Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM. č.19 Burza a burzovní obchody Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Mikroekonomie pojišťovnictví Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení. Charakterizuje obchodování na finančním trhu, burzu a druhy obchodů na burze. Ročník Obchodní akademie, Ekonomické lyceum – 3.ročník, Nástavbové studium – 2. a 3. ročník Datum tvorby -Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Burza a burzovní obchody
Zpracovala: PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 2. dopl. vyd. Praha: Professional Publishing,2005, REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., ISBN 214/1992 Sb.Zákon o burze cenných papírů

3 Burza - charakteristika
Je trhem zboží, které má svá specifika 1.K provozování burzovních obchodů je nutné zvláštní povolení 2.Jednotlivé druhy burzovních obchodů jsou přesně stanoveny 3.Zboží obchodované na burzách musí být připuštěno a schváleno vedením burzy 4. Obchoduje se s určitým množstvím

4 Burza - charakteristika
5. Čas a místo obchodu jsou burzovními orgány přesně stanoveny 6.Cena je daná v danou sekundu na daném místě – ( právě teď a tady) - flexibilita 7.Obchoduje se se zastupitelným zbožím 8. Zboží, které je předmětem obchodu není na burze fyzicky přítomné 9. Specifickou burzovní činností je spekulace

5 Vznik burz v roce 1531 byla postavena burza v Amsterdamu -obchodovalo se z koloniálním zbožím a se směnkami Dnes květinová burza V Rakousku, pod které české země spadaly, byla první burza založena ve Vídni patentem císařovny Marie Terezie v roce 1761 1871 vzniká burza v Praze a následně byly zřízeny: v roce 1921 zřízena plodinová burza v Olomouci a v roce 1922 v Brně a Bratislavě. Definitivně byla činnost všech dosud existujících burz ukončena v roce 1952. Po rozdělení republik vznikla na Slovensku Komoditná burza Bratislava a v České republice po vzniku zákona o komoditních burzách (229/1992 Sb.) vznikla Plodinová burza Brno. Burza cenných papírů Praha, a.s., vznikla 24. listopadu 1992

6 KOMODITNÍ BURZY v ČR Komoditní burzy jsou právnické osoby vzniklé na základě zákona č. 229/1992 Sb. a jejich úkolem je organizace trhu s komoditami. Ve svém názvu musí mít označení burza a žádná jiná obchodní společnost nesmí toto označení ve svém názvu užívat. OBCHODNÍ BURZA HRADEC KRÁLOVÉ -Předmětem burzovních obchodů jsou produkty rostlinné, živočišné výroby a produkty vzniklé jejich zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemisťováním, zpracováním nebo prodejem PLODINOVÁ BURZA BRNO KOMODITNÍ BURZA PRAHA předmětem burzovních obchodů jsou produkty rostlinné, živočišné výroby Zdroj:

7 Burza cenných papírů Praha
Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Pražská burza si získala pozici respektovaného a stabilního trhu. Je členem Federace evropských burz (FESE) a americká komise pro cenné papíry jí udělila statut tzv. „Designated Offshore Market“, tedy trhu bezpečného pro americké investory. Trvalému zájmu se pražská burza těší jak mezi domácími, tak i mezi zahraničními investory. V červnu 2001 se burza stala přidruženým členem Federace evropských burz () a od 1. května 2004 se v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie stala řádným členem této federace Zdroj :

8 Burza cenných papírů Praha
Burza cenných papírů Praha má 3 orgány, valnou hromadu, burzovní komoru a dozorčí radu. Burzovní komora je statutárním orgánem, který řídí činnost burzy a jedná jejím jménem. Členové burzovní komory jsou voleni na 5 let, členem může být také generální ředitel burzy. Burzovní komora schvaluje Burzovní pravidla, Poplatkový řád a Sazebník poplatků. Jmenuje a odvolává generálního ředitele, který řídí provoz burzy Burzovní rozhodčí soud rozhoduje ve sporech, které vznikly na základě burzovních obchodů Garanční fond burzy zajišťuje závazky a pokrývá rizika, která mohou vzniknout z burzovních obchodů Centrální depozitář cenných papírů a.s., dříve UNIVYC, a.s. je dceřinou společností BCPP. Byla zřízená za účelem vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů a vedení evidence cenných papírů na účtech svých členů

9 Druhy burz (různá hlediska)
Burzy se vzájemně liší podle sféry činnosti a funkcí, které plní • Hledisko předmětu burzovního obchodu - S čím se tam obchoduje 1. Všeobecná – obchoduje se s vice druhy zboží na jednou (v Chicago board of trade (zde se obchoduje se zemědělskými plodiny, drahé kovy, a cenné papíry). 2. Specializované – obchoduje se tady z určitým druhem zboží

10 Specializované burzy (a) Zbožové (komoditní) New York – kávy, cukr
Londýn – neželezné kovy Liverpool – pšenice bavlna (b) Devizové – obchod s cizí měnou (Frankfurt D) (c) Cenné papíry – (Praha, Tokio) (d) Burzy služeb –nájem lodního prostoru – obchod s loděmi (New York, Londýn)

11 Členění burzy z hlediska právní formy
1. Veřejně právní instituce – na organizací se podílí stát 2. Soukromě právní instituce – fungují bez zásahu státu

