Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské sportovní prostředí SPORT a EU. Sportovní organizace Evropské struktury ve sportu Sportovní politika EU Dopady vnitřního trhu na sport Ostatní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské sportovní prostředí SPORT a EU. Sportovní organizace Evropské struktury ve sportu Sportovní politika EU Dopady vnitřního trhu na sport Ostatní."— Transkript prezentace:

1 Evropské sportovní prostředí SPORT a EU

2 Sportovní organizace Evropské struktury ve sportu Sportovní politika EU Dopady vnitřního trhu na sport Ostatní aktivity EU s dopadem na sport Dotační programy EU

3 Sportovní organizace Právní subjekty - národní legislativa - evropské právo TJ/SK, regionální, krajské články, republikový svaz, národní střešní organizace, evropské federace, evropská střešní sdružení, evropské instituce

4 Evropské sportovní federace  koordinují rozvoj svého sportovního odvětví v rámci Evropy  hájí zájmy svého sportovního odvětví v evropském sportovním prostředí  pořádají soutěže na úrovni Evropy  organizují vlastní marketing + Zájmové (oborové) sportovní federace Evropské struktury ve sportu

5 Evropské instituce a střešní sdružení 1. Celá Evropa – 47 států  CDDS (Comité Directoire pour le Développement du Sport) Řídící výbor Rady Evropy pro sport zrušen od r.2007, spolu se sportovním fondem RE, nahrazen EPAS  EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/ http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/

6 EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/ http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/ od 2007 jediná instituce na úrovni Rady Evropy pro sport členství dobrovolné, spojené s úhradou příspěvku na činnost řada zemí není členy, nebo mají jen statut pozorovatele (včetně ČR) řada zemí není členy, nebo mají jen statut pozorovatele (včetně ČR) Nejvýznamnější akce - Evropské konference ministrů zodpovědných za sport (kontrola realizace usnesení) Politika obdobná jako v EU, ale v rámci všech 47 zemí Evropy - p Politika obdobná jako v EU, ale v rámci všech 47 zemí Evropy - podpora sportu, zvýraznění jeho hodnot, ustanovení mezinárodních standardů, vytvoření rámce pro panevropskou platformu mezivládní sportovní spolupráce, pro vládní i nevládní struktury členských zemí.

7 EPAS patří k těm platformám, v nichž rozhodnutí učiní zástupci států (vysocí úředníci). Nestátní zástupci se zasedání EPAS zúčastňují jako poradci.

8  Evropská konference ministrů zodpovědných za sport je připravována EPAS je připravována EPAS je nejvyšším exekutivním sportovně politickým grémiem Rady Evropy je nejvyšším exekutivním sportovně politickým grémiem Rady Evropy Účastníky jsou ministři zodpovědní za sport v jednotlivých členských zemích Rady Evropy Účastníky jsou ministři zodpovědní za sport v jednotlivých členských zemích Rady Evropy Výstupem jsou smlouvy podle mezinárodního práva a závazek - zajištění jejich prosazení v členských zemích : Výstupem jsou smlouvy podle mezinárodního práva a závazek - zajištění jejich prosazení v členských zemích : Antidopingová úmluva (1989) Antidopingová úmluva (1989) Úmluva proti násilí a srážkám mezi diváky při sportovních akcích, zvláště při fotbalových utkáních (1985 ) Úmluva proti násilí a srážkám mezi diváky při sportovních akcích, zvláště při fotbalových utkáních (1985 ) Evropská charta sportu (1992) Evropská charta sportu (1992)

9  ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) Původní cíl - koordinovat zájmy západoevropských nestátních sportovních organizací Původní cíl - koordinovat zájmy západoevropských nestátních sportovních organizací Od 1990 koordinační platforma pro specifické zájmy nestátních sportovních zastřešujících organizací evropského sportu, komunikace východ - západ. Od 1990 koordinační platforma pro specifické zájmy nestátních sportovních zastřešujících organizací evropského sportu, komunikace východ - západ. Věnuje se zastupování zájmů členů a spolupodílí se na tvorbě politiky EU v oblasti sportu. Věnuje se zastupování zájmů členů a spolupodílí se na tvorbě politiky EU v oblasti sportu. Reprezentuje nestátní sportovní sféru při jednáních na půdě evropských institucí Reprezentuje nestátní sportovní sféru při jednáních na půdě evropských institucí Rozhodnutí činí představitelé nestátních sportovních zastřešujících organizací (NGO). Rozhodnutí činí představitelé nestátních sportovních zastřešujících organizací (NGO). ČSTV je členem ENGSO, GS ČSTV J.Boháč je Vice-presidentem ENGSO (2009 -2013). ČSTV je členem ENGSO, GS ČSTV J.Boháč je Vice-presidentem ENGSO (2009 -2013).

