Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Cvičení č.1 VÝROBNÍ FAKTOR KAPITÁL PŘÍKLADY: A: SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ B: ÚROKOVÉ POČTY Říjen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Cvičení č.1 VÝROBNÍ FAKTOR KAPITÁL PŘÍKLADY: A: SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ B: ÚROKOVÉ POČTY Říjen 2011."— Transkript prezentace:

1

2 1 Cvičení č.1 VÝROBNÍ FAKTOR KAPITÁL PŘÍKLADY: A: SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ B: ÚROKOVÉ POČTY Říjen 2011

3 A: Úvěry 1. Anuitní splácení úvěru a) roční b) měsíční 2. Rovnoměrné splácení 3. Překlenovací úvěr 2

4 3 1a) Anuitní splácení úvěru – roční splátky Úvěr v hodnotě Kč Úroková sazba: 7,5% p.a. Doba splácení 6 let Vypočítejte výši anuity, kterou bude klient při splácení úvěru platit. Konec roku dluh anuita úrok Úmor

5 4 1b) Anuita – měsíční splátky Podnikatel splácí úvěr ve výši po dobu 6 let s roční úrokovou mírou 7,5% p.a. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami. Vypočítejte výši úmoru (splátky jistiny) za 2 měsíce. Úkol:  Převeďte roční úrokovou míru (měsíční frekvence úročení dluhu)  Vypočítejte měsíční anuitu Konec měsíce dluh Anuita měsíční úrok Úmor

6 5 Rekapitulace 1a-b) Konec roku Roční splácení anuity Úrok (% z anuity) 35,2030,3425,1119,5013,466,97 Kumulace úroků Měsíční anuitní splácení Úrok (% z anuity) 31,6126,3020,5914,427,780,62 Kumulace úroků

7 6 1b 2 ) Anuita – měsíční splátky – variantní příklad dluh anuita7 222 úrok úmor Podnikatel splácí hypotéční úvěr úvěr ve výši po dobu 20 let s roční úrokovou mírou 6,1% p.a. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami.

8 7 Grafická podoba splácení úvěru – př: prvních 8 let)

9 2. Splácení úvěru rovnoměrné Úvěr v hodnotě Kč Úroková sazba: 7,5% Doba splácení 6 let Vypočítejte výši splátky, kterou bude klient při splácení úvěru platit. (stejná výše úmoru + úrok) Konec roku DLUH SPLÁTKA ÚROK ÚMOR

10 9 Rekapitulace 2) Konec roku Roční rovnoměrné splácení (různá výše roční platby bance) Úrok (% ze splátky) 31,0327,2723,0718,3613,046,97 Kumulace úroků

11 3. Překlenovací úvěr Úvěr ve výši Kč Doba splácení 6 let Roční úrok 7,5 % p.a. Dluh je uhrazen až na konci 6 roku Zhodnocení: Po dobu 5 let klient nesplácí žádnou část dluhu, ročně platí cenu za zapůjčený kapitál – úroky. Na konci 6. roku splatí celý dluh Kč včetně úroků za 6 rok. Konec roku 1.až 5. (vždy stejně)6.Po 6 letech: Úmor Konečný stav dluhu Úrok Celkem splaceno ve splátce

12 Rekapitulace (1-3. varianty) 11 Konec roku ROČNÍ SPLÁCENÍ ANUITY Úrok (% z anuity) 35,2030,3425,1119,5013,466,97 Kumulace úroků ROČNÍ ROVNOMĚRNÉ SPLÁCENÍ (RŮZNÁ VÝŠE ROČNÍ PLATBY BANCE) Úrok (% ze splátky) 31,0327,2723,0718,3613,046,97 Kumulace úroků PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR Úrok (% ze splátky) 100 6,98 Kumulace úroků

13 ÚROKOVÝ KOEFICIENT (k ú ) Při hodnocení jednotlivých variant úvěrů možno použít: úrokový koeficient. Výpočet: suma zaplacena celkem/ hodnota dluhu Nutno použít jen při variantách splácení srovnatelného charakteru (úroková míra, frekvence splácení) 12 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ dle k ú

14 POZNÁMKA V praxi se můžeme setkat při splácení úvěrů i s následujícími případy:  Klientovi je umožněno jednorázově splatit v průběhu anuitního splácení mimořádnou peněžní částku. Pak je nutno přepočítat nový stav dluhu a novou výši anuity. V anuitní splátce se pak musí dobře zohlednit zbylá doba splácení. Ta se může a nemusí od původní doby lišit. Klient se buď rozhodně dobu splácení snížit při dosavadní výši anuity nebo dodrží původní dohodnutou dobu splácení s nižší výší anuitní splátky.  V průběhu splácení také může dojít ke změně splátky (anuitní či rovnoměrné).  V praxi může dojít ke kombinací všech základních způsobů splácené úvěrů 13

