Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroanalýza vývoje jednotlivých spotřebitelských cen Mgr. Robert Murárik  Detailní analýza pohybu cen u jednotlivých položek v jednotlivých prodejnách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroanalýza vývoje jednotlivých spotřebitelských cen Mgr. Robert Murárik  Detailní analýza pohybu cen u jednotlivých položek v jednotlivých prodejnách."— Transkript prezentace:

1 Mikroanalýza vývoje jednotlivých spotřebitelských cen Mgr. Robert Murárik  Detailní analýza pohybu cen u jednotlivých položek v jednotlivých prodejnách  Cíl: získat poznatky o chování prodejců při změnách cen a zjistit jak se liší u různých skupin koše

2 Šetření spotřebitelských cen n U běžných položek je cena šetřena na 150 až 200 místech (prodejnách) n Výsek souboru zjištěných dat (cena + kód):

3 Co budeme počítat ? n četnosti změn ceny = počet případů, kdy došlo ke změně ceny, k počtu všech případů (všechny měsíce ve všech prodejnách), u četnosti snižování ceny, u četnosti zvyšování ceny, u četnosti v měsících (sezónnost četností), u počty různě velkých procentních změn cen n průměrné velikosti změn ceny (v %) u průměrná velikost poklesu a růstu, u průměrné změny v měsících (sezónnost velikostí změn) n průměrné délky období beze změny ceny = po jak dlouhou dobu nechávají v průměru prodejci cenu dotyčné položky beze změny u přímo zjištěné, dopočtené implicitně z četností, u po snížení ceny a po zvýšení ceny n odlišnost chování při zvyšování a snižování cen ?

4 Data n od 1/2001 do 12/2005 (příslušný spotřební koš) n obrovské množství dat s mnoha defekty, mnoho výpočtů a výsledků (složité, zdlouhavé, velké nároky na paměť) n celé provedu pro 257 položek vybraných, aby z každé podskupiny zastupovaly 60 % stálé váhy n zde popíšu první pilotní výsledky provedené na 2 položkách

5 Eidamská cihla 1 kg, kód 0114502 u převažuje rostoucí trend, který trval prakticky celé sledované období kromě období cca jednoho roku od 4. čtvrtletí 2002

6 Výsledky – eidamská cihla n četnost změn 0,32 (počet platných pozorování 9331, změn 3003) n četnost zvyšování ceny 0,18 (počet zvyšování ceny 1662) n četnost snižování ceny 0,14 (počet snižování ceny 1341) n sezónnost četností: n Sezónní zvyšování převažuje od října do ledna, ve zbylých měsících převažuje spíše snižování ceny. n u Při výrobě běžných sýrů z kravského mléka není nějaký věcný důvod k sezónnosti pohybu jejich ceny. u Úvaha: prodejci využijí Vánoční růst poptávky k vyššímu zvýšení ceny a pak mohou (marketinkově výhodně) ve zbylých částech roku zlevňovat. n Nejklidnějším měsícem květen, nejméně klidný říjen (změna ceny ve všech říjnech u všech prodejců v cca 40 % případech).

7 Výsledky – eidamská cihla n Změny cen podle velikosti v % n nejčatěji růsty okolo 5 %, těsně následují růsty okolo 10 %, n poklesy nejčastěji okolo 10 %, těsně následují poklesy okolo 5%, n mezi vyššími změnami zase kralují změny okolo 15 %, n =>racionálnost chování prodejců (náklady jídelníčku, psychologické efekty),

8 Výsledky – eidamská cihla n průměrná velikost změny cen (v abs. hodnotě) 8,89 %, n průměrná velikost změny cen (bez abs. hodnot) 0,61 %, u průměrná velikost zvyšování cen 8,59 %, u průměrná velikost snižování cen -9,27 %, n sezónnost: n i při třídění na měsíce, směřuje výše průměrných pohybů k 10 % u výjimka jen únor - průměrná výše zvyšování cen 6,8 % n => sezónnost spotř. ceny dána četností změn cen, ne velikostí skoků n => V období rostoucí ceny resp. klesající ceny prodejci nemění výši zvyšování resp. snižování cen, ale jejich četnost.