10 Některé z aktivit ENGSO : Spoluúčast na tvorbě Bílé knihy sportu EU (2005-7)Spoluúčast na tvorbě Bílé knihy sportu EU (2005-7) Zahrnutí sportu do Lisabonské smlouvy (2007-9)Zahrnutí sportu do Lisabonské smlouvy (2007-9) Vyjmutí loterního průmyslu z direktiv EUVyjmutí loterního průmyslu z direktiv EU Stanoviska pro Evropskou komisi v jednotlivých oblastech sportuStanoviska pro Evropskou komisi v jednotlivých oblastech sportu Mládežnická organizace - ENGSO YouthMládežnická organizace - ENGSO Youth

11  EOC http://www.eurolympic.org/ http://www.eurolympic.org/ Cílem Evropského olympijského výboru je podpora olympijských myšlenek v Evropě : Cílem Evropského olympijského výboru je podpora olympijských myšlenek v Evropě : výchova mládeže prostřednictvím sportu,výchova mládeže prostřednictvím sportu, podpora spolupráce mezi jednotlivými národními olympijskými výborypodpora spolupráce mezi jednotlivými národními olympijskými výboryvýzkumem,studiemi výměnou informací rozvoj “olympijského programu solidarity” v Evropě ve spolupráci s mezinárodním olympijským výborem (IOC).rozvoj “olympijského programu solidarity” v Evropě ve spolupráci s mezinárodním olympijským výborem (IOC). Organizace EYOF (2011 Liberec)Organizace EYOF (2011 Liberec) ČOV je členem EOC, má personální zastoupení v odborných komisích EOC (K.Neumannová, P.Hrubec, J.Zedníček)ČOV je členem EOC, má personální zastoupení v odborných komisích EOC (K.Neumannová, P.Hrubec, J.Zedníček)

12  Další evropská odborná sdružení ISCA – International Sport and Culture Association http://www.isca-web.org/english/ISCA – International Sport and Culture Association http://www.isca-web.org/english/ http://www.isca-web.org/english/ EWS – European Women and Sport http://www.ews-online.org/enEWS – European Women and Sport http://www.ews-online.org/en http://www.ews-online.org/en ESFAN – European Sport For All Network http://www.esfan.net/ESFAN – European Sport For All Network http://www.esfan.net/ http://www.esfan.net/ SportAccord (do 2009 GAISF) - Mezinárodní zastřešující asociace všech mezinárodních odborných sdružení http://www.sportaccord.com/en/SportAccord (do 2009 GAISF) - Mezinárodní zastřešující asociace všech mezinárodních odborných sdružení http://www.sportaccord.com/en/http://www.sportaccord.com/en/

13 Sportovní politika EU pouze 27 států Evropy Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, odbor sportu: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm V zakladatelských smlouvách z Paříže a Říma, v Aktu o jednotné Evropě nebo v usneseních z Maastrichtu nebyly stanoveny žádné kompetence EU pro oblast sportu. Mezník r.2000 - Deklarace z Nice - obecné uznání sportu v EU.

14 Deklarace v obecné rovině uvádí, že je třeba vyvíjet následující činnosti: –Zajišťovat všem přístup ke sportovním aktivitám a zároveň s tím zdůrazňovat sociální a vzdělávací aspekty sportu i důležitost dobrovolných služeb ve sportu. –Uznávat ústřední roli sportovních federací. Federace musejí realizovat celou řadu opatření v boji proti různým hrozbám jako je násilí a doping ve sportu. –Zachovávání a podpora pravidel, jež propagují výchovu a pohybové aktivity mladých lidí.

15 –Ochrana vzdělávání a zdraví mladých vrcholových sportovců a sportovkyň. –Pověření sportovních organizací k uplatňování opatření, jež se s patřičným ohledem na zákony členských států EU i celého Společenství snaží propagovat čestnost a solidaritu ve sportovních soutěžích. K nim patří i vytvoření vzájemně provázaných příjmů, plynoucích například z prodeje práv na televizní přenosy.

