Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava Integrovaná povolení vybraných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava Integrovaná povolení vybraných."— Transkript prezentace:

1 Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

2 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 2 IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí Rady 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění. Cílem směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. SMĚRNICE RADY 96/61/ES ze dne 24. září 1996, o integrované prevenci a omezování znečištění SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008, o integrované prevenci a omezování znečištění Do českého právního řádu je směrnice transponována zákonem: č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Do polského právního řádu je směrnice transponována zákonem: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Nr. 627 z 2001) Integrated Pollution Prevention and Control

3 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 3 Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech V České republice jsou IP v plném znění dostupné veřejnosti na internetu (www.mzp.cz, www.ippc.cz,... ). V Polsku je veřejnosti dostupný pouze seznam vydaných IP. V České republice IP obsahují emisní limity (mg/m 3 ), emisní stropy (t/rok) a další podmínky provozu (časové harmonogramy postupného snižování emisí, povinnost provádění čištění areálů a komunikací, atd. ). V Polsku jsou v IP stanoveny emisní hodinové toky (kg/hod), emisní stropy (t/rok) a emisní limity (mg/m 3 ). V České republice obsahují emisní limity (v mg/m 3 ) v hutním průmyslu pro tuhé i plynné znečišťující látky. V Polsku jsou limity (v mg/m 3 ) stanovené v hutním průmyslu jen pro tuhé znečišťující látky (polétavý prach resp. PM10), pro plynné znečišťující látky emisní limity nejsou stanovovány, pouze hodinové toky (kg/hod). Emisní limity pro tuhé znečišťující látky jsou v Česku stanoveny jednotně vždy na celkový vypouštěný prach. v Polsku jsou někdy stanoveny limity pro PM10, někdy pro prach a jindy pro polétavý prach (? nejednotnost nebo záměr ?).

4 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 4 Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech V České republice jsou IP mnohem častěji měněna. V Polsku jsou IP beze změn, resp. ojedinělé změny z důvodu zásadních změn na zařízeních. V České republice je obsah výrokové části IP tvořen podmínkami provozu, emisními limity (mg/m 3 ), stropy a dalšími podmínkami provozu. V Polsku je obsah výrokové části IP tvořen zejména velice podrobným popisem jednotlivých zařízení, všechna IP mají jednotný systém značení výduchů a komínů. U technologických zdrojů jsou limity (mg/m 3 ) použity v malém rozsahu, a to výhradně pro prach, resp. polétavý prach, limity jsou založeny na přípustném (?) hodinovém toku emisí (tuhých i plynných) v kg/hod. U polských IP jsou limity v mg/m 3 uváděny v „kalkulačkových“ hodnotách např. 18 mg/m 3 nebo 33 mg/m 3. Také hodinové toky jsou uváděny jako např. 3,856 kg/hod. Každoroční prokazování plnění výše uvedených „limitů“ a toků je v Polsku dosti nejasně prováděno… snad měřením / snad jen výpočtem ?

5 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Porovnání objemu výroby v hutním průmyslu Jako vztažný parametr byla zvolena Výroba koksu (roční výrobní kapacita, stav rok 2011) Podnik v České republice Počet koksárenských baterií Výrobní kapacita v tis. tun ArcelorMittal Ostrava a.s.31500 OKK Koksovny, a.s.4800 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.2700 CELKEM93000 Podnik v Polské republice Počet koksárenských baterií Výrobní kapacita v tis. tun Zaklady Koksownicze „Zdzieszowice“ Sp. z o.o.84300 Koksownia Przyjazn Sp. z o.o.53300 Kombinat Koksochemiczny „Zabrze“ S.A.41200 ArcelorMittal Poland S.A. Oddzial w Krakowie1660 Walbrzyskie Zaklady Koksownicze „Victoria“5620 Koksownia Czestochowa Nowa Sp. z o.o.2300 Carbo-Koks Sp. z o.o.1240 CELKEM2610 620 5

