Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jedenplusjedna Karel Řežábek. Úspěch mě učinil idolem celého světa a přinesl mi miliony liber, ale zabránil mi získat to jediné, co všichni potřebujeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jedenplusjedna Karel Řežábek. Úspěch mě učinil idolem celého světa a přinesl mi miliony liber, ale zabránil mi získat to jediné, co všichni potřebujeme."— Transkript prezentace:

1 jedenplusjedna Karel Řežábek

2 Úspěch mě učinil idolem celého světa a přinesl mi miliony liber, ale zabránil mi získat to jediné, co všichni potřebujeme – trvalý láskyplný vztah. Freddy Mercury Můžete mít všechno na světě a přece být tím nejosamělejším člověkem. To je nejhorší druh osamělosti…

3 Vztahy: Jaká jsou naše očekávání? A jaká je realita?

4 „A pak spolu žili šťastně až do smrti“ je jedna z nejtragičtějších vět v literatuře. Tragická je proto, že je to podvod. Je to mýtus, který přiměl celé generace očekávat od manželství nemožné. Joshua Lievman:

5 Mýty o vztazích

6 Definice Mýty o vztazích jsou mylná přesvědčení, díky nimž od vztahu očekáváme nemožné, nepravdy, které nám mohou zabránit ve vztazích uspět.

7 „Oba od vztahu očekáváme to samé“

8

9

10 „Stačí, když se milujeme“

11 „Zamilovanost = Láska“

12 „Partner má naplnit všechny mé potřeby“

13 „Když se dva mají rádi, tak se nehádají“

14 „On (ona) se změní“

15 „Láska na první pohled je ta pravá“

16 „Lepší něco než nic“

17 „Kritikou k napravení nedostatků“

18 „Láska prochází žaludkem“

19 „Vzal/a jsem si tebe, ne tvoje rodiče“

20 Statistika V roce 1991 se téměř 60 % rozvodů týkalo manželství do 10 let od uzavření. Od roku 2003 je to naopak, 60 % rozvodů se týká manželství trvajících déle než 10 let. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Průměrné české manželství trvá 12,3 let.

21 Co je podle vás nejčastěji uváděnou příčinou rozpadu vztahu?

22 Statistika U rozvodových stání je nejčastěji uváděnou příčinou rozpadu vztahu rozdíl povah a zájmů manželů… ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD …a to v celých 87 %. (Oproti pouhým 10 % v roce 1960, kdy jako příčina rozvodu vedla nevěra).

23 Muž Žena Jsme opravdu tak rozdílní?

24 The Johari Window: Josef Luft & Harry Ingham Johari okno ví neví ví neví OTEVŘENÁoblastSLEPÁoblast SKRYTÁoblastNEZNÁMÁoblast Jednotlivec Druzí lidé

25 The Johari Window: Josef Luft & Harry Ingham Johariho okno ví neví ví neví OTEVŘENÁoblast Jednotlivec Druzí lidé

26 The Johari Window: Josef Luft & Harry Ingham Johariho okno ví neví ví neví OTEVŘENÁoblast Jednotlivec Druzí lidé Vyhledávat a dostávat zpětnou vazbu Ptát se, vnímat naslouchat, – sebeobjevování Být ochoten dát se poznat, – otevřenost.

27 Z čeho vyplývá naše rozdílnost?

28 MBTI® Instrument Vyvinut Katharine C. Briggs a její dcerou Isabel Briggs Myers. Založen na teorii psychologických typů Carla G. Junga publikované v knize Psychologické typy (Psychologische Typen, 1921).

29 Teorie Carla G. Junga Různé vlivy: kultura, výchova, rodinné zázemí, životní zkušenosti, profesní či vztahové role. Co utváří naši osobnost? Vrozené predispozice v tom, jak používáme svou mysl (preference).

30 Základní půdorys osobnostního typu Extroverze Extraversion (E) Zaměření (orientace) Kam směřujeme a odkud získáváme energii Introverze Introversion (I) Smyslové vnímání Sensing (S) Funkce vnímání Jak bereme věci na vědomí Intuice Intuition (N) Myšlení Thinking (T) Funkce usuzování Jak a proč se rozhodujeme Cítění Feeling (F) Usuzování Judging (J) Zaměření / orientace (vůči vnějšímu světu) Jak si uspořádáváme život Vnímání Perceiving (P)

31 Zaměření pozornosti a energie (I x E) Svou energii a pozornost směřují ven. Lidé, kteří preferují extroverzi (E): Nabíjejí se aktivitou a interakcí s druhými lidmi. Podněty pro své jednání a rozhodování získávají z vnějšího světa.

