Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VS Marketing (3MK) POSLÁNÍ  Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu  Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VS Marketing (3MK) POSLÁNÍ  Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu  Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou."— Transkript prezentace:

1 VS Marketing (3MK) POSLÁNÍ  Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu  Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci  Rozvinout znalosti v praktické dovednosti, případně zkušenosti  Akcelerovat jejich navazující profesní kariéru VIZE  Naším záměrem je vytvořit silnou sociální skupinu úspěšných marketingových profesionálů vycházející z elitního vzdělávacího programu (VS 3MK) a opírající se o dlouhodobou vzájemnou spolupráci a podporu jejích členů zejména v oblastech osobního rozvoje, profesního růstu a networkingu. HLAVNÍ ÚKOLY PRO AKADEMICKÝ ROK 2011-12  Průběžné zvyšování kvality výuky v jednotlivých předmětech  Další rozvoj spolupráce s partnerskými firmami  Spuštění digitální platformy komunity absolventů VS a rozjezd konkrétních aktivit „7“ DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:  Stanete se součástí výběrové skupiny s talentovanými a motivovanými spolužáky.  Utvoříte si ucelený přehled o profesionálním marketingu v podnikové praxi a rozvinete své marketingové znalosti v praktické dovednosti.  Při spolupráci s partnerskými firmami dostanete příležitost nahlédnout pod pokličku různých byznysů.  Zažijete osobní přístup pedagogů ve výuce a moderní výukové metody.  Zejména při intenzívní práci na týmových projektech poznáte daleko více své spolužáky a vytvoříte si často přátele na celý život.  Budete se moci podílet na vytváření, budování a využívání komunity VS.  Získáte podstatnou konkurenční výhodu na startu své profesní kariéry a díky spolupráci v komunitě dokážete výrazně zefektivnit a akcelerovat Váš další profesní růst. Výuka Partneři Komunita TŘI PILÍŘE Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS

2 3MG 521 Product/brand marketing 3MK Partneři kurzu Vyučující Ing. Monika Ryšavá CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE?  Pochopení klíčové funkce marketingu ve firmě se zvláštním důrazem na stěžejní pozici brand manažera a jeho specifické úkoly  Simulace marketingových rozhodovacích procesů na této pozici a rozvoj odpovídajícího marketingového myšlení  Praktické dovednosti potřebné při zpracování reálného marketingového plánu pro konkrétní značku v rámci týmového projektu kurzu -společně s odborníky firmy Kraft foods  Řešení případových studií pod dohledem expertů z praxe  V rámci výuky spolupráci s předními mezinárodními FMCG firmami a jejich významnými značkami  Příležitosti k navázání budoucí profesní spolupráce s partnery a dalšími externisty kurzu (Tesco, Promotime, IKEA, Markant, Rémy Cointreau,…)  Mix znalostí, dovedností a zkušeností potřebný k úspěšnému startu kariéry v oblasti marketingu

3 3MG 523 Segmentace trhu CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE?  Poskytne Vám marketingový pohled na různost spotřebitelů.  Ukáže Vám, jak tuto různost promítnout do konkrétní marketingové orientace.  Dá Vám nejen ochutnat, ale i v plné míře využít špičkový, celosvětově užívaný a na českém trhu unikátní výzkumný projekt MML-TGI.  Nabídne Vám setkání s předními marketingovými experty.  Umožní Vám zasadit vlastní návrhy do reálné praktické roviny rozhodování a podílet se tak na formování marketingového přístupu u konkrétní značky.  To vše a ještě další zážitky v družném týmovém prostředí.  Kromě spolupráce s partnery kurzu se setkáte i s dalšími společnostmi jako Mindshare, Unilever a TNS AISA.. 3MK Partner kurzu Vyučující doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Spolupracující firma

4 3MG 524 Komunikační plánování CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE?  Prohloubení schopnosti vidění provázanosti marketingové komunikace s ostatními nástroji marketingu  Podrobnější náhled na jednotlivé disciplíny marketingové komunikace  Možnost propojení získaných teoretických poznatků s reálnými příklady z praxe komunikační agentury  Pochopení vztahů mezi zadavatelem a komunikační agenturou, vyjasnění si základních předpokladů pro úspěšnou vzájemnou spolupráci  Přednášky s řadou praktických ukázek vedené špičkovými odborníky  Týmovou práci při tvorbě komunikačního plánu na základě zadání v reálném prostředí partnerské komunikační agentury 3MK Spolupracující firmy: Vyučující Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Partner kurzu

5 3MG 522 Marketingový výzkum CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE?  Po úspěšném absolvování budete chápat význam marketingového výzkumu ve firemní praxi a možnosti jeho uplatnění.  Proniknete prakticky do výzkumných aktivit a metodických postupů, které se uplatňují v současném marketingovém výzkumu,včetně teoretického zázemí, z něhož vycházejí.  Seznámíte se s nejnovějšími poznatky z této oblasti, které naznačují další vývoj metodického aparátu.  Během výuky se setkáte s odborníky z předních výzkumných agentur.  Pochopíte nejdůležitější aspekty marketingového výzkumu a faktory, které mohou ovlivnit jeho kvalitu.  Naučíte se zpracovat, prezentovat a obhájit výzkumný marketingový projekt.  Rozvinete jak své analytické schopnosti, tak dovednosti při řešení problémů.  Předmět Vás připraví pro práci v marketingových odděleních firem, tak abyste se stali kvalifikovanými a náročnými klienty výzkumných agentur, případně se mohli stát i jejich plnohodnotnými pracovníky. 3MK Spolupracující firmy Vyučující Ing.Petra Průšová Ing. Oldřich Vávra, CSc. PhDr. Václav Forst, CSc. Partner kurzu

6 3MG 525 Strategický marketing & inovace CO VÁM TENTO KURZ PŘINESE?  Utřídění předchozích získaných znalosti v marketingu do uceleného obrazu včetně vidění vzájemných souvislostí a konkrétních aplikací v byznysu  Pochopení provázanosti mezi strategickým řízením, marketingovým procesem, strategií, taktikou a potřebou zásadních inovací  Rozvoj Vašeho marketingového myšlení v konkrétních situacích podnikové praxe  Schopnost rozpoznat limity klasických marketingových postupů na dnešních konkurenčních trzích  Praktické metody a nástroje pro vytváření hodnotových inovací  Interaktivní přednášky a cvičení s použitím špičkových harvardských případových studií  Prakticky zaměřený týmový projekt ve spolupráci s firmou P&G a řadou zajímavých extra bonusů 3MK Partner kurzu Vyučující Mgr. Marek Novinský


Stáhnout ppt "VS Marketing (3MK) POSLÁNÍ  Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu  Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou."

Podobné prezentace


Reklamy Google