Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHINDLER CZ, a.s.  Naše společnost Naše společnost  …co vyžadují nové předpisy... …co vyžadují nové předpisy...  …jak na to… …jak na to…  Komplexní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHINDLER CZ, a.s.  Naše společnost Naše společnost  …co vyžadují nové předpisy... …co vyžadují nové předpisy...  …jak na to… …jak na to…  Komplexní."— Transkript prezentace:

1 SCHINDLER CZ, a.s.  Naše společnost Naše společnost  …co vyžadují nové předpisy... …co vyžadují nové předpisy...  …jak na to… …jak na to…  Komplexní modernizace Komplexní modernizace SchindlerPanelift POHODA  Postupná modernizace Postupná modernizace SchindlerRECO  Fotogalerie Fotogalerie  Servisní služby Servisní služby  Kontakty Kontakty HLAVNÍ MENU  Monitoring Monitoring AIISE

2 NAŠE SPOLEČNOST Hlavní aktivity Akciová společnost SCHINDLER CZ vznikla v roce 1993 (původně s názvem Výtahy Schindler, a.s.), kdy koncern koupil od Fondu národního majetku bývalý státní podnik Výtahy ČSFR. Společnost zajišťuje veškeré služby v oblasti výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků  NOVÉ INSTALACEProdej, výroba, a instalace nových výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků.  MODERNIZACEOdstraňování existujících provozních rizik, návrhy konstrukčních řešení, zvyšování užitné hodnoty (modernizace) instalovaných zařízení realizované na klíč.  SERVISZajišťujeme komplexní pravidelnou a preventivní údržbu všech instalovaných zařízení, revizí, odborných zkoušek a provedení inspekčních prohlídek inspekčním orgánem.  PORADENSTVÍTechnické poradenství, návrhy technických řešení standardních i atypických situací, poradenství v oblasti norem a souvisejících bezpečnostních předpisů.

3 NAŠE SPOLEČNOST Regionální pobočky

4 NAŠE SPOLEČNOST - TRVALÝ RŮST Servisní portfolio

5 NAŠE SPOLEČNOST - TRVALÝ RŮST Prodej modernizací *) společně s Výtahy Olomouc a ELETEC _____ Nárůst průměrných hodnot prodejů MOD

6 Základní bezpečnostní požadavky 1.DOPLNĚNÍ KABINOVÝCH DVEŘÍ a UKAZATELE POLOHY 2.PRAVIDELNÁ KONTROLA NOSNÝCH ORGÁNŮ 3.ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI ZASTAVOVÁNÍ V ÚROVNI STANICE (+-10 mm) 4.INSTALACE OVLÁDÁNÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU ORIENTACÍ a SCHOPNOSTÍ POHYBU 5.INSTALACE DETEKTORŮ POHYBU OSOB a ZVÍŘAT u AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ 6.INSTALACE VHODNÝCH NOUZOVÝCH ZACHYCOVAČŮ 7.INSTALACE OBOUSTRANNÉHO DOROZUMÍVACÍHO ZAŘÍZENÍ 8.ODSTRANIT NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY 9.INSTALACE REVIZNÍ JÍZDY NA STŘEŠE KABINY 10.INSTALACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ V KABINĚ PODNIKNOUT V ZÁJMU BEZPEČNOSTI DALŠÍ OPATŘENÍ Doporučení Komise EU č. 95 / 216 / ES Odstranit nedostatky v konstrukci výtahu a jejich bezpečnosti (Provozní rizika) a zvýšit bezpečnost provozu

7 Veškeré požadavky na zvyšování bezpečnosti provozu výtahů a odstraňování Provozních rizik jsou detailně popsány v normách a bezpečnostních předpisech. ČSN 27 4011Podstatné změny výtahů Kvalitní pravidelná a preventivní údržba NEDÍLNÁ SOUČÁST BEZPEČNÉHO PROVOZU ČSN 13015Pravidla a návody pro údržbu Normy a bezpečnostní předpisy NV 27 / 2003 Sb.kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ČSN EN 81 - 1 (2)Předpisy pro konstrukci a montáž výtahů ČSN EN 81 - 80Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů. pr EN 81 – 21Nové osobní výtahy v existujících budovách ČSN 27 4002Provoz a servis výtahů ČSN 27 4007Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