6 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Umístění koksoven 6

7 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Seznam integrovaných povolení polských zařízení předaných České republice (MŽP) LCP zdroje Ciepłownia „Bielszowice”, 41 – 711 Ruda Śląska Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Ciepłownia „Przyjaźń” położonej przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Elektrociepłownia EC NOWA Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej „EKOTERM“ Sp. z o.o., Zywiec Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia II Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, Elektrownia III Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Halemba w Rudzie Sloskiej Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, Elektrownia Bielsko-Niala EC 1 Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 12 „Slask“ w Rudzie Sloskiej – Kochlowicach Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 3 „Myslowice“ Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 5 „WIECZOREK“ Katowice Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 6 „WUJEK“ Katowice Zaklady Energetyki Cieplnej S.A., Wydzial 9 „WESOLA“ Myslowice Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Miechowice, Bytom Technologické zdroje Mittal Steel Poland S.A., Závod Dabrowa Gornicza (dnes ArcelorMittal Poland S.A. - Huta w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza) Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Provoz v Dabrowie Gorniczej Stalownia i Walcownia w Chorzowie Huty Batory Sp. z o.o. SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o. v Gliwicach, produkcia welny szklanej SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z o.o. Dabrowa Gornicza, instalacja II linii technologicznej produkcji szkla plaskiego TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPOLKA AKCYJNA (původně OTOR SILESIA S.A. w Tychach) Zaklady Mechanczne „Bumar Labedy“ S.A., instalcje w Gliwicach, produkcja acetylenu i energii cieplnej Zaklady Metalurgiczne „Silesia“ Spolka Akcyjna- Grupa Impexmetal w Katowicach, produkcja blach i taszm cynkowo-tytanowych, drutu cynkowego, stopow cnku oraz anod cynkowych Příjemcem i vlastníkem textů integrovaných povolení je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Polskou republikou byly předány v 11/2010. 7

8 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 8 Stručné porovnání IP pro hutní komplexy  Ostrava-Kunčice ArcelorMittal Ostrava,a.s. ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o.  Dąbrowa Górnicza ArcelorMittal Poland S.A. - Oddział w Dąbrowie Górniczej Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Důležité upozornění Dále uvedené porovnání emisních stropů u technologických zdrojů je NUTNÉ CHÁPAT jako orientační ! Důvodem je rozdílnost IP vydaných v ČR a Polsku. Emisní stropy jsou vyčísleny na různý rozsah provozovaných technologických uzlů. V Polsku na všechny výduchy zdrojů přímo podléhající IPPC, v ČR na zdroje mající kontinuální měření emisí, resp. na další. Avšak v podstatě lze konstatovat, že jak na české, tak na polské straně dále uvedené emisní stropy číselně reprezentují emisně nejvýznamnější zařízení.

9 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 9

10 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 10 Výroba koksu a koksochemie Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dąbrowa Górnicza - Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Počet koksárenských baterií ArcelorMittal Ostrava, a.s. 3 Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.5 Roční produkce (cks) ArcelorMittal Ostrava, a.s. 1,9 mil. tun koksu Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.2,7 mil. tun koksu (stav při vydání IP) (3,3 mil. tun koksu současnost)

11 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.ArcelorMittal Ostrava, a.s. tuny / rok Prach 553,09320 Polétavý prach PM10 433,12 B(a)P 0,015 NO 2 877,79390 SO 2 1109,31155 CO12529,68 NH 3 8,42 HCN 0,37 H2SH2S 7,32 Fenol 0,05 Dehtové látky 8,83 Emisní stropy 11

12 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.ArcelorMittal Ostrava, a.s. Prach 172,8 t / 1 mil.tun166,7 t / 1 mil.tun NO 2 586,8 t / 1 mil.tun203,1 t / 1 mil.tun SO 2 346,7 t / 1 mil.tun80,7 t / 1 mil.tun Emisní strop vztažený na 1 mil. výrobní kapacity koksu ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Technologie výroby koksu - Emisní limity mg/m 3 Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Instalacja węglopochodna – Emisní tokykg/h 12

