Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHINDLER CZ, a.s. HLAVNÍ MENU Naše společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHINDLER CZ, a.s. HLAVNÍ MENU Naše společnost"— Transkript prezentace:

1 SCHINDLER CZ, a.s. HLAVNÍ MENU Naše společnost
…co vyžadují nové předpisy... …jak na to… Komplexní modernizace SchindlerPanelift POHODA Postupná modernizace SchindlerRECO Monitoring AIISE Fotogalerie Servisní služby Kontakty

2 NAŠE SPOLEČNOST Hlavní aktivity
Akciová společnost SCHINDLER CZ vznikla v roce 1993 (původně s názvem Výtahy Schindler, a.s.), kdy koncern koupil od Fondu národního majetku bývalý státní podnik Výtahy ČSFR. Společnost zajišťuje veškeré služby v oblasti výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků PORADENSTVÍ Technické poradenství, návrhy technických řešení standardních i atypických situací, poradenství v oblasti norem a souvisejících bezpečnostních předpisů. NOVÉ INSTALACE Prodej, výroba, a instalace nových výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků. MODERNIZACE Odstraňování existujících provozních rizik, návrhy konstrukčních řešení, zvyšování užitné hodnoty (modernizace) instalovaných zařízení realizované na klíč. SERVIS Zajišťujeme komplexní pravidelnou a preventivní údržbu všech instalovaných zařízení, revizí, odborných zkoušek a provedení inspekčních prohlídek inspekčním orgánem.

3 NAŠE SPOLEČNOST Regionální pobočky

4 NAŠE SPOLEČNOST - TRVALÝ RŮST Servisní portfolio

5 *) společně s Výtahy Olomouc a ELETEC
NAŠE SPOLEČNOST - TRVALÝ RŮST Prodej modernizací _____ Nárůst průměrných hodnot prodejů MOD *) společně s Výtahy Olomouc a ELETEC

6 Základní bezpečnostní požadavky
Doporučení Komise EU č. 95 / 216 / ES Odstranit nedostatky v konstrukci výtahu a jejich bezpečnosti (Provozní rizika) a zvýšit bezpečnost provozu DOPLNĚNÍ KABINOVÝCH DVEŘÍ a UKAZATELE POLOHY PRAVIDELNÁ KONTROLA NOSNÝCH ORGÁNŮ ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI ZASTAVOVÁNÍ V ÚROVNI STANICE (+-10 mm) INSTALACE OVLÁDÁNÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU ORIENTACÍ a SCHOPNOSTÍ POHYBU INSTALACE DETEKTORŮ POHYBU OSOB a ZVÍŘAT u AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ INSTALACE VHODNÝCH NOUZOVÝCH ZACHYCOVAČŮ INSTALACE OBOUSTRANNÉHO DOROZUMÍVACÍHO ZAŘÍZENÍ ODSTRANIT NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY INSTALACE REVIZNÍ JÍZDY NA STŘEŠE KABINY INSTALACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ V KABINĚ PODNIKNOUT V ZÁJMU BEZPEČNOSTI DALŠÍ OPATŘENÍ

7 Normy a bezpečnostní předpisy NEDÍLNÁ SOUČÁST BEZPEČNÉHO PROVOZU
Veškeré požadavky na zvyšování bezpečnosti provozu výtahů a odstraňování Provozních rizik jsou detailně popsány v normách a bezpečnostních předpisech. NV 27 / 2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ČSN EN (2) Předpisy pro konstrukci a montáž výtahů ČSN EN Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů. pr EN 81 – 21 Nové osobní výtahy v existujících budovách ČSN Podstatné změny výtahů Kvalitní pravidelná a preventivní údržba NEDÍLNÁ SOUČÁST BEZPEČNÉHO PROVOZU ČSN Provoz a servis výtahů ČSN Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu ČSN Pravidla a návody pro údržbu

