Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Každý krok se počítá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Každý krok se počítá."— Transkript prezentace:

1 Každý krok se počítá

2 Každý krok se počítá Realizátor projektu: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Místo realizace: NUTS II, kraj Jihomoravský, město Brno Operační program: SROP (GS Jihomoravského kraje) Opatření: – Podpora sociální integrace v regionech

3 Každý krok se počítá Realizační tým:
Hlavní realizátor: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Partneři: Zdravotní ústav se sídlem v Brně Společnost nutričních specialistů ČR

4 Každý krok se počítá Cíle projektu
Podpora začleňování sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin obyvatelstva, snížení jejich sociální izolace; zvýšení jejich úrovně zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a pracovní flexibility; poskytování komplexních služeb v oblasti odborného sociálního poradenství; specifická skupina – klienti/ky s poruchami příjmu potravy - mentální anorexií, mentální bulimií nebo záchvatovitým přejídáním.

5 Každý krok se počítá Časový harmonogram
Leden až březen 2006 Příprava projektu, příprava projektové žádosti Březen Podání žádosti Červen Rozhodnutí o poskytnutí podpory Září Zahájení realizace a financování projektu Září 2006 až květen 2008 Realizace 5 etap projektu Květen Ukončení realizace projektu Do 30. června 2008 Závěrečná zpráva a žádost o platbu Průběžné platby – zpětně za profinancovanou etapu na základě schválené etapové zprávy. U d r ž i t e l n o s t p r o j e k t u – l e t.

6 Každý krok se počítá … proč?
Na světě trpí poruchami příjmu potravy až 8 mil. osob. V ČR každá 20tá dívka v rizikové populaci. Zhruba třetina nemocných umírá Vážné onemocnění se sociálními dopady (studium, pracovní uplatnění, rodinné vztahy apod.).

7 Každý krok se počítá Hlavní aktivity - vznik dvou center:
Klientské centrum Ediční a edukační centrum Klientské centrum poskytovalo od 1. ledna 2007 odborné sociální poradenství pro klienty/ky s poruchami příjmu potravy dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách.

8 Každý krok se počítá KLIENTSKÉ CENTRUM
Poradna pro osoby s poruchami příjmu potravy Svépomocná skupina pro klienty/ky s poruchami příjmu potravy Linka Anabell Internetové poradenství na

9 Každý krok se počítá EDIČNÍ A EDUKAČNÍ CENTRUM
Webové stránky Zpravodaj Anabell Přednášková činnost Odborné praxe studentů FSS MU Brno CD „Tři Pé aneb Poruchy příjmu potravy od A do Zet“ Edice knihy „Život ti může nabídnout víc“ Konference o problematice poruch příjmu potravy

10 Každý krok se počítá … financování projektu v Kč
Ukazatel % Dle smlouvy Skutečnost (zaokr.) Zdroj Celkové výdaje na projekt 100 ,- Kč ,00 Kč SROP Celkové způsobilé výdaje Výše finanční pomoci z veřejných prostředků – státní rozpočet ČR 10 ,- Kč ,00 Kč Státní rozpočet ČR (MPSV ČR) z veřejných prostředků –rozpočet JMK JMK z prostředků EU 80 ,- Kč ,00 Kč EU – SROP

11 Monitorovací ukazatele
Projektové aktivity Klientského centra Plán dle projektové žádosti Skutečnost za 5 etap celkem % plnění plánu Poradna pro nemocné poruchami příjmu potravy 780 1 000 128 % Svépomocná skupina 456 496 109 % Internetové poradenství 1 050 888 85 % Telefonická linka pomoci 200 252 126 % C E L K E M 2 486 2 636 106 %

12 Každý krok se počítá Projektová manažerka 1,0
Koordinátor Edičního a edukačního centra 1,0 Koordinátorka Klientského centra 1,0 Psycholožka 1,0 Nutriční specialistka 1,0 Ekonom 0,5 Supervizorka 0,2 Šéfredaktorka Zpravodaje Anabell 0,05.

13 Každý krok se počítá …významné okamžiky projektu
Zapojení Anabell do Komunitního plánování sociálních služeb města Brna. Záštita 1. náměstkyně primátora města Brna nad konferencí o poruchách příjmu potravy v březnu 2008.

14 Každý krok se počítá …významné okamžiky projektu
Proběhly 2 tiskové konference Bylo realizováno 27 článků, rozhovorů, publikačních aktivit v Českém rozhlase, rádiu Proglas, v České televizi, Mladé frontě, Lidových novinách, v časopisech Psychologie dnes, Moje psychologie. V průběhu projektu byla navázána spolupráce se zahraničním partnerem – klinikou v Irsku.

15 Každý krok se počítá …významné okamžiky projektu
New York Festivals • bronz (plakát „Perfect Girl“ pro Občanské sdružení Anabell) Moscow International Advertising Festival 2006 • stříbro (plakát „Perfect Girl 2“ (JIP) pro Občanské sdružení Anabell) • bronz (plakát „Perfect Girl 1“ (Rakev) pro Občanské sdružení Anabell) Epica 2006 •  stříbro (plakát „Perfect Girl“ (Rakev) pro Občanské sdružení Anabell)

16 Každý krok se počítá – udržitelnost projektu
Poradna Anabell – vstupní poradenské sezení, sociální poradenství Internetové poradenství Linka Anabell Psychologická poradna – poradna osobnostního rozvoje Psychodiagnostika a pracovní poradenství Klub Anabell Korespondenční kurz on-line Klientské centrum

17 Každý krok se počítá – udržitelnost projektu
Zpravodaj Anabell – elektronická verze Přednášková činnost Akreditované semináře Poruchy příjmu potravy od A do Zet I. a II., Zásady zdravého stravování a Lektorské dovednosti (MŠMT ČR) Supervize, praxe studentů Edice tiskovin a letáčků, knih Ediční a edukační centrum

18 Každý krok se počítá – budoucnost, další výstupy a návaznost
Motivace – Terapie – Uplatnění OP LZZ – ,20 Kč 15. dubna 2009 až 15. dubna 2012 PPP (Podpora Profesionální Prevence) OP VK JMK – ,52 Kč 1. dubna 2009 až 30. června 2011 Dotace na realizaci registrovaných sociálních služeb zdroje MPSV ČR, KÚ JMK, Magistrát města Brna, vlastní ekonomická činnost, dotace MV ČR, nadační dary, dary.

19 Každý krok se počítá Děkuji za pozornost © Občanské sdružení Anabell
Bratislavská 2, PSČ , Brno PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, vedoucí projektu a ředitelka organizace Kontakt:


Stáhnout ppt "Každý krok se počítá."

Podobné prezentace


Reklamy Google