Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky a zajímavosti z ČR Národní knihovna ČR Prostory Projekty Plány Sekce SDRUK pro služby Otázky Hanuš Hemola Národní knihovna ČR Národní knihovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky a zajímavosti z ČR Národní knihovna ČR Prostory Projekty Plány Sekce SDRUK pro služby Otázky Hanuš Hemola Národní knihovna ČR Národní knihovna."— Transkript prezentace:

1 Novinky a zajímavosti z ČR Národní knihovna ČR Prostory Projekty Plány Sekce SDRUK pro služby Otázky Hanuš Hemola Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR - novinky 16. zasedání Národnej komisie pre služby, Trenčín 11. a 12. 6. 2014

2 Novinky a zajímavosti z ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta- 2011-2015-/ http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta- 2011-2015-/ Centrální portál knihoven http://www.knihovny.cz http://www.knihovny.cz Celé Česko čte dětem http://www.celeceskoctedetem.cz/ http://www.celeceskoctedetem.cz/ Akce SKIP http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty https://www.facebook.com/skipcr Březen měsíc čtenářů - Noc s Andersenem – Biblioweb - Týden knihoven – Už jsem čtenář - MARK etc. http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty https://www.facebook.com/skipcr Jihočeská vědecká knihovna v Č.B. půjčuje e-knihy http://jvkcb.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje&pg=eknihy http://jvkcb.cz/index.php?lang=CZ&s=izdroje&pg=eknihy

3 Revitalizace Klementina – 1. fáze 2. etapy http://www2.nkp.cz/revitalizace-klementina http://www2.nkp.cz/revitalizace-klementina Příprava rekonstrukce starého objektu CDH http://www2.nkp.cz/depozitar-v-hostivari/rekonstrukce- stavajiciho-depozitare http://www2.nkp.cz/depozitar-v-hostivari/rekonstrukce- stavajiciho-depozitare Otevřen nový objekt CDH http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/tz_novabudova_cdh.p df http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/tz_novabudova_cdh.p df Národní knihovna ČR - prostory

4

5 Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. století a první poloviny 20. Století Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI) http://autority.nkp.cz/interpi http://autority.nkp.cz/interpi Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů Národní knihovna ČR - projekty

6 Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory http://www.nkp.cz/o-knihovne/projekty-a- programy/ostatni-projekty/lr1308 http://www.nkp.cz/o-knihovne/projekty-a- programy/ostatni-projekty/lr1308 CENDARI (Collaborative European Digital Archive Infrastructure) http://www.cendari.eu/http://www.cendari.eu/ Koordinační centrum programu VISK http://visk.nkp.cz/ http://visk.nkp.cz/ Kurzy základní informační gramotnosti http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/ 03_OV_Akce/01_kurzy.htm http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/ 03_OV_Akce/01_kurzy.htm Národní knihovna ČR - projekty

7 Retrospektivní konverze Generálního katalogu Univerzálního knihovního fondu NK ČR Rekatalogizace starých tisků uložených v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR Retrospektivní katalogizace periodik vydávaných na území ČR z fondů NK ČR Digitalizace historických dokumentů NK ČR 2010 http://www.manuscriptorium.eu http://www.manuscriptorium.eu Digitalizace vzácných historických rukopisů a tisků z fondu Hudebního oddělení NK ČR http://www.manuscriptorium.eu http://www.manuscriptorium.eu Analytické zpracování periodických titulů a konzervační ošetření dokumentů reformátovaných v podprogramu VISK 7 http://kramerius.nkp.czhttp://kramerius.nkp.cz Národní knihovna ČR - projekty

8 Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku http://www.jib.cz, http://info.jib.czhttp://www.jib.cz http://info.jib.cz Optimalizace SFX pro potřeby Jednotné informační brány a Centrálního portálu knihoven http://www.jib.cz, http://info.jib.cz http://www.jib.czhttp://info.jib.cz Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů http://visk.nkp.cz/VISK8A.htmhttp://visk.nkp.cz/VISK8A.htm Zajištění provozu a rozvoje oborových informačních bran v celonárodním měřítku pro obory knihovnictví a vědeckých informací a hudby http://www.kiv.jib.czhttp://www.kiv.jib.cz

9 Národní knihovna ČR - projekty Vytvoření Národní digitální knihovny http://www.ndk.cz http://www.ndk.cz Češi jako čtenáři v roce 2013 České děti jako čtenáři v roce 2013 Spolupráce se společností Google Česko-slovenská spolupráce při akvizici dokumentů Opravdu je jich 29 a více informací např. ve Výročních zprávách 29 http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vyrocni-zpravy

10 Národní knihovna ČR - plány Příprava na přechod na nová katalogizační pravidla RDA Resource Description and Access (Zpracování a zpřístupnění zdrojů) http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne- cinnosti/zpracovani-fondu/katalo­gizacni-politika/rda http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne- cinnosti/zpracovani-fondu/katalo­gizacni-politika/rda Bojujeme za financování udržitelnosti projektu NDK Digitalizujeme s Googlem až 200 tisíc svazků historických fondů – zpřístupněny mj. v Google Books např. http://goo.gl/hzgdlIhttp://goo.gl/hzgdlI Rozšiřujeme mobilní aplikace na Ptejte se knihovny Benchmarking – smlouva mezi NK a SNK – podíl na nákladech, koordinace slovenských knihoven – účastníků projektu ze SNK v roce 2013 participovalo 288 knihoven, z toho 234 z ČR a 54 ze SR

11

12 Národní knihovna ČR - tipy Video návody pro naše čtenáře - více o Projektu NapNak – Petra Šťastná na Inforum 2014 http://www.nkp.cz/aktuality/aktuality/aktuality-2013/jak-na-to http://www.nkp.cz/aktuality/aktuality/aktuality-2013/jak-na-to Využíváme PDA (Patron Driven Acquisition – akvizice řízená uživatelem) od roku 2012 Seznamy padlých a raněných v 1. světové válce http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/seznamy-padlych-a- ranenych-v-1.-svetove-valce http://www.nkp.cz/sluzby/jak-najit/seznamy-padlych-a- ranenych-v-1.-svetove-valce Nové rozhraní Manuscriptoria získalo cenu Inforum 2014 http://v3.manuscriptorium.com/cs/node/863 http://v3.manuscriptorium.com/cs/node/863 Bude trojnovela knihovního zákona, tiskového zákona a zákona o neperiodických publikací – e- depozit ???

13 Sekce SDRUK pro služby Založena 19. 2. 2013 Zatím dvě jednání: České Budějovice 12. 11. 2013 Praha 15. 4. 2014 Sekci řídí Mgr. Ivo Kareš, ředitel JVK ČB http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce- pro-sluzby/clanek/sekce-pro-sluzby/

14 …máme nohy v teple…

15 …samí mladí a nepokojní…

16 …v problémech se netopíme…

17 …ale blýská se na lepší zítřky

18 Děkuji za Vaši pozornost!!! PhDr. Hanuš Hemola náměstek pro knihovní fondy a služby Národní knihovna ČR 420-221-663-209 420-736-607-755 hanus.hemola@nkp.cz http://www.nkp.cz Nějaké otázky ???

19 ...www.ptejteseknihovny.cz…...www.ptejteseknihovny.cz......www.ptejteseknihovny.cz…...www.ptejteseknihovny.cz...


Stáhnout ppt "Novinky a zajímavosti z ČR Národní knihovna ČR Prostory Projekty Plány Sekce SDRUK pro služby Otázky Hanuš Hemola Národní knihovna ČR Národní knihovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google