15 Příklad č.1. Odkup směnky před její splatností Směnka o hodnotě (S) …… Kč Doba splatnosti …….……… 30 dní (1 měsíc) Diskontní sazba (d) ………… 2,25 % p.a. Jakou částku (P) společnost A získala při prodeji směnky a kolik činil diskont (D)? B: Příklady úrokových počtů P = S – D D = S. d. n D = ,0225/12. 1

16 15 Prarodiče se v den narození vnuka rozhodli, že mu založí vkladní knížku s částkou Kč a peníze na ní ponechají včetně úroků až do jeho 22. narozenin. Jaká částka tam k tomuto datu bude k dispozici (Sn)? O jaký typ úročení jde? Počáteční částka So………………… Kč Doba uložení vkladu …………… let Průměrná roční úroková míra ……. 1,5 % Příklad č. 2 Sn = So. (1 + i) n

17 16 Prarodiče se v den narození vnuka rozhodli, že mu k 22.narozeninám ušetří částku Kč, to tak že na vkladní knížku uloží potřebnou částku a nechají ji postupně narůstat prostřednictvím úroků. Cílová částka Sn…………………… Kč Doba uložení vkladu (n)…………… let Průměrná roční úroková míra (i) ……. 1,5 % Kolik museli prarodiče vložit na vkladní knížku před 22 lety, aby při daném zúročení této částky dosáhli? Příklad č. 3

18 17 Prarodiče by se ovšem také mohli rozhodnout spořit formou pravidelného ročního vkladu. Cílová částka (Sn)…………………… Kč Doba spoření (n) ………………. 22 let Průměrná roční úroková míra (i)……. 1,5 % Kolik by pak museli dědeček s babičkou ročně ukládat, aby dosáhli za 22 let požadované částky? O jaký typ výpočtu jde nyní? Příklad č. 4

19 18 Farmář chce rozšířit plochu své farmy koupí 20 ha zemědělské půdy, kterou majitel nabízí za cenu Kč/ha. Pozemky ………………… 20 ha Cena za 1 ha …………… Kč Doba splácení …………… 10 let Roční úroková sazba …… 10 % a) Jak vysoké budou roční splátky, jestliže doba splácení bude 10 let ? Příklad č. 5

20 19 b) Jak vysoké budou roční splátky v případě, že se doba splácení zkrátí na 5 let, jak požaduje majitel pozemku ? (i= 10%) Řešení:

21 20 Rodina chce do 10 let ušetřit Kč na koupi bytu. Kolik musí rodina ročně spořit? a) Cílová částka (Sn)…… Kč Doba spoření (n) …………. 10 let Roční úroková míra (i) ….. 1,1 % Příklad č. 6

22 21 b) Doba spoření …………. …….10 let Roční inflace ………………… 1,0% Pozn.: (inflace: 2009: 1 % p.a. 2008: 6,3% 2007: 2,8% léta : 2-3%) Cena bytu ovšem nezůstane fixní, ale může se měnit např. důsledku inflace. Kolik musí rodina ročně naspořit, pokud roční inflace bude činit 1,0 %? ,01 10 = Cena bytu včetně inflace …… Kč A = anuita z budoucí hodnoty

23 22 c) Rodina si může pořídit byt i na úvěr Hypotéční úvěr …………… Kč Roční úroková sazba ………5,49% (s dobou fixace 5 let) Doba splácení ………………10 let Kolik musí dávat rodina ročně ze svých příjmů na splácení hypotéčního úvěru? Řešení:

24 23 d) Jak vysoké budou roční splátky úvěru v hodnotě v případě, že doba splácení bude 5 let a úroková sazba 1,5%? Řešení:

25 Přesný přepočet denní, měsíční, čtvrtletní, aj. úrokové míry na roční úrokovou míru. Chceme-li porovnávat úrokové míry za různá období, musíme je převést na stejné období, třeba na roční úrokovou míru. kde m je počet úrokovacích období během roku (je-li úroková míra měsíční, je počet období 12, atd.) i m je úroková míra, kterou převádíme na roční úrokovou míru Příklad: Čtvrtletní úrokovou míru ve výši 3 % převedeme na roční jako (1+ 0,03) 4 -1 = 0, Roční úroková míra 12,551 % je ekvivalentní čtvrtletní úrokové míře ve výši 3 %. Přesný přepočet roční úrokové míry na denní, měsíční, čtvrtletní, aj. úrokovou míru. kde i m je úroková míra, na kterou chceme roční úrokovou míru převádět m je počet úrokovacích období během roku pro i m Chceme-li například převést roční úrokovou míru ve výši 3 % na čtvrtletní, m bude rovno 4 a hledaná čtvrtletní úroková míra, jež je ekvivalentní zadané roční úrokové míře bude 0,742 %. Přepočet úrokových sazeb !!! a)Jednoduše (orientačně): úroková sazba roční/ počet úrokovacích období za rok b) přesný výpočet:

