Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná povolení vybraných zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná povolení vybraných zařízení"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná povolení vybraných zařízení
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava

2 Integrovaná prevence a omezování znečištění
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Integrated Pollution Prevention and Control IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí Rady 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění. Cílem směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. SMĚRNICE RADY 96/61/ES ze dne 24. září 1996, o integrované prevenci a omezování znečištění SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008, o integrované prevenci a omezování znečištění Do českého právního řádu je směrnice transponována zákonem: č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Do polského právního řádu je směrnice transponována zákonem: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Nr. 627 z 2001) Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 2

3 Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech V České republice jsou IP v plném znění dostupné veřejnosti na internetu ( ). V Polsku je veřejnosti dostupný pouze seznam vydaných IP. V České republice IP obsahují emisní limity (mg/m3), emisní stropy (t/rok) a další podmínky provozu (časové harmonogramy postupného snižování emisí, povinnost provádění čištění areálů a komunikací, atd. ). V Polsku jsou v IP stanoveny emisní hodinové toky (kg/hod), emisní stropy (t/rok) a emisní limity (mg/m3). V České republice obsahují emisní limity (v mg/m3) v hutním průmyslu pro tuhé i plynné znečišťující látky. V Polsku jsou limity (v mg/m3) stanovené v hutním průmyslu jen pro tuhé znečišťující látky (polétavý prach resp. PM10), pro plynné znečišťující látky emisní limity nejsou stanovovány, pouze hodinové toky (kg/hod). Emisní limity pro tuhé znečišťující látky jsou v Česku stanoveny jednotně vždy na celkový vypouštěný prach. v Polsku jsou někdy stanoveny limity pro PM10, někdy pro prach a jindy pro polétavý prach (? nejednotnost nebo záměr ?). Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 3

4 Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech V České republice jsou IP mnohem častěji měněna. V Polsku jsou IP beze změn, resp. ojedinělé změny z důvodu zásadních změn na zařízeních. V České republice je obsah výrokové části IP tvořen podmínkami provozu, emisními limity (mg/m3), stropy a dalšími podmínkami provozu. V Polsku je obsah výrokové části IP tvořen zejména velice podrobným popisem jednotlivých zařízení, všechna IP mají jednotný systém značení výduchů a komínů. U technologických zdrojů jsou limity (mg/m3) použity v malém rozsahu, a to výhradně pro prach, resp. polétavý prach, limity jsou založeny na přípustném (?) hodinovém toku emisí (tuhých i plynných) v kg/hod. U polských IP jsou limity v mg/m3 uváděny v „kalkulačkových“ hodnotách např. 18 mg/m3 nebo 33 mg/m3. Také hodinové toky jsou uváděny jako např. 3,856 kg/hod. Každoroční prokazování plnění výše uvedených „limitů“ a toků je v Polsku dosti nejasně prováděno… snad měřením / snad jen výpočtem ? Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 4

5 Porovnání objemu výroby v hutním průmyslu
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Porovnání objemu výroby v hutním průmyslu Jako vztažný parametr byla zvolena Výroba koksu (roční výrobní kapacita, stav rok 2011) Podnik v České republice Počet koksárenských baterií Výrobní kapacita v tis. tun ArcelorMittal Ostrava a.s. 3 1500 OKK Koksovny, a.s. 4 800 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 700 CELKEM 9 3000 Podnik v Polské republice Počet koksárenských baterií Výrobní kapacita v tis. tun Zaklady Koksownicze „Zdzieszowice“ Sp. z o.o. 8 4300 Koksownia Przyjazn Sp. z o.o. 5 3300 Kombinat Koksochemiczny „Zabrze“ S.A. 4 1200 ArcelorMittal Poland S.A. Oddzial w Krakowie 1 660 Walbrzyskie Zaklady Koksownicze „Victoria“ 620 Koksownia Czestochowa Nowa Sp. z o.o. 2 300 Carbo-Koks Sp. z o.o. 240 CELKEM 26 10 620 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 5

6 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Umístění koksoven Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 6

