Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zážitek Užitek Vztah Inovační Fórum Praha 18. září 2012 Financování Inovačních Projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zážitek Užitek Vztah Inovační Fórum Praha 18. září 2012 Financování Inovačních Projektů."— Transkript prezentace:

1 Zážitek Užitek Vztah Inovační Fórum Praha 18. září 2012 Financování Inovačních Projektů

2 1.Jaké podklady si připravit 2.Schvalovací proces 3.Posuzování podnikatelských záměrů, úvěrová analýza 4.Přehledy financování (Česká spořitelna financuje….) 5.Vhodné finanční produkty 6.Koho kontaktovat s radou či dotazem Obsah

3 Dokumenty a doklady potřebné ke zřízení  Součástí žádosti o úvěr jsou: doklady prokazující právní subjektivitu a totožnost klienta  Doklady prokazující oprávnění k podnikání  Doklady týkající se zajištění úvěru  Podnikatelský plán  Informace pro finanční analýzu 1. Jaké podklady si připravit

4 Na základě jednání s klientem je identifikována potřeba na financování a doporučen nejvhodnější produkt. Je zpracována úvěrová analýza, a klientovi je předložena konkrétní indikativní nabídka. Po akceptaci se strany klienta je úvěr schvalován Risk managementem banky. Po schválení a akceptaci obou stran je podepsána úvěrová dokumentace. 2. Schvalovací proces

5 Cílem je zodpovědět otázky týkající se rizik spojených s poskytnutím úvěru.  Zdroje Informací  Nefinanční analýza  Finanční analýza Rádi bychom použili křišťálovou kouli, ale tu bohužel nemáme… 3. Úvěrová Analýza Finanční analýza Nefinanční analýza HistorieBudoucnost

6 Zdroje Informací Interní - od klienta  Účetní výkazy  Přílohy k účetním závěrkám  Výroční zprávy  Zpráva auditora  Žádost o úvěr  Podnikatelský záměr 3.1 Úvěrová Analýza Externí – veřejně dostupné  Zprávy emitentů  Prospekty CP  Zprávy ratingových agentur  Odvětvové analýzy  Odborné publikace, semináře

7 Nefinanční analýza zkoumá:  Vlastnická struktura – Vlastníci (Osoby), skupina (struktura)  Management – Vzdělání, odbornost, zkušenosti, plánování a další  Předmět činnosti – Charakteristika (čím se zabývají), velikost společnosti, SWOT analýza, produkty  Trh a odvětví – struktura (monopol x volná konkurence), historický vývoj a budoucí výhled, konkurence, postavení na trhu (vs. konkurence)  Dodavatele, odběratele 3.2 Úvěrová Analýza

8 Finanční analýza zkoumá:  Výkaz zisků a ztrát  Rozvaha  Cash – flow – stávající, předpokládaný plán po investici  Finanční ukazatele – Rentabilita, Aktivita, Zadluženost, Likvidita 3.3 Úvěrová Analýza Finanční analýza Nefinanční analýza RATING

9 Důležitým podkladem a nezbytnou součástí úvěrové analýzy je podnikatelský plán….. Potřebujeme znát mimo jiné, již prezentované informace:  Jaká jsou rizika spojená s projektem  Jaké korky byly podniknuty k eliminaci těchto rizik  Kdo bude zákazníkem nového produktu či procesu 3.4 Podnikatelský plán

10  Na konci roku 2011 představoval celkový nekonsolidovaný objem portfolia úvěrů malým a středním firmám (bez hypotečních úvěrů) 68,7 mld. Kč, což značí významný nárůst o 18 % oproti konci roku 2010. 4. Financování Českou spořitelnou

11 5. Vhodné finanční produkty PROVOZNÍ ÚVĚRY Kontokorent Revolvingový úvěr (STA) Provozní krátkodobý úvěr Multifunkční linka Nekomitovaný kontokorent Nekomitovaný revolvingový úvěr (STA) Nekomitovaná multifunkční linka INVESTIČNÍ ÚVĚRY Investiční úvěr Hypotéční úvěr TOP Inovace Program INOSTART Projektové financování v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) OSTATNÍ PRODUKTY Trade finance Syndikované úvěry EU program – servis při získání dotace z EU Příslib úvěru EIB GL – refinancování ze zdrojů EIB

12 Program úrokově zvýhodněného financování inovačních projektů Určen pro existující firmy, které rostou či plánují růst formou inovací svých stávajících produktů / procesů / business modelu, apod. Určen pro segment malých a středních podniků (30mil - 1Mld obratu) s historií min. 3 roky www.csas.cz/topinovace 5.1 Program Top INOVACE

13 Investiční úvěr (středně – dlouhodobý), max. splatnost 7 let Min. výše úvěru (části s úrokovým zvýhodněním) 10mil Kč, max. výše 100mil Kč Bez omezení na sektory Kombinovatelný s podporou z jiných zdrojů (dotace EU, stát, refinancování EIB) Úrokové zvýhodnění : v přímé závislosti na vyhodnocení parametrů projektu a přístupu firmy k inovacím v rozsahu 1 - 2% p.a. → efektivní klientská marže snížena v tomto rozsahu Poskytnuto na 50% celkového financování projektu ; bez časového omezení u úvěrů se splatností do 5ti let. U úvěrů delších, bude individuálně stanoveno. 5.1 Program Top INOVACE

