Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR"— Transkript prezentace:

1 Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR
Fond mikroprojektů Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika „TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

2 Ing. Pavel Krška – Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace
Představení Národního vinařského centra (NVC) Projekt podpory a propagace vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách Projekt Certifikace vinařské turistiky

3 Národní vinařské centrum, o.p.s.
Založena v prosinci 2001, do rejstříku o.p.s. byla zapsána 24. dubna Zakladateli jsou: Českomoravská vinohradnická a vinařská unie (dnes Svaz vinařů České republiky) ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Mikulov; Památky Jižní Moravy, o.p.s. Národní salon vín, občanské sdružení Navazuje na činnnost o.s. Národní salon vín (2000 – 2007) Sídlo: Zámek 1, Valtice

4 Národní vinařské centrum, o.p.s.

5 Cíle NVC Obecná podpora a propagace moravských a českých vín
Osvětová činnost o víně

6 Aktivity NVC Provozování degustační expozice vín oceněných titulem Salon vín ČR ( Pořádání školení a seminářů pro odborníky i veřejnost Správa národní webové stránky moravských a českých vín Vydávání odborné vinařské literatury

7 Aktivity NVC Distribuce propagačních materiálů o víně
Realizace projektu podpory a propagace vinařské turistiky Propagace tuzemských vín v zahraničí Obecná prezentace našich vín v ČR Pronájem kongresových prostor a degustačního sálu a další.

8 Degustační expozice Salonu vín České republiky
Národní soutěž vín, nejvyšší soutěž vín v České republice klade největší důraz zejména na vína jednotlivých vinařských podoblastí, ze kterých je také vybíráno sto nejlepších vín do Salonu vín České republiky. Veřejná degustační expozice Salon vín ČR– několik degustačních programů, možnost nákupu vín, literatury a sommelierských pomůcek 25. února 2011 otevřen již jedenáctý ročník Salonu vín ČR V průběhu otevírací doby v degustační expozici Salonu vín 2010 (březen 2009 – leden 2010) absolvovalo některý z degustačních programů cca osob. On-line registrace vín do Salonu vín ČR - využívaná i pořadateli dalších soutěží vín v ČR.

9 Salon vín České republiky

10 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost
Školení a semináře o víně Praktická škola sommeliera Intenzivní jednodenní kurz pro milovníky vína, kteří chtějí ovládat umění jeho správného servisu. Dozvíte se, kdo je, co vše musí znát a umět sommelier. Získané poznatky ocení nejen profesionálové v gastronomii a obchodu vínem – číšníci, prodavači ve vinotékách a specializovaných prodejnách, ale i ti, kteří si rádi vychutnají láhev vína v domácím prostředí.

11 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost

12 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost
Úvod do degustace vína Toto školení je určeno milovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína. Umožní absolventům získat větší jistotu v náhledu na víno, kterou zúročí v restauracích a při společenských akcích, kde budou moci nejen vybrat správné víno, ale i poznat a odmítnout víno vadné. Školení je ale velmi přínosné i profesionály – číšníky a prodejce vína, kteří s tímto oborem začínají a potřebují získat základní znalosti o víně, jeho degustaci a hodnocení. Školení je maximálně zaměřeno na praktickou část poznávání vína. Je tedy vhodné, aby účastníci měli alespoň naprosté základy nastudovány z doporučené literatury. Toto školení může být vhodným předstupněm pro další profesionální kurzy, např. Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO , které pořádá Národní vinařské centrum.

13 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost

14 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost
Školení degustátorů dle ISO norem NVC vede Registr degustátorů dle ISO norem, který je k dispozici pořadatelům soutěží vín. Intenzivní dvoudenní školení předcházející vědomostní test a senzorickou zkoušku vedoucí k osvědčení pro hodnocení státem nebo členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín. Další školení: Chemický rozbor v technologii vinařství Sommelier junior…

15 Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost

16 Provoz webové stránky www.wineofczechrepublic.cz
Národní vinařské centrum provozuje mimo své webové stránky také národní stránku moravských a českých vín (s českými doménami a Na konci roku 2008 proběhl kompletní redesign těchto stránek za účelem zvýšení přehlednosti navigace a aplikace prvků moderního webového designu. Za poslední rok se zvýšila průměrná návštěvnost z cca 600 návštěvníků na cca 1000 návštěvníků denně.

