Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda H 2 O. Výskyt 3 skupenství Téměř ¾ povrchu Země … 97,2% slaná Lidské tělo … 50-72%, denní spotřeba 2- 3 litry Nejvýznamnější biogenní sloučenina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda H 2 O. Výskyt 3 skupenství Téměř ¾ povrchu Země … 97,2% slaná Lidské tělo … 50-72%, denní spotřeba 2- 3 litry Nejvýznamnější biogenní sloučenina."— Transkript prezentace:

1 Voda H 2 O

2 Výskyt 3 skupenství Téměř ¾ povrchu Země … 97,2% slaná Lidské tělo … 50-72%, denní spotřeba 2- 3 litry Nejvýznamnější biogenní sloučenina

3 1. vypařování - 2. kondenzace - 3. srážení - 4. déšť, prosakování - 5. vodní toky - a opět vypařování…

4 Význam Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. (Podle Guinnesovy knihy rekordů vydržel bez vody nejdéle jeden mladý Rakušan, kterého policie zapomněla v cele pro zadržené. Našla ho po 18 dnech na prahu smrti.)životrozpouštědlodehydratacismrti Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, k výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd.elektrické energiepotravinářství Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby Je zdrojem obživy v přímořských státech Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny. Voda je využívána při rekreaci a sportu. Minerální voda má léčivé účinky. Minerální voda Obsah vody v některých potravinách: máslo 18 % máslo chléb 40 % chléb sýr 30 až 60 % sýr jogurt, mléko 87,5 % jogurtmléko maso 60-75 % maso jablko, hruška 85 % vodní meloun 90 %meloun mrkev 94 % okurky, rajčata 98 %

5 Fyzikální vlastnosti a struktura

6

7 Voda je za normální teploty bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Její teplota varu a tání je (100°C a 0 °C)tvoří základní body Celsiovy teplotní stupnice.( tlak ?) Při přechodu do pevného stavu vzrůstá objem o 10% a led plave na vodě, protože má menší hustotu než kapalná voda. Molekuly vody jsou lomené, kovalentní vazby O-H jsou silně polární, Dva volné (nevazebné) elektronové páry na kyslíku a polarita vazeb způsobují, že molekuly vody jsou polární (mají dipólový moment) Izolované molekuly H2O jsou jen ve vodní páře. V kapalné vodě se jednotlivé molekuly sdružují (asociují) prostřednictvím vodíkových vazeb. …tepelná vodivost, povrchové napětí, velké měrné teplo

8 Chemické vlastnosti Voda patří mezi nejstálejší sloučeniny, nepatrně se rozkládá na výchozí prvky až za velmi vysokých teplot. S vysoce reaktivními alkalickými kovy a kovy alkalických zemin (Ca,Sr,Ba) reaguje bouřlivě za běžné teploty, přičemž vzniká vodík a příslušný hydroxid, např.: 2 Na(s) + 2 H2O(l) -> 2 Na+(aq) + 2 OH- (aq) + H2(g)Lodička,voda\lodicka2.mpg,Lodičkavoda\lodicka2.mpg Je voda vždy hasební prostředek ?voda\Mg+H2O.mpgvoda\Mg+H2O.mpg Acidobazické vlastnosti vodyvoda\FlexIntUcebnice\Start.htmvoda\FlexIntUcebnice\Start.htm chemicky je voda známá jako reaktant nebo reakční produkt, jako reakční prostředí při mnoha důležitých reakcích. NADH + H+ + 1/2O2  NAD+ + H2O

9 Voda jako rozpouštědlo

10 Přírodní voda není nikdy chemicky čistá. Podle jejího původu jsou v ní rozpuštěny různé látky, někdy obsahuje i látky suspendované. Celkovou tvrdost můžeme rozdělit na přechodnou, tj. uhličitanovou a na stálou. Přechodnou (karbonátovou) tvrdost vody způsobují rozpustné hydrogenuhličitany a to především hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 a hydrogenuhličitan hořečnatý Mg(HCO3)2; tuto tvrdost vody lze odstranit převařením - dekarbonizací:uhličitanovou hydrogenuhličitanyhydrogenuhličitan vápenatý hydrogenuhličitan hořečnatýdekarbonizací Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Mg(HCO3) 2 → MgCO 3 + H 2 O + CO 2. Vařením se však nezbavíme tvrdosti trvalé (nekarbonátové), za kterou jsou odpovědné především sírany, a to síran vápenatý CaSO 4 a síran hořečnatý MgSO4. K jejich odstranění používáme srážení působením hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2 a uhličitanu sodného Na 2 CO 3 :síranysíran vápenatýsíran hořečnatýhydroxidu vápenatéhouhličitanu sodného Ca(HCO3) 2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O Mg(HCO 3 ) 2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + MgCO3 + 2 H2O MgSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + Mg(OH)2 CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4, čímž se rozpustné hydrogenuhličitany a sírany převedou na méně rozpustné normální uhličitany, a to uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý, resp. hydroxid hořečnatý.uhličitan vápenatýuhličitan hořečnatý hydroxid hořečnatý

11 Pitná voda Pitná voda se získává úpravou surové vody. Surová voda se získává v České republice z podzemních (asi 45-55 %) nebo povrchových (asi 45-55 %) zdrojů. Z některých zdrojů - zejména podpovrchových - je možné získat pitnou vodu bez úpravy. http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=132

12 Odpadní vody - ČOV


Stáhnout ppt "Voda H 2 O. Výskyt 3 skupenství Téměř ¾ povrchu Země … 97,2% slaná Lidské tělo … 50-72%, denní spotřeba 2- 3 litry Nejvýznamnější biogenní sloučenina."

Podobné prezentace


Reklamy Google