Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIA TURISTICA elektronický odborný časopis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIA TURISTICA elektronický odborný časopis"— Transkript prezentace:

1 STUDIA TURISTICA elektronický odborný časopis
ZALOŽENO 2010 REDAKČNÍ RADA RNDR. EVA JANOUŠKOVÁ, PH.D.RNDR. PAEDR. JAROMÍR RUX, CSC. DOC. PAEDR. JIŘÍ ŠTYRSKÝ, CSC.DOC. RNDR. JIŘÍ VANÍČEK, CSC. PHDR. DANA ZAŽÍMALOVÁ RECENZE RNDR. PAEDR. JAROMÍR RUX, CSC.DOC. PAEDR. JIŘÍ ŠTYRSKÝ, CSC. REDAKCE JITKA KALABUSOVÁŠÁRKA VENKRBCOVÁ TECHNICKÝ REDAKTOR ONDŘEJ CHALUPA, DIS.

2 Ročník 2010 1. Číslo vyšlo v únoru 2010 13 autorů, 76 stran.
Časopis tvoří pouze hlavní články 2. Číslo vyšlo v prosinci 2010 11 autorů, 51 stran Pouze dva recenzenti časopis tvoří pouze hlavní články

3 ROČNÍK 2011 3. Číslo vyšlo v lednu 17 studentek autory článků o Kubě 56 stran 4. Číslo červenec – zavedena funkce redaktora (J. Šíp) zavedeno členění na část s hlavními články, část diskuze a turistické rozhledy a část informace, 2 recenzenti, celkem 13 autorů na 84 stranách 5. Číslo prosinec - zavedeny dvojnásobné přísné anonymní recenze , počet recenzentů rozšířen na 8 ze 4 různých pracovišť , publikovalo 13 autorů na 102 stranách

4 Budoucnost Po ukončení projektu náklady spojené s vedením a edicí přebírá VŠPJ Zájem o publikování roste Přibývají čtenáři Přibývají citace autorů a jejich článků ve Studia Turistica Doplňujeme redakční radu o experty domácí i zahraniční Usilujeme o zapsání do pozitivního seznamu neimpaktovaných periodik Další číslo je před vydáním

5 Schválení redakce hlavních článků
Hlavní část recenzované články – výzkum a vzdělávání Emanuel Hurych: ……………………………………………………...page 1-9 Jak je možná „filosofie cestovního ruchu“? How is posible philosophy of tourizm Jiří Štyrský, Jiří Šípek :……………………………………………… page 10-19 Lidské problémy v současné době – hledání naděje na počátku 21.století Psychologické a antropologické souvislosti turismu Human probleme at present – search for hope the 21 st Century. Psychological and anthropological context for tourism. Renata Klufová:………………………………………………………. page Cestovní ruch seniorů v České republice. Senior tourism in the Czech Republi Jakub Trojan:…………………………………………………………. page 30-39 Sociální sítě při výuce hotelnictví a cestovního ruchu. Sociat network intourism and hotel management education Mária Muchová, Henrieta Pavolová:………………………………,,page 40-50 Analýza vybraných ukazateľov vývoja cestovného ruchu v podmienkach SR:Analysis of selected indicators of tourism development in conditions of Slovak Republic Daniela Hrehová……………………………………………………….page Vel´trhy a výstavy ako všestranný nástroj obchodnej a marketingovej strategie:

6 Rubrika Informace, zprávy a novinky
Informace pracoviště , zaměřená na vzdělávání v cestovním ruchu Jiří Štýrký a Miroslav Půža : Katedra rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK Hradec Králové Eva Janoušková: Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Jakub Trojan: Laboratoř experimentální a aplikované geografie Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně Daniela Hrehová: Technická univerzita Košice

7 Zprávy Jiří Vaníček Přeshraniční spolupráce vysokých škol - konference - Kulinářství a cestovní ruch. J. Šíp o konferenci v Toruni Kdo co má ještě? E. Janoušková Brno?

8 Návrh nové koncepce recenzí
Dva recenzenti Recenzenti podle odborných okruhů Anonymita recenzentů vůči autorovi Recenzní formulář viz níže Uvedení jmen recenzentů za uplynulý rok v prvním čísle následujícího roku (viz potvrzení jejich činnosti)

9 Recenzní posudek Studia Turistica
ISSN: x Adresa editora/Editorial address: Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16 , Jihlava tel.č.: /tel. No: , č. recenze: Název článku/……………………….. Část I/Part I. (prosíme o uvedení hodnocení. Druhou alternativu vymažte ANO anebo NE Jsou použité metody, data a zdroje na úrovni současných poznatků a v souladu s tématem? ANO/NE?/ Přispívá článek svou originalitou k současné úrovni poznání? ANO/NE? Je článek v souladu s cíly a zaměřením časopisu? ANO/NE? Odráží anotace dostatečně obsah článku? ANO/NE? Jsou cíle článku jasně vymezeny? ANO/NE? Obsahuje článek evidentní nepravdy a logické chyby? ANO/NE? Má článek standardní strukturu vědeckého článku (obsah a formát)? ANO/NE? Jsou interpretace a závěry logické? ANO/NE? Část II/ Part II – Slovní hodnocení (min znaků, doporučený rozsah je 3000 – 3500 znaků Část III/Part III – Prosím označte jednu z následujících možností ostatní možnosti vymažte Článek přijmout bez úprav Článek přijmout s podmínkou zapracování oprav podle recenze/ Článek nepřijmout a doporučit autorům článek upravit podle recenze. Článek musí být opětovně recenzován/

10 Budoucnost a návrhy nové koncepce
Velice těžko se zajišťují adekvátní autoři důvody: ST nenabízejí vyšší bonitu hodnocení publikační činnosti mladý časopis, bez vědomí potenciálních autorů o jeho existenci paradoxně o něm neví ani naši studenti Návrh opatření: Rozdělit číslo na část hlavní vědecké články se vztahem ke vzdělávání cca 3-4 Vedle rubriky zavést část nazvanou např. turistické rozhledy ve, které by byly zařazeny články recenzované, zajímavé, ale bez ambicí na vědecké řešení vzdělávání Rozšířit pole autorů nabídkou možnosti publikování v AJ a NJ – zapojit katedru jazyků? Zaměřit se na kampaň nabídky možnosti publikování pro zahraničí např. Polsko, Rakousko, Rusko viz naše cesty po konferencích. Vizitky s adresou a jednoduchým popisem a kontakty pro každého našince

11 Různé Počítadlo na webu Dopisní papír s logem i elektronický Jak psát Studia turistica? Ujednotit Úpravy formy časopisu: Redakční rada dopředu? ISSN vpředu na snadně hledatelném místě Hned v úvodu jednoduchá informace a upoutávka v angličtině pro potenciální zahraniční čtenáře


Stáhnout ppt "STUDIA TURISTICA elektronický odborný časopis"

Podobné prezentace


Reklamy Google