Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX"— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX
TWINNINGOVÉ PROJEKTY PRAKTICKÁ ZKUŠENOST ZÁSTUPCE PŘÍJEMCE A MS EXPERTA Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX Ministerstvo financí 11. října 2013 Význam pravidel, předepsaných procedur a administrativních povinností – TW Manuál atd. X co vyniká jako důležité pro konzumenta, příjemce a MS experta Kateřina Helikarová Odbor státního rozpočtu Ministerstvo financí

2 OSOBNÍ ZKUŠENOSTI S TW V RŮZNÝCH ROLÍCH
Příjemce/cílová skupina v TW jiných ČR garantů Odpovědný expert příjemce v projektech WBG (Střednědobé rozpočtování, PPP) Příjemce v TW, TWL a TA Člen týmu MS Expertů TWL Chorvatsko

3 TW, TWL A TA V OBLASTI PPP V ČR JAK TO ZAČALO?
Na počátku aktivity k ozdravení veřejných financí (vláda, WB etc.) 2003 – 2004 mezinárodní podpora vytvoření institucí pro „zdravé“ PPP v ČR projekt Skupiny Světové banky přímá spolupráce s PUK a portugalským MF Navázala příprava projektů financovaných z programu Transition Facility => TWL + TW + TA

4 KOHO ZAPOJIT DO PŘÍPRAVY?
Politická podpora Vlastní tým Iniciativní členové cílové skupiny, pokud se tato liší od výše zmíněných kategorií MF odbor mezinárodních vztahů

5 TWL + TW + TA Twinning Light Twinning Technical Assistance
11/2006 – 07/2007 0,200 mil. € Twinning 10/2006 – 07/2008 0,500 mil. € Technical Assistance 11/2007 – 09/2008 0,168 mil. €

6 TWINNING LIGHT „Assistance with the Assessment of Public Private Partnership (PPP) Projects“ Partneři: Czech Republic, Netherlands Dvě komponenty: PPP Pilot Projects Assessment criteria Fiscal and Budgetary treatment of PPP pilot projects Budgetary treatment of PPP Projects Eurostat treatment of PPP Projects

7 TWINNING LIGHT II. Účastníci: Member States: NL MoF, NL NAO, PT MoF
Beneficiary Country: MoF, PPPC, APPP, Ministries, Regional and municipal administrations Výsledky: Metodika (kriteria) výběru vhodných projektů, úprava zákona o rozpočtových pravidlech a prováděcích předpisů (Budgetary Treatment) Semináře pro veřejnou správu

8 „Implementation of PPP Policy in the CR“
TWINNING „Implementation of PPP Policy in the CR“ Member State Institutions: The Ministry of Transport, Public Works and Water Management of the Kingdom of the Netherlands Consortium with Partnerships UK of the United Kingdom The Scottish Executive as well as the Ministry of Finance (Parpública SA) of Portugal participate in this Twinning project Senior Project Leader, Junior PL RTA (Residential Twinning Adviser) Beneficiary (Project Leader, RTA Counterpart)

9 TWINNING II. 7 komponent – dle témat i průřezové (Hodnota za peníze, Řízení rizik, Procurement, Process, PPP a EU fondy, Pilotní projekty, Studijní cesty) Metody práce/etapy: Zjišťování stavu Zpracování metodik Školení Předpoklady úspěchu: Podpora vedení BC Každodenní řízení projektu z obou stran

10 TECHNICAL ASSISTANCE „Zavádění systému partnerství mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem v ČR“ Narozdíl od TW jde o dodávku Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o. + Facility, s.r.o. 3 komponenty: Metodika vypracování koncesního projektu (OBC) Metodika hodnocení kvantitativních aspektů VfM PPP jako metoda investování

11 EFEKTY A UDRŽITELNOST Publicita (zejména web) – dosud
Novelizace právních předpisů Školení – během projektů a 5 let poté + Síť pracovních kontaktů + Zkušenost pro přijímající stranu i MS, přirozené usnadnění jakékoli budoucí komunikace, řešení vlastních odborných záležitostí s odstupem

