Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezhalogenové výrobky. Osnova 1. Materiál bezhalogenových výrobků 2. Související normy 3. Produkty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezhalogenové výrobky. Osnova 1. Materiál bezhalogenových výrobků 2. Související normy 3. Produkty."— Transkript prezentace:

1 Bezhalogenové výrobky

2 Osnova 1. Materiál bezhalogenových výrobků 2. Související normy 3. Produkty

3 1. Materiál bezhalogenových výrobků neobsahuje halové prvky PC,PPO, polyphenyl oxid- krabice PA 6- trubky APAFS PA- svorkovnice, KBS 3 PP polypropylen- betonový program, montážní kroužek

4 Halové prvky Fikaní Chlapíci Brousili Italům Antény

5 Recyklační značky Do žlutých kontejnerů určených k separaci plastů lze vhazovat plastové odpady označené čísly: 1, 2, 4, 5, 6, a 7. Výrobky z polyvinylchloridu, označené číslem 3, do těchto kontejnerů nepatří!

6 2.Související normy a certifikáty ČSN EN 50085-1, elektroinstalační kanály pro elektrické instalace ČSN EN 50086-1, trubkové systémy pro elektrické instalace ČSN EN 60 670-1, krabice a úplné kryty Záleží na druhu výrobku, který je z bezhalogenového materiálu vyroben. Bezhalogenové výrobky jsou identické s odpovídajícími typy a liší se pouze použitým materiálem. Používají se v prostorech s vyššími požadavky na ochranu osob a zařízení.

7 Normy pro požární ochranu budov ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty ČSN 73 0804 Výrobní objekty ČSN 73 0810 Společná ustanovení ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 0834 Změny staveb ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení

8 Rozdíly mezi normami reakce na oheň x třídy hořlavosti zkoušky prováděné podle zrušené ČSN 73 0862 byly založeny na výhradní klasifikaci stavebních hmot.- prosté přiřazení hmoty do kategorie stupňu hořlavosti evropská norma ČSN EN 13501-1 hodnotí celý stavební výrobek – ten může být složen z více stavebních hmot.- zkoušky až podle pěti norem

9 Při určování tříd reakce na oheň se vychází z výsledků dalších pěti zkušebních norem.Jedná se o zkoušky: nehořlavosti, stanovení spalného tepla, reakce podlahových krytin na oheň, reakci stavebních výrobků kromě podlahových krytin vystavených účinkům hořícího předmětu zápalnost stavebních výrobků při zkoušce malým zdrojem plamene.

10 Zařazení stavebních výrobků ČSN EN 13501-1 třídy reakce na oheň Třída F- výrobky, pro které nebyla zjištěna žádná třída, nemohou být klasifikovány do žádné ze tříd A1, A2, B, C, D, E. Třída E- výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene Třída D- výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Kromě toho jsou také schopny odolat působení tepla od jednotlivého hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolňování tepla. Třída C- jako třída D, ale vyhovující přísnějším požadavkům. Navíc při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene. Třída B- jako třída C, ale vyhovující přísnějším požadavkům. Třída A2- vyhovující stejným kritériím EN 13823 jako pro třídu B. Kromě toho nebudou tyto výrobky za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru. Třída A1- výrobky třídy A1 nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru. Z tohoto důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro všechny nižší třídy. Jako doplňková se dále uvádí doplňková klasifikace s a d. Vývin kouře a kapajících hořících částic výrobku.

