Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Každý krok se počítá. Realizátor projektu: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Místo realizace: NUTS II, kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Každý krok se počítá. Realizátor projektu: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Místo realizace: NUTS II, kraj."— Transkript prezentace:

1 Každý krok se počítá

2 Realizátor projektu: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Místo realizace: NUTS II, kraj Jihomoravský, město Brno Operační program: SROP (GS Jihomoravského kraje) Opatření: 5.3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

3 Každý krok se počítá Realizační tým: Hlavní realizátor: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Partneři:Zdravotní ústav se sídlem v Brně Společnost nutričních specialistů ČR

4 Každý krok se počítá Cíle projektu Podpora začleňování sociálně znevýhodněných a vyloučených skupin obyvatelstva, snížení jejich sociální izolace; zvýšení jejich úrovně zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a pracovní flexibility; poskytování komplexních služeb v oblasti odborného sociálního poradenství; specifická skupina – klienti/ky s poruchami příjmu potravy - mentální anorexií, mentální bulimií nebo záchvatovitým přejídáním.

5 Každý krok se počítá Časový harmonogram Leden až březen 2006Příprava projektu, příprava projektové žádosti Březen 2006Podání žádosti Červen 2006Rozhodnutí o poskytnutí podpory Září 2006Zahájení realizace a financování projektu Září 2006 až květen 2008Realizace 5 etap projektu Květen 2008 Ukončení realizace projektu Do 30. června 2008Závěrečná zpráva a žádost o platbu Průběžné platby – zpětně za profinancovanou etapu na základě schválené etapové zprávy. U d r ž i t e l n o s t p r o j e k t u – 5 l e t.

6 Každý krok se počítá … proč? Na světě trpí poruchami příjmu potravy až 8 mil. osob. V ČR každá 20tá dívka v rizikové populaci. Zhruba třetina nemocných umírá Vážné onemocnění se sociálními dopady (studium, pracovní uplatnění, rodinné vztahy apod.).

7 Každý krok se počítá Hlavní aktivity - vznik dvou center: Klientské centrum Ediční a edukační centrum Klientské centrum poskytovalo od 1. ledna 2007 odborné sociální poradenství pro klienty/ky s poruchami příjmu potravy dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách.

8 Každý krok se počítá KLIENTSKÉ CENTRUM poruchami příjmu potravy Poradna pro osoby s poruchami příjmu potravy Svépomocná skupina pro klienty/ky s poruchami příjmu potravy Linka Anabell 848 200 210 Internetové poradenství na www.anabell.czwww.anabell.cz

9 Každý krok se počítá EDIČNÍ A EDUKAČNÍ CENTRUM EDIČNÍ A EDUKAČNÍ CENTRUM Webové stránky www.anabell.czwww.anabell.cz Zpravodaj Anabell Přednášková činnost Odborné praxe studentů FSS MU Brno CD „Tři Pé aneb Poruchy příjmu potravy od A do Zet“ Edice knihy „Život ti může nabídnout víc“ Konference o problematice poruch příjmu potravy

10 Každý krok se počítá … financování projektu v Kč Ukazatel%Dle smlouvySkutečnost (zaokr.) Zdroj Celkové výdaje na projekt 1004 675 530,- Kč4 581 078,00 KčSROP 5.3.2. Celkové způsobilé výdaje1004 675 530,- Kč4 581 078,00 KčSROP 5.3.2. Výše finanční pomoci z veřejných prostředků – státní rozpočet ČR 10467 553,- Kč458 108,00 KčStátní rozpočet ČR (MPSV ČR) Výše finanční pomoci z veřejných prostředků – rozpočet JMK 10467 553,- Kč458 108,00 KčJMK Výše finanční pomoci z prostředků EU 803 740 424,- Kč3 664 862,00 KčEU – SROP

11 Monitorovací ukazatele Projektové aktivity Klientského centra Plán dle projektové žádosti Skutečnost za 5 etapcelkem % plnění plánu Poradna pro nemocné poruchami příjmu potravy 7801 000128 % Svépomocná skupina456496109 % Internetové poradenství1 05088885 % Telefonická linka pomoci200252126 % C E L K E M2 4862 636106 %

12 Každý krok se počítá Projektová manažerka 1,0 Koordinátor Edičního a edukačního centra 1,0 Koordinátorka Klientského centra 1,0 Psycholožka 1,0 Nutriční specialistka 1,0 Ekonom 0,5 Supervizorka 0,2 Šéfredaktorka Zpravodaje Anabell 0,05.

13 Každý krok se počítá …významné okamžiky projektu Zapojení Anabell do Komunitního plánování sociálních služeb města Brna. Záštita 1. náměstkyně primátora města Brna nad konferencí o poruchách příjmu potravy v březnu 2008.

14 Každý krok se počítá …významné okamžiky projektu Proběhly 2 tiskové konference 27 článků, rozhovorů, publikačních aktivit Bylo realizováno 27 článků, rozhovorů, publikačních aktivit v Českém rozhlase, rádiu Proglas, v České televizi, Mladé frontě, Lidových novinách, v časopisech Psychologie dnes, Moje psychologie. V průběhu projektu byla navázána spolupráce se zahraničním partnerem – klinikou v Irsku.

15 Každý krok se počítá …významné okamžiky projektu New York Festivals bronz (plakát „Perfect Girl“ pro Občanské sdružení Anabell) Moscow International Advertising Festival 2006 stříbro (plakát „Perfect Girl 2“ (JIP) pro Občanské sdružení Anabell) bronz (plakát „Perfect Girl 1“ (Rakev) pro Občanské sdružení Anabell) Epica 2006 stříbro (plakát „Perfect Girl“ (Rakev) pro Občanské sdružení Anabell)

16 Každý krok se počítá – udržitelnost projektu Klientské centrum Poradna Anabell – vstupní poradenské sezení, sociální poradenství Internetové poradenství Linka Anabell Psychologická poradna – poradna osobnostního rozvoje Psychodiagnostika a pracovní poradenství Klub Anabell Korespondenční kurz on-line

17 Každý krok se počítá – udržitelnost projektu Ediční a edukační centrum Zpravodaj Anabell – elektronická verze www.anabell.cz Přednášková činnost Akreditované semináře Poruchy příjmu potravy od A do Zet I. a II., Zásady zdravého stravování a Lektorské dovednosti (MŠMT ČR) Supervize, praxe studentů Edice tiskovin a letáčků, knih

18 Každý krok se počítá – budoucnost, další výstupy a návaznost Motivace – Terapie – Uplatnění OP LZZ – 4 640 363,20 Kč 15. dubna 2009 až 15. dubna 2012 PPP (Podpora Profesionální Prevence) OP VK JMK – 1 531 847,52 Kč 1. dubna 2009 až 30. června 2011 Dotace na realizaci registrovaných sociálních služeb zdroje MPSV ČR, KÚ JMK, Magistrát města Brna, vlastní ekonomická činnost, dotace MV ČR, nadační dary, dary.

19 Každý krok se počítá Děkuji za pozornost © Občanské sdružení Anabell Bratislavská 2, PSČ 602 00, Brno PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, vedoucí projektu a ředitelka organizace jana.sladka@anabell.cz Kontakt: + 420 542 214 014


Stáhnout ppt "Každý krok se počítá. Realizátor projektu: Občanské sdružení Anabell – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií Místo realizace: NUTS II, kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google