Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo průmyslu a obchodu EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 – 2020 – HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY Exportní semináře v regionech 2012 RNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo průmyslu a obchodu EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 – 2020 – HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY Exportní semináře v regionech 2012 RNDr."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 – 2020 – HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY Exportní semináře v regionech 2012 RNDr. Petr Nečas předseda vlády

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu RNDr. Petr Nečas předseda vlády  Růst objemu exportu  Diverzifikace exportu mimo EU a mimo převládající exportní odvětví  Posun v produkčních řetězcích směrem k činnostem s vyšší přidanou hodnotou Prorůstová a vyvážená exportní strategie vycházející vstříc potřebám exportérů (DIVERSIFIKACE)  Poptávkou tažená tvorba proexportních nástrojů a politik  Vyvážený přístup k tomu, v čem už dobří jsme, i k tomu, v čem bychom dobří mohli být  Synergie (INTEGRACE) pro vyšší kvalitě a efektivitě proexportních nástrojů - redukce plýtvání prostředků na dublující se a nekoordinované aktivity - Maximální využití zkušeností a know-how všech institucí, jejichž činnost s proexportními aktivitami souvisí Cíle proexportní podpory - celkově

3 Ministerstvo průmyslu a obchodu Regionální proexportní iniciativy Cíle: vyšší zapojení exportérů z regionů, zajištění vazby na SMK, specifická podpora malých a středních firem v blízkém okolí Cílové ukazatele:  počet exportérů, počet nových exportérů  objem exportu  počet akcí na podporu exportu v regionech  počet členů klastrů, aliancí, vývozních operací KDO? KLASTRY/ ALIANCE/VYSOKÉ ŠKOLY… jako oborová sdružení firem vč. regionálních a místních sdružení

4 Ministerstvo průmyslu a obchodu Co říkají statistiky k vývoji exportu v r. 2012 – zahraniční trhy Celkový vývoz v 1. pololetí 2012 stoupl o 8,5 % a podíl EU na vývozu z ČR se snížil z 83,9 % na 81,1 % c 12 prioritních zemí: Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam 25 zájmových zemí: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Ghana, Chile, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko, Thajsko obchodní příležitosti a informace a akce pro vytvoření těchto příležitostí Index 2012/2011 1. pololetí 2011 (mil. Kč) 1. pololetí 2012 (mil. Kč) Celkový vývoz108,51 426 1361 547 210 EU104,91 196 8171 255 410 Prioritní země136,9123 716169 343 Zájmové země112,675 77985 319

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu Počet vývozců v letech 2007 - 2010

6 Ministerstvo průmyslu a obchodu Porovnání dynamiky dovozové náročnosti exportu 1995 - 2005 RNDr. Petr Nečas předseda vlády

7 Ministerstvo průmyslu a obchodu Komoditní struktura vývozu České republiky (mld. Kč) RNDr. Petr Nečas předseda vlády

8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Objem exportu per capita (2000 – 2010) - trend RNDr. Petr Nečas předseda vlády

9 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zahraniční obchod ČR v prioritních a zájmových zemích a zemích EU ve faktech Celkový vývoz - 2,8 bil. Kč (2011), 1,54 bil.Kč (1-6 2012) trend 3.0100 mld. Kč ve vývozu Vývoz do EU – 1, 750 mld. Kč /1,25 ( trend 2012 +5%) Vývoz do prioritních zemí – 243.8 mld.Kč/ 132 mld, trend 2012 +16% (UKR +67,2 %) Vývoz do zemí zájmu mimo EU – 136,5 mld.Kč - prioritní - zájmové - EU

10 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vývoz do vybraných zemí (1993 – 2010) trendy RNDr. Petr Nečas předseda vlády

11 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020  KVALITATIVNÍ PARAMETRY ROZVOJE EXPORTU dle Exportní strategie – přínosy z realizace PROČ?  Zvýšení objemu exportu, který není vázán na vnitrokoncernový obchod a zvýšení objemu exportu přímo ke koncovému zákazníkovi  Zvýšení objemu exportu MSP  Zvýšení objemu vývozu služeb  Zvýšení objemu vývozu high-tech produktů/služeb (včetně technologických celků) a inovací  Odstraňování bariér volnému obchodu

12 Ministerstvo průmyslu a obchodu ▪ KVANTITATIVNÍ PARAMETRY ROZVOJE EXPORTU dle Exportní strategie – přínosy z realizace – PROČ? ▪ Zvýšení hodnoty exportu na obyvatele na úroveň obdobných zemí EU 15 ▪ Dosažení pozitivní obchodní bilance se státy mimo EU27 ▪ Udržení pozitivní obchodní bilance se státy EU27 ▪ Růst příspěvku růstu exportu k růstu HDP ▪ Růst zaměstnanosti v souvislosti s exportem ▪ Růst výnosů pro veřejné rozpočty