11 Hořlavé stavební hmoty a podklady ČSN 73 0862- stanovení stupně hořlavosti Hmoty stupně B – nesnadno hořlavé Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PVC neměkčený (Novodur, Durofol B), PVC houževnatý (Duroplast H, Dekorplast), skelný laminát polyesterový retardovaný (retardant Dexamin do hmoty nebo gelcoatové vrstvy), desky z minerálních vláken (z čedičové plsti), Rotizol, desky ze skleněných vláken (Itaver), skleněná posukovaná rohož, skleněná šitá rohož, sádrokartonové desky. Hmoty stupně C1 – těžce hořlavé Dřeva listnatá jako dub a buk, desky Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardovaný Bromkalem, tvrzený papír (Umakart, Ecrona), desky z organických vláken plstěné chlupové, foliová podlahovina PVC Sloviplast VP-1 P, Regina, litá podlahovina polyesterová laminovaná (Fortit), překližka pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro stavebnictví. Hmoty stupně C2 – středně hořlavé Dřeva jehličnatá (smrk, jedle, borovice, modřín), dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, dřevovláknité desky Duplex, Solodur, korkové desky typu SP, korkové parkety, pazdeřové desky (Orlen), foliová podlahovina Izolit, pryžová podlahovina Industriál, pryžová podlahovina Super, podlahová textilie Raltex, Kasak speciál, Krylan, Final, Tumir ex, lepenka s živičným pojivem Bitalbit. Hmoty stupně C3 – lehce hořlavé Dřevotřískové desky laminované, pilinované desky, Pilolamit, dřevovláknité desky Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, korkové desky typu BA, lineární polyetylén, lehčený polyetylén, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypropylén, Polystyrén houževnatý, lehčený, standardní. Polyuretan lehčený, měkčený (Molitan), tuhý, standardní, PVC lehčený (Technopor), pryžová izolační folie, skelný polyesterový laminát standardní, vpichovaná izolační textilie Sip a Intersip, pryžová podlahovina s desénem, pryžový izolační koberec pro elektrotechniku, podlahové textilie tkané se syntetickým vlasem (Bergamo), všívané (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, textilie vpichované Syntetik, Jekor standard, Riga extra), lepenky a hmoty s živičným pojivem, asfaltový pás s vložkou z lepenky typ S, IPA, Esterbit S.

12 Klasifikace Stupně hořlavosti Třídy Reakce na oheň – platnost od 1.7.2003 1. stavební hmoty nehořlavé AA1 2. stavební hmoty hořlavé: nesnadno hořlavé BA2 těžce hořlavé C1B středně hořlavé C2C nebo D lehce hořlavé C3E nebo F Rozdělení stavebních hmot z hlediska hořlavosti a reakce na oheň

13 Podmínky úniku osob z budov Norma ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení: tato norma definuje podmínky úniku v případě požáru z hlediska označení prostor a budov (BD1 až BD4). BD1 – malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik (obytné budovy běžné výšky) BD2 – malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik (výškové budovy) BD3 – velká hustota obsazení, snadné podmínky pro únik (místa otevřená pro veřejnost, divadla, kina) BD4 – velká hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik (výškové budovy sloužící veřejnosti, hotely, nemocnice) Norma ČSN 33 2000-5-51 Elektrická instalace budov (Výběr a stavba elektrických zařízení): tato norma předepisuje pro prostory BD2 až BD4 používat zařízení, které bude vyrobeno z materiálu, který zpomaluje šíření a vývoj kouře a toxických plynů. Podrobné požadavky se připravují. Pro BD2 a vyšší max. 0,2 kg PVC na 1 m 3 prostoru

14 3. Produkty Elektroinstalační krabice pod omítku Elektroinstalační krabice do dutých stěn Elektroinstalační lištové krabice Elektroinstalační krabice do betonu Svorkovnice Elektroinstalační lišty Elektroinstalační trubky KOPOBOX

15 elektroinstalační krabice Elektroinstalační krabice pod omítku KU 68-1901HF, KP 68/2HF, KOM 97HF identické se stejnými typy „běžných“krabic A-C2 test žhavou smyčkou 850°C -45°C až 105°C

16 KP 67/2 KP 68/2 KP67/3 KP 67x67 KU 68 LA/1HF, KOM 97/LUH test žhavou smyčkou 850°C A - C2 -45°C až 105°C Krabice do dutých stěn

17 KP 67/3 Víčka k elektroinstalačním krabicím V 68HF, KO 97 V/1HF test žhavou smyčkou 850°C A-C2 -45°C až 105°C

18 LK 80X28R/1HF, LK80X28 2ZKHF test žhavou smyčkou 850°C pro přístroje Classic nebo Swing A-C2 -45°C až 105°C izolační podložka pro C3 pro jednoduché přístroje pro dvojzásuvku Lištové krabice

19 KO 97/5 KR 97/5 LK 80X28 THF, LK 80X28 2ZTHF107 pro přístroje Tango pro dvojzásuvku 72 x 72 x 42 mm test žhavou smyčkou 850°C A - C2 -45°C až 105°C izolační podložka

