Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezhalogenové výrobky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezhalogenové výrobky"— Transkript prezentace:

1 Bezhalogenové výrobky

2 Osnova Materiál bezhalogenových výrobků Související normy Produkty

3 1. Materiál bezhalogenových výrobků
neobsahuje halové prvky PC,PPO, polyphenyl oxid- krabice PA 6- trubky APAFS PA- svorkovnice , KBS 3 PP polypropylen- betonový program, montážní kroužek

4 Halové prvky Fikaní Chlapíci Brousili Italům Antény

5 Recyklační značky Do žlutých kontejnerů určených k separaci plastů lze vhazovat plastové odpady označené čísly: 1, 2, 4, 5, 6, a 7. Výrobky z polyvinylchloridu, označené číslem 3, do těchto kontejnerů nepatří!

6 2.Související normy a certifikáty
ČSN EN , elektroinstalační kanály pro elektrické instalace ČSN EN , trubkové systémy pro elektrické instalace ČSN EN , krabice a úplné kryty Záleží na druhu výrobku, který je z bezhalogenového materiálu vyroben. Bezhalogenové výrobky jsou identické s odpovídajícími typy a liší se pouze použitým materiálem. Používají se v prostorech s vyššími požadavky na ochranu osob a zařízení.

7 Normy pro požární ochranu budov
ČSN Nevýrobní objekty ČSN Výrobní objekty ČSN Společná ustanovení ČSN Shromažďovací prostory ČSN Budovy pro bydlení a ubytování ČSN Změny staveb ČSN Budovy zdravotnických zařízení

8 Rozdíly mezi normami reakce na oheň x třídy hořlavosti zkoušky prováděné podle zrušené ČSN byly založeny na výhradní klasifikaci stavebních hmot.- prosté přiřazení hmoty do kategorie stupňu hořlavosti evropská norma ČSN EN hodnotí celý stavební výrobek – ten může být složen z více stavebních hmot.- zkoušky až podle pěti norem

9 Při určování tříd reakce na oheň se vychází z výsledků dalších pěti zkušebních norem.Jedná se o zkoušky: nehořlavosti, stanovení spalného tepla, reakce podlahových krytin na oheň, reakci stavebních výrobků kromě podlahových krytin vystavených účinkům hořícího předmětu zápalnost stavebních výrobků při zkoušce malým zdrojem plamene.

10 Zařazení stavebních výrobků
ČSN EN třídy reakce na oheň Třída F- výrobky, pro které nebyla zjištěna žádná třída, nemohou být klasifikovány do žádné ze tříd A1, A2, B, C, D, E. Třída E- výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene Třída D- výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Kromě toho jsou také schopny odolat působení tepla od jednotlivého hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolňování tepla. Třída C- jako třída D, ale vyhovující přísnějším požadavkům. Navíc při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene. Třída B- jako třída C, ale vyhovující přísnějším požadavkům. Třída A2- vyhovující stejným kritériím EN jako pro třídu B. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru. Třída A1- výrobky třídy A1 nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy. Jako doplňková se dále uvádí doplňková klasifikace s a d. Vývin kouře a kapajících hořících částic výrobku.

