Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost – nutnost nebo móda? Leden 2013, Luděk Niedermayer Kde jsme, kam jdeme….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost – nutnost nebo móda? Leden 2013, Luděk Niedermayer Kde jsme, kam jdeme…."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost – nutnost nebo móda? Leden 2013, Luděk Niedermayer Kde jsme, kam jdeme….

2 2© 2013 Deloitte Česká republika Několik poznámek Stav světa Co na to firmy? Společenská odpovědnost: Záleží jen na firmách? Výzvy budoucnosti Název prezentace

3 Dnešní stav světa…. … a CSR…

4 4© 2013 Deloitte Česká republika Svět post Lehman – hledáme poučení…. V co ekonomové, účetní a mnozí politici věří (-ili): Co se stalo: „Zisk“ se transformuje do rychlého zisku Rostou faktory neudržitelného vývoje Velká krize není již očistným procesem, ale permanentní destrukcí některých hodnost Ziskové a úspěšné firmy Zaměstnanost a výnosy investorů Poptávky a další investice Stabilnější ekonomika, postupující „zodpovědnost“ Lepší podmínky pro podnikání Nahradit krátkodobý profit, dlouhodobou perspektivou Zachovat inovační drive, důraz na produktivitu etc. Posílit zodpovědnost za vývoj společnosti

5 5© 2013 Deloitte Česká republika Některé aspekty Finanční sektor podstatně přispěl k vzniku a kumulaci rizikových faktorů, nekompetence i profesionálních investorů toto chování usnadnila Tlak na krátkodobý profit zejména u veřejně obchodovaných firem vedl k růstu rizik, která se poté naplnila Finanční a nefinanční politika vlád k vzniku neudržitelné situace přispěla, mnohdy podpořila rizikové chování obyvatel a založila neudržitelný vývoj státních financí Finanční nestabilita bank a podniků byla poměrně rychle korigována, domácnosti zvyšují sklon k úsporám Korekce fiskální politiky probíhá, má však „vedlejší dopady“ Občané v rostoucí míře volají pro více stabilní, udržitelné a někdy i zodpovědnější společnosti Zároveň však jejich preference mohou reagovat rychle na stav ekonomiky

6 Co na to firmy?

7 7© 2013 Deloitte Česká republika Pomalu ale jistě ……. Vyšší důraz na zodpovědnost firem (minimálně ve snaze omezit riziko ztráty kredibility) probíhá řadu let „Standardizace“ CSR sehrává nepochybně roli, ale je jen „viditelným“ projevem širšího pojmu zodpovědného působení podniků Rozvoj technologií, či nových oblasti pro aktivitu firem, skýtá často prostor pro takové působení firem, které skloubí jak cíl zvyšování hodnoty podniku, tak významný aspekt zodpovědného podnikání Platí to jak v rozvíjejícím se světě, tak i rozvinutých ekonomikách Tyto aktivity se odehrávají jak v „klasických odvětvích“, „oblastí nových technologií“ či „služeb“ Samotné chování podniků v oblasti například environmentu či inovací je usnadněno podstatným poklesem cen šetrných technologií, omluva pro jejich nevyužívání je stále těžší

8 8© 2013 Deloitte Česká republika Letem – světem…. Zásadní vliv zavádění nových technologií pro rozvoj méně rozvinutých částí světa Mobilní telefonie, energetika, micro kredity …. Průmyslová odvětví Redukce škodlivin u automobilů, příklad Toyota (nejen) Zvyšování bezpečnosti technologií, výrobků Energetika – úsporné systémy u domácností a podniků Další oblasti Šetrné zemědělství (bio …), některé produkty (nealko pivo …) Zodpovědné obchodní vztahy (fairtrade …) Služby Systémy sdílení, systémy burz… Finanční schémata (EPC..)

