Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODA."— Transkript prezentace:

1 VODA

2 Co je to voda? Voda, sumárním vzorcem H2O, systematicky oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. Zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

3 Pevné: led, sníh Kapalné: voda Plynné: vodní pára
Skupenství vody Pevné: led, sníh Kapalné: voda Plynné: vodní pára

4 Znečištěná voda Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů i v jejich okolí. Znečištění vody lze v některých případech omezit metodami čištění odpadních vod.

5 Do oceánu je vypuštěno ročně okolo…
2,6 mil.kg arzenu… 2,5 mil.kg zinku… 81 tisíc kg rtuti… 3,7 tisíc kg olova…

6 Problém Protože jsou na vodě závislí všichni obyvatelé Země, její absence či kvalita nám způsobují značné problémy. Vodu jako takovou, můžeme považovat za celosvětový globální problém. Voda působí problémy, na jejichž řešení musí spolupracovat významná část všech států, neboť jinak trvalého řešení nemůže být dosaženo.

7 Situace v České republice
Horší stav životního prostředí a především destrukce krajiny se projevují výrazným poklesem vydatnosti vodních zdrojů, narušením podpovrchového odtoku, zvýšenou rozkolísaností průtoků ve vodních tocích i zhoršením jakosti podpovrchových a podzemních vod, se všemi důsledky na ekosystémy. Stav vodních zdrojů je limitujícím faktorem vývoje oblastí ze všech hledisek a jedním z nejzávažnějších ekologických faktorů vůbec. Více než polovina všech zdrojů pitné vody neodpovídá státní normě. Závažné jsou zejména zvýšené koncentrace organických látek. Znehodnocením a nedostatkem pitné vody jsou postiženy i ty oblasti České republiky, které se jinak jeví málo postižené stavem životního prostředí — například jihočeské okresy.

8 Voda a naše tělo Jaká je funkce vody v lidském těle?
účastní se procesu trávení (vstřebávání a využití potravy) účastní se procesu vylučování odpadových látek ze střeva a ledvin reguluje tělesnou teplotu slouží jako mazací prostředek pro klouby, meziobratlové ploténky a membrány tvoří přibližně 92% krve, pokud jste chronicky dehydratovaní, krev má konzistenci medu, teče pomalu a vznikají tzv. kardiovaskulární choroby – srdeční infarkt, mrtvice, vysoký tlak, arterioskleróza,… krev slouží jako přepravní prostředek živin po celém organismu voda je rovněž hlavní složkou téměř všech sekretů a trávicích šťáv organismus potřebuje denně asi 1,5 až 2 litry vody pro zachování optimální funkce

9 Nedostatek vody může vést k přejídání, vzhledem k tomu, že pocit hladu může být způsoben dehydratací. Máte-li pocit hladu, je možné, že váš organismus jen potřebuje vodu, proto doporučuji mezi každým jídlem vypít velkou sklenici vody– postupně, tak aby nedošlo k roztažení žaludku. Dodržovat pitný režim je často jen otázkou zvyku. Pro ty, kteří zapomněli pít, doporučuji mít stále při sobě sklenici vody a popíjet po troškách celý den.

10 Rozdělení podle povahy znečištění
půdními a jílovitými částicemi -např. následkem eroze eutrofizace toxickými látkami anorganickými průmyslovými kaly průmyslovými tuky a oleji radioaktivitou teplem mikrobiálním znečištěním (patogenními zárodky)

11 Rozptýlené znečištění
Vztahuje se na rozptýlenou kontaminaci, která nepochází z jednoho konkrétního zdroje. Často jde o souhrnný účinek malé množství kontaminujících látek na velké ploše. Znečištění v důsledku přívalových dešťů při bouřích, v zemědělství nebo lesnictví jsou někdy uváděny jako příklady znečištění.

12 Místní úniky znečišťujících látek
Vztahuje se na kontaminující látky, které do vody proniknou při jejich přepravě ze zdrojů jako je potrubí nebo nádrž. Příkladem zdroje v této kategorii patří vypouštění odpadních vod z čistíren, a továren, nebo měst.

13 Znečištění vody je velký celosvětový problém
Znečištění vody je velký celosvětový problém. Je hlavní příčinou úmrtí a onemocnění. Více než lidí denně zemře v důsledku znečištění vody. Kromě toho, že existují akutní problémy se znečištěním vody v rozvojových zemí, se i vyspělé země i potýkají se stejnými problémy. V poslední národní zprávě o jakosti vod ve Spojených státech, 45 procent délky vodních toků, 47 procent jezer a 32 procent hodnocených zálivů bylo klasifikováno jako znečištěné. Voda je obvykle označována jako znečištěná, když je narušena antropogenní kontaminací a není pitná anebo prochází výraznou změnou s následkem omezení biodiverzity, nebo přežití vodních organismů vůbec. Přírodní jevy, jako jsou sopky, přemnožení řas a sinic, bouře, zemětřesení ale také způsobují velké změny v kvalitě vody a ekologickém stavu vod. Znečišťování vody, má mnoho příčin a různou charakteristiku.

14 Znečištění podzemních vod
Interakce mezi podzemní a povrchové vody jsou složité. V důsledku znečištění podzemních vod, někdy označované jako kontaminace podzemních vod, není tak snadno klasifikována jako znečištění povrchových vod. Ze své podstaty, jsou podzemní vody, náchylné ke kontaminaci ze zdrojů, které nemůžou přímo ovlivnit povrchové vody a na rozdíl od plošného znečištění je zdroj irelevantní. Úniky chemikálií kontaminující látky v půdě, která se nachází daleko od povrchových vod, nemusí nutně vytvářet místní znečištění, nebo rozptýlené znečištění. Přesto mohou kontaminovat podzemní vody. Analýza kontaminace podzemních vod, se může zaměřit na vlastnosti půdy a půdu, stejně jako na povahu kontaminace.

15 Zajímavosti O vodě se říká, že je nejrozšířenější sloučeninou na zeměkouli. Kdyby celý objem vody ve světových mořích, oceánech, ledovcích, atmosféře a objem vody podzemní a povrchové, pokryl celý zemský povrch, rozprostíralo by se na Zemi moře o hloubce 2620 metrů. Znamená to, že by se celá Česká republika octla hluboko pod hladinou moře. V USA definuje znečištění zákon Clean Water Act (CWA) .

16 Zdroje

17 Vypracoval Jakub Smyslil 2.L, VOŠ a ŠPŠE Olomouc 2011


Stáhnout ppt "VODA."

Podobné prezentace


Reklamy Google