Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit Smlouvy ODS s voliči aneb Jen hlupák se těší a raduje, když mu někdo hodně slibuje. (staré latinské přísloví) Smlouva ODS s voliči byla podepsána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit Smlouvy ODS s voliči aneb Jen hlupák se těší a raduje, když mu někdo hodně slibuje. (staré latinské přísloví) Smlouva ODS s voliči byla podepsána."— Transkript prezentace:

1 Audit Smlouvy ODS s voliči aneb Jen hlupák se těší a raduje, když mu někdo hodně slibuje. (staré latinské přísloví) Smlouva ODS s voliči byla podepsána Mirkem Topolánkem 31.5. 2006 a závazek vznikl vhozením hlasovacího lístku ODS do volební urny

2 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Všem spravedlivě snížíme daně a usnadníme podnikání. Tím umožníme vznik nových pracovních míst. Snížíme nezaměstnanost na polovinu, na úroveň před nástupem vlád ČSSD. Realita: Vláda Mirka Topolánka zvýšila daňovou zátěž, resp. životní výdaje pro 95% obyvatel a to prostřednictvím zvýšení DPH na zboží každodenní spotřeby. Zrušením celé řady odpisových položek došlo k tomu, že nejen lidé s nižšími příjmy a střední třída, zaměstnanci, ale i živnostníci na tzv. reformě tratí. „Střední třída už má vyděláno, už má předplaceno.“ Mirek Topolánek

3 Smlouva Mirka Topolánka s voliči / realita Slib: Omezíme prostor pro korupci snížením moci byrokracie, všudypřítomné státní regulace a obrovského přerozdělování. Zkrátíme soudní řízení na půl roku. Realita: Vláda Mirka Topolánka v boji s korupcí neučinila nic. Zatím jediné systémové změny vedoucí ke zkrácení soudního řízení – novela občanského soudního řádu, která ruší tzv. soudní ping pong, zavedení asistentů soudců, navýšení počtu soudců, dokončení nového trestního zákona a trestního řádu – byly prosazeny za vlády Jiřího Paroubka. Vláda Mirka Topolánka dosud v této konkrétní oblasti nepředložila žádný návrh, který by zkrátil soudní řízení. „Reformy jsme nakonec rozmělnili nevyhnutelným koaličním kompromisem a viditelný boj proti korupci nechali na papíře.“ Z projevu Mirka Topolánka na 19. kongresu ODS

4 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Vrátíme rodině její důstojné místo ve společnosti. Vytvoříme prostor pro posílení mezigenerační solidarity. Realita: Topolánkova vláda zrušila společné zdanění manželů, rapidně snížila mateřskou i porodné. Zrušení nemocenské v prvních třech dnech nemoci a její snížení v dalších dnech nemoci také nelze nazvat prorodinnou politikou. Mezigenerační solidarita byla zásadním způsobem narušena, neboť daňové změny dopadly nejvíce právě na důchodce.

5 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Radikálně omezíme objem vládních pravomocí, které dávají prostor pro svévolné zásahy státu vůči občanům. Realita: Vláda Mirka Topolánka sice zrušila ministerstvo informatiky, avšak má i po jeho zrušení stále ještě o jednoho člena vlády více. S nástupem Topolánkovy vlády se nejen nesnížil, ale dokonce stoupl počet státních úředníků

6 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Budeme hájit skutečné zájmy našich občanů ve světě. Realita: Je v zájmu občanů naší země závislost na dovozu drahé elektrické energie? Je skutečným zájmem našich občanů být periferií Evropské unie, neboť vláda stále váhá s přijetím Lisabonské smlouvy? Je v zájmu našich občanů umístit bez dohody mezi světovými mocnostmi na svém území část protiraketové obrany USA a přispět tak k mezinárodnímu napětí?

7 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Daně klesnou 100 % daňových poplatníků, tedy nejen bohatým. Všem lidem stoupnou čisté příjmy a firmám zisky. Realita: Došlo sice ke snížení přímých daní, avšak zvýšení nepřímých daní snížilo reálný příjem 95% obyvatel. V důsledku dopadů tzv. vládní reformy došlo ke snížení reálných mezd. O růstu zisků firem lze na základě poklesu růstu HDP a zrušení mnoha daňových výjimek s úspěchem pochybovat.

8 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Daňové přiznání bude možno podávat na jednom listu. Realita: Už dnes sama vláda přiznává, že to nesplní.

