Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky k absolutoriu HW

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky k absolutoriu HW"— Transkript prezentace:

1 Otázky k absolutoriu HW 11 - 15

2 11 Venkovní paměť. Druhy venkovních pamětí, rozdělení, použití, výhody jednotlivých druhů.

3 Jednotka pevného disku (HDD)

4 HDD

5 FDD

6 FDD 3,5“

7 Princip magnetooptického disku

8 Princip CD ROM

9 Zálohovací paměti Streamery Magnetopáskové jednotky ZIP disky

10 Magnetopáskové jednotky
Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny všechny informace předcházející. Hustota záznamu dosahovala až 6250 bpi (bits per inch = bitů na palec).

11 Streamery Streamer je páskovým médiem s podélným proudovým záznamem. Čtecí (zpisovací) mechaniky se vyrábějí jak v interním, tak externím provedení. Páska streameru je uložena v kazetě, se kterou potom mechanika pracuje. Zaznamenávaná data se nezapisují po blocích, ale jsou zapisována jako celistvý proud dat. Vlastní záznam je prováděn podélně (podobně jako u audio kazety). Přenosová rychlost je (cca MB/min) Kapacita 60 MB, 120 MB, 250 MB, 500 MB, 1,2 GB, 2,5 GB a více.

12 Streamer

13 ZIP disky jsou média vyrobená firmou Iomega a jedná se disk o průměru 31/2", na který je možné uložit 100 MB dat. Princip práce ZIP disku je podobný jako u disketové mechaniky. Mechaniky pro ZIP disky se vyrábějí v interním i externím provedení. Interní mechaniky se připojují přes EIDE rozhraní a SCSI rozhraní, externí přes SCSI rozhraní nebo Paralelní port.

14 12 Disky - řadiče. Disketové jednotky, organizace dat, funkce.

15 Jednotka pevného disku (HDD)

16 HDD

17 Základní parametry pevných disků
Vysvětlení Rozsah Velikost Průměr disků použitých ke konstrukci pevného disku 2"; 31/2", 51/4" Počet cylindrů Počet stop na každém disku Počet hlav Odpovídá počtu povrchů, na které se provádí záznam Počet sektorů Počet sektorů na každé stopě 8 - 64 Mechanismus vystavení hlav Mechanismus, pomocí kterého se vystavují čtecí/zapisovací hlavy na patřičný cylindr. U starších typů pevných disků bývá realizován pomocí krokového motorku a u novějších disků pomocí elektromagnetu Krokový motorek / elektromagnet Přístupová doba Doba, která je nutná k vystavení čtecích / zapisovacích hlav na požadovaný cylindr ms Přenosová rychlost Počet bytů, které je možné z disku přenést za 1 sekundu kB/s Typ rozhraní Určuje, jaký typ desky rozhraní musí být v počítači osazen, aby bylo možné tento pevný disk připojit ST506, ESDI, IDE, EIDE, SCSI Metoda kódování dat Způsob, kterým jsou data při zápisu na disk kódována MFM, RLL, ARLL, ERLL ZBR Metoda, která dovoluje zapisovat na stopy, které jsou vzdálenější od středu pevného disku (jsou větší), vyšší počet sektorů ANO / NE

18 Základní parametry pevných disků

19 Cylindr

20 . Parametry disku doba přístupu doba vystavení hlav
rotační doba čekání rychlost přenosu dat

21 Čtení dat z disku

22 Prokládání disku 1:3

23 Signály při zápisu a čtení z pevného disku

24 13 Grafické karty, video RAM.

25 Jednoduchý grafický adaptér

26 Moderní videokarty se skládají z následujících částí:
procesor paměť DAC převodník ROM BIOS Při práci zapisuje procesor počítače obrazová data do videopaměti. Takto zapsaná data jsou potom čtena procesorem videokarty, který na jejich základě vytváří digitální obraz.

27 Základní parametry Parametr Vysvětlení Rozlišení v textovém režimu
Počet znaků, které je možné v textovém režimu zobrazit na jednom řádku, a počet řádků, které je možné umístit na obrazovku Matice znaku Počet bodů (ve vodorovném a ve svislém směru), ze kterých se může skládat jeden znak v textovém režimu Rozlišení v grafickém režimu Počet pixelů, které je možné v horizontálním a ve vertikálním směru zobrazit Počet barev (barevná hloubka) Počet barev, které je možné zároveň zobrazit. Udavá se většinou pouze pro grafický režim. Rychlost Počet pixelů, které videokarta dokáže vykreslit za jednotku času. Udává se pouze v grafickém režimu.