17

18 Provoz webové stránky www.wineofczechrepublic.cz
Zajímavé sekce Aktuality Novinky em - zájemci mohou sledovat aktuality z webu také registrací pro zasílání aktualit em, příp. přes RSS kanál Adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték Kalendář akcí a další

19 Distribuce materiálů se značkou Vína z Moravy/vína z Čech, provoz e-shopu NVC
NVC provozuje v rámci své webové stránky systém e-shopu, který používá jak k distribuci knih, sommelierských potřeb, tak k distribuci propagačních tiskovin o víně a vinařské turistice a POS materiálů vinotékám, vinařům i milovníkům vín.

20 Distribuce materiálů se značkou Vína z Moravy/vína z Čech, provoz e-shopu NVC

21 Propagace moravských a českých vín v zahraničí
Zajišťování národních stánků moravských a českých vín na veletrzích, např. Prowein Düsseldorf, Enoexpo Krakow a Danubius Gastro v Bratislavě. Zajišťování společné účasti vín z ČR na zahraničních soutěžích. (V roce 2008 zaslalo NVC 772 vzorků vín na 14 soutěží. Na těchto soutěžích naši vinaři získali 380 medailí.) Tyto aktivity jsou financovány z prostředků Vinařského fondu ČR.

22 Propagace moravských a českých vín v zahraničí

23 Další projekty prezentace našich vín ve spolupráci s Vinařským fondem
Propagace našich vín na veletrzích Vinex, Víno a destiláty, Vinařské Litoměřice aj. Distribuce propagačních a informačních materiálů, komunikace s vinaři, vinotékami, vinnými sklepy, turistickými informačními centry atd.

24 Další projekty prezentace našich vín ve spolupráci s Vinařským fondem

25 Další projekty obecné prezentace našich vín ve spolupráci s Vinařským fondem
Projekt sítě vinoték nabízejících tuzemská vína. V současné době máme v databázi a komunikujme s více než 400 vinoték v ČR. Spolupráce na PR aktivitách Svatomartinské – komunikace s vinaři a vinotékami, zajištění hodnocení vín Růžové.cz – distribuce propagačních materiálů Příprava a revize textů pro informační a propagační materiály

26 Projekt podpory a propagace vinařské turistiky na Moravě
Národní vinařské centrum realizuje od roku 2006 spolu s CCRJM, JMK, Nadací Partnerství a s finanční podporou Vinařského fondu ČR a JMK jako „Projekt podpory a propagace vinařské turistiky na Moravě“. Projekt je příkladem vzájemně výhodné kooperace – kdy jednotlivá odvětví spolupracují s využitím svých konkurenčních výhod. Cestovní ruch do regionu je podporován značkou vinařství a naopak vinařství využívá velmi dobré image destinace.

27 Vazba na Koncepci marketingové a komunikační strategie Vinařského fondu
Projekt propaguje propagaci kvalitní domácí produkce vín Propagace vinařské turistiky bude kooperativní s propagačními aktivitami na značku vín Vína z Moravy, Vína z Čech Projekt podporuje export moravských a českých vín do zahraničí Projekt se soustředí na PR aktivity, které jsou nedílnou součástí marketingové komunikace

28 Vazba na Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 – 2013
V programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky je kladen velký důraz na rozvoj Specifické formy cestovního ruchu – vinařství a vinařskou turistiku a na možnou formu gastronomického cestovního ruchu (vč. vinařství). Priorita 2 – Vytváření a zkvalitňování turistických produktů a posilování jejich marketingu Priorita 3 – Zefektivnění a koordinace řízení cestovního ruchu

29 Co se udělalo? Zmapování „vinařské“ turistické nabídky
- byla zmapována nabídka vinařských turistických cílů na Moravě. Jednalo se o asi nejtěžší část projektu. Atraktivit a zajímavých míst je mnoho a ze strany místních subjektů byla různá ochota aktivně se zapojit do projektu. - byla zmapována turistická nabídka vinařství, vinných sklepů a vinoték na Moravě. Databázi tvoří přes 600 položek (vinařství, vinný sklep, vinotéka) – od míst, kde turista může zakoupit víno přímo u vinaře až po nabídky ucelených vinařských turistických programů (posezení ve sklepě, ubytování, možnost zapojit se do práce ve vinici, poznávání regionu na kole…).

