Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bytová situace v ČR (a politika bydlení)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bytová situace v ČR (a politika bydlení)"— Transkript prezentace:

1 Bytová situace v ČR (a politika bydlení)
Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Bytová situace v ČR (a politika bydlení)

2 Úvodem ilustrativní čísla
Průměrná velikost bytu v ČR = 76,3 m2 , což je 13. místo v EU Průměrný počet obyvatel na jeden trvale obydlený byt = 2,6, což je 11. místo v EU Průměrné stáří bytů v ČR = 42,5 roků, což je v průměru EU, ale z hlediska zanedbanosti bytového fondu /a vybavenosti/ v poslední desítce zemí EU. Zdroj: Housing Statistic in the Europian Union. Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations

3 Vybrané statistické údaje o bytech
Kolik je v ČR celkem bytů? Podle SLDB v r celkem 4,4 mil. bytů, v r ,66 mil bytů. Jaká je struktura bytového fondu? Podle ČSÚ publikovaného v r (SILC) ve vlastním domě bydlí 63,0% domácností, v bytě obývaném členem družstva 11,1%, v nájemním bytě 22,6%, v ostatních bytech (např. bezplatně užívaných) 3,3% domácností. Jaká je vybavenost byty v ČR? V r v průměru 427 bytů/1000 obyvatel, v r bytů/1000 obyvatel.

4 Nárůst bytových jednotek 1990-2010
Nárůst přibližně o nových bytů, z toho 75% novostavby a 25% rekonstrukce, nástavby, přístavby, od r přibývá bytů ročně, za dané období zaniklo cca bytů (vyjmutí z bytového fondu, přeměna na nebytový prostor, kanceláře), Hlavní důvody zániku bytů: pokračující regulace nájemného a bytů, uvolnění nájemného u nebytových prostor, v současnosti ročně zanikne maximálně několik jednotek tisíc bytů.

5 Koncepce státu v oblasti bydlení do r. 2020
Ekonomická přiměřenost Způsob a forma zásahu státu musí respektovat elementární ekonomické principy trhu. Udržitelnost veřejných a soukromých financí Pokud nebude respektováno ekonomické hledisko, dojde ke zvyšování nároků na státní rozpočet. Zvýší se tím vázanost výdajů veřejného a soukromého rozpočtu, což povede ke snížení konkurenceschopnosti ČR. Stát je odpovědný za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení, pomoc státu musí spočívat v kombinaci nástrojů, které působí preventivně, motivačně a jsou maximálně efektivní. Zdroj: Koncepce bydlení ČR do roku [cit ]. Dostupné na WWW: <

6 Cíle a priority bytové politiky
Zdroj: tamtéž, s. 100

7 Bytová politika státu - trendy
Demografický pokles – nižší poptávka po bytech, změny v oblasti regulace nájemného, růst životních nákladů, vývoj cen nemovitostí a stavebních pozemků, stavebních prací – to vše vede ke změnám v bytové politice ČR. Cíle bytové politiky státu (stručně): Právní předpisy (občanský zákoník, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, o vlastnictví bytů, o podpoře výstavby družstevních bytů aj.). Podpůrné nástroje – státní programy podpory bydlení, státní fond rozvoje bydlení, podpora stavebního spoření a hypotéčních úvěrů. Program regenerace panelových sídlišť, výstavby technické infrastruktury, oprav domovních olověných rozvodů, program PANEL, Zelená úsporám aj.

8 Satelitní městečka, sídelní kaše – nový fenomén
Význam: jde o lokalitu ležící poblíž velkých měst nebo industriálních oblastí (továrna, závod) a sdílející ekonomický a demografický systém. Vede k tvorbě rozsáhlých aglomerací. Satelitní městečko může být: industriální, rekreační, obytné, finanční, vojenské, historické, rasové a etnické. V ČR inspirováno zahraničím. Movití klienti si nechávají stavět na relativně malých pozemcích luxusní domy dle zahraničních katalogů – „podnikatelské baroko“. Avšak bezkoncepční skupiny rodinných domů. Dnes změna: kupující jsou náročnější – chtějí kvalitnější architekturu, přístup k infrastruktuře (školka, lékař, fitness-centrum, nákupní centrum aj.).

9 Satelitní městečka, sídelní kaše – nový fenomén
Obyvatelé satelitů versus starousedlíci – bariéra mezi původními obyvateli a „náplavou“ je silný sociální aspekt. Pocit, že přistěhovalci nechtějí vytvářet společenské vazby a povyšují se.

10 Sídelní kaše = urban sprawl
Popisuje rozrůstání měst a obcí do okolí krajiny. Nové obytné celky, které jsou složené z rodinných a řadových domků, většinou vznikají v sousedství předměstských vesnic. Prostorové rozpínání je reálná skutečnost – doslova „rozlézání, roztažení či natahování“ – přesně vystihuje probíhající rozlézání a s ním spojené řídnutí měst. Prostředí bez tradičních městských veřejných prostor a ztrátu městskosti.

11 (Vybrané) použité zdroje
Bytová výstavba v České republice. Český statistický úřad [cit ]. Dostupné na WWW: < Bytová politika v České republice. Sdružení nájemníků v ČR. 2010, č. 12 [cit ]. Dostupné na WWW: < Satelitní městečka. Reality do noty. 2011, č. 1. [cit ]. Dostupné na WWW: < HNILIČKA, P. Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domků. ARCHIweb [cit ]. Dostupné na WWW: <


Stáhnout ppt "Bytová situace v ČR (a politika bydlení)"

Podobné prezentace


Reklamy Google