13 Ministerstvo průmyslu a obchodu Regionální řídící a komunikační platforma – regionální proexportní aktivity Ministerstvo průmyslu a obchodu/resorty agentury CzechTrade a CzechInvest…. Hospodářská komora ČR Svaz průmyslu a dopravy místní oborová sdružení a podnikatelská business centra Výzkum / vývoj / VŠ…. Přeshraniční spolupráce/spolupráce na třetích trzích i směrem do center sousedních zemí Regionální podnikatelská zastoupení v příhraničí Regiony – Hejtman místní samosprávy a krajská sdružení Informace a vzdělávání Projekty REM v regionech, vývozní aliance celostátní projekty - CT, CI, EEN, HK… Financování a pojišťování exportu ČEBEGAP FIRMY MPO, CT, CI

14 Ministerstvo průmyslu a obchodu Realizace Exportní strategie – I. – Akční plán Akční plán pro export a internacionalizaci obsahuje 12 konkrétních projektů pro realizaci zmíněných tří pilířů stanoví řídicí mechanismus implementace Exportní strategie Řídicí výbor složený ze zástupců zainteresovaných resortů (MPO, MZV, MF, MŽP, MZe, MMR, MO) a zástupců zaměstnavatelských organizací útvar implementace (podpora řídicího výboru ve struktuře MPO) 12 týmů pro jednotlivé projekty Řídicí výbor již absolvoval 1. jednání (26. 7. 2012) Do konce srpna běží lhůta pro nominaci členů projektových týmů; první setkání týmů se předpokládají v průběhu měsíce září

15 Ministerstvo průmyslu a obchodu Co děláme v podpoře exportu ? Navazuje na poptávkové pojetí Analýzy  Základní informační a vzdělávací nástroje  Rozšířené informační a vzdělávací nástroje  Asistenční a analytické služby  PR, marketing, lobbying  Financování a pojištění  Řešení problémů  Budování příležitostí, odstraňování překážek, politika  Návaznost na další politiky – synergie, integrace…  Zahraniční, inovační, investiční, podpora průmyslu a podnikání, zemědělská, vzdělávací, kulturní a regionální CO děláme pro exportéry katalog služeb

16 Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Portál: www.BusinessInfo.cz  Interaktivní profil prioritní země

17 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč to děláme Služby MPO pro podnikatele v oblasti vnitřního trhu Součástí integrovaného poradenského systému MPO jsou tyto služby: SOLVIT - Systém alternativního řešení sporů na vnitřním trhu EU Řeší bezplatně a rychle mimosoudní cestou stížnosti na postup zahraničních úřadů, který je v rozporu s legislativou a principy vnitřního trhu. SOLVIT se zabývá zejména případy týkajícími se volného pohybu zboží, přeshraničního poskytování služeb, či vrácení DPH. ProCoP - poradenství v oblasti obchodování s výrobky na vnitřním trhu EU Informuje podnikatele o technických požadavcích na neharmonizované výrobky a o aplikaci principu vzájemného uznávání v praxi. Jednotná kontaktní místa (JKM) – poradenství pro poskytovatele služeb Informují o podmínkách poskytování služeb v ČR a jiných členských státech EU, zejména pro tzv. přeshraniční poskytování služeb. Poskytují kontakty a informace o relevantních zahraničních úřadech a zprostředkovávají podání na příslušné české úřady. Existuje 15 fyzických JKM zřízených na živnostenských úřadech 13 krajských měst a Prahy 1 a 7. JKM Brno za první pololetí 2012 zodpovědělo 162 dotazů a řadí se tak mezi nejvytíženější JKM v ČR.

18 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč to děláme Jak naše služby využívat? Všechny 3 služby jsou přístupné centrálně přes podnikatelský portál www.businessinfo.cz www.businessinfo.cz Zde najdete mnoho dalších užitečných informací a odkazů a Váš dotaz bude prostřednictvím jednotného formuláře automaticky předán na SOLVIT, ProCoP či některé z 15 JKM. Případně můžete zkontaktovat či osobně navštívit jedno z 15 JKM, či SOLVIT/ProCoP přímo na MPO Informace a kontakty na jednotlivá JKM, SOLVIT centrum či ProCoP naleznete na internetových stránkách MPO pod: www.mpo.cz/solvit www.mpo.cz/procop www.mpo.cz/jkm

19 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč to děláme Obchodní politika – Dohody o volném obchodu