30 Aktivity projektu roku od roku 2006/07
Tvorba produktu - na základě získaných informací byl navržen nosný produkt destinace vinařská Morava – jako platforma pro návrh propagace. - jeho základem je obecná nabídka - turistických atraktivit s vinařskou tématikou - ostatních turistických atraktivit - kalendář vinařských akcí - nabídka vinařství a vinných sklepů se službami pro turistickou veřejnost „Vznikl“ turistický produkt KRAJEM VÍNA

31 KRAJEM VÍNA Nabídka je dělena dle vinařských podoblastí.

32 www.vinazmoravy.cz sekce Víno a turistika

33 Propagace KRAJEM VÍNA - byly vytvořeny propagační tiskoviny a www prezentace na stránkách - byly udělány jazykové mutace tiskovin a www stránek - společná prezentace na domácích i zahraničních veletrzích CR (RegionTour Brno, Holiday world, Danubius Gasro, Víno&Destiláty)

34 II. fáze projektu pokračování v letech 2007/2008
Jazykové mutace propagačních materiálů (NJ, AJ, PJ, RJ) Reedice materiálů v češtině Velký průvodce vinařskou Moravou (CZ, AJ, NJ, PJ, RJ) Kalendář vinařských akcí Rozšíření projektu i na vinařskou oblast Čechy (1 mapa) Další rozšíření webové stránky, interaktivní mapa.

35 III. fáze projektu pokračování v letech 2008/2009 – pilíře projektu
Aktualizované dotisky map (Morava, Čechy, podoblasti) + jazykové mutace. Nový průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě“ (CZ, AJ, NJ) Rozšíření tiskovin o nového průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách (CZ, AJ) Kalendář vinařských akcí (online verze na webu Certifikace objektů vinařské turistiky

36 Další aktivity projektu Vinařské turistiky 2008/2009
Webová prezentace ( - turistika, certifikace, adresář CK) - rozšíření databáze a nabídky cestovních kanceláří a jejich produktů, vytvoření nové sekce certifikace, anonce na webu ke stažení materiálů vinařské turistiky „Krajem vína“ Propagace na veletrzích cestovního ruchu (Regiontour, Holiday World) - veletrh Regiontour stánek VT + seminář a slavnostní předávání certifikátů vinařské turistiky, Holiday World distribuce materiálů KRAJEM VÍNA prostřednictvím JMK

37 Další aktivity projektu Vinařské turistiky 2008/2009
Reklama a propagace (tištěná reklama) v lifestylových časopisech Koktejl 21. století Květy Vlasta Instinkt Moje země Týden a další

38 Další aktivity projektu Vinařské turistiky 2008/2009
Adresné rozesílání tištěných materiálů zdarma (balíček materiálů VT zdarma) Evidence a komunikace se zájemci o informace týkající se vinařské turistiky (zvýraznění významných akcí VT formou aktuality nad rámec kalendáře vinařských akcí a rozesílání TZ a aktualit o těchto akcích registrovaným zájemcům nejen z řad příznivců vinařské turistiky) Spolupráce s vinotékami při propagaci možností vinařské turistiky Rozvoz a komunikace s TIC

39 Další aktivity projektu Vinařské turistiky 2008/2009
Propagace vinařské turistiky na veletrhu Vinex v Brně, Víno a destiláty v Praze, Vinařských Litoměřicích a dalších akcích pod záštitou VF Propagace vinařské turistiky na promotion akcích pro propagaci značky našich vín

40 Aktivity roku 2010/2011 – edice Krajem vína
Pilířem projektu je opět edice Krajem vína. Dva roky je nabízena komerční reklama, ve které se bude intenzivně pokračovat – nový zdroj financí v projektu

41 Aktivity roku 2010/2011 – edice Krajem vína
Průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky“ Nepředstavovat pouze místa, ale nově zážitky slow food, vinné lázně, nordikwalking, degustace, vinařské akce, výlety na kole, sabráž

42 Aktivity roku 2010/2011 – edice Krajem vína
redakční část - oslovit významné osobnosti společenského života (herci, hudebníci, sportovci), aby napsali o svém vztahu k vínu Kalendář vinařských akcí – formát plnobarevný větší Edice dvakrát ročně – 6000 ks v lednu a aktualizovaná verze 6000 ks v červnu. Bude bohatší pestřejší. Spousta zadavatelů nezvládá zadat akce rok s předstihem

43 Aktivity roku 2010/2011 – edice Krajem vína
To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě ČJ ks To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě AJ ks To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách ČJ ks To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách AJ ks Schématická mapa vinařské oblasti Morava ČJ ks Mapy vinařských podoblastí Moravské oblasti – znojemská ks Mapy vinařských podoblastí Moravské oblasti – mikulovská ks Mapy vinařských podoblastí Moravské oblasti – velkopavlovická ks Mapy vinařských podoblastí Moravské oblasti – slovácká ks Kalendář vinařských akcí - 12 000 ks Sloha 3000 ks