16 Postupné aktivity od r. 1985 vyústily v článek o sportu jako součást Evropské ústavy, která byla v podobě Lisabonské smlouvy v r. 2009 podepsána a ratifikována. Čl 165 - EU uznává sport jako svébytnou společenskou sféru, které patří podpora a zájem EU, nemá však v oblasti sportu v zásadě žádné bezprostřední kompetence. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:CS:PDF

17 Začlenění sportu do přístupové smlouvy znamená mimo jiné vznik Rady ministrů sportu, (Sport Council) zřízení a pravidelnou činnost odborných komisí, finanční rozpočet pro oblast sportu od r. 2014. Komunikace Evropské komise se sportovním prostředím –Evropské sportovní forum Setkávání vládních a nevládních institucí http://ec.europa.eu/sport/library/doc484_en.htm#B21 Setkávání vládních a nevládních institucí http://ec.europa.eu/sport/library/doc484_en.htm#B21 http://ec.europa.eu/sport/library/doc484_en.htm#B21 –Strukturální dialog Nová platforma pravidelné diskuse vládních a nevládních stran ke směrování politiky EU ve sportu Nová platforma pravidelné diskuse vládních a nevládních stran ke směrování politiky EU ve sportu http://www.eutrio.be/pressrelease/eu-institutions-and-sports-sector-start-new-collaboration http://www.eutrio.be/pressrelease/eu-institutions-and-sports-sector-start-new-collaborationhttp://www.eutrio.be/pressrelease/eu-institutions-and-sports-sector-start-new-collaboration

18 Tři priority sportovní politiky EU 1. Sport jako prostředek sociálního začleňování 2. Dobrovolnictví ve sportu 3. Sport jako prostředek vzdělávání a výchovy Podpora sportu cestou programů - směřují k výměně poznatků a zkušeností po celé Evropě nebo slouží profesnímu vzdělávání Podpora sportu cestou programů - směřují k výměně poznatků a zkušeností po celé Evropě nebo slouží profesnímu vzdělávání http://ec.europa.eu/sport/faq/faq12_en.htm http://ec.europa.eu/sport/faq/faq12_en.htmhttp://ec.europa.eu/sport/faq/faq12_en.htm

19 Dopady vnitřního trhu EU na sport Vždy když jsou v oblasti sportu vykonávány hospodářské činnosti, existují i na sport dopady úprav a rozhodnutí EU resp. usnesení Evropského soudního dvora. Protože sport a ekonomika jsou stále více navzájem propojeny, spadá mnoho oblastí sportu do práva EU a podléhá tímto právním a institucionálním ustanovením EU

20 Dopady vnitřního trhu EU na sport Prosazování čtyř základních svobod –volný pohyb osob –volné poskytování služeb –volný pohyb zboží –volný pohyb kapitálu se dotýká všech oblastí evropské společnosti, tedy také sportu. se dotýká všech oblastí evropské společnosti, tedy také sportu.

21 Volný pohyb osob –Aktivní sportovci, trenéři mohou využít prostoru na velkém trhu práce Evropy → Z nové situace vyplývají pro sport problémy. –Předpisy národních a mezinárodních sportovních svazů často odporují zásadám zákonů EU, které sledují zamezení diskriminace a nerovnocenného zacházení z důvodu státní příslušnosti. –Ve věci volného pohybu osob bylo Evropským soudním dvorem schváleno již několik důležitých rozhodnutí:

22 –Jsou-li sportovní činnosti vykonávány jakožto placená práce nebo služba, podléhají právu EU. To znamená, že se všichni profesionální sportovci a s nimi jejich doprovod, trenéři a manažeři musí držet zákonodárství EU. Amatéři pod tuto úpravu nespadají. –To platí jen pro sportovce v klubových mužstvech, nikoli v národních reprezentačních mužstvech. Zde připustil Evropský soudní dvůr výjimku ze zákazu diskriminace, protože při vytvoření národního mužstva hrají roli výlučně sportovní důvody, nikoli ekonomické

23 Případ Bosman Zásadní rozhodnutí Evropského soudního dvora ve Štrasburku

24 Volné poskytování služeb –“Omezení volného poskytování služeb uvnitř společenství pro příslušníky členských států, kteří mají své bydliště v jiném státě společenství než příjemce služeb,.......... budou postupně zrušena.“ –SPORTOVCI A TRENÉŘI JAKOŽTO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB : Pokud sportovci nevykonávají svou činnost jako zaměstnanci klubů, ale jako samostatně výdělečně činné osoby, platí pro ně ustanovení EU o volném pohybu služeb