14 Program provozního financování určený pro subdodavatele ze segmentu SME podílející se na exportních projektech financovaných Českou spořitelnou a/nebo Českou exportní bankou Podstatným parametrem programu TOP EXPORT je záruka za úvěr poskytovaná ČEB ve prospěch ČS Bankovní záruka je neodvolatelná a uplatnitelná na první výzvu, až do 100% jistiny provozního úvěru (avšak max. 80% hodnoty sub-dodávky) CÍLEM je umožnění snadnějšího přístupu subdodavatelům exportérů (zpravidla velké exportní celky) k provozním úvěrům poskytovaných ČS 5.2 Program Top EXPORT

15 Česká spořitelna, a.s. subdodavatelexportér ČEB, a.s. provozní úvěr sub-kontrakt žádost o vystavení bankovní záruky bankovní záruka za úvěr

16 5.3 Provozní financování Provozní krátkodobý úvěr Charakter produktu Účelový termínovaný úvěr s plánem čerpání i splácení k financování provozních potřeb (zásoby, DPH, atd. ) SplatnostSTL do 1 roku, výjimečně více MěnaCZK, FX dle kursovního lístku Způsob čerpáníFormou samostatných čerpání (tranží) Definované období max. data pro čerpání Způsob spláceníPravidelný plán splátek úroků Pravidelné i nepravidelné splátky jistiny Výše úvěruDle schváleného rámce pro financování daného účelu ÚročeníTyp sazby: -IBOR, PLR, BLR i fixní sazba

17 5.3 Provozní financování Kontokorentní úvěr Charakter produktu Povolený debetní rámec k běžnému účtu za účelem financování mimořádných provozních potřeb SplatnostStandardně do 1 roku, více je možné dle výjimky MěnaCZK a zahraniční měny dle kursovního lístku Výše úvěruDo úrovně schváleného limitu Borrowing baseK financování pohledávek, limit průběžně měněn dle objemu pohledávek, monitoring přes FČS ÚročeníTyp sazby: -IBOR, preferenční (PLR), základní (BLR) Možnost pásmového úročení debet. Zůstatku Úvěrová linkaNapojení více účtů v různých měnách Flexibilní kontokorent – max. využití limitu VariantyKomitovaná i nekomitovaná forma (viz dále)

18 5.4 Program INOSTART  Žadatel je „malým podnikem“, tj. velikost do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR nebo výše aktiv do 10 mil. EUR  Od zahájení podnikatelské činnosti do podání žádosti o podporu neuplynuly více jak 3 roky  Realizace projektu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

19 5.4 Program INOSTART  Délka úvěru maximálně 5 let od data první splátky, odložení zahájení splácení max. 3 roky, tj. maximálně 8 let  Výše úvěru 0,5 – 15 mil. Kč  Zajištění úvěru – individuální, dohodnuto mezi bankou a klientem  Podmínkou čerpání je poskytnutí záruky ČMZRB (do výše 60% nesplacené jistiny)  Způsobilé výdaje: Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v případě nemovitého majetku pouze do 40 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetku, včetně DPH

20 5.4 Program INOSTART  Příjemci podpory jsou oprávněni využívat zvýhodněných poradenských služeb  Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10% objemu příslušného úvěru, maximálně 150 000,- Kč včetně DPH (může být až 200 hodin poradenství)  Poradenství bude poskytovat jako subdodavatel dceřiná společnost České spořitelny Grantika ČS  Oblasti poskytovaného poradenství: řízení podniku, strategické plány, marketing, výběr zaměstnanců, ochrana duševního vlastnictví …..  Rozsah poradenství bude sjednán při poskytnutí úvěrů s Českou spořitelnou

21 Ostatní finanční produkty  Linky EIB – Global Loan  Projektové financování v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE)  Úspory Energie 5.5 Vhodné finanční produkty

22 Zajištění kurzových rizik  Termínové devizové operace - FX forward - Nákup nebo prodej určitého objemu prostředků v jedné měně za určitý objem prostředků v druhé měně při pevně stanoveném směnném kurzu.  Měnový swap - dočasná výměna prostředků v jedné měně za prostředky v jiné měně.  Měnová opce - Nástroj zajištění kurzového rizika.  Měnový a úrokový swap CIRS - Kombinace měnového a úrokového swapu. 5.6 Vhodné finanční produkty

23 Zajištění úrokových rizik  Dohoda o budoucí úrokové sazbě – FRA - Forward rate agreement - dohoda o budoucí úrokové sazbě.  Úrokový swap – IRS - je dlouhodobý instrument, umožňující řešit úrokové riziko pro investiční nebo úvěrové transakce v dlouhém období.  Úroková opce - umožňuje zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových měr při současném uchování si možnosti participace na jejich příznivém vývoji.  Měnový a úrokový swap – CIRS - Kombinace měnového a úrokového swapu. 5.7 Vhodné finanční produkty

24 Profesionální tým bankovních poradců, pomůže s konkrétními dotazy či požadavky…. Regionální korporátní centrum www.csas.cz tel. 800 207 207 6. Koho kontaktovat s radou či otázkou

25 Děkuji za pozornost ! Úsek řízení produktů korporátního bankovnictví Ladislav Dvořák e-mail: ldvorak@csas.cz, tel. 956 714 256 Tomáš Hanáček e-mail: thanacek@csas.cz, tel. 956 714 231 www.csas.cz 6. Koho kontaktovat s radou či otázkou


Stáhnout ppt "Zážitek Užitek Vztah Inovační Fórum Praha 18. září 2012 Financování Inovačních Projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google