28 14 Počítače s architekturou RISC, CISC, koncepce architektur. Vysvětlete princip jednotlivých architektur, výhody, použití.

29 Mikroprocesory se již odedávna dělí na:
CISC (Complete Instruction Set Computer) - instrukční sada rozšířena již o předem předprogramované (makro ) instrukce, které jsou tvořeny základní sadou, sada má proměnou délku RISC (Reduced Instruction Set Computer) - základní malá sada instrukcí, sada má pevnou délku instrukce. Pro mikroprocesor je samozřejmě mnohem jednodušší zpracovávat instrukce s pevnou délkou než proměnnou délkou.

30 15 Monitory, funkce, vlastnosti, rozdělení, ergometrie.

31

32

33 Děrová maska a štěrbinový systém
. V zásadě se rozlišují dva typy obrazovek: - delta obrazovka - s děrovým maskovým systémem - trinitronová obrazovka - vyvinutá firmou Sony. Podle umístění a tvaru otvorů masky a tím i odpovídajícímu nanesení luminoforů je možné rozlišit tři základní typy barevných obrazovek. V případě trinitronové technologie se neskládá maska uvnitř obrazovky (na rozdíl od standardní technologie) z děr v černé fólii, nýbrž z velmi tenkých vertikálních černých kovových vláken. Tím trinitronová obrazovka poskytuje vertikálně rozlišení, jehož hranice závisí pouze na přesnosti zaměření paprsku elektronů. Kromě toho projde maskou více světla, což vede k ostřejším obrazům a zářivějším barvám.

34 Typ Maska Poznámky Delta Jednotlivé otvory v masce jsou kruhové a jsou uspořádány do trojúhelníků (velké písmeno delta). Stejným způsobem jsou uspořádány i luminofory na stínítku. Nevýhodou tohoto typu masky (obrazovky) je velká plocha, která je tvořena kovem masky a která způsobuje větší náchylnost k tepelné roztažnosti. Vzhledem k tomuto poskytovaly obrazovky typu Delta poměrně nekvalitní obraz a dnes se již nepoužívají Inline Otvory v masce jsou obdélníkového tvaru a jednotlivé luminofory jsou naneseny v řadě vedle sebe. Obrazovka Inline je dnes nejrozšířenějším typem obrazovky Trinitron Obrazovky Trinitron jsou propagovány zejména firmou Sony. Jejich luminofory jsou naneseny v řadě vedle sebe podobně jako u obrazovky typy Inline. Vlastní maska je tvořena svislými pásy, které ve vodorovném směru nejsou nikde přerušeny. Toto řešení s sebou nese problém - pásy masky jsou tenké a na celé výšce obrazovky se neudrží. Tento se řeší dvěma způsoby: u monitorů: natažením dvou vodorovných drátů (cca v jedné třetině a dvou třetinách výšky obrazovky) přes obrazovku. Tyto dráty jsou potom bohužel na obrazovce vidět (hlavně na světlém pozadí) u televizorů: silnějšími pásy masky. Maska pak působí o něco hrubším dojmem.

35 Frekvence Horizontální frekvence (řádkový kmitočet) měří se v kHz a udává takt, podle něhož se pomocí paprsku elektronů vytváří obrazovkový řádek; udává tedy, kolik řádků za sekundu monitor zobrazí. Vertikální frekvence (obnovovací kmitočet obrazu) měří se v Hz a úzce souvisí s horizontální frekvencí. Určuje, kolik obrazů monitor vytvoří za sekundu. Protože jednotlivé barevné body zůstávají krátkou dobu svítit, je možné tímto způsobem překlenout dobu, než se body obnoví při vytváření dalšího obrazu. Je-li však frekvence opakování obrazu příliš malá, vzniká dojem, že se obraz neustále rozsvěcuje a zhasíná (kmitá).

36 Monitor

37 LCD

38 LCD

39 Filtr

40 DRAM


Stáhnout ppt "Otázky k absolutoriu HW"

Podobné prezentace


Reklamy Google