7 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Seznam integrovaných povolení polských zařízení předaných České republice (MŽP) LCP zdroje Ciepłownia „Bielszowice”, 41 – 711 Ruda Śląska Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Ciepłownia „Przyjaźń” położonej przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej „EKOTERM“ Sp. z o.o., Zywiec Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia III Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Halemba w Rudzie Sloskiej Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Bielsko-Niala EC 1 Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 12 „Slask“ w Rudzie Sloskiej – Kochlowicach Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 3 „Myslowice“ Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 5 „WIECZOREK“ Katowice Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 6 „WUJEK“ Katowice Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 9 „WESOLA“ Myslowice Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Miechowice, Bytom Technologické zdroje Mittal Steel Poland S.A., Závod Dabrowa Gornicza (dnes ArcelorMittal Poland S.A. - Huta w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza) Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Provoz v Dabrowie Gorniczej Stalownia i Walcownia w Chorzowie Huty Batory Sp. z o.o. SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o. v Gliwicach, produkcia welny szklanej SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o. Dabrowa Gornicza, instalacja II linii technologicznej produkcji szkla plaskiego TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPOLKA AKCYJNA (původně OTOR SILESIA S.A. w Tychach) Zaklady Mechanczne „Bumar Labedy“ S.A., instalcje w Gliwicach, produkcja acetylenu i energii cieplnej Zaklady Metalurgiczne „Silesia“ Spolka Akcyjna- Grupa Impexmetal w Katowicach, produkcja blach i taszm cynkowo-tytanowych, drutu cynkowego, stopow cnku oraz anod cynkowych Příjemcem i vlastníkem textů integrovaných povolení je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Polskou republikou byly předány v 11/2010. Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 7

8 Stručné porovnání IP pro hutní komplexy
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Stručné porovnání IP pro hutní komplexy Ostrava-Kunčice ArcelorMittal Ostrava,a.s. ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. Dąbrowa Górnicza ArcelorMittal Poland S.A. - Oddział w Dąbrowie Górniczej Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Důležité upozornění Dále uvedené porovnání emisních stropů u technologických zdrojů je NUTNÉ CHÁPAT jako orientační ! Důvodem je rozdílnost IP vydaných v ČR a Polsku. Emisní stropy jsou vyčísleny na různý rozsah provozovaných technologických uzlů. V Polsku na všechny výduchy zdrojů přímo podléhající IPPC, v ČR na zdroje mající kontinuální měření emisí, resp. na další. Avšak v podstatě lze konstatovat, že jak na české, tak na polské straně dále uvedené emisní stropy číselně reprezentují emisně nejvýznamnější zařízení. Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 8

9 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 9

10 Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Výroba koksu a koksochemie Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dąbrowa Górnicza - Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Počet koksárenských baterií ArcelorMittal Ostrava, a.s. 3 Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 5 Roční produkce (cks) ArcelorMittal Ostrava, a.s. 1,9 mil. tun koksu Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 2,7 mil. tun koksu (stav při vydání IP) (3,3 mil. tun koksu současnost) Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 10

11 ArcelorMittal Ostrava, a.s.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Emisní stropy Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. ArcelorMittal Ostrava, a.s. tuny / rok Prach 553,09 320 Polétavý prach PM10 433,12 B(a)P 0,015 NO2 877,79 390 SO2 1109,31 155 CO 12529,68 NH3 8,42 HCN 0,37 H2S 7,32 Fenol 0,05 Dehtové látky 8,83 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 11

12 ArcelorMittal Ostrava, a.s.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Emisní strop vztažený na 1 mil. výrobní kapacity koksu Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. ArcelorMittal Ostrava, a.s. Prach 172,8 t / 1 mil.tun 166,7 t / 1 mil.tun NO2 586,8 t / 1 mil.tun 203,1 t / 1 mil.tun SO2 346,7 t / 1 mil.tun 80,7 t / 1 mil.tun ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Technologie výroby koksu - Emisní limity mg/m3 Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Instalacja węglopochodna – Emisní toky kg/h Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 12

