Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování Inovačních Projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování Inovačních Projektů"— Transkript prezentace:

1 Financování Inovačních Projektů
Inovační Fórum Zážitek Užitek Vztah Financování Inovačních Projektů Praha 18. září 2012

2 Obsah Jaké podklady si připravit Schvalovací proces
Posuzování podnikatelských záměrů, úvěrová analýza Přehledy financování (Česká spořitelna financuje….) Vhodné finanční produkty Koho kontaktovat s radou či dotazem

3 1. Jaké podklady si připravit
Dokumenty a doklady potřebné ke zřízení Součástí žádosti o úvěr jsou: doklady prokazující právní subjektivitu a totožnost klienta Doklady prokazující oprávnění k podnikání Doklady týkající se zajištění úvěru Podnikatelský plán Informace pro finanční analýzu

4 2. Schvalovací proces Na základě jednání s klientem je identifikována potřeba na financování a doporučen nejvhodnější produkt. Je zpracována úvěrová analýza, a klientovi je předložena konkrétní indikativní nabídka. Po akceptaci se strany klienta je úvěr schvalován Risk managementem banky. Po schválení a akceptaci obou stran je podepsána úvěrová dokumentace.

5 3. Úvěrová Analýza Cílem je zodpovědět otázky týkající se rizik spojených s poskytnutím úvěru. Zdroje Informací Nefinanční analýza Finanční analýza Rádi bychom použili křišťálovou kouli, ale tu bohužel nemáme… Finanční analýza Nefinanční analýza Historie Budoucnost

6 3.1 Úvěrová Analýza Zdroje Informací Interní - od klienta
Účetní výkazy Přílohy k účetním závěrkám Výroční zprávy Zpráva auditora Žádost o úvěr Podnikatelský záměr Externí – veřejně dostupné Zprávy emitentů Prospekty CP Zprávy ratingových agentur Odvětvové analýzy Odborné publikace, semináře

7 3.2 Úvěrová Analýza Nefinanční analýza zkoumá:
Vlastnická struktura – Vlastníci (Osoby), skupina (struktura) Management – Vzdělání, odbornost, zkušenosti, plánování a další Předmět činnosti – Charakteristika (čím se zabývají), velikost společnosti, SWOT analýza, produkty Trh a odvětví – struktura (monopol x volná konkurence), historický vývoj a budoucí výhled, konkurence, postavení na trhu (vs. konkurence) Dodavatele, odběratele

8 3.3 Úvěrová Analýza Finanční analýza zkoumá: Výkaz zisků a ztrát
Rozvaha Cash – flow – stávající, předpokládaný plán po investici Finanční ukazatele – Rentabilita, Aktivita, Zadluženost, Likvidita Finanční analýza Nefinanční analýza RATING

9 3.4 Podnikatelský plán Důležitým podkladem a nezbytnou součástí úvěrové analýzy je podnikatelský plán….. Potřebujeme znát mimo jiné, již prezentované informace: Jaká jsou rizika spojená s projektem Jaké korky byly podniknuty k eliminaci těchto rizik Kdo bude zákazníkem nového produktu či procesu

10 4. Financování Českou spořitelnou
Na konci roku 2011 představoval celkový nekonsolidovaný objem portfolia úvěrů malým a středním firmám (bez hypotečních úvěrů) 68,7 mld. Kč, což značí významný nárůst o 18 % oproti konci roku 2010.

11 5. Vhodné finanční produkty
PROVOZNÍ ÚVĚRY Kontokorent Revolvingový úvěr (STA) Provozní krátkodobý úvěr Multifunkční linka Nekomitovaný kontokorent Nekomitovaný revolvingový úvěr (STA) Nekomitovaná multifunkční linka INVESTIČNÍ ÚVĚRY Investiční úvěr Hypotéční úvěr TOP Inovace Program INOSTART Projektové financování v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) OSTATNÍ PRODUKTY Trade finance Syndikované úvěry EU program – servis při získání dotace z EU Příslib úvěru EIB GL – refinancování ze zdrojů EIB

12 5.1 Program Top INOVACE Program úrokově zvýhodněného financování inovačních projektů Určen pro existující firmy, které rostou či plánují růst formou inovací svých stávajících produktů / procesů / business modelu, apod. Určen pro segment malých a středních podniků (30mil - 1Mld obratu) s historií min. 3 roky

13 5.1 Program Top INOVACE Investiční úvěr (středně – dlouhodobý), max. splatnost 7 let Min. výše úvěru (části s úrokovým zvýhodněním) 10mil Kč, max. výše 100mil Kč Bez omezení na sektory Kombinovatelný s podporou z jiných zdrojů (dotace EU, stát, refinancování EIB) Úrokové zvýhodnění: v přímé závislosti na vyhodnocení parametrů projektu a přístupu firmy k inovacím v rozsahu 1 - 2% p.a. → efektivní klientská marže snížena v tomto rozsahu Poskytnuto na 50% celkového financování projektu; bez časového omezení u úvěrů se splatností do 5ti let. U úvěrů delších, bude individuálně stanoveno.