26 25 Farmář může na splátku vyčlenit vždy koncem roku 1/3 ročního cash flow, který činí Kč. Kolik let bude splácet farmář uvedenou částku při úrokové míře 10%? Roční úroková míra ……… 10 % Roční splátka …………… Kč Řešení: Příklad č. 7

27 26 Příklad č. 8 Prioritní akcie českého koncernu s dividendou v zaručené výši 4,65 % z nominální hodnoty 1000 Kč byla zakoupena za tržní cenu 619 Kč. Jaká je roční míra zisku (= úroková míra) pro kupce této akcie? Řešení: 1/ pro P = 1000, r = 0,0465, n = 1 I = P. r. n = 46,50 Kč 2/ pro P = 619, I = 46,50, n = 1 r = I / (P. n) = 0,075  q = 7,5 % Roční míra zisku z akcie je 7,5 %.

28 27 Příklad č. 9 Příklad č. 9 Klient dostane od banky na 9 měsíců úvěr ve výši Kč s roční úrok. mírou 12,6% a s podmínkou, že na svém účtu musí udržovat alespoň 20% vypůjčené částky. Zároveň sám udržuje na svém účtu alespoň Kč jako svou rezervu. Jaká je skutečná roční úroková míra tohoto úvěru? Řešení: 1/ pro P = , r = 0,126, n = 9/12 = 0,75 I = P. r. n = Kč 2/ P = , = I = , n = 0,75 r = I / (P. n) = 0,18  q = 18 % Skutečná roční úroková míra úvěru je tedy 18 %.

29 28 Příklad č. 10 Příklad č. 10 Jaká je cena 9 měsíčního depozitního certifikátu v NH Kč s diskontní mírou 6,5 %? Řešení: S = Kč, d = 0,065, n = 9/12 = 0,75 (Možno počítat i v měsíčních hodnotách: d = 0,065/12 p.m. ; n = 9 měsíců. Výsledek je samozřejmě stejný) P = S. (1- d.n) = Kč Klient koupí depozitní certifikát za Kč. Za 9 měsíců banka za certifikát vyplatí Kč.

30 29 Poznámka: Rozdíl mezi časovým vyjádřením úrokové míry a frekvencí připisování úroků (úrokové období): Př: i = 12 % p.a. měsíční připisování úroků (tedy 12 krát za rok) Úroková sazba se poté vydělí počtem úrokových období (12/12) a zároveň je nutné úrokovou dobu vynásobit počtem úrokových období (je uvažováno, že úroková doba je vyjadřována v obdobích, které odpovídají časovému vyjádření úrokové míry), tedy v tomto příkladu ve vzorci pro složené úročení na 2 roky např.: (1 + (12/12)) 12*2

31 30 Podnikatel chce uložit Kč u banky na 2 roky ve formě termínovaného vkladu na dobu určitou. Může se rozhodnout mezi vysoce likvidním zp. s délkou na sebe navazujícího vkladu 1 měs. Nebo nelikvidním způsobem s délkou 24 měs. V 1. případě banka poskytuje nominální úrokovou míru 6 % p.a. s měsíčním úročením, zatímco v druhém případě 12 % p.a. se čtvrtletním úročením. Porovnejte odpovídající splatné částky. Řešení: 1/ P = Kč, m = 12, i = 0,06, n = 24 ( 12 měsíců * 2 roky) (měsíční hodnoty sazeb i úrokovacích období:) S = P. (1 + i/m) n = (1+0,06/12) 24 S = ,83 Kč Příklad č. 11

32 31 2/ P = Kč, m = 4, i = 0,12, n = 8 Hodnota sazby a počet úročených období ve čtvrtletním vyjádření 12% p.a. /4 období = p.q (čtvrtletní sazba) = 3% 2 roky čtvrtletně úročeny = 8 období S = (1 + 0,12/4) 8 S = ,56 Kč Podnikatel se musí rozhodnout mezi likviditou a vyšší částkou.


Stáhnout ppt "1 Cvičení č.1 VÝROBNÍ FAKTOR KAPITÁL PŘÍKLADY: A: SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ B: ÚROKOVÉ POČTY Říjen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google