13 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 13 Výroba vysokopecního aglomerátu Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dąbrowa Górnicza - ArcelorMittal Poland S.A. (Mittal Steel Poland S.A.) Počet spékacích pásů ArcelorMittal Ostrava, a.s. 5(pásy 38/30 m x 2,5 m, 2,1 m/s) ArcelorMittal Poland S.A.3 (pásy 78 m x 4 m, 4 m/s) Roční produkce ArcelorMittal Ostrava, a.s. 4 mil. tun aglomerátu ArcelorMittal Poland S.A.8 mil. tun aglomerátu

14 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava ArcelorMittal Poland S.A.ArcelorMittal Ostrava, a.s. tuny / rok Od 1.1.2012 Prach3 584,6850450 NO 2 5 6251 200 SO 2 6 7502 5002 000 CO135 225 Emisní stropy Emisní stropy vztažené na 1 mil. výrobní kapacity vysokopecního aglomerátu ArcelorMittal Poland S.A.ArcelorMittal Ostrava, a.s. Prach448,1 t / 1 mil.tun212,5 t / 1 mil.tun NO 2 703,1 t / 1 mil.tun300,0 t / 1 mil.tun SO 2 843,8 t / 1 mil.tun625,0 t / 1 mil.tun ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Emisní limity (prach i plyny)mg/m3 ArcelorMittal Poland S.A. - Dopuszczalna wielkość emisji mg/m3 - kg/h ArcelorMittal Poland S.A.ArcelorMittal Ostrava, a.s. Prach448,1 t / 1 mil.tun212,5 t / 1 mil.tun NO 2 703,1 t / 1 mil.tun300,0 t / 1 mil.tun SO 2 843,8 t / 1 mil.tun625,0 t / 1 mil.tun 14

15 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 15 Výroba oceli Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Dąbrowa Górnicza - ArcelorMittal Poland S.A. (Mittal Steel Poland S.A.) Počet ArcelorMittal Ostrava, a.s. 4 tandemové pece (á 200 tun) ArcelorMittal Poland S.A. 3 kyslíkové konvertory (á 300 tun) Roční produkce ArcelorMittal Ostrava, a.s. 3,6 mil. tun oceli ArcelorMittal Poland S.A. 7,5 mil. tun stali

16 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 16 Emisní stropy U zařízení na výrobu oceli nelze provést relevantní srovnání emisních stropů, a to z důvodu zcela odlišných technologií:  Ostrava - tandemové pece bez jímání plynu, „ojedinělá“ technologie (spalování CO, odprášení odpadního plynu)  Dąbrowa Górnicza - kyslíkové konvertory s možností jímání plynu a dalšího energetického využití Přestože má ArcelorMittal Poland S.A. modernější technologii, tak na jednom ze tří konvertorů spaluje bez využití veškerou produkci konvertorového plynu na fléře (v rozporu s BAT ?)

17 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 17 Výroba tepla a elektrické energie Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. Dąbrowa Górnicza - Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. Počet kotlů ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o.11 Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 6 Tepelný příkon ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. 1276 MWt Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.1373 MWt

18 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. tuny / rok Od 1.1.2014 Prach 627140 135 NO x 4 3053 9352 000 SO 2 4 6034 5002 000 Emisní stropy 18

19 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 19 LCP zdroje - výchozí podmínky, sumarizace Počet provozoven Tepelný příkon MWt Počet kotlů Emisní strop TZL (pyl) tun / rok Polská republika 147361,2685907,7 Česká republika 146942,459 760,7 Large Combustion Plants (LCP) – stacionární spalovací zdroje s tepelným příkonem od 50 MW t

20 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 20 LCP zdroje – porovnání emisních stropů Vztaženo na jednotku Provozovna tuny Kotel tuny MWt tep. příkonu tuny Polská republika 421.986.90.80 Česká republika 54.312.90.11

