Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MLADÝ SPEDITÉR Projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MLADÝ SPEDITÉR Projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou."— Transkript prezentace:

1 MLADÝ SPEDITÉR Projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou

2 Cíl projektu V součinnosti škol a spedičních firem najít vhodné studenty s předpoklady uplatnění se v praxi a umožnit jim další rozvoj nasměrovaný přímo potřebami praxe, který jim zajistí přednostní uplatnění ve studovaném oboru. Pro budoucí zaměstnavatele přinese projekt přednostní vyhledání nejschopnějších studentů.

3 Cíl projektu Umožnit bližší poznání potencionálních pracovníků spedičních firem jejich budoucími zaměstnavateli a zároveň umožnit jejich nasměrování do oblastí nejvíce potřebných v praxi. V první fázi by se jednalo o národní projekt, který by se měl ve spolupráci s dalšími zeměmi rozšířit do mezinárodní úrovně.

4 Účastníci projektu Nadační fond Mladý speditér – organizátor soutěže a financování SSL ČR – garant soutěže Spediční a dopravní společnosti – zadavatelé soutěžích úkolů, odborní garanti, organizátoři odborných praxí a odborných exkurzí Střední odborné školy zaměřené na výchovu spedičních, dopravních a logistických odborníků – zajišťovatelé podmínek pro soutěžní týmy, vedení soutěžních týmů, zpracovatelé zkušeností a poznatků z jednotlivých ročníků projektu do učebních plánů v následujících letech Studenti 3. ročníků výše uvedených škol – soutěžící, účastníci odborných exkurzí a odborných akcí

5 Formy odborné přípravy
Soutěž studentů – populární forma zvyšování odbornosti vybraných studentů, soutěž má teoretickou a praktickou část (pravidla viz dále) Odborné exkurze – organizované akce na specializovaných pracovištích, kam není běžný přístup (přístavy, letiště, terminály kombinované dopravy, logistická centra apod.). Jsou určeny pro vybrané studenty, účastníky soutěže. Odborné praxe – speciálně připravené programy pro poznání činnosti v konkrétních firmách – účastnících projektu – pro vybrané studenty a učitele Výuka – obohacená výuka odborných předmětů o zkušenosti a poznatky z předchozích ročníků soutěží, odborných exkurzí a praxí, součástí je i vytváření nových studijních materiálů a pomůcek.

6 Financování projektu Bude přes Nadační fond Mladý speditér
Předpokládané příjmy fondu: Příspěvek SSL Poplatky firem za účast v soutěži (3 stupně) Příspěvky sponzorů Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

7 Možnosti účasti firem v soutěži
1. stupeň – GARANT pracovník firmy se stane odborným poradcem soutěžního týmu setkává se se soutěžním družstvem a směřuje ho při plnění soutěžního úkolu vypracovává závěrečný komentář pro porotu

8 Možnosti účasti firem v soutěži
1. stupeň – GARANT firma plní roli „soutěžního dodavatele“ zajistí plnohodnotnou praxi pro členy svého soutěžního družstva ve čtvrtém ročníku studia zajistí jednu odbornou přednášku na škole svého družstva

9 Možnosti účasti firem v soutěži
1. stupeň – GARANT výhody pro firmu přednostní jednání s členy družstva o možnostech zaměstnání firma obdrží informace, kontakty a hodnocení členů ostatních družstev bude zajištěna mediální propagace firmy bude propagace firmy na zapojených školách

10 Možnosti účasti firem v soutěži
2. stupeň – SOUTĚŽNÍ DODAVATEL firma zavazuje se reagovat do tří dnů na poptávky od soutěžních družstev určený pracovník firmy se může podílet na činnosti poroty a přípravě otázek

11 Možnosti účasti firem v soutěži
2. stupeň – SOUTĚŽNÍ DODAVATEL výhody pro firmu firma obdrží informace, kontakty a hodnocení členů všech družstev přednostní jednání s účastníky soutěže o možnostech zaměstnání, u kterých nebylo využito přednostní právo garanta mediální propagace o zapojení se do soutěže propagace firmy na zapojených školách

12 Možnosti účasti firem v soutěži
Sponzor je 1 Možnosti účasti firem v soutěži 3. stupeň – SPONZOR SOUTĚŽE výhody pro firmu mediální propagace o zapojení se do soutěže propagace firmy na zapojených školách možnost účasti a prezentace na akcích pořádaných v rámci soutěže

13 Možnosti účasti firem v soutěži
POPLATKY 1. stupeň GARANT – Kč 2. stupeň SOUTĚŽNÍ DODAVATEL – Kč 3. stupeň SPONZOR SOUTĚŽE – dle dohody, min Kč

14 Soutěž 3 kola 7 – 10 soutěžních družstev v každém družstvu 3 – 4 žáci

15 Soutěž 1. kolo 8 – 10 otázek k historii, specifikům a odborným tématům z oboru spedice příklady otázek: Jaké systémy jakosti jsou využívány v dopravě a spedici, uveďte příklady použití. Co to je Evropský paletový pool, jaké jsou současné problémy výměnného systému palet, navrhněte možnosti jejich řešení. otázka z oblasti leteckého carga

16 Soutěž 2. kolo 3 – 4 praktické příklady jednodušších kontinentálních přeprav příklady: zjistěte cenově nejvýhodnější možnost pravidelné přepravy zavařovacích sklenic ze sklárny v Čechách do konzervárny ve Francii

17 Soutěž 3. kolo 1 – 2 praktické příklady mezikontinentálních přeprav
zjištění ceny způsoby nakládky pojištění příklad přeprava historické tramvaje do San Franciska