13 Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Výroba vysokopecního aglomerátu Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dąbrowa Górnicza - ArcelorMittal Poland S.A. (Mittal Steel Poland S.A.) Počet spékacích pásů ArcelorMittal Ostrava, a.s. 5 (pásy 38/30 m x 2,5 m, 2,1 m/s) ArcelorMittal Poland S.A (pásy m x 4 m, 4 m/s) Roční produkce ArcelorMittal Ostrava, a.s mil. tun aglomerátu ArcelorMittal Poland S.A. 8 mil. tun aglomerátu Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 13

14 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Emisní stropy ArcelorMittal Poland S.A. ArcelorMittal Ostrava, a.s. tuny / rok Od Prach 3 584,6 850 450 NO2 5 625 1 200 SO2 6 750 2 500 2 000 CO Emisní stropy vztažené na 1 mil. výrobní kapacity vysokopecního aglomerátu ArcelorMittal Poland S.A. ArcelorMittal Ostrava, a.s. Prach 448,1 t / 1 mil.tun 212,5 t / 1 mil.tun NO2 703,1 t / 1 mil.tun 300,0 t / 1 mil.tun SO2 843,8 t / 1 mil.tun 625,0 t / 1 mil.tun ArcelorMittal Poland S.A. ArcelorMittal Ostrava, a.s. Prach 448,1 t / 1 mil.tun 212,5 t / 1 mil.tun NO2 703,1 t / 1 mil.tun 300,0 t / 1 mil.tun SO2 843,8 t / 1 mil.tun 625,0 t / 1 mil.tun ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Emisní limity (prach i plyny) mg/m3 ArcelorMittal Poland S.A. - Dopuszczalna wielkość emisji mg/m3 - kg/h Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 14

15 Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Výroba oceli Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dąbrowa Górnicza - ArcelorMittal Poland S.A. (Mittal Steel Poland S.A.) Počet ArcelorMittal Ostrava, a.s tandemové pece (á 200 tun) ArcelorMittal Poland S.A kyslíkové konvertory (á 300 tun) Roční produkce ArcelorMittal Ostrava, a.s. 3,6 mil. tun oceli ArcelorMittal Poland S.A. 7,5 mil. tun stali Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 15

16 Ostrava - tandemové pece bez jímání plynu, „ojedinělá“ technologie
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Emisní stropy U zařízení na výrobu oceli nelze provést relevantní srovnání emisních stropů, a to z důvodu zcela odlišných technologií: Ostrava - tandemové pece bez jímání plynu, „ojedinělá“ technologie (spalování CO, odprášení odpadního plynu) Dąbrowa Górnicza - kyslíkové konvertory s možností jímání plynu a dalšího energetického využití Přestože má ArcelorMittal Poland S.A. modernější technologii, tak na jednom ze tří konvertorů spaluje bez využití veškerou produkci konvertorového plynu na fléře (v rozporu s BAT ?) Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 16

17 Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Výroba tepla a elektrické energie Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. Dąbrowa Górnicza - Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. Počet kotlů ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. 11 Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o Tepelný příkon ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o MWt Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o MWt Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 17

18 ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o.
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Emisní stropy Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. tuny / rok Od Prach 627 140 135 NOx 4 305 3 935 2 000 SO2 4 603 4 500 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 18

19 14 7361,2 68 5907,7 6942,4 59 760,7 Počet provozoven Tepelný příkon
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava LCP zdroje - výchozí podmínky, sumarizace Počet provozoven Tepelný příkon MWt Počet kotlů Emisní strop TZL (pyl) tun / rok Polská republika 14 7361,2 68 5907,7 Česká republika 6942,4 59 760,7 Large Combustion Plants (LCP) – stacionární spalovací zdroje s tepelným příkonem od 50 MWt Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 19

20 421.9 86.9 0.80 54.3 12.9 0.11 Vztaženo na jednotku Kotel MWt
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava LCP zdroje – porovnání emisních stropů Vztaženo na jednotku Provozovna tuny Kotel MWt tep. příkonu Polská republika 421.9 86.9 0.80 Česká republika 54.3 12.9 0.11 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 20