12 Členění burzy z hlediska rozsahu a významu činnosti
1. Na nově vznikajících trzích ( Praha, Varšava) 2. Regionální –nízký a malý počet obchodovatelných instrumentů (Hannover, Mnichov, Vancouver), Národní – mají podstatný význam v národním měřítku (Vídeň, Kodaň, Brusel) Mezinárodní –mají menší objem obchodů a podíl zahraničních cenných papírů ( Amsterodam,Paříž,Toronto 5. Nadnárodní – mají celosvětový charakter a probíhá zde velké množství obchodů (New York,Londýn, Tokio)

13 Speciální burzy 1. Opční – obchody s budoucími právy 2. Obchod s indexy akcií 3. Financial future – různé druhy

14 Typy burz 1. Francouzský – dohodce (senzál),
burza je všeobecně přístupná, obchoduje se zde pouze prostřednictvím dohodců, jsou jmenování a kontrolovaní správcem burzy. 2. Středoevropský – přístup na burzu mají pouze členové, dohled má státní komisař. 3. Anglo-americký – stát do této burzy nezasahuje, přístup mají pouze vlastníci křesel. Prostřednictvím vlastníků mohou obchodovat i nečlenové.

15 Burzovní systém Základní prvky burzy a jejich vazby
1.Burzovní publikum 2.Burzovní příkazy 3.Předmět burzovních obchodů 4.Standardizace obchodovatelného množství 5.Obchodní systém 6.Druhy burzovních obchodů 7.Vypořádání burzovních obchodů 8. Burzovní informace

16 1.Burzovní publikum Burzovní publikum představují účastníci burzy (přímí a nepřímí)-ti co mají přístup na burzu Musí mít povolení účastnit se obchodování dle zákona 1.Zprostředkovatelé = zástupci burzovních obchodníků; fakticky provádějí obchody. 2.Makléři, brokeři obchodují cizím jménem na cizí účet. Jsou pracovníky makléřských firem a bank. Na některých burzách lze obchodovat pouze prostřednictvím makléřů. 3.Dealeři obchodují vlastním jménem na vlastní účet. Tento způsob se používá na anglo - americkém typu burz. 4.Burzovní obchodníci = členové burzy, kteří obchodují prostřednictvím zástupců. Uzavírají obchody své nebo svých klientů. 5.Úředníci = zaměstnanci burzy, kteří se starají o chod burzy a bezpečnost obchodů. 6.Hosté mohou být přítomni, ale nemohou se účastnit obchodů. Zdroj:

17 2.Burzovní příkazy Burzovní příkaz (nákup nebo prodej) představuje písemný nebo elektronický pokyn obchodníkovi s cennými papíry. Náležitosti: název cenného papíru, ISIN (mezinárodní identifikační kód cenného papíru) informace, zda se jedná o nákup či prodej, popř. limitní ceny, pokud se chceme zajistit proti ztrátám nebo drahým nákupům. Pokud nezadáme limitní cenu, tak jde o příkaz nelimitovaný a pravidlem je co nejlépe prodat a co nejlevněji nakoupit určení množství, s kterým se bude obchodovat platnost a druh burzovního obchodu

18 3.Předmět burzovních obchodů
Komoditní trhy nabízí komodity, devizové trhy měnu a kapitálový trh poskytuje cenné papíry atd. Každá burza má orgán, který rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí. Takový papír je bonitní za předpokladu, že existuje minimálně 3 roky. Zkoumá se, jaká je velikost základního kapitálu emitenta (vydavatele cenného papíru) a s tím související objem emise, kdy určitá část musí být nabídnuta veřejnosti. Dále se přihlíží na výsledek hospodaření, velikost tržeb a dividend. Emitent musí čtvrtletně zveřejňovat informace o své činnosti Zdroj:

19 5.Obchodní systém 1.Prezenční typ burzy – klasické – probíhající na burzovním parketu 2. Elektronický typ burzy – obchodování pomocí PC

20 6.Druhy burzovních obchodů
Lze dělit podle několika hledisek 1.Podle způsobu vypořádání obchodů Obchody k uspořádání – zúčtují se a vypořádají se ve stanovené době prostřednictvím clearingového systému Přímé obchody – vyrovnávání pohledávek a závazků probíhá přímo mezi kupujícím a prodávajícím 2. Podle časového okamžiku a)Promptní – dochází během několika dní b)Termínované – probíhá až po dohodnuté lhůtě

21 7.Vypořádání obchodů Při nákupu či prodeji cenného papíru dochází ke změně majitele. Tato změna byla donedávna prováděna Střediskem cenných papírů (dále „SCP“). Dne v souladu s ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu byl úspěšně dokončen proces převodu evidencí SCP a informačního systému ISB (Information Service Broker) do Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále „CDCP“). Tímto dnem SCP přestalo vykonávat svoji činnost podle dosavadních právních předpisů zdroj: Pohyb peněžních prostředků zajišťuje clearingové centrum České národní banky Na Burze cenných papírů Praha dochází k vypořádání obchodů v čase T+3, což znamená, že ode dne uzavření obchodu (T) musíme počkat 3 dny, než proběhne zúčtování a cenné papíry budou našim majetkem.

22 8.Burzovní informace Burza uveřejňuje informace v průběhu burzovního dne na svých internetových stránkách z obchodování se zpožděním 15 minut a každý burzovní den po 17:15 zpřístupňuje na svých stránkách závěrečné výsledky obchodování, tzn. oficiální kurzovní lístek Index PX a PX-GLOB - Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha, a. s. První výpočet indexu PX se uskutečnil , kdy se stal nástupcem indexu PX 50 a PX-D. Index PX převzal historické hodnoty nejstaršího indexu burzy PX 50 a spojitě na ně navázal

23 Historie pražské burzy


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google