8 Vybraná provozní rizika Pohon výtahu - ŠPATNÁ PŘESNOST ZASTAVOVÁNÍ - NEVYHOVUJÍCÍ BRZDA POHONU - CHYBĚJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ KRYTY - NEDOSTATEČNÁ TEPELNÁ OCHRANA MOTORU - NEÚČINNÉ ODHLUČNĚNÍ POHONU Rozváděč výtahu - CHYBĚJÍCÍ KONTROLA PROTI ZÁMĚNĚ FÁZÍ - NEDOSTATEČNÁ OCHRANA PROTI ZKRATU - CHYBÍ KONTROLA DOBY CHODU Omezovač rychlosti - NEVYHOVUJÍCÍ OMEZOVAČ RYCHLOSTI Kabina výtahu - KABINA BEZ DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ STĚNY KABINY - NEVHODNÉ ZACHYCOVAČE - NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ KABINY - CHYBĚJÍCÍ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ KABINY - CHYBĚJÍCÍ REVIZNÍ OVLÁDÁNÍ NA KABINĚ - CHYBĚJÍCÍ VÁŽENÍ ZATÍŽENÍ KABINY - CHYBĚJÍCÍ OBOUSTRANNÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ Šachta výtahu - NEVYHOVUJÍCÍ ŠACHETNÍ DVEŘE - NEBEZPEČNÝ ZÁMEK DVEŘÍ - NEVHODNÉ NÁRAZNÍKY POD KLECÍ - NEDOSTATEČNÁ PEVNOST NOSNÝCH PRVKŮ KLECE A PROTIVÁHY - VEDENÍ PROTIVÁHY LANY nebo DRÁTY - NEBEZPEČNÝ PŘÍSTUP DO PROHLUBNĚ Stavební část (strojovna a šachta) Provozní rizika stavební části strojovny (malé prostory, nevhodné přístupy,... ) a šachty (nevhodné ohrazení šachty, malé přejezdy,... )

9 …JAK NA TO... Návod, jak postupovat a co zajistit při zvyšování bezpečnosti existujícího výtahu, který je ve vašem majetku Odborná zkouška Provádí příslušná servisní organizace v pravidelných termínech. Účelem je zjistit správnou funkci bezpečnostních prvků výtahu a identifikovat existující Provozní rizika. Inspekční prohlídka Provádí nezávislý Inspekční orgán (Autorizovaná osoba). Účelem je identifikovat Provozní rizika a stanovit odpovídající nápravná opatření, včetně určení lhůt nutných k odstranění existujících Provozních rizik. Návrh technického řešení Vhodné technické řešení zpracuje servisní organizace splňující ustanovení ČSN 27 4002 a to na základě vašeho požadavku. Návrh musí obsahovat : technické řešení, cenu za úplný rozsah prací modernizace, včetně prací přímo souvisejících Dodací termíny, platební podmínky, záruční dobu na provedené práce Výběr dodavatele Výběr odpovídajícího dodavatele podle kritérií vámi stanovených. Obecně je doporučeno stanovit vyvážená kritéria zohledňující kvalitu technického provedení, dlouhodobých záruk provozu, dostupnosti servisních činností a ceny modernizace. Realizace Realizace modernizace - zajišťuje vybraná dodavatelská organizace.

10 KOMPLEXNÍ MODERNIZACE - SchindlerPANELift ® Výtah SCHINDLER PANELift ® jako první zařízení tohoto druhu komplexně řeší problematiku výtahů panelových domů. NOSNOST JMENOVITÁ RYCHLOST ŘÍZENÍ OTÁČEK MOTORU POČET STANIC KABINOVÉ DVEŘE ŠACHETNÍ DVEŘE UMISTĚNÍ STROJOVNY Původní řešeníNové řešení ROZMĚRY KLECE320 kg 450 kg 1000 kg 320, 450, 1000 kg Nad šachtou 0,63 m/sec (1 m/sec) Do 15 2rychlostní (ACVF) Automatické Semiautomatické 800x1000 - 1140 1100x1050 / 950x1250 1100x2100 320, 450, 1000 kg Nad šachtou do 1,25 m/sec do 25 ACVF Automatické Automatické / Semiautomatické 800x1000 – 1140 - 1250 1100x1050 / 950x1250 1100x2100

11 SchindlerPANELift ® – trvalá inovace - Bezpřevodový stroj s asynchronním motorem - Zdvih do 60 m - Univerzální použití pro nosnosti od 160 do 1. 250 kg - Rychlost 0,63 – 1,6 m/sec -Řízení otáček pohonu frekvenčním měničem s přesností zastavování +- 10 mm - Variabilní nastavení vzdálenosti os nosných orgánů - Extrémě tichý chod

12 KOMPLEXNÍ MODERNIZACE - POHODA NOSNOST JMENOVITÁ RYCHLOST ŘÍZENÍ OTÁČEK MOTORU POČET STANIC KABINOVÉ DVEŘE ŠACHETNÍ DVEŘE UMÍSTĚNÍ STROJOVNY TECHNICKÉ PARAMETRY 320 kg Nad šachtou 0,63 m/sec do 9 ACVF Automatické BUS Semiautomatické 800x1250 ROZMĚRY KLECE Nestandardní konstrukce výtahu POHODA je určena pro specifickou část výtahů instalovaných v panelové zástavbě (250 kg / 9 stanic).