14 5.2 Program Top EXPORT Program provozního financování určený pro subdodavatele ze segmentu SME podílející se na exportních projektech financovaných Českou spořitelnou a/nebo Českou exportní bankou Podstatným parametrem programu TOP EXPORT je záruka za úvěr poskytovaná ČEB ve prospěch ČS Bankovní záruka je neodvolatelná a uplatnitelná na první výzvu, až do 100% jistiny provozního úvěru (avšak max. 80% hodnoty sub-dodávky) CÍLEM je umožnění snadnějšího přístupu subdodavatelům exportérů (zpravidla velké exportní celky) k provozním úvěrům poskytovaných ČS

15 5.2 Program Top EXPORT Česká spořitelna, a.s. subdodavatel exportér
ČEB, a.s. provozní úvěr sub-kontrakt žádost o vystavení bankovní záruky bankovní záruka za úvěr

16 5.3 Provozní financování Provozní krátkodobý úvěr Charakter produktu
Účelový termínovaný úvěr s plánem čerpání i splácení k financování provozních potřeb (zásoby, DPH, atd. ) Splatnost STL do 1 roku, výjimečně více Měna CZK, FX dle kursovního lístku Způsob čerpání Formou samostatných čerpání (tranží) Definované období max. data pro čerpání Způsob splácení Pravidelný plán splátek úroků Pravidelné i nepravidelné splátky jistiny Výše úvěru Dle schváleného rámce pro financování daného účelu Úročení Typ sazby: -IBOR, PLR, BLR i fixní sazba

17 5.3 Provozní financování Kontokorentní úvěr Charakter produktu
Povolený debetní rámec k běžnému účtu za účelem financování mimořádných provozních potřeb Splatnost Standardně do 1 roku, více je možné dle výjimky Měna CZK a zahraniční měny dle kursovního lístku Výše úvěru Do úrovně schváleného limitu Borrowing base K financování pohledávek, limit průběžně měněn dle objemu pohledávek, monitoring přes FČS Úročení Typ sazby: -IBOR, preferenční (PLR), základní (BLR) Možnost pásmového úročení debet. Zůstatku Úvěrová linka Napojení více účtů v různých měnách Flexibilní kontokorent – max. využití limitu Varianty Komitovaná i nekomitovaná forma (viz dále)

18 5.4 Program INOSTART Žadatel je „malým podnikem“, tj. velikost do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR nebo výše aktiv do 10 mil. EUR Od zahájení podnikatelské činnosti do podání žádosti o podporu neuplynuly více jak 3 roky Realizace projektu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

19 5.4 Program INOSTART Délka úvěru maximálně 5 let od data první splátky, odložení zahájení splácení max. 3 roky, tj. maximálně 8 let Výše úvěru 0,5 – 15 mil. Kč Zajištění úvěru – individuální, dohodnuto mezi bankou a klientem Podmínkou čerpání je poskytnutí záruky ČMZRB (do výše 60% nesplacené jistiny) Způsobilé výdaje: Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v případě nemovitého majetku pouze do 40 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetku, včetně DPH

20 5.4 Program INOSTART Příjemci podpory jsou oprávněni využívat zvýhodněných poradenských služeb Dotace na poradenství bude poskytnuta až do výše 10% objemu příslušného úvěru, maximálně ,- Kč včetně DPH (může být až 200 hodin poradenství) Poradenství bude poskytovat jako subdodavatel dceřiná společnost České spořitelny Grantika ČS Oblasti poskytovaného poradenství: řízení podniku, strategické plány, marketing, výběr zaměstnanců, ochrana duševního vlastnictví ….. Rozsah poradenství bude sjednán při poskytnutí úvěrů s Českou spořitelnou

21 5.5 Vhodné finanční produkty
Ostatní finanční produkty Linky EIB – Global Loan Projektové financování v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) Úspory Energie

22 5.6 Vhodné finanční produkty
Zajištění kurzových rizik Termínové devizové operace - FX forward - Nákup nebo prodej určitého objemu prostředků v jedné měně za určitý objem prostředků v druhé měně při pevně stanoveném směnném kurzu. Měnový swap - dočasná výměna prostředků v jedné měně za prostředky v jiné měně. Měnová opce - Nástroj zajištění kurzového rizika. Měnový a úrokový swap CIRS - Kombinace měnového a úrokového swapu.

23 5.7 Vhodné finanční produkty
Zajištění úrokových rizik Dohoda o budoucí úrokové sazbě – FRA - Forward rate agreement - dohoda o budoucí úrokové sazbě. Úrokový swap – IRS - je dlouhodobý instrument, umožňující řešit úrokové riziko pro investiční nebo úvěrové transakce v dlouhém období. Úroková opce - umožňuje zajištění proti nepříznivému pohybu úrokových měr při současném uchování si možnosti participace na jejich příznivém vývoji. Měnový a úrokový swap – CIRS - Kombinace měnového a úrokového swapu.

24 6. Koho kontaktovat s radou či otázkou
Profesionální tým bankovních poradců, pomůže s konkrétními dotazy či požadavky…. Regionální korporátní centrum tel

25 6. Koho kontaktovat s radou či otázkou
Děkuji za pozornost ! Úsek řízení produktů korporátního bankovnictví Ladislav Dvořák tel Tomáš Hanáček tel


Stáhnout ppt "Financování Inovačních Projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google