Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovníctvo a finančníctvo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovníctvo a finančníctvo"— Transkript prezentace:

1 Bankovníctvo a finančníctvo
Banky, bankovní systém Doc.Ing.Jaroslav Slepecký,PhD

2 Vznik a podstata banky Banky a bankovní systém mají svoji dlouhou historii, která je spojená s rozvojem námořní dopravy a začátky manipulací s penězi mezi kupci a obchodníky. Bankovní produkty jsou známy z historie, kdy už ve starém Řecku jsou evidované obchody s depozity. Písemně doložené jsou bankovní obchody až někdy z počátku 12. století z Itálie.

3 V zárodku byl bankovní systém představován zejména zlatníky a klenotníky, kteří v rámci své činnosti poskytovali službu úschovy peněz. Státní a komerční bankovnictví se postupem doby formovalo podobným směrem – banky držely depozit a poskytovaly úvěry. Postupem času se banky začaly specializovat na různé druhy činností tak, jak jsou známe dnes.

4 V užším chápání je banka instituce veřejného nebo soukromého práva, která od subjektů různé právní podstaty kupuje peníze prostřednictvím vkladů a tyto investuje formou půjček. Banky mají v současnosti i další funkce - obrázek

5

6 Druhy bank Z hlediska zaměření na cílovou skupinu : Retailové banky
Whole sale – velkoobchodně zaměřené banky Banky zaměřené na mezinárodní obchod

7 Z hlediska vlastnictví :
Banky zřízené podle veřejného práva - centrální banka - speciální banky ( např. konsolidační banka Banky zřízené podle soukromého práva - klasické komerční banky - kapitálové společnosti, např. všechny velké banky v Německu, Deutsche bank, Dresdner bank – vlastní je finan. společnosti

8 Z hlediska druhů obchodů :
Univerzální banky - zabezpečují všechny obchody včetně cenných papírů Specializované banky - věnují se jen vybraným druhům obchodů, např. investiční bankovnictví, hypotéky, stavební spoření a pod.

9 Z hlediska cílového zaměření :
Ziskově orientované Orientované na společné hospodaření - zejména v Německu v rámci podpory , starostlivosti o členy – např. Sparkassen Družstevní - na Slovensku nejsou, v Německu a Rakousku např. Reiffeisenbank, Volksbank

10 Hlavní druhy bank Německý Angloamerický
Z historického hlediska se zformovaly dva základní typy bankovních systémů : Německý - německý typ charakterizuje univerzálnost Angloamerický - charakteristické je zákonné oddělení investičního bankovnictví od klasických bankovních produktů

11 Obchodní banky Historicky nejstarší druh bank, zaměřených na podporu manufakturní, později průmyslové výroby. Z hlediska právní formy se z rodinných bank staly postupně akciové společnosti a banky se staly univerzální, s pobočkami v zahraničí a nabízí služby : . Fyzickým osobám Živnostníkům Firmám různého druhu a velikosti Státu

12 Spořitelny Vznikly později, až v 18. století jako reakce na nezájem obchodních bank spravovat vklady drobných spořitelů. Zpočátku byly vklady malé a pro banky ztrátové. Postupem doby se situace radikálně změnila - Česká nebo Slovenská spořitelna … V dnešní době jsou spořitelny plnohodnotnými bankami, které provádějí celou škálu bankovních obchodů – bankovní převody, směnárenskou činnost, devizové operace, platební příkazy, inkasa směnek, komunální financování v rámci aktivních obchodů, financování státního dluhu – dluhopisy …

13 Peněžní a úvěrová družstva
Důvodem vzniku ( polovina 19. stol.) byl zase nezájem bank o zabezpečení služeb pro živnostníky a zemědělce. Družstvo je možné definovat, podle německé právní úpravy, jako společnost s vlastní právní subjektivitou, s neuzavřeným počtem členů s cílem jejich podpory.

14 V Čechách je vznik tohoto typu bank spojený se jménem Cyrila Kampelíka, myšlenka velmi dobrá, ale zneužitá v 90. letech minulého století novodobými zlatokopy – kampeličky. Zvládnutím této formy podnikání vznikly postupem času klasické peněžní ústavy, založené na družstevním základě. . Volksbank . Reiffeisenbank Obě nadnárodní společnosti se zatím úspěšně pasují s globalizací bankovnictví.

15 Zvláštnosti „ kampeliček „
Vlastní kapitál tvoří vklady podílníků a zisk Zákaz provádět riskantní obchody a spekulace Územní ohraničenost na region Možnost provádět aktivní obchody jen se svými členy, pokud stanovy nepovolují jinak

16 Hypoteční banky Definice
Specializované finanční instituce, kde předmětem podnikání je poskytování dlouhodobých úvěrů zajištěných nemovitým majetkem.

