Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení likvidity Plán likvidity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení likvidity Plán likvidity."— Transkript prezentace:

1 Řízení likvidity Plán likvidity

2 Řízení likvidity: odpovědnost managera
Zatímco dosahování základních cílů podniku, v podobě zvyšování tržní hodnoty společnosti, je nedělitelnou odpovědností všech členů vrcholového managementu, pak zabezpečení dílčího cíle ve formě průběžného zajišťování platební schopnosti (řízení likvidity) je jádrem finančního řízení aodpovědnosti finančního manažera. Problematika řízení likvidity je z hlediska terminologického v literatuře popisována různými pojmy: -  řízení hotovosti, -  řízení cash flow, -  cash management, -  řízení likvidity, Úkolem finančního managera respektive finančního útvaru je udrožovat mezi požadavky na výdaje peněžních prostředků a jejich příjmy rovnováhu. Cílem je minimalizovat náklady na udržení likvidity. Zachování této rovnováhy je nezbytné pro udržení stability podniku.

3 Základní rovnice řízení likvidity
CO = CI + CB9 kde CO jsou výdaje (Cash Outgoings), CI – příjmy (Cash Income), CB – zůstatky hotovosti (Cash Balances).

4 Charakteristiky důležité pro dodržení přiměřeného rizika
Řízení likvidity je prezentováno celým souborem činností, opatření arozhodování. Společným cílem těchto procesů je dosažení celkové efektivity a dodržení přiměřeného rizika prostřednictvím následujících charakteristik: -  úhrada závazků v termínech splatnosti. -  eliminace souběhu krátkodobých půjček a finančního majetku. -  úročení veškerých zůstatků finančního majetku. -  minimalizace nákladů na krátkodobé financování a maximalizace výnosů z finančního majetku. Základem řízení likvidity je tedy především získání přehledu o aktuální a očekávané finanční. pozici v jednotlivých oblastech řízení firmy. Klíčovým nástrojem řízení likvidity je pak plán likvidity, který informuje o disponibilní hotovosti v budoucnosti.

5 Plán likvidity Rozpočty se vytvářejí na základě účetních principů: v oblasti provozních příjmů se rozpočty zabývají kategorií vyfakturovaných prodejů, a obdobně se v oblasti výdajů zabývají výší spotřebovaných zdrojů bez ohledu na termíny jejich úhrad. Pro potřeby řízení likvidity je nutné upravit jednotlivé typy rozpočtů tak, aby mohly zároveň sloužit potřebám řízení likvidity. Pro tyto potřeby je mimo očekávaných provozních příjmů a výdajů nezbytné znát i očekávané příjmy a výdaje z investiční, finanční a mimořádné činnosti. Tvorba a aktualizace: na bázi klouzavého plánování(roluje se před sebou konstantní plánovací horizont např. jednoho roku)a nebo v rámci kalendářního období(počet plánovacích period se v průběhu plánovacího období postupně snižuje).

6 Plán likvidity Výchozím prvkem rozpočtu je stanovení úrovně tržeb z provozní činnosti v jednotlivých obdobích. Plán likvidity je možno doplnit o stav provozních pohledávek a závazků. Abychom zjistily celkovou finanční pozici je nutné do plánu zahrnout i další příjmové a nákladové položky související s investiční, finanční a mimořádnou činností. Takto vytvořený plán likvidity slouží v dlouhodobém a střednědobém období jako základ pro tvorbu prognózy hotovostní pozice. V době kratší než 1 měsíc není prakticky realizovatelné držet se účetních výkazů. Je vhodné sestavovat plán likvidity formou tabulky, která prostým způsobem zobrazuje položky příjmů a výdajů plánovacího období.

7 Plán likvidity pro firmu Callisto servis s.r.o.
1.2.13 2.2.13 1.3.13 2.3.13 Mzdy -15000 Odvody S+Z Pojištění -3000 Daně a poplatky Režijní náklady -5000 -2000 Zálohy na materiál -20000 -25000 Zálohy na zboží -12000 Ostatní fixní platby Přijaté zálohy na materiál +45000 +50000 Přijaté zálohy na zboží +18000 +5000 Ostatní fixní příjmy +2000 +1000 Saldo fixních příjmů a výdajů +16000 -6000 -38000 +46000


Stáhnout ppt "Řízení likvidity Plán likvidity."

Podobné prezentace


Reklamy Google