21 Porovnání skutečné úrovně znečišťování … ? ? ? …
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Porovnání skutečné úrovně znečišťování … ? ? ? … Článek 15 směrnice 96/61/ES: Přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení Aniž je dotčena platnost směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí (1), přijmou členské státy nezbytná opatření zajišťující, že žádosti o povolení nových zařízení nebo podstatných změn budou po přiměřenou dobu zpřístupněny veřejnosti, aby k nim bylo možné podat připomínky dříve, než příslušný orgán dospěje k rozhodnutí. Zmíněné rozhodnutí, obsahující alespoň kopii povolení, musí být též zpřístupněno veřejnosti, stejně jako jakákoli následná změna tohoto rozhodnutí. Výsledky monitorování výpustí ve smyslu podmínek pro vydání povolení podle článku 9, které jsou v držení příslušného orgánu, musí být rovněž zpřístupněny veřejnosti. Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 21

22 … a na závěr pár poznatků ze vzájemných česko-polských jednání …
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava … a na závěr pár poznatků ze vzájemných česko-polských jednání … Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 22

23 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Povolovací procesy stacionárních zdrojů Mezi Českou republikou a Polskem je významný rozdíl v přístupu k povolování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší V České republice podléhají povinnosti vydání povolení krajského úřadu zdroje od kategorie střední, z čehož vyplývají i povinnosti - nutnosti plnění emisních limitů, vykazování množství emisí, periodické provádění autorizovaného měření emisí, placení poplatků apod. u spalovacích zdrojů – již zdroje od tepelného výkonu 200 kW ostatní (technologické) zdroje V Polsku je mnohem menší podíl zdrojů, které musí mít „nějaké“ povolení k provozu. Například u spalovacích zdrojů: zdroje od příkonu 50 MWt – nutnost integrovaného povolení (mohou vydat různé úřady) zdroje od 5 MWt do 50 MWt – nutnost vydání povolení k vypouštění emisí zdroje od 1 MWt do 5 MWt – stačí pouze ohlásit jejich stavbu a provoz na místním úřadu zdroje pod 1 MWt lze stavět a provozovat bez ohlášení i povolení V Polsku je také větší „roztříštěnost“ povolovacího procesu – povolení vydávají úřady na různých úrovních (a to včetně integrovaných povolení) – velká rozdílnost v textech IP z jednoho regionu. Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 23

24 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Zjišťování množství emisí ze stacionárních zdrojů Mezi Českou republikou a Polskem je významný rozdíl v přístupu ke zjišťování skutečného množství emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kontinuální měření emisí V České republice podléhají povinnosti ze zákona provádění kontinuálního měření emisí zdroje spalovací o příkonu 100 MWt a vyšším, spalovny odpadů a emisně významné ostatní (technologické) zdroje vč. hutního průmyslu. V Polsku jsou kontinuálním měřením emisí vybaveny pouze zdroje spalovací o příkonu 100 MWt a vyšším, spalovny odpadů a významné zdroje těkavých organických látek. Ostatní zdroje (vč. hutního průmyslu) nemusejí mít nainstalovány systémy kontinuálního měření emisí. Jednorázová měření emisí V České republice podléhají povinnosti ze zákona provádění opakovaného jednorázového měření emisí všechny stacionární zdroje od kategorie střední (tj. všechny zdroje podléhající povolení krajského úřadu), tj. spalovací i ostatní zdroje. V Polsku je situace velmi různorodá. Například i nejvýznamnější ostatní (technologické) zdroje vykazují emise jen na základě opakovaných jednorázových měření. Některé zdroje mohou být od jakéhokoliv měření emisí osvobozeny a vykazují emise jen na základě obecných emisních faktorů (?!). Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 24

25 KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2
KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Zvláštní poděkování Ministerstvu životního prostředí České republiky za umožnění provedení analýzy předmětných IP polských zdrojů a také za účast na česko-polských jednáních. Děkuji za pozornost. Kontakt: Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí 25


Stáhnout ppt "Integrovaná povolení vybraných zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google