Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parkovací dům SYSTEM KOMA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parkovací dům SYSTEM KOMA."— Transkript prezentace:

1 Parkovací dům SYSTEM KOMA

2 Problémy Velkým problémem civilizace je parkování osobních automobilů, zejména ve velkých městech. Tento problém je řešen několika principy velkokapacitních garáží. Jedná se zejména o betonové skeletové garáže v podobě parkovacích domů nebo parkování pomocí různých důmyslných mechanismů.

3 Automatický parkovací a garážovací systém firmy KOMA je systémem modulárních parkovacích a skladovacích jednotek karuselového typu s možností prostorově libovolného uskupení jak v nadzemním tak eventuálně v podzemním provedení.

4 Jiné řešení Modul KOMA SYSTEMS vznikla ve spolupráci firem KOMA – ložiska a ŽĎAS a.s. Vyvinuli originální parkovací a garážovací systém. Základní myšlenkou je umožnit parkování dostatečnému množství automobilů na celé ploše a minimalizovat zejména dobu vyskladnění, vše při splnění ekologických požadavků. Zejména se jedná o minimalizaci hluku při provozu ( pod 40 dB ).

5 Z hlediska architektonického začlenění do požadovaného prostředí vykazuje tento systém vysokou variabilitu. Dá se použít jak v soliterním provedení, tak ve sdružených celcích. Je zde zároveň i možnost přidružení ke stávající architektuře a sjednocení obvodovým pláštěm, který lze obměňovat a volit dle požadavků architekta a nároků okolního prostředí

6 Karlovy Vary

7 Ostrava - Svinov

8 Ostrava - Hejtmanství

9 Uspořádání Jednotlivé objekty se dají sdružovat do bloků a větších částí. Přízemí může sloužit k integrované vybavenosti jak z hlediska služeb, tak i obchodu. Podle způsobu seskupení rozlišujeme :

10 Rohová sekce

11 Okruhová sekce

12 Seskupení

13 Koncepce systému - přízemí
A,B komerční využití C technické zařízení D stanoviště dozorce parkoviště E zdvižná plošina

14 Koncepce systému – typické podlaží
Budova má při třech podlažích výšku 11m a průměr cca 25m Výhodou oproti známým automatickým parkovacím systémům je : maximální prostorové využití společné nosné ocelové konstrukce pro dvě následná mezikruží Krátký manipulační čas, který u popsaného řešení představuje max 3 minuty

15 Koncepce systému – typické podlaží
A mezikruží B automobilová plošina C technické zařízení

16 Koncepční schéma zpevněné jádro mezikruží komerční využití
obslužná komunikace servisní a havarijní služba

17 Stavba konstrukce Provedení konstrukce připomíná stavebnici, kterou lze snadno sestavit, ale také demontovat a postoupit k recyklaci.

18 Parkování vozidla Uskladňování vozidla je provedeno na základě pokynů uživatele po jeho vystoupení z vozidla při opouštění prostoru výtahu

19 Podzemní parkování Systém lze umístit i do podzemí

20 Parametry automobilů Hmotnost vozidla max. 2 300 kg
Délka vozidla max mm Šířka vozidla max mm Výška vozidla do mm

21 Parametry parkovacího domu
Max. průměr při třech mezikružích 26,9 m Max. výška při šesti parkovacích podlažích 21,8 m Výška přízemí 3,5 m Výška podlaží 2,5 m Světlá výška skladového podlaží 1,8 m Rozměr skladovacího místa 5,3 x 2,2m Max. skladovaná hmotnost kg/místo Rychlost výtahu 0,5 m/s Rychlost otáčení otočných plošin 1,15 m/s Čas vyskladnění ( průměr na jedno sklad. místo ) 2,5 min Délka vozidla max mm Šířka vozidla max mm

22 Parkování více vozidel současně
Jednotlivá mezikruží jsou navzájem nezávislá, lze tedy podle zvoleného počtu mezikruží obsluhovat několik zákazníků najednou.

23 Výhody Významné zvýšení stávajících parkovacích kapacit ( až 4 násobně ) Bezpečné výtahy Snadná obsluha Automatizovaný samoobslužný provoz Ochrana životního prostředí Ochrana vozidel před poškozením a zcizemín Zvýšená průjezdnost komunikací ve městech Samoobslužný provoz využívající systém platebních karet Plná recyklovatelnost ocelové konstrukce Zcela nové technické řešení garážování a parkování automobilů Rychlost zaparkování Systém modifikovatelný : pro uložení kontejnerů lodní dopravy a mrazicích boxů pro uložení materiálu na paletách

24 Poděkování Ráda bych poděkovala panu Ing. Marečkovi za dobré rady a pomoc při zpracovávání práce Rovněž děkuji Ing. Klimentovi za poskytnuté technické údaje a rady.

25 Spolupracovali Markéta Kubicová studentka FAST


Stáhnout ppt "Parkovací dům SYSTEM KOMA."

Podobné prezentace


Reklamy Google