12 ZKUŠENOST PRO DALŠÍ PROJEKTY
Při přípravě vědět, co chceme a realisticky odhadnout, zda výsledky využijeme resp. prosadíme Nepodcenit význam TW Manuálu a všech doporučení CFCU a dalších Mít silnou podporu vedení Realisticky vyhodnotit vlastní kapacitu pracoviště příjemce Pečlivě promyslet položky rozpočtu (RTA může mít tendenci hlídat především položky pokrývající jeho zázemí a podcenit to, co usnadní práci příjemci) Tvrdě vyžadovat plnění úkolů RTA a MS expertů; nespoléhat, že budou pracovat dle smlouvy bez pravidelné kontroly; neformálně vycházet i ze znalostí mentality různých zemí x ne vždy automaticky platí Počítat s tím, že vždy něco/někdo selže, hlídat si priority Mít vše dobře zdokumentováno, originály listin, fotografie z akcí, prezenční listiny, prezentace atd. Cílem je obsah projektu a výsledky, ale zároveň: co není dokumentováno, nestalo se . Expert ze Skandinávie nemusí být vždy spolehlivě pracující ve prospěch projektu, naopak Jihoevropan může být velmi systematický a důsledný

13 TWINNING ZKUŠENOST MS EXPERTA
Počátkem roku 2012 Chorvatsko hledalo partnery pro projekt TWL HR/2008/IB/FI/03TL „Further Strengthening of the Public Private Partnership System in the Republic of Croatia“; jedním z uchazečů byla Litva; Duben 2012: Litevské MZV – Twinning and Taiex National Contact Point – oslovilo NCP členských zemí se žádostí o návrh na MS STE, které chtěli zapojit do své nabídky; NCP oslovilo náš útvar a výsledkem byla nabídka na mé zapojení; Květen 2012: Litevci Chorvaty vybráni jako MS partner pro projekt + zapojili dva další STE (Bulharsko a ČR) CPMA (Central Project Management Agency Lithuania): Smlouvy na 2 mise (komponenty) – podle litevské legislativy (autorské smlouvy)

14 TWINNING ZKUŠENOST MS EXPERTA II.
Listopad a prosinec 2012: 2 týdenní mise; STE vždy součástí týmu obvykle 3 STE, na místě se analyzovaly právní předpisy a další dokumenty, zjišťovala praxe, strukturované rozhovory se zástupci příjemce (APPP, MF, Ministerstvo hospodářství) => návrh metodik; Dle smlouvy by stačilo začít pracovat na místě X lépe mít podklady připravené a na místě korigovat Byly potíže vyplývající ze slabého postavení MS Project Leadera (projekt na straně MS fakticky řídila jedna litevská STE) Logistika: fee vypláceno ke každé smlouvě, daní se v ČR; na letenky a ostatní náklady vyplacena záloha (nutná advance payment invoice), všechny doklady k letenkám pečlivě uschovat, po dokončení práce, odevzdání výkazů (mission certificate) a dokladů k letenkám vypořádáno na základě final invoice

15 CENTRAL PROJECT MANAGEMENT AGENCY LITHUANIA
CPMA was established in 2003 by merging two organisations - the Central Financing and Contracting Unit (CFCU) which was established in early 1998 and Housing and Urban Development Fund (HUDF) established in The CFCU was responsible for the implementation of projects financed by EU PHARE/ ISPA programmes in the role of the Contracting Authority and HUDF was implementing programmes financed by International Financing Institutions (IFIs) such as financed from World Bank, NIB, EIB, EBRD etc. The European Commission provided for CPMA Extended Decentralised Implementation System (EDIS) accreditation on 30 of July Having EDIS mandate the CPMA is involved in implementation of other EU financing instruments (Structural funds) and special programmes (Schengen Facility, Kaliningrad transit, Ignalina Programme etc.)

16 ZKUŠENOST? Je zájem na zapojení českých expertů do týmů ze starých členských zemí Pro experta jednoznačně pozitivní X nutno počítat s velkou zátěží Vyžadovat jasné zadání, přesné vymezení tématu, od MS garanta (smlouva) Předem získat maximum info o stavu tématu u příjemce, pak případně korigovat Mít připravené náměty z našich zkušeností, snažit se mít něco mimo/nad zkušenost garanční MS Nebát se prezentovat případné slabosti či problémy našich řešení Počítat s nedůvěrou státní správy k implantování zahraničních zkušeností, čím více na jih a východ, tím silnější/méně zakrývaná => snažit se o empatii Logistika: předem si dohodnout zálohovou platbu, která pokryje min. letenky a pobytové náklady

17 Děkuji za pozornost Otázky?
Kateřina Helikarová Ministerstvo financí Letenská 15 Praha 1 Děkuji za pozornost Otázky?


Stáhnout ppt "Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX"

Podobné prezentace


Reklamy Google