Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… vše co už víte, i to, co ještě chcete vědět ...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… vše co už víte, i to, co ještě chcete vědět ..."— Transkript prezentace:

1 … vše co už víte, i to, co ještě chcete vědět ...
Meteorologie … vše co už víte, i to, co ještě chcete vědět ... Sabina Hurníková V. B

2 Obsah Tlakové útvary Atmosféra Země Tlaková níže Meteorologie
Tlaková výše Oblaka Atmosférické fronty Teplá fronta Studená fronta Okluzní fronta Stacionární fronta Zvlněné fronty Výškové fronty Předpověď počasí Přílohy Beaufortova stupnice síly větru Mezinárodní meteorologické značky Zajímavosti Atmosféra Země Meteorologie Historie meteorologie Rozdělení meteorologie Meteory Hydrometeory Fotometeory Elektrometeory Meteorologické prvky Teplota vzduchu Vlhkost vzduchu Atmosférický tlak a proudění vzduchu Atmosférické srážky Sluneční svit Oblačnost Dohlednost KONEC

3 Atmosféra Země Chemické složení Rozdělení podle vrstev
Dusík : 78 % Kyslík : 21 % Oxid uhličitý : 0,04 % Vzácné plyny : 0,96 % Rozdělení podle vrstev Troposféra Stratosféra Mezosféra Termosféra Exosféra Rozdělení podle vodivosti Neutrosféra : méně vodivá Ionosféra : obsahuje ionty, lépe vodivá OBSAH KONEC

4 Meteorologie Historie meteorologie
slovo meteorologie vychází z řečtiny vzniklo spojením slov meteoros ( vznášející se ve výši ) a logia ( nauka ) dnes je pojem chápán jako vědní obor zabývající se všestranným studiem jevů probíhajících v atmosféře počátky studia atmosférických jevů lze hledat již ve starověkém Řecku vlivem času se teorie a studia o počasí rozvíjely od poloviny 20. století hrají největší prim družice umístěné na orbitu kolem Země díky družicím dostáváme velmi ucelený pohled na vývoj povětrnosti na celé Zemi OBSAH KONEC

5 Rozdělení meteorologie na jednotlivé podobory
moderní meteorologie je komplexní vědou zahrnující několik podoborů Dynamická meteorologie – studuje dynamiku a termodynamiku atmosféry Synoptická meteorologie – analyzuje a studuje atmosférické jevy, které jsou důležité pro předpověď počasí Fyzikální meteorologie – studuje fyziku oblaků a srážek, záření, optické, elektrické a akustické jevy v atmosféře Klimatologie – popisuje průměrné atmosférické podmínky na základě dlouhodobého pozorování počasí na daném místě Hydrometeorologie – zabývá se vztahy mezi meteorologickými prvky a hydrologickým režimem (tj. oběhem vody v přírodě s ohledem na meteorologická hlediska) Biometeorologie – studuje vlivy počasí nebo jednotlivých meteorologických prvků na živé organismy Aplikovaná meteorologie – zaměřuje se úzce na studium vlivu počasí na daný obor lidské činnosti a vypracovává předpovědi specializované pro potřeby například zemědělství či letecké dopravy Nauka o meteorologických přístrojích – zabývá se konstrukcí a funkcí meteorologických přístrojů a systémů měření OBSAH KONEC

6 Meteory HYDROMETEORY meteory vzniklé kondenzací vodní páry v kapalinu nebo v pevnou částici dělíme je podle skupenství nebo vzniku na srážky padající a usazené Srážky padající Déšť : nejčastější forma kapalných, padajících srážek Mrholení : hustě padající vodní kapky Mrznoucí déšť a mrholení : srážky padají v kapalném stavu na zmrzlý povrch Sníh : tzv. šesticípé sněhové vločky – skládá se z ledových krystalků Sníh s deštěm : majoritní složkou směsi je sníh Déšť se sněhem : majoritní složkou směsi je déšť Přeháňka : druh padající srážky s krátkým trváním OBSAH KONEC

7 Srážky usazené Ostatní hydrometeory
Ledová tříšť a kusy ledu : ne příliš časté, vznikají dlouhodobým narůstáním krup v oblaku Cumulonimbus Kroupy : vznik krup je založen na postupném obalování kondenzačních jader vodou Srážky usazené Ledovka : tenká vrstva ledu vzniklá z mrznoucího deště Rosa : usazenina vodních kapek na zemském povrchu Jíní : krystalická usazenina ledových částic Jinovatka : tvoří se při velmi nízkých teplotách ( např. na sloupech, plotech ... ) Ostatní hydrometeory Mlha : atmosférický aerosol OBSAH KONEC

8 FOTOMETEORY optické úkazy v atmosféře Duhy : vznikají při průchodu slunečních paprsků vrstvami vzduchu obsahujícími v dostatečném počtu větší vodní kapky, obvykle kapky deště Halové jevy : halové jevy jsou nejznámější skupinou atmosférických optických jevů podoby bílých, popř. barevných prstenců, kol, oblouků, sloupů nebo jasných skvrn, vznikají lomem nebo odrazem slunečního nebo měsíčního světla na oblacích z ledových krystalů (Cirrus, Cirrostratus) nebo na volných ledových krystalech rozptýlených v ovzduší Koróny Glórie, Irizace oblaků, Soumrakové jevy OBSAH KONEC

