Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizovaný celní kodex

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizovaný celní kodex"— Transkript prezentace:

1 Modernizovaný celní kodex
Jíloviště,

2 Celní unie Evropské hospodářské společenství – celní unie - 1968
Celní unie – vysoká míra harmonizace (ve srovnání s daňovým sektorem) Společný celní sazebník, legislativa, celní politika Uspořádání do Lisabonské smlouvy – I.pilíř – celní unie, III.pilíř – celní spolupráce „Cross – pillar issues“ – ochrana práv duševního vlastnictví, zákazy a omezení….

3 Tvorba legislativy na úrovni EU
2 úrovně – politická – Rada EU, expertní – EK Rada EU – Customs Union Working Party Zasedání 2x měsíčně Zástupci 27 ČS, vedeno předsedajícím ČS + sekretář Rady Zástupci EK předkládají návrhy, dokumenty atd. CUWP schvaluje, připomínkuje atd. EK= DG TAXUD, OLAF, občas DG HOME, SANCO…. Závaznost po Lisabonské smlouvě poněkud sporná – posílení role EK Customs Code Committee (CCC) Vedeno EK – DG TAXUD + zástupci 27 ČS Podvýbory – Generální legislativa, tranzit, ekonomické režimy…. Nově: Výbor pro monitoring celní legislativy – kontrola jednotné aplikace práva EU v celním řízení

4 Základní celní legislativa od roku 1992
Nařízení Rady (EHS) č.2913/1992 ze dne 12.října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství (Customs Code) Nařízení Komise (EHS) č.2454/93 ze dne 2.července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství (Customs Code Implementing Provisions)

5 Důvody ke změně legislativy I.
Rozšíření ES z 15 na 27 členských zemí (+HR, IC, TR - ?...) Harmonizace se správou nepřímých daní Větší důraz na ochranářská roli celní správy – větší důraz na ochranu spotřebitele a práv duševního vlastnictví (v EU 15% IPR, ohroženo 1,2 milionu pracovních míst, ztráty na cle a DPH 70 miliardy EUR, ostatní ztráty 150 miliardy EUR ročně, problematika přepravy padělků v tranzitu, zjištění ČOI: každý druhý prodejce prodává padělky)

6 Důvody ke změně legislativy II.
WCO – Revidovaná Kjotská úmluva (RKC)– dosažení souladu mezi zjednodušením celního řízení (zrychlením toku zboží) a zvýšením bezpečnostních standardů Čl.7 obecné přílohy RKC – elektronizace celního řízení – vytvoření bezpapírového prostředí Změny v celním řízení v globálním měřítku (bezpečnost dodavatelského řetězce) Větší důraz na analýzu údajů a řízení rizik dle celosvětových standardů

7 Modernizovaný celní kodex
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernised Customs Code – MCC)

8 Modernizace celního řízení
AEO – čl MCC (vzájemné uznávání – JP-uzavřeno, USA – C-TPAT, CN, CA, RU….) Bezpapírové prostředí – e-Customs Rozšíření použití zjednodušených postupů Nově upraven vznik celního dluhu a jeho zajištění (odlišení podání CP od jiných případů, vyšší krytí, souborná jistota) Stejná validita kontrol prováděných celními orgány – využití CCŘ v mezistátním měřítku

9 Centralizované celní řízení
Umožňuje předložit zboží v jednom ČS (kontrolní celní úřad) s tím, že prohlášení je podáno v druhém ČS EU (propouštějící celní úřad). Komunikace mezi oběma celními úřady pomocí IT systému, možnost žádosti o kontrolu apod. Úspora času, umožňuje směřovat tok zboží přímo k zákazníkovi apod. Rozdělení nákladů na celní řízení ve výši 25% ze cla – 50/50 K 1.listopadu 2011 – BG, DK, ES, FR, HU, IT, LV, LT, LX, MT, NL, PT, RO, SE, FI, SI, SK, UK, CZ. Dvě překážky pro implementaci – nedořešena DPH a není dosud k dispozici IT systém pro komunikaci mezi CS ČS

10 Plánovaná účinnost MCC
Původně plánovaná účinnost – článek 188 – odst června 2008, odst.2 - nejdříve 24.června 2009 – návaznost na prováděcí předpis – nejdéle však do 24.června 2013 Nutnost tvorby prováděcího předpisu k MCC – Modernised Customs Code Implementing Provisions Tvořeno v jednotlivých podvýborech Customs Code Committee – 27 ČS + EK – DG TAXUD + účast podnikatelské sféry Konsolidovaná 2.verze předložena v lednu 2011

11 Nová komitologie Nová komitologie – zásadní vliv na MCC a MCCIP
Komitologie – způsob, jímž ČS kontrolují EK při přijímání prováděcích aktů Od 1.března 2011 v souvislosti s LS nová komitologie (čl.209, 291 a 294 LS) Nově: poradní postup, přezkumný postup a okamžitě použitelné prováděcí akty Zpoždění plné účinnosti MCC a MCCIP

12 MCCIP Návrh MCCIP – rozdělen na dva právní předpisy (prováděcí akt – čl.184 odst.2 a 3 MCC a delegovaný akt – čl.184 odst.4 MCC – výhradně v rukou EK) Do poloviny roku 2011 – rozdělení ustanovení MCC Počátkem příštího roku oba předpisy předloženy CCC – faktický vliv ČS pouze u jednoho z nich

13 MCC Velmi pravděpodobná novela některých ustanovení MCC – k změn – 3 druhy - technické (ES →EU), způsobené zpožděním MCCIP, podstatné – zkoumáno v rámci CCC (dočasné uskladnění, větší provázání AEO se zajištěním celního dluhu u souborné jistoty a možností užití CCŘ) – k dispozici AJ originál i český překlad – zpětná vazba – po 15.prosinci 2011 (?)

14 Implementace Finální termín přijetí změny mCC + MCCIP – červen 2013 (konec funkčního období EP) Zkrácený rozpočet na tvorbu IT systémů Business Process Modelling Implementace - ?

15 MCC Děkuji za pozornost, Karel Lukeš, Odbor právní GŘC


Stáhnout ppt "Modernizovaný celní kodex"

Podobné prezentace


Reklamy Google