20 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč to děláme Obchodní politika – řešení konkrétních potíží Strategie pro přístup na trh (MAS) – součást obchodní politiky EU Spolupráce unijních institucí, členských zemí a podnikatelské sféry s cílem identifikovat a prostřednictvím společného a koordinovaného tlaku odstranit nebo zmírnit konkrétní problémy na trzích mimo EU překážky vývozu zboží, služeb a investic vč. účasti na veřejných zakázkách; překážky přístupu k surovinám; tarifní i netarifní překážky (celní postupy, technické předpisy a normy, nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví, zneužívání sanitárních a fytosanitárních opatření, diskriminační státní podpory, zneužívání nástrojů na ochranu obchodu, dvojí ceny.….) Databáze překážek (MADB) – ucelený, pravidelně aktualizovaný a pro subjekty z EU bezplatný přehled podmínek vývozu na všechny významné vývozní trhy mimo EU aplikované celní sazby, průvodce dovozními formalitami, statistiky, databáze obchodních překážek, registr stížností V ČR nízká míra využití, přestože se propaguje. Proč? vývozci z jiných členských zemí výhod plynoucích z členství v EU využívají

21 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč to děláme Obchodní politika – řešení konkrétních potíží http://madb.europa.eu/mkaccdb2/index Publi.htm

22 Ministerstvo průmyslu a obchodu Realizace Exportní strategie – III. – Síť obchodních misí MPO K 1. 8. 2012 sloučení sítí zahraničních kanceláří agentur CzechTrade a CzechInvest vytvoření sítě Obchodních misí MPO – 38 kanceláří Očekávání související se vznikem Obchodních misí MPO sjednocení marketingu podpory exportu a investičního incomingu navýšení kapacity pro exportéry - primárně prioritní země a zájmové země (mimo EU) zlepšení kvality (i rychlosti) servisu pro exportéry oborová a teritoriální specializace činností/sítě vyšší efektivita a flexibilita nové sítě (dle poptávky firem i státu) optimalizace zdrojů a nákladů (sjednocení zdrojů financování) zapojení podnikatelských reprezentací (SPD ČR, HK ČR, KZPS, ICC apod.)

23 Ministerstvo průmyslu a obchodu Realizace Exportní strategie – III. – Služby pro exportéry Nové zaměření agentury CzechTrade Změna orientace na vyšší počet exportérů (malé a střední podniky) namísto dosavadního soustředění spíše na velké obchodní případy Úzká spolupráce s investory v regionech (přehled o domácí nabídce) Orientace na 5 klíčových segmentů (přehled o poptávce v zahraničí) Poskytování širšího spektra služeb s nižším počtem pracovníků a nižším rozpočtem (snížení na polovinu) Vyhledávání a zpracování obchodních příležitostí a poptávek z regionu Networking s významnými institucemi v teritoriu, přístupy do databází, tendrů na regionální úrovni Specifické příručky k obchodu na trhu, celní simulace, obchodní bariéry, legislativní rádce a rozcestníky k informacím

24 Ministerstvo průmyslu a obchodu Integrovaná síť obchodních misí MPO v zahraničí 70 obchodních misí MPOCzechTradeCzechInvest Česká exportní banka 10 829 Vývozců mimo EU 10 280 do EU

25 Ministerstvo průmyslu a obchodu Realizace Exportní strategie – III. – Síť obchodních misí MPO OBCHODNÍ MISE CÍLOVÝ STAV SOUČASNÝ STAV PRIORITNÍ ZEMĚ (12) 2816 ZÁJMOVÉ ZEMĚ (25) 257 ZEMĚ EU (15) 1714 CELKEM 7037

26 Ministerstvo průmyslu a obchodu Proč to děláme Hlavní směry sjednocení zahraniční sítě MPO z agentur CT a CI (Integrace x Diversifikace) - cíle:  sjednocení marketingu podpory exportu a investičního incomingu  navýšení kapacity pro exportéry - primárně prioritní země a zájmové země (mimo EU)  zlepšení kvality (i rychlosti) servisu pro exportéry  oborová a teritoriální specializace činností/sítě  vyšší efektivita a flexibilita nové sítě (dle poptávky firem i státu)  optimalizace zdrojů a nákladů (sjednocení zdrojů financování)  ZK - Front Office Back-Office – Praha (Centrum MPO a CzechTrade) Dostupnost pro exportéra: A/ přímo FO B/ přes ústředí BO či C/ REM (Regionáoní exportní Místo / Manager)

27 Ministerstvo průmyslu a obchodu Centrum sdílených služeb a služby pro exportéry Back office Firmy Kraje / komory / svazy Front office v zahraničí

28 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1.8.2012 - vznik jednotné sítě zahraničních kanceláří MPO - posílení Brazílie Sao Paulo Brasilia Čína Peking Šanghaj Chengdu Kanton Indie New Delhi Mumbai Chennai Irák Bagdád Erbil Kazachstán Astana Almaty Mexiko Rusko Moskva Jekatěrinburg Petrohrad Samara Srbsko Bělehrad Turecko Ankara Istanbul Ukrajina Kyjev Doněck USA Washington Chicago New York San Francisco Vietnam Hanoj Ho Chi Minh

