Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody realizace energetických úspor – EPC a EC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody realizace energetických úspor – EPC a EC"— Transkript prezentace:

1 Metody realizace energetických úspor – EPC a EC
Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Související legislativa
Směrnice 2012/27/EU – EED Podporovat trh s energetickými službami a pomáhat s vytvářením poptávky spotřebitelů po těchto službách. Je třeba identifikovat a odstranit regulatorní i neregulatorní překážky bránící využívání smluv o energetických službách Poskytovat technickou pomoc, podporovat trh s energetickými službami a pomáhat s vytvářením poptávky spotřebitelů po těchto službách „Energetická služba“ fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie

3 Související legislativa
2010/31/EU EPBD 2 Energetická služba součást finančních nástrojů Poskytování vhodných a inovačních prostředků financování s cílem podnítit investice do opatření v oblasti energetické účinnosti.

4 Energy Performance Contracting
Definice Smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou energie, kdy celková výše plateb závisí na výši zefektivnění těchto služeb, to je na konkrétních úsporách u zákazníka. Performance contracting = smlouva o výsledku

5 Energy Contracting Definice
Splácení investičního opatření v ceně tepla. Cílem všech projektů je stejně jako u ostatních energetických služeb vždy úspora energií. EPC EC Princip investování z garantovaných úspor investování s garancí jednotkové ceny Financování zajistí dodavatel Projekt Délka smlouvy kratší než 10 let delší než 10 let Garance splacení investice z úspor jednotkové ceny Zájem dodavatele úspora energií a nákladů dodat (a prodat) sjednané množství Zdroj: MVV Energie CZ

6 Metody financování a provozování energeticky úsporných opatření
Metoda Financování energeticky úsporných opatření Kontrola reálné energetické úspory Vlastní zdroje financování Ano Ne Úvěr Energy Performance Contracting Energy Contracting

7 Hodnotový řetězec v oblasti EE
zvýšení povědomí o EES informace a rady v oblasti EES návrh úsporných opatření technické řešení financování a dotace realizace optimalizace během provozu měření a odsouhlasení úspor Zdroj: Hana Anftová

8 EPC Zdroj: Hana Anftová

9 EPC Zdroj: Hana Anftová

10 Metody financování a provozování energeticky úsporných opatření
Princip Zákazník ESCO Banka Platby za služby a investici Financování a realizace Záruky finančních úspor Záruky splátek Splácení úvěru Poskytnutí úvěru

11 Výhody metody EPC Zaručená úspora energie Dosažení vyšších úspor
Realizace principu LCC O úsporu se dělí vlastník a ESCO na základě smlouvy Po ukončení smluvního vztahu úspora zůstává vlastníkovi Vlastník a ESCO mají stejný cíl

12 Nevýhody metody EPC Trh není zaběhnutý Nízký počet firem ESCO
Náročnost smlouvy mezi vlastníkem a ESCO Náročnost přípravy veřejné zakázky Vhodné pouze pro určité typy projektů Min 1 mil. Kč roční spotřeba energie Návratnost PP do 10 let Dostupná data o spotřebě Nutnost jednacího řízení s uveřejněním Zaměření spíše na technologie

13 Účastníci projektů EPC
Firmy energetických služeb (Energy Services Company, ESCO), Energetické firmy: distributoři energií, správci distribučního systému a dodavatelé energie konečným zákazníkům, Poradenské společnosti, energetičtí auditoři, firmy poskytující facility management, správcovské firmy, Energetické agentury – bývají založeny, aby pomohly realizovat úspornou energetickou politiku především distribucí informací o dobrých případech praxe, o nových vědeckých poznatcích uplatnitelných v praxi obvykle ke konečnému uživateli, Výrobci a dodavatelé energeticky úsporných zařízení – tuto roli mohou zastávat i některá ESCO, Ostatní – bankovní instituce, asociace.

14 Vývoj EPC v Evropě realizované projekty do 2011
Sektory Německo Dánsko Belgie Švédsko Nizozemí Rakousko Francie Itálie CZ ES EC ZŠ a SŠ 2 3 1 4 5 Univerzity 3-4 Místní samosprávy 2-3 Zdravotnictví Veřejné nájemní bydlení Hotely a pohostinství Kancelářské a obchodní prostory Maloobchody 1-2 Průmysl Rezidenční sektor 4-5 Doprava

15 Monitoring dosažených úspor
Nástroje pro měření – získávání dat a jejich vyhodnocení, musí být nainstalovány, vyhodnocení například na základě ET křivek Nástroje regulace – nutné nastavení, opět musí být nainstalovány Spotřebou řízené ceny energie, musí být nastavena motivace směrem k energetickým úsporám Plánování a kontrola – Energetické audity, provozní postupy a řády ENERGY AUDIT

16 Příklady kritérií pro zelené nakupování – budovy
V budovách lze realizovat v zásadě dva typy opatření: Rekonstrukce technologických zařízení (energetických systémů) doba návratnosti 4-10 let nejlepší řešení poskytováním energetických služeb (EPC) – investice jsou hrazeny z budoucích úspor energie Stavební opatření (zateplení pláště budov, výměna oken) doba návratnosti minimálně 15 let vhodné využití dotací (např. Operační program Životní prostředí) Kombinace obou způsobů vlastník objektů se podílí na spolufinancování v objemu % z celkové investice

17 Příklad opatření na budovách Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Rekonstrukce topného systému podpis smlouvy – 08/2003 počátek záruk za úspory – 04/2004 investice: 14,4 mil. Kč roční úspory – GJ (29,7 %) Využití vlastního zdroje vody + prádelna podpis smlouvy – 06/2006 Počátek záruk za úspory – 10/2007 investice: 34,5 mil. Kč roční úspory – 4,8 mil. Kč (32 %)

18 Příklad opatření na budovách Střední odborné učiliště v Praze
Rekonstrukce technologických zařízení metodou EPC + provozování kotelny investice: 7,8 mil. Kč (financování z budoucích úspor provozních nákladů) Zateplení objektů + výměna zbývajících oken: Investice: 13,5 mil. Kč (spolufinancování z dotace z OPŽP) Spolufinancování vlastníka objektu ve výši maximálně 36,4 %

19 Diskuze Kdy aplikovat EPC? Jaká je největší výhoda EPC? Co je ESCO?


Stáhnout ppt "Metody realizace energetických úspor – EPC a EC"

Podobné prezentace


Reklamy Google