9 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Úpravy DPH nepoškodí žádnou skupinu obyvatel. U 70 % zboží a služeb daňová sazba klesne(mj. u tepla a energií). Případné zvýšení cen malé části zboží a služeb o několik procent bude kompenzováno vyššími čistými příjmy a důchodcům valorizací penzí ve výši 1000 Kč měsíčně. Realita: Tzv. reforma zdražila 95% zboží běžné denní spotřeby. Konkrétně u tepla stoupla daňová sazba a u elektrické energie došlo ke zdražení v průměru o více jak 10% a v dalších letech bude zdražování pokračovat. Vyšší čisté příjmy vzhledem ke zvýšení DPH a zavedení tzv. superhrubé mzdy jsou stejně tak, jako valorizace penzí o 1000 Kč měsíčně, pouze planým slibem.

10 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Nezavedeme školné, ale změnou financování studia zvýšíme počet vysokoškoláků na průměr EU. Především zvýšíme podíl studentů z nízkopříjmových skupin, který je u nás až čtyřnásobně nižší než ve vyspělých zemích. Realita: Žádné takové změny vláda nechystá. Snížením výdajů na školství, vědu a výzkum v důsledku škrtů v rámci tzv. vládní reformy Topolánkova vláda směřuje k opaku. Dochází dokonce k rapidnímu snižování úrovně vzdělání a k finančním krachům vysokých škol.

11 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Zastavíme současné snižování životní úrovně důchodců ve srovnání s těmi, kteří pracují. Změny penzijního systému se dnešních seniorů nedotknou. Realita: Tzv. reforma vlády Mirka Topolánka zvýšila DPH u zboží každodenní spotřeby, aniž by kompenzovala tyto náklady slibovaným navýšením důchodů o 1000 Kč měsíčně. Zavedením Julínkových poplatků u lékaře a za recept se ještě prohloubil propad životní úrovně důchodců.

12 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat. Zachováme ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění. Výrazně snížíme celkové doplatky za léky proti současnému stavu, poškozujícímu hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany. Peníze ve zdravotnictví soustředíme především na co nejkvalitnější léčbu vážnějších onemocnění. Realita: Zavedením poplatků ve zdravotnictví se spoluúčast pacienta po odečtení všech „výhod“ podle ČSÚ zvýšila o 32%. Stejně tak neplatí slib ministerstva zdravotnictví, že limit 5000 Kč ochrání chronicky nemocné a starší spoluobčany. Realita je taková, že z plánovaných 150 000 občanů se to týká pouze cca 5000 nemocných. Poplatky nejsou vázány na péči o pacienta a slouží jako finanční náplast. Náklady na léky rostou nejrychleji v historii. V roce 2007 to bylo o 14% a letos se zvýšily o více než 11%. Jedná se o zbytečný nárůst, způsobený špatnou lékovou politikou ministra, která je podezřele vstřícná vůči vybraným farmaceutickým firmám

13 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Zabráníme současné snaze vládnoucí ČSSD zametat všechny vlastní kriminální kauzy pod koberec a brzdit jejich vyšetřování. Zasadíme se o co nejrychlejší došetření těchto afér do konce. Vůči korupci ve vlastních řadách povedeme nulovou toleranci a budeme ji řešit nekompromisně. Realita: Kauza Jiřího Čunka a tzv. justiční mafie ukázala, jak to ODS myslí se zametáním kauz pod koberec vážně. Situace, kdy je za ODS ministrem vnitra člověk, který je v podezření z napojení na mafii a dosud nebyl schopen vysvětlit svoje lobbyistické aktivity a přesto jej premiér a předseda ODS drží ve funkci, je jasným vypovězením tohoto článku Smlouvy.

14 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Zabráníme nástupu rudé koalice KSČM a ČSSD v jakékoli formě. Zabráníme posilování vlivu komunistů. Realita: ODS stále vládne v koalici s KSČM na přibližně 67 radnicích v ČR. V otázce např. Lisabonské smlouvy je ODS s KSČM na stejné lodi. V případě některých krajských koalic mohla ODS podporou menšinové vlády ČSSD zabránit dohodě s KSČM tak, jak to učinila v jiných krajích, kdy se dokonce stala součástí krajské koalice.

15 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Zabráníme zrušení lustračního zákona. Znemožníme návrat příslušníků i spolupracovníků StB a dalších exponentů minulého režimu do vysokých postů ve státní správě. Realita: Ministr vnitra Ivan Langer sice provádí modré čistky, avšak jak je zřejmé, že někteří exponenti bývalého režimu jsou dobří i pro pana ministra Langera. MF Dnes poukázala na podivnou minulost šéfa protidrogové jednotky Komorouse, který se hlásil do řad StB a přesto má Langerovu důvěru a poradcem pana ministra je i bývalý příslušník StB plk. Salon.