11 Hořlavé stavební hmoty a podklady
ČSN stanovení stupně hořlavosti Hmoty stupně B – nesnadno hořlavé Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PVC neměkčený (Novodur, Durofol B), PVC houževnatý (Duroplast H, Dekorplast), skelný laminát polyesterový retardovaný (retardant Dexamin do hmoty nebo gelcoatové vrstvy), desky z minerálních vláken (z čedičové plsti), Rotizol, desky ze skleněných vláken (Itaver), skleněná posukovaná rohož, skleněná šitá rohož, sádrokartonové desky. Hmoty stupně C1 – těžce hořlavé Dřeva listnatá jako dub a buk, desky Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardovaný Bromkalem, tvrzený papír (Umakart, Ecrona), desky z organických vláken plstěné chlupové, foliová podlahovina PVC Sloviplast VP-1 P, Regina, litá podlahovina polyesterová laminovaná (Fortit), překližka pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro stavebnictví. Hmoty stupně C2 – středně hořlavé Dřeva jehličnatá (smrk, jedle, borovice, modřín), dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, dřevovláknité desky Duplex, Solodur, korkové desky typu SP, korkové parkety, pazdeřové desky (Orlen), foliová podlahovina Izolit, pryžová podlahovina Industriál, pryžová podlahovina Super, podlahová textilie Raltex, Kasak speciál, Krylan, Final, Tumir ex, lepenka s živičným pojivem Bitalbit. Hmoty stupně C3 – lehce hořlavé Dřevotřískové desky laminované, pilinované desky, Pilolamit, dřevovláknité desky Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, korkové desky typu BA, lineární polyetylén, lehčený polyetylén, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypropylén, Polystyrén houževnatý, lehčený, standardní. Polyuretan lehčený, měkčený (Molitan), tuhý, standardní, PVC lehčený (Technopor), pryžová izolační folie, skelný polyesterový laminát standardní, vpichovaná izolační textilie Sip a Intersip, pryžová podlahovina s desénem, pryžový izolační koberec pro elektrotechniku, podlahové textilie tkané se syntetickým vlasem (Bergamo), všívané (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, textilie vpichované Syntetik, Jekor standard, Riga extra), lepenky a hmoty s živičným pojivem, asfaltový pás s vložkou z lepenky typ S, IPA, Esterbit S.

12 Rozdělení stavebních hmot z hlediska hořlavosti a reakce na oheň
Klasifikace Stupně hořlavosti Třídy Reakce na oheň – platnost od 1. stavební hmoty nehořlavé A A1 2. stavební hmoty hořlavé: nesnadno hořlavé B A2 těžce hořlavé C1 středně hořlavé C2 C nebo D lehce hořlavé C3 E nebo F

13 Podmínky úniku osob z budov
Norma ČSN Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení: tato norma definuje podmínky úniku v případě požáru z hlediska označení prostor a budov (BD1 až BD4). BD1 – malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik (obytné budovy běžné výšky) BD2 – malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik (výškové budovy) BD3 – velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik (místa otevřená pro veřejnost, divadla, kina) BD4 – velká hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik (výškové budovy sloužící veřejnosti, hotely, nemocnice) Norma ČSN Elektrická instalace budov (Výběr a stavba elektrických zařízení): tato norma předepisuje pro prostory BD2 až BD4 používat zařízení, které bude vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření a vývoj kouře a toxických plynů. Podrobné požadavky se připravují. Pro BD2 a vyšší max. 0,2 kg PVC na 1 m3 prostoru

14 3. Produkty Elektroinstalační krabice pod omítku
Elektroinstalační krabice do dutých stěn Elektroinstalační lištové krabice Elektroinstalační krabice do betonu Svorkovnice Elektroinstalační lišty Elektroinstalační trubky KOPOBOX

15 elektroinstalační krabice
Elektroinstalační krabice pod omítku KU HF, KP 68/2HF, KOM 97HF identické se stejnými typy „běžných“krabic A-C2 test žhavou smyčkou 850°C -45°C až 105°C

16 Krabice do dutých stěn KU 68 LA/1HF, KOM 97/LUH A - C2 -45°C až 105°C
test žhavou smyčkou 850°C A - C2 -45°C až 105°C KP 67/2 KP67/3 KP 68/2 KP 67x67

17 Víčka k elektroinstalačním krabicím V 68HF, KO 97 V/1HF
test žhavou smyčkou 850°C A-C2 -45°C až 105°C KP 67/3

18 Lištové krabice LK 80X28R/1HF, LK80X28 2ZKHF test žhavou smyčkou 850°C
pro přístroje Classic nebo Swing A-C2 -45°C až 105°C izolační podložka pro C3 pro jednoduché přístroje pro dvojzásuvku

19 LK 80X28 THF, LK 80X28 2ZTHF107 pro přístroje Tango pro dvojzásuvku
72 x 72 x 42 mm test žhavou smyčkou 850°C A - C2 -45°C až 105°C izolační podložka KO 97/5 KR 97/5

20 Krabice do betonu Krabice, spodky krabic, podpěry,nástavné
rámečky, sběrné krabice, vývodky, koncovky pro trubky všechny výrobky určené k instalaci do betonu jsou vyráběny z bezhalogenových materiálů

