komunikace s internetem. Pokud má být daný síťový adaptér používán pro komunikaci s internetem, musí být výchozí brána zadána, pokud není zadána nebo je uvedeno špatné číslo, komunikace s internetem nefunguje. Server DHCP: Tento údaj, který nám říká, ze kterého serveru byla převzata autoamtická konfigurace, je pouze orientační. Servery DNS: Tato položka udává, které DNS servery budou použity pro překlad doménových jmen na IP-adresy. Pokud nemáme uve- den ani jeden funkční DNS server, je komunikace do internetu ome- zená; například ICQ nebo skype fungují, ale běžné www stránky ne.

51 SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG Zapůjčeno, Zápůjčka vyprší: Udává, kdy byla převzata automatická konfigurace z DHCP serveru a kdy ji bude muset počítač znovu načíst. Pokud by zde byl uveden špatný datum nebo čas, zkontro- lujte nastavení datumu a času na vašem DHCP serveru (typicky na routeru nebo routeru s wifi).


Stáhnout ppt "SLUŽBY INTERNETU SLUŽBY INTERNETU."

Podobné prezentace


Reklamy Google