9 Slabá místa … … co na to státy?

10 10 © 2013 Deloitte Czech Republic Stát a zodpovědnost z vývoj společnosti …. Stát svou komunikací či ekonomickou politikou má vliv na chování svých subjektů, firem i obyvatel Daňová politika a proces přerozdělení vysílá jasné incentivy pro chování lidí i podniků, i vhodná regulace může stimulovat žádoucí vývoj Z tohoto pohledu má stát velkou roli v tom, jakým směrem společnost směřuje Některé politiky například českého státu jsou z tohoto pohledu „zvláštní“: Nízká transparence státu vůči svým občanům Oblast kouření a alkoholu - tolerance, komunikace, prevence i zdanění Vysoká tolerance a nízká kontrola hazardu Rezignace na využití incentivů pro šetrné technologie třeba v dopravě Sporná a nestabilní politika v oblasti ochrany životního prostředí Chování příkladem působí jak přímo i „podprahově“

11 11 © 2013 Deloitte Czech Republic … příklady z praxe … Oblast kouření Výnos daně z cigaret nepředstavují výnos státu, ale jsou projevem nákladů Nepochopitelný a neevropský postoj k pasivnímu kouření Alkohol Selhání státu v regulaci a poté opuštění konceptu zpřísnění pravidel Absence debaty o dopadech a nákladech dnešního stavu Energetika, ekologie Ideologizace přístupu, rezignace na větší použití daňových stimulů Nestabilita politiky a koncentrace na „centralizovaný model“ Obtížné hledání reakce na krátkodobý vývoj může vést k dlouhodobým problémům Oblast komunikace Nízká transparence a malá snaha zvyšovat kompetence občanů Malá schopnost edukace lidí (finanční gramotnost, penze atd.) Politizace v mnoha oblastech, zvyšující společenská rizika

12 Výzvy…

13 13 © 2013 Deloitte Czech Republic Ne vše je snadné… Přes rostoucí důraz společnosti na zodpovědnost firem, jejich větší ochotu, tuto linii respektovat, konfliktní místa existují ve většině oblastí: V některých oblastech vyšší dopad na „etiku podnikání“ vede zjevně k poklesu výnosů firem Pomalá odměna za striktně protikorupční chování v společnosti s nízkým standardem Ekonomické meze filantropie a relativita „pracovních standardů“ Náklady na některé aktivity v oblasti enviromentu, nízký dopad v případě izolovaného konání Situaci komplikuje fakt, že nepříznivý vývoj ekonomiky může preference lidí rychle měnit Ekonomická oblast Sociální oblast Environment

14 14 © 2013 Deloitte Czech Republic Jak dál? „Common sence“ a zkušenosti z minulých let vyzývají k podstatné změně v chování firem (nejen) v porovnání s minulostí Otázkou však je, zda tento proces či nová rovnováha ekonomik i jejich důsledky jsou reflektovány v očekáváních trhů a investorů, a jaký budou mít celkový dopad Změna společenských preferencí a pokles cen některých technologií činí řadu „společensky zodpovědných“ aktivit plně slučitelných s ekonomicky atraktivním podnikání, překonání „short termismu“ může tento stav ještě zlepšit Státy, alespoň některé, za „dobrými“ firmami v oblasti „zodpovědnosti“ zjevně zaostávají, existuje i problém „strategického vedení“ státu nastavením stabilních a prozíravých podmínek I tak však řada „společensky zodpovědného“ konání není krátkodobě ekonomicky lákavá, zejména na izolované bázi. Postup v těchto oblastech není prost rizika, ale může se vyplatit (a naopak)

15 15 © 2013 Deloitte Czech Republic Pár otázek … Jednou z neznámých je „test“ konceptu zodpovědného podnikání při setrvale slabé ekonomické aktivitě v regionu (zejména v případě asymetrie). Možnosti reakcí jsou různé Bez zajímavosti není ani to, jak by na takovouto situaci reagovaly politiky vlád, z pohledu udržení preference udržitelného vývoje a potřeby stability protředí pro řadu politik Stejně tak je otázkou, zda se koncept „zodpovědného podnikání“ bude i nadále do značné míry zastavovat na hranicích mezi státy Otázkou může být i to, zda se některé negativní zkušenosti s veřejných vlastnictvím (obchodovaným) nepromítnou do posilování jiných forem vlastnictví podniků (či výkonu vlastnických práv), potenciálně příznivějších pro „zodpovědné podnikání“ Zkušenosti s vývojem v některých českých (a pochopitelně i zahraničních) firmách vzbuzuje optimismus, i když až čas ukáže, zda jde o trvalý trend…

16 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. © 2013 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost – nutnost nebo móda? Leden 2013, Luděk Niedermayer Kde jsme, kam jdeme…."

Podobné prezentace


Reklamy Google