Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Technologie výroby, vlastnosti a zkušebnictví keramických obkladových prvků = tenkostěnné výrobky používané pro dlažby (dlaždice), obklady stěn a fasád.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Technologie výroby, vlastnosti a zkušebnictví keramických obkladových prvků = tenkostěnné výrobky používané pro dlažby (dlaždice), obklady stěn a fasád."— Transkript prezentace:

1 2. Technologie výroby, vlastnosti a zkušebnictví keramických obkladových prvků = tenkostěnné výrobky používané pro dlažby (dlaždice), obklady stěn a fasád (obkládačky), které mohou být glazované nebo neglazované. Keramická obkládačka = obecně prvek sloužící k obkladům stěn. Nejčastěji se rozumí obkládačka pórovinová = plochý, tenkostěnný a glazovaný keramický obkladový prvek (výrobek) s nasákavostí nad 10 %, jehož charakter, zejména nižší pevnost a minimální mrazuvzdornost ho předurčuje výhradně k obkladům stěn nevystavených povětrnostním vlivům. Keramická dlaždice - navíc odolná zejména proti mechanickému namáhání, případně i mrazu.

2 2.1. Keramické obkladové prvky - dělení Dělení: podle nasákavosti a způsobu výroby (ČSN EN 14411) Tech. výroby Nasákavost E (%) Skupina I E  3% Skupina IIa 3% < E  6% Skupina IIb 6%< E  10% Skupina III E > 10% TaženéAIAIIa (1,2) AIIb (1,2) AIII Lisované BIa (E  0,5 %) BIIaBIIbBIII BIb (0,5 % < E  3 %) JinýCICIIaCIIbCIII

3 2.2. Technologie výroby KOP Skupina B – za sucha lisované Skupina A – tažené – viz. cihlářská výroba(jemnější mletí)

4 2.2.1 Příprava surovinové směsi SurovinaBIIIBIa Bíle se pálicí pórovinové jíly Kameninové jíly Kaolin Křemenný písek Vápenec Živec 35 - 25 20 15 5 - 40 10 30 - 20 - Příprava rozprachového granulátu o vlhkosti 5 – 7 % (pomletá suspenze v kulovém = bubnovém mlýnu  rozprachová sušárna)

5 2.2.1.1. Příprava rozprachového granulátu Mletí v bubnovém mlýnu (kontinuální)Rozprachová sušárna

6 2.2.2 Povrchové úpravy Nanášení glazur (engob) a dekorů (Rotocolor a sítotisk)

7 2.2.3. Lisování Obkládačky BIII kolem 25 MPa Dlaždice BIa, BIb kolem 40 MPa

8 2.2.4. Výpal Dvoužárová technologie (obkládačky) – tunelová pec = přežah – cca. 1050 °C)  glazování (povrchové úpravy)  válečková (rolnová) pec = dožah (teplota podle požadavku glazury). Jednožárová technologie – naglazované výlisky  válečková (rolnová) pec (obkládačky cca. 1130 °C, dlaždice cca. 1200 °C) -

9 2.3. Vlastnosti keramických obkladových prvků VlastnostiBIaBIbBIIaBIIbBIII Nasákavost [%] průměr jednotliv ě ≤ 0,5 max. 0,6 0,5 - 3 max. 3,3 3 - 6 max. 6,5 6 - 10 max. 11 > 10 2) min. 9 Pevnost v ohybu [MPa] průměr jednotliv ě ≥ 35 min. 32 ≥ 30 min. 27 ≥ 22 min. 20 ≥ 18 min. 16 ≥ 15 Obrusnost max. [mm 3 ]175 345540- Lomová síla (tl. ≥ 7,5 mm) [N] 130011001000800600 Odolnost proti vlivům mrazuano Přípustný zkušební postup

10 2.4. Zkoušení a požadavky na vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků

11 2.4.1. Nasákavost Rozhodující pro zatřídění do skupiny  pevnost, mrazuvzdornost,… normovány (ČSN EN ISO 10545-3) dvě metody: nasáknutí varem 2 hodiny (Eb) a nasákavost vakuovým způsobem při podtlaku 10 kPa (Ev).

12 2.4.2. Mrazuvzdornost mrazuvzdorné (ČSN EN ISO 10545-12)  vydrží bez závad 100 cyklů – 5 °C / + 5 °C. automaticky E do 3 %, E = 3 % až 6 % vyjádření výrobce. E > 10 % (BIII) jsou nemrazuvzdorné.