32 Zaměření pozornosti a energie (I x E) Svou energii a pozornost směřují dovnitř. Lidé, kteří preferují introverzi (I): energii získávají osamělými činnostmi a uvažováním o svých myšlenkách, vzpomínkách a pocitech. Podněty pro své jednání a rozhodování získávají ze svého vnitřního světa.

33 Jak bereme věci na vědomí (S x N) Chtějí fakta. Smyslově vnímající (S): Vycházejí ze zkušeností. Chtějí „vyladit“ postup, a pak se ho držet. U získaných i podávaných informací je hlavní: jaká je jejich praktická využitelnost.

34 Jak bereme věci na vědomí (S x N) Chtějí znát kontext, celkový obraz, jehož je vše součástí, vztahy a souvislosti mezi fakty. Intuitivové (N): Zajímá je budoucnost. Zkoumají, co se proč a jak děje, a jak by se to dalo dělat lépe.

35 Jak bereme věci na vědomí (S x N) Intuitivové (N): U získaných i podávaných informací je hlavní to, jak získané i podávané informace: zapadají do celkového rámce, jaké z nich plynou nové souvislosti, jaký mají potenciál pro budoucnost.

36 Jak zpracováváme informace (T x F) Analyzují vjemy, které vzali na vědomí, pomocí poznatků, postavení v řádu věcí či pravdivosti. Lidé, kteří preferují myšlení (T): Fakta váží a poměřuje vůči objektivním, nadosob- ním vzorům, které platí pro všechny stejně. Usilují o maximální objektivitu na základě vyvozených souvislostí a logických důsledků

37 Jak zpracováváme informace (T x F) Lidé, kteří preferují myšlení (T): Hlavní je pro ně objektivita: založená na logice příčin a následků, obecně platných zákonitostech, hierarchii. Cílem je najít standard či princip, který by bylo možno v totožné situaci aplikovat vždy stejně.

38 Jak zpracováváme informace (T x F) U získaných vjemů hodnotí jejich přijatelnost prostřednictvím kladných či záporných emocí. Lidé, kteří preferují cítění (F): Berou v úvahu hodnoty a přesvědčení, pomě- řují vůči tomu, jak se kdo v dané situaci cítí. Usilují o to, aby rozhodnutí bylo na míru konkrétním lidem v konkrétní situaci.

39 Jak zpracováváme informace (T x F) Lidé, kteří preferují cítění (F) Hlavní jsou pro ně: vztahy, přijatelnost, soulad. Cílem je vytvořit harmonii a s každým jednat jako s jedinečným.

40 Jak si uspořádáváme život (J x P) Mají vše rádi naplánované a uspořádané. Jsou rádi, když je věc uzavřena, rozhodnuta. Lidé, kteří preferují usuzování (J): Jejich životy se zpravidla vyznačují řádem a organizovaností. Drží se plánů a rozvrhů. Aktivizuje je „odškrtávání si“ dokončených věcí.

41 Jak si uspořádáváme život (J x P) Postoj lidí, kteří preferují usuzování (J): Důležité je se rozhodnout. Má rozhodnutí dávají životu tvar, já si určuji cíle a stanovuji cestu, jakou těch cílů dosáhnu!

42 Jak si uspořádáváme život (J x P) Rádi žijí flexibilně a spontánně. Lidé, kteří preferují vnímání (P): Život se snaží si spíše užít a pochopit, než nad ním mít kontrolu. Detailní plány a konečná rozhodnutí vnímají jako omezující. Aktivizuje je časová tíseň a schopnost duchapřítomně zareagovat.

43 Jak si uspořádáváme život (J x P) Postoj lidí, kteří preferují vnímání (P): Vnímám, registruji, užívám si cestu a těším se, kam mě zavede a co všechno život přinese.

44 „Vaše ochota přijmout rozdíly mezi vámi vám umožní se navzájem doplňovat tak, že vám to oběma zpříjemní život.“ C. W. Neal:

45 Přijetí rozdílů Musíme si být naší rozdílnosti vědomi. Rozhodneme se vnímat rozdíly ne jako nepřítele, ale jako přítele (uznávat je a oceňovat). Chápeme, že z odlišnosti druhého vyplývají jeho zcela jedinečné potřeby (obvykle odlišné od toho, co potřebujeme my). Snažíme se tyto jeho jedinečné potřeby naplňovat.

46 Znát své vlastní potřeby a umět o nich partnerovi říct. Zásada č. 1 Klíčové zásady Znát potřeby svého partnera a snažit se je naplňovat. Zásada č. 2

47 Karel Řežábek, info@proinspiro.cz Děkuji za pozornost! www.jedenplusjedna.cz www.proinspiro.cz


Stáhnout ppt "Jedenplusjedna Karel Řežábek. Úspěch mě učinil idolem celého světa a přinesl mi miliony liber, ale zabránil mi získat to jediné, co všichni potřebujeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google