21 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 21 Porovnání skutečné úrovně znečišťování … ? ? ? … Článek 15 směrnice 96/61/ES: Přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení Aniž je dotčena platnost směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí (1), přijmou členské státy nezbytná opatření zajišťující, že žádosti o povolení nových zařízení nebo podstatných změn budou po přiměřenou dobu zpřístupněny veřejnosti, aby k nim bylo možné podat připomínky dříve, než příslušný orgán dospěje k rozhodnutí. Zmíněné rozhodnutí, obsahující alespoň kopii povolení, musí být též zpřístupněno veřejnosti, stejně jako jakákoli následná změna tohoto rozhodnutí. Výsledky monitorování výpustí ve smyslu podmínek pro vydání povolení podle článku 9, které jsou v držení příslušného orgánu, musí být rovněž zpřístupněny veřejnosti.

22 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 22 … a na závěr pár poznatků ze vzájemných česko-polských jednání …

23 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 23 Povolovací procesy stacionárních zdrojů Mezi Českou republikou a Polskem je významný rozdíl v přístupu k povolování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší V České republice podléhají povinnosti vydání povolení krajského úřadu zdroje od kategorie střední, z čehož vyplývají i povinnosti - nutnosti plnění emisních limitů, vykazování množství emisí, periodické provádění autorizovaného měření emisí, placení poplatků apod. - u spalovacích zdrojů – již zdroje od tepelného výkonu 200 kW - ostatní (technologické) zdroje V Polsku je mnohem menší podíl zdrojů, které musí mít „nějaké“ povolení k provozu. Například u spalovacích zdrojů: - zdroje od příkonu 50 MWt – nutnost integrovaného povolení (mohou vydat různé úřady) - zdroje od 5 MWt do 50 MWt – nutnost vydání povolení k vypouštění emisí - zdroje od 1 MWt do 5 MWt – stačí pouze ohlásit jejich stavbu a provoz na místním úřadu - zdroje pod 1 MWt lze stavět a provozovat bez ohlášení i povolení V Polsku je také větší „roztříštěnost“ povolovacího procesu – povolení vydávají úřady na různých úrovních (a to včetně integrovaných povolení) – velká rozdílnost v textech IP z jednoho regionu.

24 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 24 Zjišťování množství emisí ze stacionárních zdrojů Mezi Českou republikou a Polskem je významný rozdíl v přístupu ke zjišťování skutečného množství emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kontinuální měření emisí V České republice podléhají povinnosti ze zákona provádění kontinuálního měření emisí zdroje spalovací o příkonu 100 MWt a vyšším, spalovny odpadů a emisně významné ostatní (technologické) zdroje vč. hutního průmyslu. V Polsku jsou kontinuálním měřením emisí vybaveny pouze zdroje spalovací o příkonu 100 MWt a vyšším, spalovny odpadů a významné zdroje těkavých organických látek. Ostatní zdroje (vč. hutního průmyslu) nemusejí mít nainstalovány systémy kontinuálního měření emisí. Jednorázová měření emisí V České republice podléhají povinnosti ze zákona provádění opakovaného jednorázového měření emisí všechny stacionární zdroje od kategorie střední (tj. všechny zdroje podléhající povolení krajského úřadu), tj. spalovací i ostatní zdroje. V Polsku je situace velmi různorodá. Například i nejvýznamnější ostatní (technologické) zdroje vykazují emise jen na základě opakovaných jednorázových měření. Některé zdroje mohou být od jakéhokoliv měření emisí osvobozeny a vykazují emise jen na základě obecných emisních faktorů (?!).

25 Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava 25 Děkuji za pozornost. Zvláštní poděkování Ministerstvu životního prostředí České republiky za umožnění provedení analýzy předmětných IP polských zdrojů a také za účast na česko-polských jednáních. Kontakt: sterba@ov.cizp.cz


Stáhnout ppt "Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava Integrovaná povolení vybraných."

Podobné prezentace


Reklamy Google