21 Svorkovnice S-66, S-96, SP-96 PA samozhášivý, bezhalogenový
test žhavou smyčkou 960°C A-C2 -30°C až 105°C

22 Elektroinstalační lišty
LHD 20X20HF, LHD 40X20 HF, LHD 40X40HF nejžádanější lišty-vyráběny i v HF 20X20 40X20 40X40 A-C3 -20°C až 80°C při použití -15°C až 60°C při instalaci, dopravě a skladování

23 elektroinstalační bezhalogenové kanály- novinka pro rok 2009
bezhalogenové lišty včetně příslušenství: EKD 80 X 40 EKD 80 X 40 HF nová příčka 3 polohy umístění příčky dvojitý zámek NOVINKA

24 Rozvaděčové kanály RK.. X.. HF rozměry dle DIN 37,5; 50; 75; 100 mm
A-C2 -25°C až 70°C

25 Ohebné elektroinstalační trubky
APAFS 16-80 350 N / 5 cm materiál PA 6 bezhalogenový samozhášivý UV stabilita černá barva A-C3 -40°C až 120°C pro pevné uložení veškeré příslušenství je též vyrobeno z bezhalogenového materiálu

26 Tuhé elektroinstalační trubky
nízká, střední, vysoká mechanická odolnost 320, 750, 1250 N / 5cm PPO- polyphenyl oxid -45°C až 90°C světle šedá a černá barva pro střední a vysokou mechanickou odolnost pouze černá barva příslušenství- kolena, spojky, příchytky-též v bezhalogenovém provedení

27 KOPOHALF dělená chránička umožňuje dodatečné vložení kabelů
obě poloviny jsou stejné bez spojek spojení překrytím jednotlivých dílů materiál HDPE bezhalogenový -45°C až 75°C skladování, uložení 5°C až 75°C při montáži dvě dimenze 110 a 160 mm

28 KOPOBOX- novinka roku 2009- systém pro podlahové instalace
pro zdvojené podlahy i do betonu pro výšky podlah od 57 do 130 mm modulové i klasické přístroje Hlavní sestavy: KUP 57/80 KOPOBOX 57 KOPOBOX 80

29 Základní sestavy KOPOBOX 57 KOPOBOX 80

30 KUP 57/80 krabice pro instalaci KOPOBOX 57/80 do betonových podlah
stavitelná vnitřní vložka pro snadné nastavení při rozlišných výškách podlah krycí deska pro zabránění zalití krabice betonem

31 KOPOBOX 57 pro modulární přístroje od výšky podlahy 57 mm
především pro kabely s přímými vidlicemi kompletní- žádné další příslušenství samostatně určen pro instalaci do dvojitých podlah do betonu- montáž společně s KUP

32 KOPOBOX 80 pro modulární i klasické přístroje od výšky podlahy 80 mm
především pro kabely s lomenými vidlicemi samostatně určen pro instalaci do dvojitých podlah do betonu- instalace společně s KUP

33 KPP 80- krabice přístrojová podlahová
příslušenství KPP 80- krabice přístrojová podlahová určena pro KOPOBOX 80 nastavitelná výška- pohyblivé dno šrouby pro montáž krabice do KOPOBOX 80 i šrouby pro montáž přístrojů jsou součástí balení 4 třmeny pro mechanické připevnění kabelů

34 PP 80/45- přístrojové podložky
PP 80/0, PP 80/3, PP 80/45- přístrojové podložky pro montáž do KOPOBOX 80 pro různé typy přístrojů pro zaslepení neosazené části KOPOBOX 80 šrouby jsou součástí balení jednotlivě baleny

35 ZPP- záslepka slouží k zaslepení neosazených otvorů klasickými přístroji

36 SN- sada nivelační k nastavení výšky KUP XX pro vyšší betonové podlahy
k vyrovnání nerovností-sklonu-podlahy 1 sada- obsahuje 4 kusy Pro lepší zajištění krabice KUP XX použijte přiložené matice i shora


Stáhnout ppt "Bezhalogenové výrobky"

Podobné prezentace


Reklamy Google