Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE POSLÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE POSLÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE POSLÁNÍ
Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout znalosti v praktické dovednosti, případně zkušenosti Akcelerovat jejich navazující profesní kariéru VIZE Naším záměrem je vytvořit silnou sociální skupinu úspěšných marketingových profesionálů vycházející z elitního vzdělávacího programu (VS 3MK) a opírající se o dlouhodobou vzájemnou spolupráci a podporu jejích členů zejména v oblastech osobního rozvoje, profesního růstu a networkingu. HLAVNÍ ÚKOLY PRO AKADEMICKÝ ROK Průběžné zvyšování kvality výuky v jednotlivých předmětech Další rozvoj spolupráce s partnerskými firmami Spuštění digitální platformy komunity absolventů VS a rozjezd konkrétních aktivit Výuka Partneři Komunita TŘI PILÍŘE „7“ DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: Stanete se součástí výběrové skupiny s talentovanými a motivovanými spolužáky. Utvoříte si ucelený přehled o profesionálním marketingu v podnikové praxi a rozvinete své marketingové znalosti v praktické dovednosti. Při spolupráci s partnerskými firmami dostanete příležitost nahlédnout pod pokličku různých byznysů. Zažijete osobní přístup pedagogů ve výuce a moderní výukové metody. Zejména při intenzívní práci na týmových projektech poznáte daleko více své spolužáky a vytvoříte si často přátele na celý život. Budete se moci podílet na vytváření, budování a využívání komunity VS. Získáte podstatnou konkurenční výhodu na startu své profesní kariéry a díky spolupráci v komunitě dokážete výrazně zefektivnit a akcelerovat Váš další profesní růst. Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS

2 3MG 521 Product/brand marketing
Vyučující CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE? Pochopení klíčové funkce marketingu ve firmě se zvláštním důrazem na stěžejní pozici brand manažera a jeho specifické úkoly Simulace marketingových rozhodovacích procesů na této pozici a rozvoj odpovídajícího marketingového myšlení Praktické dovednosti potřebné při zpracování reálného marketingového plánu pro konkrétní značku v rámci týmového projektu kurzu -společně s odborníky firmy Kraft foods Řešení případových studií pod dohledem expertů z praxe V rámci výuky spolupráci s předními mezinárodními FMCG firmami a jejich významnými značkami Příležitosti k navázání budoucí profesní spolupráce s partnery a dalšími externisty kurzu (Tesco, Promotime, IKEA, Markant, Rémy Cointreau,…) Mix znalostí, dovedností a zkušeností potřebný k úspěšnému startu kariéry v oblasti marketingu Ing. Monika Ryšavá Partneři kurzu 3MK

3 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
3MG 523 Segmentace trhu Vyučující CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE? Poskytne Vám marketingový pohled na různost spotřebitelů. Ukáže Vám, jak tuto různost promítnout do konkrétní marketingové orientace. Dá Vám nejen ochutnat, ale i v plné míře využít špičkový, celosvětově užívaný a na českém trhu unikátní výzkumný projekt MML-TGI. Nabídne Vám setkání s předními marketingovými experty. Umožní Vám zasadit vlastní návrhy do reálné praktické roviny rozhodování a podílet se tak na formování marketingového přístupu u konkrétní značky. To vše a ještě další zážitky v družném týmovém prostředí. Kromě spolupráce s partnery kurzu se setkáte i s dalšími společnostmi jako Mindshare, Unilever a TNS AISA . . doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Spolupracující firma Partner kurzu 3MK

4 3MG 524 Komunikační plánování
Vyučující CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE? Prohloubení schopnosti vidění provázanosti marketingové komunikace s ostatními nástroji marketingu Podrobnější náhled na jednotlivé disciplíny marketingové komunikace Možnost propojení získaných teoretických poznatků s reálnými příklady z praxe komunikační agentury Pochopení vztahů mezi zadavatelem a komunikační agenturou, vyjasnění si základních předpokladů pro úspěšnou vzájemnou spolupráci Přednášky s řadou praktických ukázek vedené špičkovými odborníky Týmovou práci při tvorbě komunikačního plánu na základě zadání v reálném prostředí partnerské komunikační agentury Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Partner kurzu Spolupracující firmy: 3MK

5 3MG 522 Marketingový výzkum
Vyučující CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE? Po úspěšném absolvování budete chápat význam marketingového výzkumu ve firemní praxi a možnosti jeho uplatnění. Proniknete prakticky do výzkumných aktivit a metodických postupů, které se uplatňují v současném marketingovém výzkumu,včetně teoretického zázemí, z něhož vycházejí . Seznámíte se s nejnovějšími poznatky z této oblasti, které naznačují další vývoj metodického aparátu. Během výuky se setkáte s odborníky z předních výzkumných agentur. Pochopíte nejdůležitější aspekty marketingového výzkumu a faktory, které mohou ovlivnit jeho kvalitu . Naučíte se zpracovat, prezentovat a obhájit výzkumný marketingový projekt. Rozvinete jak své analytické schopnosti , tak dovednosti při řešení problémů. Předmět Vás připraví pro práci v marketingových odděleních firem, tak abyste se stali kvalifikovanými a náročnými klienty výzkumných agentur, případně se mohli stát i jejich plnohodnotnými pracovníky. Ing. Oldřich Vávra, CSc. Ing.Petra Průšová PhDr. Václav Forst, CSc. Partner kurzu Spolupracující firmy 3MK

6 3MG 525 Strategický marketing & inovace
Vyučující CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE? Utřídění předchozích získaných znalosti v marketingu do uceleného obrazu včetně vidění vzájemných souvislostí a konkrétních aplikací v byznysu Pochopení provázanosti mezi strategickým řízením, marketingovým procesem, strategií, taktikou a potřebou zásadních inovací Rozvoj Vašeho marketingového myšlení v konkrétních situacích podnikové praxe Schopnost rozpoznat limity klasických marketingových postupů na dnešních konkurenčních trzích Praktické metody a nástroje pro vytváření hodnotových inovací Interaktivní přednášky a cvičení s použitím špičkových harvardských případových studií Prakticky zaměřený týmový projekt ve spolupráci s firmou P&G a řadou zajímavých extra bonusů Mgr. Marek Novinský Partner kurzu 3MK


Stáhnout ppt "VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE POSLÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google