18 Základní pravidla studenti jsou povinni veškeré poptávky, dotazy a připomínky adresovat do firem na předepsaných formulářích, v případě telefonického nebo ového kontaktu jsou povinni se představit jako účastníci projektu o každém technologickém kroku vedou studenti záznam, aby bylo možno zmapovat postupy

19 Základní pravidla firmy zapojené do projektu jsou povinny reagovat na dané poptávky, dotazy nebo připomínky vždy písemně firmy, které nejsou zapojeny do projektu nejsou povinny na takovéto poptávky a dotazy reagovat, zároveň nemají žádná práva při organizování praxí a výběrů absolventů

20 Základní pravidla v průběhu soutěžního ročníku mohou zúčastněné firmy kontaktovat vybrané studenty a dohodnout s nimi plán odborného rozvoje, o takto dohodnutém plánu jsou povinny informovat všechny účastníky projektu při plánování odborných praxí mají již dohodnuté plány rozvoje přednost před dalšími nabídkami student, který uzavřel takovýto plán rozvoje je povinen ho dodržet samotné uzavření dohody o odborném rozvoji nezavazuje ani jednu stranu k uzavření pracovní smlouvy, ale firma která dohodu uzavřela má přednostní právo nabídky danému studentovi

21 Harmonogram průběhu Přípravná fáze leden – září
oslovení firem, rámcová příprava nového ročníku, oslovení odborných garantů a členů poroty, projednání možných odborných exkurzí oslovení škol, seznámení s podmínkami nového ročníku, odsouhlasení harmonogramu přípravy učitelů příprava otázek a úkolů soutěže, příprava harmonogramu soutěže založení Nadačního fondu Mladý speditér

22 Harmonogram průběhu 1. školní rok září říjen říjen – listopad
přihlášky soutěžních družstev říjen 1denní zahajovací ceremoniál nového soutěžního ročníku říjen – listopad 1. soutěžní kolo – odborné znalosti, úkoly nezahrnující účast firem

23 Harmonogram průběhu leden – únor únor – březen březen – duben
odborné exkurze pro účastníky soutěže únor – březen 2. soutěžní kolo – praktické příklady jednodušších kontinentálních přeprav březen – duben 3. soutěžní kolo – praktické příklady mezikontinentálních přeprav

24 Harmonogram průběhu květen
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen ve spojení s účastí na veletrhu Transport Logistika v Mnichově příprava plánu odborných praxí

25 Harmonogram průběhu 2. školní rok září říjen – prosinec únor – duben
úprava studijních materiálů a pomůcek na základě zkušeností předchozího ročníků odborná exkurze a krátkodobý relaxační pobyt pro účastníky soutěže předchozího školního roku říjen – prosinec 1. kolo odborných praxí ve vybraných firmách únor – duben 2. kolo odborných praxí ve vybraných firmách

26 Nadační fond Mladý speditér
Účel organizování nebo finanční podpora odborných soutěží a obdobných akcí sloužících k rozvoji odborných znalostí studentů pozitivní motivace studentů v rámci vzdělávacího procesu zajišťování učebních pomůcek a hmotného majetku (včetně odborného sw), na jehož pořízení nedostačuje rozpočet středních odborných škol oceňování mimořádných úspěchů studentů ve studiu poskytování stipendií a odměn studentům s vynikajícími studijními výsledky podpora sociálně slabších studentů

27 Nadační fond Mladý speditér
Účel zabezpečování rozšířené výuky cizích jazyků i vybraných odborných předmětů externisty a zahraničními lektory podpora propagace určených studijních oborů na veřejnosti podpora vybraných mimoškolních aktivit studentů vedoucí ke zvýšení odbornosti formou finančních příspěvků tyto akce finanční podpora seznamovacích cest a studentských výměn finanční zabezpečení stáží učitelů včetně přednášek a seminářů finanční podpora nebo přímé zajištění vydávání vybraných publikací a učebnic včetně autorských honorářů

28 Nadační fond Mladý speditér
Příjemci prostředků nebo darů při plnění nadačního účelu jsou: žáci středních odborných škol studující jeden z následujících oborů: Provoz a ekonomika dopravy (3741M006) Management dopravy, pošt a telekomunikací (6442M030) Management v automobilové dopravě (6442M029) Management v dopravě (6442M032) Manažer mezinárodní přepravy a obchodu (6442M044) studenti VOŠ a VŠ studující obor s prokazatelným uplatněním v dopravě, spedici a logistice střední odborné školy vyučující výše uvedené obory učitelé odborných předmětů v oblasti dopravy, spedice a logistiky vyučující na středních odborných školách, VOŠ a VŠ jiné fyzické i právní osoby zajišťující nadační účel pro výše uvedené příjemce f

29 Nadační fond Mladý speditér
Správní rada Přenosil Julius (JERID) Slavíková Vlasta (H.A.S. Group) Ekl Jan (SSL) Průša Bohumil (přístavy Hamburg) Branda Miroslav (PST – CLC) Tesař Tomáš (TOPSPED)

30 Nadační fond Mladý speditér
Dozorčí rada Drábek Martin Matějů Petr Kyncl František

31 Nadační fond Mladý speditér
Rozpočet Viz tabulka

32 PROJEKT MLADÝ SPEDITÉR
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MLADÝ SPEDITÉR Projekt propojení středoškolského vzdělávání v oborech spedice/logistika a spediční praxe populární formou."

Podobné prezentace


Reklamy Google