9 Výsledky – eidamská cihla n Prům. délka období beze změny ceny (změna po měsíci = délka 1) n a) přímý výpočet (numericky složité, řešeno programem ve Visual Basicu, proto někdo počítá jen implicitně) u 2,73 měsíce (2747 souvislých období, použito 7494 pozorování, 80,3%) u po růstu ceny: 3,13 měsíce (1514 souvislých období) u po pokl. ceny: 2,23 m. (1233 období), významný rozdíl (? slevové akce) n b) implicitní výpočet u (1) Průměrná délka období beze změny ceny = 1 / celková četnost změn … 3,11 u (2) Průměrná délka období beze změny ceny = -1 / ln (1-celk. četnost změn).. 2,57 n

10 Vepřová pečeně s kostí 1 kg, kód 0112101 u mírně převažují období s klesajícím trendem u tj. rozdíl ve srovnání s vývojem ceny eidamské cihly, kde převažoval rostoucí trend

11 Výsledky – vepřová pečeně s kostí n četnost změn 0,51 (4667 změn / 9239; eidam 0,32) n četnost zvyšování ceny 0,25 (2273 zvýšení; eidam 0,18) n četnost snižování ceny 0,26 (2394 snížení; 0,14) n sezónnost četností: n Sezónní snižování cen převažuje od listopadu do března, v dubnu a květnu mírně zvyšování cen, od června do října převažuje zvyšování cen. u Ve výrobě vepřového masa opět nevzniká silný důvod k této sezónnosti. u Sezónnost četností zrcadlově otočená proti eidamu, (proč?, maso možná „populární výstavní“ položka). n => průměrování výsledků jednotlivých položek podle skupin položek skryje zajímavé informace

12 Výsledky – vepřová pečeně s kostí n Změny cen podle velikosti v % n nejčastěji růsty i poklesy okolo 5 %, s odstupem násl. růsty okolo 10 %, n mezi vyššími změnami okolo 15 % n =>racionálnost chování prodejců n n u eidamu cca stejný počet změn okolo 5 a 10 %, zde velká převaha změn okolo 5 % (při vyšší četnosti) n => nižší skoky, ale častěji -> jiná strategie prodejců

13 Výsledky – vepřová pečeně s kostí n průměrná velikost změny cen (v abs. hodnotě) 8,12 %, n průměrná velikost změny cen (bez abs. hodnot) -0,02 %, u průměrná velikost zvyšování cen 8,32 % u průměrná velikost snižování cen -7,94 % n průměry mírně nižší než u eidamu, n sezónnost: n jako u eidamu většinou stabilní průměry, výjimka: v lednu (11,3 %) a v únoru (6,2 %) => v lednu a únoru jiná strategie

14 Výsledky – vepřová pečeně s kostí n Prům. délka období beze změny ceny n a) přímý výpočet u 1,83 měsíce (4425 souvislých období, použito 9239 pozorování, 87,5%) F po růstu ceny: 1,94 měsíce (2143 souvislých období) F po poklesu ceny: 1,73 měsíce (2282 souvisl. období) u U eidamu bylo významně kratší období po poklesu než po růstu. n Shrnutí porovnání: u u pečeně častější změny o menší skoky ceny, u odlišné sezónnosti četností, u u eidamu kratší doba mezi změnami cen po poklesu než po růstu ceny Uvedené položky jsou podobného druhu (populární, nezpracované, základní potraviny) a i tak jsou u nich patrné významné rozdíly ve strategii změn jejich prodejních cen.


Stáhnout ppt "Mikroanalýza vývoje jednotlivých spotřebitelských cen Mgr. Robert Murárik  Detailní analýza pohybu cen u jednotlivých položek v jednotlivých prodejnách."

Podobné prezentace


Reklamy Google