Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatika a výpočetní technika Ústav zdravotnických studií TUL 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatika a výpočetní technika Ústav zdravotnických studií TUL 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Informatika a výpočetní technika Ústav zdravotnických studií TUL 1. ročník

2 POČÍTAČ Stroj na zpracování informací. Stroj na zpracování informací. Hardware Hardware –technické vybavení počítače. Software Software –programové vybavení počítače.

3 Základní jednotka Motherboard Motherboard Operační paměť Operační paměť Mechaniky pružných disků Mechaniky pružných disků Pevné disky Pevné disky Rozhraní pevných disků Rozhraní pevných disků Interní mechanika Interní mechanika –CD-ROM / DVD-ROM Interní mechaniky jiných diskových médií Interní mechaniky jiných diskových médií Videokarta ( GPU -grafická karta) Videokarta ( GPU -grafická karta) Zvuková karta Zvuková karta I/O karta I/O karta Síťová karta Síťová karta Další zařízení Další zařízení Obsahuje nebo může obsahovat:

4 Další části Monitor Monitor Tiskárna Tiskárna Klávesnice Klávesnice Myš Myš Externí mechaniky diskových médií Externí mechaniky diskových médií PCMCIA zařízení PCMCIA zařízení Scanner Scanner Další zařízení Další zařízení

5 Motherboard = deska plošného spoje tvořící základ celého počítače. = deska plošného spoje tvořící základ celého počítače. Fyzicky slouží k osazení jednotlivých komponent a k přenosu dat mezi nimi. Fyzicky slouží k osazení jednotlivých komponent a k přenosu dat mezi nimi. Data mezi komponentami jsou přenášena po tzv. „sběrnicích„. Data mezi komponentami jsou přenášena po tzv. „sběrnicích„.

6 Motherboard obsahuje: Procesor Procesor Patici pro numerický koprocesor Patici pro numerický koprocesor Obvody čipové sady Obvody čipové sady Rozšiřující sběrnici (bus) Rozšiřující sběrnici (bus) Paměti Paměti Vyrovnávací cache paměť Vyrovnávací cache paměť Sloty pro připojení rozšiřujících karet Sloty pro připojení rozšiřujících karet může obsahovat: Vstupní/výstupní porty Vstupní/výstupní porty Řadič pružných disků Řadič pružných disků Rozhraní pevných disků Rozhraní pevných disků Videokarta /GPU Videokarta /GPU

7 Procesor je základní součást počítače, která provádí výpočty, řídí překlad a vykonávání instrukcí uložených v operační paměti počítače. Procesor

8 Základní parametry procesorů Taktovací frekvence - rychlost, s jakou procesor dokáže zpracovávat data, provádět s nimi různé operace a výpočty. Taktovací frekvence - rychlost, s jakou procesor dokáže zpracovávat data, provádět s nimi různé operace a výpočty. Cache je obecný termín pro vyrovnávací paměť. Do této si procesor ukládá data, se kterými zrovna pracuje, aby je měl v případě potřeby okamžitě po ruce, což jeho práci výrazně urychlí. (L1, L2, L3) Cache je obecný termín pro vyrovnávací paměť. Do této si procesor ukládá data, se kterými zrovna pracuje, aby je měl v případě potřeby okamžitě po ruce, což jeho práci výrazně urychlí. (L1, L2, L3)

9 Paměti Paměť počítače je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměť počítače je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje.

10 Rozdělení pamětí Vnitřní (interní) paměti Vnitřní (interní) paměti Paměti osazené většinou na základní desce. Jsou do nich zaváděny právě spouštěné programy (nebo alespoň jejich části) a data, se kterými pracují. Vnější (externí) paměti Vnější (externí) paměti Paměti realizované většinou za pomoci zařízení používajících výměnná média. Slouží pro dlouhodobé uchování informací a zálohování dat.

11 Vnitřní (interní) paměti Jsou to paměti, s nimiž mikroprocesor bezprostředně pracuje. Tyto paměti, osazené většinou na základní desce, bývají realizovány pomocí polovodičových součástek. Jsou to paměti, s nimiž mikroprocesor bezprostředně pracuje. Tyto paměti, osazené většinou na základní desce, bývají realizovány pomocí polovodičových součástek. Základní typy: ROMROM RAMRAM Cache pamětiCache paměti RegistryRegistry

12 Vnější (externí) paměti Paměti pro možnost uložení programů a dat pro pozdější využití. – Papírová média; – Magnetická média; – Optická média; – Magneto-optická média (magnetooptické disky jsou vyrobeny ze silně magnetických materiálů); – Elektrická média.

13 Sběrnice Sběrnici si můžeme obecně představit jako skupinu elektrických vodičů spojujících jednotliv é součásti počítače. Sběrnici si můžeme obecně představit jako skupinu elektrických vodičů spojujících jednotliv é součásti počítače. Přes sběrnice probíhá komunikace mezi mikroprocesorem a periferiemi. Přes sběrnice probíhá komunikace mezi mikroprocesorem a periferiemi.

14 Klávesnice Klávesnice slouží jako základní vstupní zařízení. Klávesnice slouží jako základní vstupní zařízení.

15 Myš Myš je zařízení, které umožňuje přenášet pohyb ruky po vodorovné podložce na obrazovku počítače. Slouží většinou jako ukazovátko při práci s mnoha dnešními programy. Myš je zařízení, které umožňuje přenášet pohyb ruky po vodorovné podložce na obrazovku počítače. Slouží většinou jako ukazovátko při práci s mnoha dnešními programy. Dělení myší Dělení myší –Elektromechanické –Optomechanické –Optické LED LED LASER LASER Alternativní zařízení: Trackball – větší kulička je zabudována v zařízení a pohybuje se s ní přímo prstem, Trackpoint – tlustší malá tyčinka uprostřed klávesnice, která naklánění přenáší na pohyb kurzoru, Touchpad – destička měřící elektrickou kapacitu, kterou ovlivňuje posunování prstu.