8 Vybraná provozní rizika
Pohon výtahu - ŠPATNÁ PŘESNOST ZASTAVOVÁNÍ - NEVYHOVUJÍCÍ BRZDA POHONU - CHYBĚJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYTY - NEDOSTATEČNÁ TEPELNÁ OCHRANA MOTORU - NEÚČINNÉ ODHLUČNĚNÍ POHONU Rozváděč výtahu - CHYBĚJÍCÍ KONTROLA PROTI ZÁMĚNĚ FÁZÍ - NEDOSTATEČNÁ OCHRANA PROTI ZKRATU - CHYBÍ KONTROLA DOBY CHODU Omezovač rychlosti - NEVYHOVUJÍCÍ OMEZOVAČ RYCHLOSTI Kabina výtahu - KABINA BEZ DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ STĚNY KABINY - NEVHODNÉ ZACHYCOVAČE - NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ KABINY - CHYBĚJÍCÍ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ KABINY - CHYBĚJÍCÍ REVIZNÍ OVLÁDÁNÍ NA KABINĚ - CHYBĚJÍCÍ VÁŽENÍ ZATÍŽENÍ KABINY - CHYBĚJÍCÍ OBOUSTRANNÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ Šachta výtahu - NEVYHOVUJÍCÍ ŠACHETNÍ DVEŘE - NEBEZPEČNÝ ZÁMEK DVEŘÍ - NEVHODNÉ NÁRAZNÍKY POD KLECÍ - NEDOSTATEČNÁ PEVNOST NOSNÝCH PRVKŮ KLECE A PROTIVÁHY - VEDENÍ PROTIVÁHY LANY nebo DRÁTY - NEBEZPEČNÝ PŘÍSTUP DO PROHLUBNĚ Stavební část (strojovna a šachta) Provozní rizika stavební části strojovny (malé prostory, nevhodné přístupy, ) a šachty (nevhodné ohrazení šachty, malé přejezdy, )

9 …JAK NA TO... Návod, jak postupovat a co zajistit při zvyšování bezpečnosti existujícího výtahu, který je ve vašem majetku Odborná zkouška Provádí příslušná servisní organizace v pravidelných termínech. Účelem je zjistit správnou funkci bezpečnostních prvků výtahu a identifikovat existující Provozní rizika. Inspekční prohlídka Provádí nezávislý Inspekční orgán (Autorizovaná osoba). Účelem je identifikovat Provozní rizika a stanovit odpovídající nápravná opatření, včetně určení lhůt nutných k odstranění existujících Provozních rizik. Návrh technického řešení Vhodné technické řešení zpracuje servisní organizace splňující ustanovení ČSN a to na základě vašeho požadavku. Návrh musí obsahovat : technické řešení, cenu za úplný rozsah prací modernizace, včetně prací přímo souvisejících Dodací termíny, platební podmínky, záruční dobu na provedené práce Výběr dodavatele Výběr odpovídajícího dodavatele podle kritérií vámi stanovených. Obecně je doporučeno stanovit vyvážená kritéria zohledňující kvalitu technického provedení, dlouhodobých záruk provozu, dostupnosti servisních činností a ceny modernizace. Realizace Realizace modernizace - zajišťuje vybraná dodavatelská organizace.

10 KOMPLEXNÍ MODERNIZACE - SchindlerPANELift®
Výtah SCHINDLER PANELift ® jako první zařízení tohoto druhu komplexně řeší problematiku výtahů panelových domů. NOSNOST JMENOVITÁ RYCHLOST ŘÍZENÍ OTÁČEK MOTORU POČET STANIC KABINOVÉ DVEŘE ŠACHETNÍ DVEŘE UMISTĚNÍ STROJOVNY Původní řešení Nové řešení ROZMĚRY KLECE 320 kg 450 kg 1000 kg 320, 450, 1000 kg Nad šachtou 0,63 m/sec (1 m/sec) Do 15 2rychlostní (ACVF) Automatické Semiautomatické 800x 1100x1050 / 950x1250 1100x2100 320, 450, 1000 kg Nad šachtou do 1,25 m/sec do 25 ACVF Automatické Automatické / Semiautomatické 800x1000 – 1100x1050 / 950x1250 1100x2100

11 SchindlerPANELift® – trvalá inovace
- Bezpřevodový stroj s asynchronním motorem - Zdvih do 60 m - Univerzální použití pro nosnosti od 160 do kg - Rychlost 0,63 – 1,6 m/sec Řízení otáček pohonu frekvenčním měničem s přesností zastavování mm - Variabilní nastavení vzdálenosti os nosných orgánů - Extrémě tichý chod