20 Krabice, spodky krabic, podpěry,nástavné rámečky, sběrné krabice, vývodky, koncovky pro trubky všechny výrobky určené k instalaci do betonu jsou vyráběny z bezhalogenových materiálů Krabice do betonu

21 Svorkovnice S-66, S-96, SP-96 PA samozhášivý, bezhalogenový test žhavou smyčkou 960°C A-C2 -30°C až 105°C

22 Elektroinstalační lišty LHD 20X20HF, LHD 40X20 HF, LHD 40X40HF nejžádanější lišty-vyráběny i v HF 20X20 40X20 40X40 A-C3 -20°C až 80°C při použití -15°C až 60°C při instalaci, dopravě a skladování

23 elektroinstalační bezhalogenové kanály- novinka pro rok 2009 bezhalogenové lišty včetně příslušenství: EKD 80 X 40 EKD 80 X 40 HF nová příčka 3 polohy umístění příčky dvojitý zámek NOVINKA

24 Rozvaděčové kanály RK.. X.. HF rozměry dle DIN 37,5; 50; 75; 100 mm A-C2 -25°C až 70°C

25 Ohebné elektroinstalační trubky APAFS 16-80 350 N / 5 cm materiál PA 6 bezhalogenový samozhášivý UV stabilita černá barva A-C3 -40°C až 120°C pro pevné uložení veškeré příslušenství je též vyrobeno z bezhalogenového materiálu

26 Tuhé elektroinstalační trubky nízká, střední, vysoká mechanická odolnost 320, 750, 1250 N / 5cm PPO- polyphenyl oxid -45°C až 90°C světle šedá a černá barva pro střední a vysokou mechanickou odolnost pouze černá barva příslušenství- kolena, spojky, příchytky-též v bezhalogenovém provedení

27 KOPOHALF dělená chránička umožňuje dodatečné vložení kabelů obě poloviny jsou stejné bez spojek spojení překrytím jednotlivých dílů materiál HDPE bezhalogenový -45°C až 75°C skladování, uložení 5°C až 75°C při montáži dvě dimenze 110 a 160 mm

28 KOPOBOX- novinka roku 2009- systém pro podlahové instalace pro zdvojené podlahy i do betonu pro výšky podlah od 57 do 130 mm modulové i klasické přístroje Hlavní sestavy: KUP 57/80 KOPOBOX 57 KOPOBOX 80

29 Základní sestavy KOPOBOX 57KOPOBOX 80

30 KUP 57/80 krabice pro instalaci KOPOBOX 57/80 do betonových podlah stavitelná vnitřní vložka pro snadné nastavení při rozlišných výškách podlah krycí deska pro zabránění zalití krabice betonem

31 KOPOBOX 57 pro modulární přístroje od výšky podlahy 57 mm především pro kabely s přímými vidlicemi kompletní- žádné další příslušenství samostatně určen pro instalaci do dvojitých podlah do betonu- montáž společně s KUP

32 KOPOBOX 80 pro modulární i klasické přístroje od výšky podlahy 80 mm především pro kabely s lomenými vidlicemi samostatně určen pro instalaci do dvojitých podlah do betonu- instalace společně s KUP

33 příslušenství KPP 80- krabice přístrojová podlahová určena pro KOPOBOX 80 nastavitelná výška- pohyblivé dno šrouby pro montáž krabice do KOPOBOX 80 i šrouby pro montáž přístrojů jsou součástí balení 4 třmeny pro mechanické připevnění kabelů

34 PP 80/0, PP 80/3, PP 80/45- přístrojové podložky pro montáž do KOPOBOX 80 pro různé typy přístrojů pro zaslepení neosazené části KOPOBOX 80 šrouby jsou součástí balení jednotlivě baleny

35 ZPP- záslepka slouží k zaslepení neosazených otvorů klasickými přístroji

36 SN- sada nivelační k nastavení výšky KUP XX pro vyšší betonové podlahy k vyrovnání nerovností- sklonu-podlahy 1 sada- obsahuje 4 kusy Pro lepší zajištění krabice KUP XX použijte přiložené matice i shora


Stáhnout ppt "Bezhalogenové výrobky. Osnova 1. Materiál bezhalogenových výrobků 2. Související normy 3. Produkty."

Podobné prezentace


Reklamy Google