16 Monitor Je na něj směrována většina výstupů z PC. Je na něj směrována většina výstupů z PC. Zobrazování textové i grafické informace. Zobrazování textové i grafické informace. Katodové Katodové LCD LCD Plazmové Plazmové OLED/ AMOLED OLED/ AMOLED - ( zkratka anglického Organic light-emitting diode) je typ displeje využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod.

17 Tiskárna Je výstupní zařízení počítače sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Je výstupní zařízení počítače sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Existuje velké množství technologií tisku. Pro různé oblasti použití jsou vhodné různé typy tiskáren. Existuje velké množství technologií tisku. Pro různé oblasti použití jsou vhodné různé typy tiskáren.

18 Druhy tiskáren Tiskárny s typovým kolečkem - Tisková hlava má jediný elektromagnet - úderník. Mezi barvící páskou a úderníkem se pohybuje typové kolečko. Má tvar jako kopretina a na konci každého paprsku je jeden znak. Tiskárny s typovým kolečkem - Tisková hlava má jediný elektromagnet - úderník. Mezi barvící páskou a úderníkem se pohybuje typové kolečko. Má tvar jako kopretina a na konci každého paprsku je jeden znak. Válcové (bubnové) tiskárny - Mechanický typ tiskárny.Princip tisku je obdobný jako u tiskárny s typovým kolečkem. Válcové (bubnové) tiskárny - Mechanický typ tiskárny.Princip tisku je obdobný jako u tiskárny s typovým kolečkem. Tepelné (termo) tiskárny - Tiskárna používající k tisku druh papíru citlivý na teplo. Jemné statické jehličky se pohybují a zahřívají se. V kontaktu s papírem způsobují jeho zabarvení. Tepelné (termo) tiskárny - Tiskárna používající k tisku druh papíru citlivý na teplo. Jemné statické jehličky se pohybují a zahřívají se. V kontaktu s papírem způsobují jeho zabarvení.

19 Druhy tiskáren Jehličkové tiskárny - Je označována také jako maticová tiskárna (dot matrix printer ). Jehličkové tiskárny - Je označována také jako maticová tiskárna (dot matrix printer ). Inkoustové tiskárny - Je označována také jako trysková Inkoustové tiskárny - Je označována také jako trysková Laserové tiskárny - Laserový paprsek kreslí požadovaný obraz pohybujícím se paprskem na rotující válec. Tento válec je citlivý na světlo - v místě, kam paprsek dopadne, vznikne na válci elektrostatický náboj. Laserové tiskárny - Laserový paprsek kreslí požadovaný obraz pohybujícím se paprskem na rotující válec. Tento válec je citlivý na světlo - v místě, kam paprsek dopadne, vznikne na válci elektrostatický náboj. LED tiskárny - Princip tisku je obdobný jako u laserové tiskárny, jen zdrojem světla při tisku je místo laseru polovodičová tisková hlava LED. LED tiskárny - Princip tisku je obdobný jako u laserové tiskárny, jen zdrojem světla při tisku je místo laseru polovodičová tisková hlava LED.

20 Plotter Výstupní zařízení produkující Výstupní zařízení produkující fyzickou (papírovou) kopii obrazu v počítači. fyzickou (papírovou) kopii obrazu v počítači. V posledních letech se používají velkoformátová tisková zařízení, která jsou svou technologií vlastně "zvětšenými tiskárnami", přesto se označují termínem plotter. V posledních letech se používají velkoformátová tisková zařízení, která jsou svou technologií vlastně "zvětšenými tiskárnami", přesto se označují termínem plotter. Rozlišujeme dvě základní provedení plotterů – deskové a stojanové. Rozlišujeme dvě základní provedení plotterů – deskové a stojanové.

21 Skenery Skener je zařízení, které slouží ke snímání předlohy do počítače – převádí grafickou podobu na elektronickou. Skener je zařízení, které slouží ke snímání předlohy do počítače – převádí grafickou podobu na elektronickou. Skenovaná předloha se osvětlí vhodným zdrojem světla, odražené (prošlé) světlo se zachytí světlo-citlivými prvky, které ho změní na elektrický signál. Tento signál je následně převeden na číselné hodnoty dále zpracovatelné v PC. Skenovaná předloha se osvětlí vhodným zdrojem světla, odražené (prošlé) světlo se zachytí světlo-citlivými prvky, které ho změní na elektrický signál. Tento signál je následně převeden na číselné hodnoty dále zpracovatelné v PC.

22 Počítačová síť Počítačová síť je propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru a dat.

23 Komponenty počítačových sítí Hardwarové Hardwarové –Uzly (počítače a karty pro síťová rozhraní) –Topologie (fyzická a logická) –Pasivní a aktivní prvky sítě –Pomocné komponenty (periferní zařízení, bezpečnostní zařízení a nástroje) Softwarové Softwarové –Síťové operační systémy a software prac. stanic –Prostředky (programové vybavení serverů a ovladače HW) –Aplikace - síťové programové vybavení

24 Literatura http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan... http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan... http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera... http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera... http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera Mark Minasi: Velký průvodce hardwarem Mark Minasi: Velký průvodce hardwarem


Stáhnout ppt "Informatika a výpočetní technika Ústav zdravotnických studií TUL 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google