16 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Slib: Zabráníme návratu normalizačních praktik a omezování prostoru svobody, patrnému hlavně po nástupu Jiřího Paroubka. Zastavíme snahu ČSSD a komunistů vyvlastňovat, zestátňovat, zastrašovat média, schvalovat neadekvátní brutální zásahy policie bez následného potrestání viníků. Zabráníme politicky motivovanému zneužívání policie. Realita: Ministr vnitra ODS Langer je podezřelý z lobbování ve prospěch mafie. V den, kdy policisté činní v této kauze požádají o zbavení mlčenlivosti, jsou bezdůvodně vyslýcháni Langerovou ministerskou inspekcí. Topolánkova vláda navrhla a prosadila zákon proti odposlechům. Ministr vnitra ODS Langer zasahuje do vyšetřování trestních kauz. Kauza Čunek a tzv. justiční mafie. Naprostý rozklad speciálních útvarů, totální propad objasněnosti závažných hospodářských a korupčních trestných činů.

17 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Závěrečná klausule Smlouvy: „Občané České republiky mají právo na pravidelnou kontrolu plnění závazků Občanské demokratické strany a na neprodloužení mandátu v případě jejich neplnění.“

18 Smlouva Mirka Topolánka s voliči/realita Resumé Vláda Mirka Topolánka vládne dva a půl roku, tj. 63% doby svého mandátu. Mirek Topolánek nesplnil během svého vládnutí 87% z této smlouvy a vypověděl již 63% svých závazků. Je tedy schopen splnit tuto smlouvu maximálně z 37%, přičemž s ohledem na dosavadní schopnost plnit své sliby je reálný odhad ČSSD maximálně 20%.

19 Topolánkova vláda a ekonomická krize Ministr financí Miroslav Kalousek, Právo, 7.10. 2008: „Některá vyjádření předsedy Jiřího Paroubka, včetně údajné potřeby vytvářet nějaké záchranné plány pro ČR, by se daly spíše nazvat jako šíření poplašné zprávy. Opakuji: krize nám nehrozí.“ Premiér Mirek Topolánek, Novinky, 7.10. 2008: "Jeho výroky (výzvy Jiřího Paroubka k diskusi nad řešením dopadů globální finanční krize) posledních dnů se dají charakterizovat jako šíření poplašné zprávy." Mirek Topolánek, projev na 19. kongresu ODS, 5.12. 2008 „Ostatně naší prioritní starostí na příští rok a půl je uchránit občany před dopady světové finanční krize, která se již promítá i do naší ekonomiky. Nesmíme občanům lhát, že na nás tato krize nijak nedopadne. Situace je vážná.“ Mirek Topolánek, Otázky VM, 1.1.2009: "K řešení dopadů finanční krize chci zřídit národní ekonomickou radu, do které přizvu největší experty a v níž bude prostor i pro sociální demokraty."finanční

20 Topolánkova vláda a ekonomická krize Mirek Topolánek, Rádio Česko, 20.11. 2008: „Signalizoval jsem, že by mohl vzniknout post místopředsedy vlády pro ekonomiku, což není žádný účelový krok, ale v situaci finanční krize ve světě, v situaci, řekl bych, nadresortního řešení ekonomických problémů, v situaci důchodové reformy a i prosazování druhé etapy této reformy, opravdu cítím velkou potřebu koordinace, kterou sám zvládat neumím, nebo není to věc, je to spíš věc kapacity a uvažuji o zřízení tohoto postu, ostatně nejsem prvním, měly ho ty předchozí vlády. To je určitá jistota, touto cestou bych chtěl jít.“ Mirek Topolánek, Otázky VM, 1.1.2009: „Funkci vicepremiéra pro ekonomiku nezřídím, řešení ekonomické krize si vezmu na starost osobně.“

21 Topolánkova vláda a ekonomická krize Mirek Topolánek, konference Unie malých a středních podnikatelů a Hospodářské komory, 5.11. 2007: „Stanovovat pevný termín přijetí eura je nezodpovědné.“ Mirek Topolánek, Otázky VM, 1.1. 2009: „1.11. 2009 stanovíme termín přijetí eura.“

22 ODS ani vláda v čele s Mirkem Topolánkem neplní své závazky, smlouvy ani sliby Pro ČSSD je na základě těchto faktů a názorových obratů obtížné s Mirkem Topolánkem o čemkoliv jednat, aniž by vláda dopředu nesplnila své sliby. Nedůvěra k vládě, která neplní dohody, je primárním důvodem našeho postupu ve věci zahraničních misí. ČSSD totiž na rozdíl od Topolánkovy vlády své sliby plní!


Stáhnout ppt "Audit Smlouvy ODS s voliči aneb Jen hlupák se těší a raduje, když mu někdo hodně slibuje. (staré latinské přísloví) Smlouva ODS s voliči byla podepsána."

Podobné prezentace


Reklamy Google