29 Ministerstvo průmyslu a obchodu Bezplatné služby státu na podporu exportu poskytované českými zastupitelskými úřady a generálními konzuláty: poskytování základních informací o ekonomických vztazích s teritoriem; poskytování základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery (nebo doporučení optimálních místních informačních zdrojů těchto údajů) na základě dostatečně specifikované a kvalifikované žádosti.; konzultace při získávání některých doplňujících informací o konkrétní firmě (nebo doporučení místních informačních zdrojů těchto údajů), konzultace o obchodně-ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších institucí v zemi působení; podpora při navazování kontaktů s vládními institucemi příslušné země; pomoc při zabezpečování podnikatelských misí; pomoc při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení; pomoc při zajišťování tendrových dokumentů a informací o veřejných zakázkách. pomoc při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod., poskytování informací o příležitostech na zahraničním trhu,.

30 Ministerstvo průmyslu a obchodu Exportní financování ČEB a EGAP Instituce ČEB a EGAP jsou neziskové a nečerpají přímo prostředky ze státního rozpočtu, probíhá v nich samofinancování z exportních operacíČEBEGAP V činnosti se uplatňuje specificky podpora prioritním zemím a zemím zájmu, diversifikace a usnadnění přístupu zejména MSP z regionů: 2010 – obslouženo 164 subjektů v objemu 2,7 mld. Kč 2011 – obslouženo 338 subjektů v objemu 4,5 mld. Kč ČEB: základní kapitál 4 mld. Kč umožňuje pokrýt veškerou potřebu – přiměřenost čerpána na cca 50%

31 Ministerstvo průmyslu a obchodu Exportní financování a pojišťování Navýšení pojistných fondů EGAP o 1 mld.Kč (na celkem 12,5 mld. Kč) Vyšší limity a kapacity EGAP a ČEB pro prioritní země 660 mil.Kč na podporu činnosti ČEB v rozpočtu ČR ke stávajícím 2 mld. Kč 150 mil.Kč na zavedení systému dorovnávání úrokových rozdílů IMU 2012 – do srpna kapacita EGAP čerpána na 78% z 250 mld. Kč ( jen v r. 2012 přibylo 143 nových pojistných smluv v objemu 45 mld. Kč) - na základě vyšší poptávky, průběžný plán roku 2012 zvýšen o 20% Co Exportér obdrží?  Úvěr - profinancování výroby, dodávky, překlenutí splatnosti, odkup pohledávek.... v úrovni 25 mld. Kč a více  Platební styk (L/C, P/D…)  Garance ČEB pro MSP – specifický program s nižší náročností na exportéra  Pojištění – vývozce a dalších subjektů prostřednictvím EGAP v úrovni 12,5 mld. pojistné kapacity pro krytí exportních úvěrů ČEB

32 Ministerstvo průmyslu a obchodu Katalogový přehled produktů MPO a agentury CzechTrade k podpoře exportu: Export v kostce 2. pol. 2012 1 Zelená linka pro export 3 2 Portál BusinessInfo.cz 6 3 Bezplatné služby státu na podporu exportu poskytované českými zastupitelskými úřady a generálními konzuláty v zahraničí 8 4 Vnitřní trh EU – praktické informace a užitečné kontakty 9 5 Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy – databáze pro přístup na trh (Market Access Database) 16 6 Prosazování exportních zájmů českých podnikatelských subjektů v rámci "smíšených komisí" 17 7 CzechTrade – přehled poskytovaných služeb 18 8 Financování a pojištění – přehled služeb poskytovaných ČEB a EGAP 23 9Zásady prezentace na tuzemských veletrzích a výstavách v roce 2012 28 10Tuzemské akce - incomingy a workshopy v II. pololetí 2012 30 11 Zásady pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 32 12 Plánované oficiální účasti ČR v zahraničí – II. pololetí 2012 36 13 Program Marketing v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 37 14 Seznam veletrhů podporovaných v II. pololetí 2012 v rámci společných účastí na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v programu Marketing OPPI 40 15 Licenční správa 43 16 Účast v evropských programech – projekty a programy spolufinancované EU 44 17 Exportní akademie CzechTrade 45 18 Mezinárodní obchodní komora v ČR (ICC ČR) 46 19 Exportní semináře v regionech ČR 48 20 Síť zastupitelských úřadů a generálních konzulátů České republiky v zahraničí 49 21 Kontaktní spojení na zahraniční kanceláře CzechTrade/MPO 56 22 Hlavní kontaktní spojení a adresy 58

33 Ministerstvo průmyslu a obchodu Exportní semináře v regionech 2012 Vaše dotazy? Zdeněk Vališ, MA, PhD ředitel sekce podpory exportu Ministerstvo průmyslu a obchodu valis@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo průmyslu a obchodu EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 – 2020 – HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY Exportní semináře v regionech 2012 RNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google