12 KOMPLEXNÍ MODERNIZACE - POHODA
Nestandardní konstrukce výtahu POHODA je určena pro specifickou část výtahů instalovaných v panelové zástavbě (250 kg / 9 stanic). NOSNOST JMENOVITÁ RYCHLOST ŘÍZENÍ OTÁČEK MOTORU POČET STANIC KABINOVÉ DVEŘE ŠACHETNÍ DVEŘE UMÍSTĚNÍ STROJOVNY TECHNICKÉ PARAMETRY 320 kg Nad šachtou 0,63 m/sec do 9 ACVF Automatické BUS Semiautomatické 800x1250 ROZMĚRY KLECE

13 POSTUPNÁ MODERNIZACE - Schindler RECO
Výtah typu SCHINDLER RECO je výtah neomezenou variabilitou rozměrů klece a nosností, pokrývá široký rozsah individuelních požadavků na provedení klece a šachetních dveří. NOSNOST JMENOVITÁ RYCHLOST ŘÍZENÍ OTÁČEK MOTORU POČET STANIC KABINOVÉ DVEŘE ŠACHETNÍ DVEŘE UMÍSTĚNÍ STROJOVNY TECHNICKÉ PARAMETRY kg Nad šachtou, dole pod šachtou, dole vedle šachty do 1,25 m/sec do 20 2rychlostní / ACVF Automatické Automatické / Semiautomatické Variabilní ROZMĚRY KLECE Odstranění identifikovaných Provozních rizik pomocí tohoto typu lze zajistit jednorázově nebo až ve 4 krocích KROK 1 Elektrická výbava KROK 2 Pohon výtahu KROK 3 Klec a protiváha KROK 4 Šachetní dveře

14 MONITORING - AIISE Benefity
Nepřetržitá on-line služba, sledující několik desítek parametrů výtahu. Sledování jízdních vlastností. Možnost dálkového nastavení nebo změny vybraných parametrů. Vyhodnocování odchylek od zadaného nastavení. Signalizace případných poruchových stavů. Okamžitý přenos informací do servisního dispečinku umožňuje preventivní zásah a obnovení správné funkce provozu. Dálková adjustace nekorektních stavů NÁŠ CÍL - Sledování stavů výtahu na klientském PC

15 FOTOGALERIE

16 SERVIS Podmínky pro kvalitní servisní služby
Dostatečný počet odborných servisních pracovníků Dostatečná kapacita pro odstraňování provozních rizik Dostatečný počet pracovníků souvisejících profesí Dostatečný počet zkušebních techniků Pravidla a postupy pro výkon servisu (Certifikace ISO) Odpovídající vybavení pro výkon servisu Dostatek náhradních dílů ve skladu Odpovídající měřící a kalibrační nástroje Pojistné krytí možných škod vzniklých následkem činnosti Nepřetržitý (živý) kontakt po celých 24 hodin prostřednictvím centrálního dispečinku

17 SERVISNÍ SLUŽBY Rozsah základních služeb
Pravidelné odborné prohlídky (1x za 3 měsíce.) Preventivní údržba, včetně doplnění nebo výměny maziv (1x za 3 měsíce.) Vyprošťování osob po celých 24 hodin denně. Opravy poruch výtahu ve smluvně sjednané době Pohotovostní opravy Nápravy vad zjištěných při pravidelných odborných prohlídkách nebo při odstraňování poruchy. Pravidelné provozní prohlídky (1x za 2 týdny) – vizuální kontrola funkce Provádění odborných zkoušek v souladu s požadavky ČSN Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece (1 x za 3 měsíce) Zajištění Inspekčních prohlídek (prostřednictvím nezávislé AO)

18 SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 1704, 155 21 Praha 5 - Zličín
KONTAKTY SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 1704, Praha 5 - Zličín Tel: , 206, 213, 155 Fax: KARLOVY VARY Závodu míru 166 Karlovy Vary Tel Fax LIBEREC Ruprechtická 85 Liberec Tel Fax PRAHA KLADNO Dukelských hrdinů 1372 Kladno Tel Fax OLOMOUC Střední Novosadská 34a Olomouc Tel Fax PLZEŇ Sousedská 3 Plzeň - Doubravka Tel BRNO Francouzská 82 Brno Tel Fax ČESKÉ BUDĚJOVICE V Oblouku 28 České Budějovice Tel Fax


Stáhnout ppt "SCHINDLER CZ, a.s. HLAVNÍ MENU Naše společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google