44 Medializace - reklama v lifestylových časopisech a na Internetu
Příprava materiálů o vinařské turistice a jejich umísťování do médií ve spolupráci s agenturou Omnimedia Tisk (deníky, společenské a ženské magazíny, média s vinařskou tematikou) Rozhlas (s ohledem na zásah a formáty sdělení především veřejnoprávní stanice)

45 Medializace - reklama v lifestylových časopisech a na Internetu
Témata komunikace Víno jako turistický cíl – představení vinařských zážitků v ČR Poskytovatelé služeb vinařské turistiky (vinné sklepy, vinařství, vinotéky ve vinařských oblastech…) – zejména z okruhu držitelů certifikace Pozvánky na vinařské akce v regionech Vinařské stezky Regionální zajímavosti ve vztahu k moravským a českým vínům

46 Medializace - reklama v lifestylových časopisech a na Internetu
Presstrip – realizace 2010 představil vinařskou turistiku vybraným novinářům přímo v rámci vinařského víkendu a poskytl novinářům materiál pro přípravu textů. realizace dvoudenní tematická cesty pro novináře. V průběhu cesty se novináři z vybraných médií osobně seznámí s vybraným vinařským regionem (mikulovsko a slovácko)

47 Presstrip

48 Webová prezentace (www. wineofczechrepublic
Webová prezentace ( sekce vinařská turistika úprava veškerých sekcí této kategorie hlavního menu na revize cysklistických vinařských stezek Nadací Partnerství (kontrola stávajících textů, případné přidání nových stezek) Aktualizace textů v sekci „Certifikace“ v souladu se stávajícími pravidly subprojektu

49 Adresné rozesílání materiálů vinařské turistiky
Provozování E-shopu Národního vinařského centra se sekcí tištěných, propagačních materiálů vinařské turistiky. Vytvoření tzv. standardního balíčku informačních materiálů (obálka, průvodci, mapy, kalendář akcí a ostatní z edice „Krajem vína“). Předpokládaný počet zaslaných balíčků by měl být v řádu několika set kusů na turistickou sezonu (období 07/ /2010 bylo rozesláno cca 800 složek). Zájemci o propagační materiály budou mít také možnost, objednat si jednotlivé materiály samostatně.

50 Navázání spolupráce se státními VŠ
oslovit katedry VŠ se zaměřením na marketing domluvit se na kooperaci v rámci výzkumů na poli vinařské turistiky cíleno na certifikovaná zařízení zkoumání z hlediska poskytovatelů služeb i z hlediska spotřebitele těchto služeb pouze pro studenty navazujících magisterských oborů (předpokládaná vyšší relevantnost) NVC nebude striktně určovat otázky a témata výzkumu vše nechá na studentech, aby je neomezovala v kreativitě s výsledky budou analyzovány a aplikovány do aktivit projektu Vinařské turistiky dalších období

51 Ostatní aktivity spolupráce s TIC v regionu – všechna, která jsou v edici Krajem vína alespoň jednou za projekt závoz materiálů edice „Krajem vína“ vydávání tiskových zpráv a článků o vinařské turistice na webu a ve vinařském obzoru

52 Certifikace zařízení vinařské turistiky – obecně
dosažení úrovně kvality, měřitelné pomocí kritérií určeno těm co hledají dobrou kvalitu služeb certifikovaná zařízení k nalezení pod smaltovanou tabulkou

53 Certifikace zařízení vinařské turistiky – účel
zvýšit kvalitu služeb vinařské turistiky dosáhnout úrovně srovnatelné s nabídkou vinařské turistiky v sousedních vinařských regionech Evropy

54 Certifikace zařízení vinařské turistiky – základní cíl
označit a nadstandardně propagovat zařízení, která kvalitou poskytovaných produktů a služeb, ale i historickou nebo architektonickou hodnotou objektů reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky ve vinařských oblastech Morava a Čechy

55 Certifikace zařízení vinařské turistiky – průběh
o certifikaci žádá provozovatel nebo vlastník zařízení písemnou nebo elektronickou žádostí adresovanou NVC následuje výběr zařízení dle stanovených kritérií zařízení jsou rozdělena do pěti kategorií (vinařství, vinný sklep, vinotéka, restaurace s vínem a ubytování s vinařskou tématikou pro každou z kategorií jsou stanovena samostatná kritéria

56 Certifikace zařízení vinařské turistiky – certifikační kritéria vyžadují
podnikání v daném oboru dle platné legislativy požadovaný rozsah a kvalitu samotných služeb a stanovený podíl nabízeného sortimentu vín vyrobených z hroznů vypěstovaných v ČR zatřídění alespoň části nabízených vín a prezentaci vín z dané vinařské podoblasti poskytování informací o víně a vinařské turistice vztah k tradiční vinařské kultuře, historickou hodnotu nebo jedinečnost zařízení dodržování hygieny a čistoty provozu aj.