13 2.4.3. Pevnost v ohybu, lomová síla Lomová síla F (ČSN EN ISO 10545-4) - síla potřebná ke zlomení obkladového prvku při jeho namáhání ohybem. Vlastnost KOP (roli hraje i tloušťka prvku). [N]. Pevnost v ohybu R - odpovídá maximálnímu zatížení, při kterém dojde k lomu v ploše střepu. Vlastnost střepu. Jednotka je N/mm 2 = [MPa]. [N.mm -2 ] F…zatížení při zlomu [N], L…vzdálenost podpěr [mm], b, h…šířka a tloušťka vzorku [mm]. L h b F Podpěry 10 mm od okraje KOP

14 2.4.4. Označování a rozměry KOP Příklad označení: BIa M 25 cm x 12,5 cm (W 240 mm x 115 mm x 10 mm) GL J = 3 N 2 = W = 297 M 30x30 M 10x10 N 1 = 300 J = 3 N 2 = W = 97 N 1 = 100 Rozměry KOP – jmenovitý modulový N 1 =W+J, jmenovitý nemodulový N 2 =W, deklarovaný W, šířka spáry J

15 2.4.5. Obrusnost Schopnost neglazovaného KOP odolávat abrazivním účinkům. Stanovuje se objem obroušeného střepu při zkoušce v mm 3 Obytné místnosti max. 540 mm 3 x restaurace max. 345 mm 3 SkupinaBI(a,b)BIIaBIIbAIAIIaAIIbAIII OB max.1753455403003936492365

16 2.4.6. Otěruvzdornost Schopnost glazovaných KOP odolávat abrazivním účinkům Hodnota odolnosti proti otěru – stupeň PEI – škála 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší) Doporučení: PEI 1-3 do interiérů, kde není možnost působení abraze, PEI 4-5 bez většího omezení

17 2.4.7 Protiskluznost Protiskluznost dlažeb podle ČSN 74 4507 – podle koeficientu tření  cr  cr  0,3 pro vodorovné plochy bez působení vnějších sil při běžné chůzi  cr  0,6pro okraje schodů (ostatní plocha schodu a podesta  cr  0,2)  cr  0,3+ tg  pro nakloněnou rovinu pod úhlem  Protiskluznost keramických prvků podle ČSN 72 5191 – metody A, B, C, D Metoda C - pro pracovní plochy (pracovní obuv) = DIN 51130 TřídyÚhel kluzuPříklad užití R1010°-19°sklady, malé kuchyně, sanitární prostory, garáže R1120°-27°kuchyně škol, mycí linky, prádelny, brusírny, letištní haly R1228°-34°velkokuchyně, pracovní jámy, mlékárny, hasičské zbrojnice R13≥ 35°rafinérie tuků, koželužny, jatka, výroba uzenin Metoda C - pro plochy, kde se chodí bosou nohou = DIN 51097 TřídyÚhel kluzuPříklad užití A12°-17°chodby, převlékárny B18°-23°sprchy, ochozy, brouzdaliště, schody C≥ 24schody pod vodou, šikmé okraje bazénů

18 Pozn. Stanovení úhlu skluzu

19 2.4.7.1. Protiskluznost - dlaždice povrch s výstupky po celé ploše (neglazované BIa, u glazovaných dlaždic, kde se chodí bosou nohou. kameninové tažené díky složení surovinové směsi. reliéfní povrchy napodobující přírodní materiály (štípané břidlice apod.). speciální protiskluzné glazury pro méně namáhané plochy, resp. plochy, kde se chodí bosou nohou). povrch je tvořen např. jehlánky při užití na čelní stěny bazénů sloužící pro obrátky plavců bez požadavku na otěruvzdornost schodovka -splnění požadavku na součinitel smykového tření na okraji schodů

20 3. Technologie výroby, vlastnosti a zkušebnictví zdravotnické keramiky - Umyvadla, záchodové mísy, bidety, pisoáry... - Slinutý střep = nasákavost do 1 % vysoká pevnost v ohybu. - Střep je bílý, vždy glazovaný - Vitreous China, Diturvit. Vlastnosti střepu: objemová hmotnost 2300 kg.m -3, nasákavost asi 0,5 % (norma požaduje do 1 %), pevnost v tahu ohybem 45 – 60 MPa.

21 3.1. Technologie výroby Surovinová směs: 25 – 27 % plaveného kaolin + 16 – 20 % bíle se pálicí jíl + 45 – 50 % živce a živcové pegmatity + křemen, rozemleté pálené střepy vlastní výroby + ztekucovadla. Jemné pomletí v bubnových mlýnech

22 3.1.1 Vytváření Lití suspenze (břečky) do forem - na střep (voda ze suspenze je jednostranně odsávána formou, nejčastěji sádrovou, a po vytvoření střepu se přebytek suspenze vylije) - na jádro (suspenze zcela vyplní formu).


Stáhnout ppt "2. Technologie výroby, vlastnosti a zkušebnictví keramických obkladových prvků = tenkostěnné výrobky používané pro dlažby (dlaždice), obklady stěn a fasád."

Podobné prezentace


Reklamy Google