25 –Pokud profesionální sportovci poskytují své výkony časově omezeně, tak je tento výkon považován za službu. –Jako služby v oblasti sportu platí především účast jednotlivých sportovců na soutěžích v jejich disciplínách, např. start lehkých atletů na závodech v lehké atletice, nebo v určitých případech i činnost trenéra. –To znamená, že se profesionální sportovci ze zemí EU, kteří chtějí vykonávat svou sportovní činnost v jiné členské zemi EU, mohou bránit proti diskriminaci soudní cestou.

26 Volný pohyb zboží –Veškeré výbavy, materiály nebo nářadí, které jsou k vykonávání sportu zapotřebí, podléhají ustanovením o volném pohybu zboží = zrušení cel mezi členskými státy EU a zákaz kvantitativních omezení v některých dílčích oblastech. (výjimka - střelné zbraně pro sportovní soutěže) –výrobek, který byl v libovolné zemi EU legálně uveden na trh, smí být uveden na trh i ve všech ostatních členských zemích

27 Volný pohyb kapitálu –Ustanovení k odstranění všech překážek volného platebního styku a volného pohybu kapitálu budou realizována teprve v rámci uskutečnění hospodářské a měnové unie. Sportu se tato ustanovení týkají pouze okrajově.

28 Aktivity EU s dopadem na sport Doping –Otevřením hranic v rámci vnitřního trhu se nebezpečí zneužívání drog zvýšilo, protože cestování do jiných států a tím i nelegální obchod se značně usnadnil. –Zavedení závazných právních předpisů ke kontrole nepovoleného užívání látek zvyšujících výkonnost sportovců, nespadá do kompetence Evropské unie.

29 –Doping je ale v rozporu k závazným směrnicím Evropské unie o sblížení právních předpisů o výrobcích a lécích podporujících zdraví. –Boj proti dopingu je celosvětový problém sportu, řeší jej MOV a WADA http://www.wada-ama.org/ a vlády jednotlivých zemí na základě přijatých rezolucí. http://www.wada-ama.org/ –Příklad: ZOH Turín 2006 – doping trestným činem podle italské legislativy → problém

30 Rovnoprávné postavení žen –Ačkoliv účast žen není výslovně zakázána, vylučují předpisy v oblékání v mnoha těchto zemích sportovní aktivity žen. –OH 1996 v Atlantě - 35 převáženě islámských zemí (ale také Uruguay, Laos a Samoa) nominovaly OH výlučně muže. Proto vyzval Evropský parlament Radu EU, aby se zasadila o vyloučení těchto zemí z účasti na budoucích Olympijských hrách. –Vv rozhodnutí Evropského parlamentu se výslovně odmítá veškerá hmotná, finanční a jiná podpora nebo spolupráce EU se zeměmi diskriminujícími ženy. –Evropská komise zahájila akční program pro stejné šance pro ženy a muže. Program směřuje na podporu stejných šancí především v oblasti vzdělávání, profesního vzdělávání a na trhu práce. Platí i pro sport. –EWS http://www.ews-online.org/en http://www.ews-online.org/en

31 Akce EU proti rasismu a xenofobii ………… ………… Další oblasti – celkem 53 – jsou specifikované v akčním plánu Bílé knihy o sportu EU

32 Dotační programy EU Programy existují, ale nejsou určeny primárně pro sport Evropská unie financuje v rámci akčních programů řadu aktivit, jež mohou být zajímavé pro sportovní organizace Sport se musí naučit využitelné projekty administrovat (+ finanční spoluúčast)

33 V ČR jsou dostupné informace zpravidla a na krajských úřadech, na internetu : –http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.strukturalni-fondy.cz/ –http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/ne tworks/index_cs.htm#inform http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/ne tworks/index_cs.htm#informhttp://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/ne tworks/index_cs.htm#inform

34 Příjemný Příjemný den ! den ! Jan Boháč Jan Boháč Generální sekretář ČSTV Generální sekretář ČSTV


Stáhnout ppt "Evropské sportovní prostředí SPORT a EU. Sportovní organizace Evropské struktury ve sportu Sportovní politika EU Dopady vnitřního trhu na sport Ostatní."

Podobné prezentace


Reklamy Google