57 Certifikace zařízení vinařské turistiky – certifikační kritéria vyžadují
Splnění certifikačních kritérií posuzuje osoba k tomu písemně oprávněná Národním vinařským centrem. O následném udělení známky pak definitivně rozhoduje kolegium hodnotitelů, které vydává závěrečný verdikt. Ten obsahuje zdůvodnění při zamítnutí udělení certifikace, případně doporučení k odstranění nedostatků.

58 Výhody certifikovaným
Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu v adresáři vinařství, vinných sklepů a vinoték.

59 Výhody certifikovaným
zvýraznění v interaktivní mapě

60 Výhody certifikovaným
Zvýraznění v sekci víno a turistika

61 Výhody certifikovaným
část pro vinařského turistu část pro podnikatele ve vinařské turistice

62 Výhody certifikovaným
Galerie certifikovaných zařízení

63 Výhody certifikovaným
Zvýraznění zápisu certifikovaných zařízení v nosném produktu propagace - v turistických průvodcích „To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, které obsahují i pasáž věnující se certifikaci.

64 Výhody certifikovaným
To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě a v Čechách

65 Výhody certifikovaným
To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě a v Čechách

66 Výhody certifikovaným
To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě a v Čechách

67 Výhody certifikovaným

68 Výhody certifikovaným
Mapy podoblastí nová legenda certifikováno systémem Certifikace vinařské turistiky přidání nové vrstvy: piktogram certifikace

69 Výhody certifikovaným

70 Certifikace zařízení vinařské turistiky – výhody certifikovaným
Ocenění: Cena ministra pro místní rozvoj za ucelenou kolekci propagačních materiálů a komplexní propagaci vinařské turistiky edice Krajem vína, Cena magazínu C.O.T. za ucelenou kolekci „Krajem vína

71 Krajem vína – ocenění

72 Krajem vína ocenění 2011 Velká cena cestovního ruchu druhé místo v kategorii "Nejlepší jednotná kampaň" za projekt "Krajem vína" - podpora a propagace vinařské turistiky ve vinařských oblastech České republiky.

73 Krajem vína ocenění 2011

74 Krajem vína ocenění 2011 Nejlepší propagační materiál veletrhu Holiday World 2011 je edice „KRAJEM VÍNA“ - rozhodla odborná komise největšího veletrhu cestovního ruchu v ČR

75 Krajem vína ocenění 2011

76 Certifikace zařízení vinařské turistiky – výhody certifikovaným
Na certifikovaná zařízení je pohlíženo jako na elitní subjekty vinařské turistiky. Národní vinařské centrum i Nadace Partnerství dává těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press tripů či fam tripů pro touroperátory a cestovní kanceláře. Upřednostňování certifikovaných zařízení při nabídce turistických cílů koncovým zákazníkům

77 Výhody pro zařízení Certifikované subjekty jsou a budou realizátory projektu přednostně propagovány v médiích.

78 Výhody pro zařízení

79 Výhody pro zařízení

80 Certifikace zařízení vinařské turistiky – výhody certifikovaným
Zařízení budou označena smaltovanými tabulkami s logem „Vína z Moravy“ nebo „Vína z Čech“ a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístěna na certifikovaném zařízení).

81 Certifikace zařízení vinařské turistiky – výhody certifikovaným

82 Certifikace zařízení vinařské turistiky – výhody certifikovaným
Certifikát – do zařízení

83 Certifikace zařízení vinařské turistiky – v číslech
Certifikace probíhá úspěšně už čtvrtým rokem se zamýšleným cílovým stavem cca 200 zařízení. V současné době evidujeme 184 certifikovaných kategorií. Struktura udělených certifikací je následují - 35 % certifikací získaly vinné sklepy, 31 % vinařství, 15 % vinařské ubytování, 14 % vinotéky a 5 % restaurace.

84 Sestavil: ing. Pavel Krška ředitel
Národní vinařské centrum, o.p.s. Zámek Valtice


Stáhnout ppt "Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR"

Podobné prezentace


Reklamy Google