13 POSTUPNÁ MODERNIZACE - Schindler RECO Výtah typu SCHINDLER RECO je výtah neomezenou variabilitou rozměrů klece a nosností, pokrývá široký rozsah individuelních požadavků na provedení klece a šachetních dveří. Odstranění identifikovaných Provozních rizik pomocí tohoto typu lze zajistit jednorázově nebo až ve 4 krocích KROK 1 Elektrická výbava KROK 2 Pohon výtahu KROK 3 Klec a protiváha KROK 4 Šachetní dveře NOSNOST JMENOVITÁ RYCHLOST ŘÍZENÍ OTÁČEK MOTORU POČET STANIC KABINOVÉ DVEŘE ŠACHETNÍ DVEŘE UMÍSTĚNÍ STROJOVNY TECHNICKÉ PARAMETRY 160 - 2000 kg Nad šachtou, dole pod šachtou, dole vedle šachty do 1,25 m/sec do 20 2rychlostní / ACVF Automatické Automatické / Semiautomatické Variabilní ROZMĚRY KLECE

14 MONITORING - AIISE Benefity Nepřetržitá on-line služba, sledující několik desítek parametrů výtahu. Sledování jízdních vlastností. Možnost dálkového nastavení nebo změny vybraných parametrů. Vyhodnocování odchylek od zadaného nastavení. Signalizace případných poruchových stavů. Okamžitý přenos informací do servisního dispečinku umožňuje preventivní zásah a obnovení správné funkce provozu. Dálková adjustace nekorektních stavů NÁŠ CÍL - Sledování stavů výtahu na klientském PC

15 FOTOGALERIE

16 SERVIS Podmínky pro kvalitní servisní služby Nepřetržitý (živý) kontakt po celých 24 hodin prostřednictvím centrálního dispečinku Dostatečný počet odborných servisních pracovníků Dostatečný počet pracovníků souvisejících profesí Dostatečný počet zkušebních techniků Pravidla a postupy pro výkon servisu (Certifikace ISO) Odpovídající vybavení pro výkon servisu Odpovídající měřící a kalibrační nástroje Dostatečná kapacita pro odstraňování provozních rizik Dostatek náhradních dílů ve skladu Pojistné krytí možných škod vzniklých následkem činnosti

17 SERVISNÍ SLUŽBY Rozsah základních služeb Zajištění Inspekčních prohlídek (prostřednictvím nezávislé AO) Pravidelné odborné prohlídky (1x za 3 měsíce.) Preventivní údržba, včetně doplnění nebo výměny maziv (1x za 3 měsíce.) Opravy poruch výtahu ve smluvně sjednané době Pohotovostní opravy Nápravy vad zjištěných při pravidelných odborných prohlídkách nebo při odstraňování poruchy. Pravidelné provozní prohlídky (1x za 2 týdny) – vizuální kontrola funkce Vyprošťování osob po celých 24 hodin denně. Provádění odborných zkoušek v souladu s požadavky ČSN 27 4007. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece (1 x za 3 měsíce)

18 SCHINDLER CZ, a.s., Řevnická 1704, 155 21 Praha 5 - Zličín Tel: 257 293 121, 206, 213, 155Fax: 257 293 243E-mail: prg_inf@schindler.com BRNO Francouzská 82 602 00 Brno Tel545 211 050 Fax545 576 357 ČESKÉ BUDĚJOVICE V Oblouku 28 370 04 České Budějovice Tel387 433 417 Fax387 311 625 KARLOVY VARY Závodu míru 166 360 17 Karlovy Vary Tel353 561 139 Fax353 562 127 LIBEREC Ruprechtická 85 460 01 Liberec Tel485 246 246 Fax485 246 246 OLOMOUC Střední Novosadská 34a 779 00 Olomouc Tel585 122 201 Fax585 434 856 KONTAKTY KLADNO Dukelských hrdinů 1372 272 01 Kladno Tel312 688 286 Fax312 625 618 PRAHA PLZEŇ Sousedská 3 Plzeň - Doubravka Tel377 478 140


Stáhnout ppt "SCHINDLER CZ, a.s.  Naše společnost Naše společnost  …co vyžadují nové předpisy... …co vyžadují nové předpisy...  …jak na to… …jak na to…  Komplexní."

Podobné prezentace


Reklamy Google