17 První hypoteční banky vznikly v Anglii a jejich podstatou bylo založení úvěrového spolku, který půjčoval peníze založené půdou. V současnosti mimo zemědělství jde o : poskytování úvěrů pro bytovou výstavbu … na nákup pozemků pro průmyslovou výstavbu a financování výstavby firem … pro komunální stavby – vodovody, kanalizace, nemocnice a pod. Komunální banka – původně zvláštní druh hypoteční banky

18 Investiční banky Definice
Finanční instituce, které přijímají dlouhodobé vklady od právnických a fyzických osob , emitují dluhopisy a prostředky investují do středně a dlouhodobých půjček podnikům.

19 Banky působí zejména ve Francii, USA, Itálii a Japonsku, kde
jsou odlišené zákonnou úpravou od jiných typů bank. Např. v USA byly obchody s cennými papíry odňaty obchodním bankám po velké hospodářské krizi v roce 1933 tzv. Glass-Steagallovým zákonem. V současnosti jejich význam klesá s postupující globalizací a konkurencí obchodních bank. V středoevropském regionu není právní rozdíl mezi obchodní a investiční bankou.

20 Splátkové banky Definice
Splátkové banky patří mezi specializované finanční instituce, kde hlavním předmětem činnosti je poskytování spotřebních úvěrů obyvatelstvu.

21 spotřební banky založené obchodem spotřební banky založené průmyslem
První splátková banka byla založená v USA v roce 1900 – Mercantile Credit Company. V Evropě vznikají v 20. letech 20. století. Členění : spotřební banky založené obchodem spotřební banky založené průmyslem spotřební banky založené jinými bankami V našem regioně nepoznáme tento druh bank, spotřební úvěry poskytují komerční banky .

22 Banky se speciálními funkcemi
V bankovní soustavě vždy existují finanční instituce, které jsou založené účelově a podporují specifické zájmy státu. Pro tyto případy mají přesně stanovenou náplň činnosti. Klasickými bankovními službami se zabývají jen v úzkém rozsahu, vymezených zákonem.

23 Banky se speciálními funkcemi
banky pro obnovu banky pro podporu exportu stavební spořitelny zemědělské banky ekologické banky konsolidační banky rozvojové banky záruční banky

24 Nebankovní subjekty Vedle bank vyvíjejí svoji činnost i další subjekty, které v různých obdobích sehrály pozitivní nebo negativní roli. Mnohé nebankové subjekty zakládají velké banky pro poskytování specializovaných služeb. Jejich činnost je stanovená v jednotlivých státech zákonem.

25 Dceřiné společnosti bank
Kapitálové společnosti - slouží na poskytování úvěrů rizikovým projektům Faktoringové a forfaitingové společnosti - forma zvláštního druhu financování , jednorázový nebo pravidelný odkup pohledávek Leasingové společnosti - původ je možné identifikovat v USA od roku 1952, pro banky slouží zejména k snadnějšímu vymáhání dluhů

26 směnárny banky zakládají v turisticky zajímavých oblastech podniky na vydávání a správu kreditních karet a cestovních šeků makléřské firmy zastavárny Clearingové banky – pro usnadnění vzájemného platebního styku mezi bankami

27 Investiční fondy a investiční společnosti
Emitují cenné papíry a finanční prostředky investují v souladu ze zákonem do nástrojů finančního trhu. Na Slovensku v současnosti jsou bankami využívané jako marketingová náhrada termínových vkladů

28 Penzijní fondy Jsou založené firmami nebo státem na individuální starostlivost o pravidelné příjmy spořitelů v důchodovém věku. penzijní reforma životní pojištění

29 Současné trendy v bankovnictví
Dva hlavní směry: . Snižování nákladů Megatrendy

30 Snižování nákladů Zeštíhlování organizační struktury
Pohlcení konkurence nebo fúze s konkurenční bankou Podrobné a kontrolovatelné plánování nákladů

31 Megatrendy Globalizace Vznik jednotného evropského trhu
Závažné a hluboké změny v bankovnictví, v podmínkách soutěživosti , prostředí podnikání a konkurence Globalizace Vznik jednotného evropského trhu Rostoucí nároky klientů Informační společnost Koncentrace kapitálu

32 Cvičení Porovnat bankovní prostředí v SR,ČR, basilejské kritéria
Druhy bank a jejich činnost


Stáhnout ppt "Bankovníctvo a finančníctvo"

Podobné prezentace


Reklamy Google