9 jevy spojené s výměnou a přenosem atmosférické elektřiny
ELEKTROMETEORY Ostatní elektrometeory Oheň svatého Eliáše : akustický a viditelný projev sršení hrotového výboje při silných bouřích Polární záře : jev vznikající ve vysokých vrstvách atmosféry vlivem interakce nabitých kosmických částic s magnetickým polem Země jevy spojené s výměnou a přenosem atmosférické elektřiny Blesky : výboje atmosférické elektřiny vznikající při bouřkách Čárový blesk Rozvětvený blesk Kulový blesk Plošný blesk Růžencový blesk OBSAH KONEC

10 Meteorologické prvky veličiny, které nám charakterizují fyzikální stav atmosféry v daném místě a čase Teplota vzduchu teplota je termodynamickou veličinou, charakterizující kinetický stav základních stavebních částic – molekul a atomů teplota vzduchu se mění v závislosti na místě zemského povrchu i na čase Vlhkost vzduchu ve vzduchu je prakticky vždy přítomna vodní pára, která má velmi velký význam pro vznik a průběh meteorologických dějů je-li m hmotnost vodní páry v daném objemu V, pak absolutní vlhkost vzduchu lze vyjádřit jako: [g.m-3] Častěji se používá RELATIVNÍ VLHKOST : [ % ] Rosný bod [°C] : je teplota, při níž vzduch dosahuje za daného tlaku stavu nasycení a vodní pára v něm obsažená se začíná srážet Atmosférický tlak a proudění vzduchu atmosférický vzduch vlivem síly tíže působí na zemský povrch tlakem (hydrostatický tlak), jehož množství závisí na množství vzduchu ležící nad danou plochou z tohoto důvodu je tlak nejvyšší u povrchu Země a s výškou klesá jako jednotka atmosférického tlaku se používá hektopascal [ hPa ], někdy se můžete setkat s jednotkou milibar [ mbar ] OBSAH KONEC

11 Atmosférické srážky Sluneční svit Oblačnost Dohlednost
produkty kondenzace vodní páry v ovzduší, které následně dopadají na zemský povrch nebo se na něm usazují Sluneční svit jeho měření dokresluje celkový obraz průběhu počasí na daném místě pomocí přístroje zvaného heliograf se měří doba a intenzita slunečního svitu Oblačnost je úroveň pokrytí oblohy oblaky v tomto ohledu určujeme druh oblaků, jejich výšku a jejich tah a zejména stupeň pokrytí oblohy oblačností v osminách či desetinách Dohlednost charakterizuje míru znečištění přízemní vrstvy atmosféry vodním aerosolem, prachem či kouřem dohlednost zhoršují mlha, kouřmo či zákal „ špatná dohlednost „ „ bouřková oblačnost „ OBSAH KONEC

12 Tlakové útvary Tlaková níže Tlaková výše
= cyklóna, oblast s nižším tlakem vzduchu vyjádřená alespoň jednou uzavřenou izobarou charakteristické pro tlakovou níži je to, že směrem k jejímu středu klesá atmosférický tlak díky tomu dochází k proudění vzduchu zvenčí směrem dovnitř cyklóny, tj. z oblasti vyššího tlaku do oblasti s tlakem nižším značení středu tlakových níží na synoptických mapách se u nás provádí písmenem N, v německy mluvících oblastech T a anglicky mluvících oblastech L Tlaková výše = anticyklóna, je tlakový útvar v atmosféře, který je vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou, jako oblast vyššího tlaku vzduchu směrem do středu tlak stoupá pro tlakovou výši jsou typické sestupné pohyby vzduchu, při nichž se vzduch otepluje a vysušuje na synoptických mapách nalezneme pro tlakovou výši označení V, v německy a anglicky mluvících oblastech pak H OBSAH KONEC

13 Oblaka Oblak – neodborně mrak – je viditelný shluk drobounkých vodních kapiček nebo ledových krystalků v ovzduší Oblaky se skládají z kapiček vody či krystalků ledu Viditelnými se stávají pakliže světlo odrážejí, rozptylují či propouštějí Oblaky třídíme podle vzniku a vývoje (např. frontální, nefrontální, kupovité, turbulentní) složení (vodní, ledové a smíšené) výšky (nízké, střední, vysoké a s vertikálním vývojem) vzhledu (na jednotlivé druhy dle mezinárodního dělení) V mírných zeměpisných výškách se oblaky vyskytují zhruba do výšky 13 km, na základě úmluvy, byla tato vrstva, ve které se oblaka vyskytují, rozdělena na tři oblačná patra Oblaky v nich se vyskytující jsou : oblaky vysokého patra oblaky středního patra oblaky nízkého patra oblaky vertikálního vývoje : zasahují do více oblačných pater OBSAH KONEC

14 Atmosférické fronty rozumíme, že proti sobě stojí dvě vzduchové hmoty různých fyzikálních vlastností (teplý a studený vzduch) atmosférické fronty jsou úzce spjaty s tlakovými nížemi (cyklónami) na přední stranu tlakové níže se váže teplá fronta a na její zadní stranu fronta studená, takový komplex front se nazývá frontální systém při přechodu front nad daným územím se mění hodnoty jednotlivých meteorologických prvků (např. pokrytí oblohy oblaky, druh a výška oblaků, teplota a vlhkost vzduchu) někdy až skokově a náhle, což je důsledkem toho, že nad dané území pronikla vzduchová hmota zcela odlišných fyzikálních vlastností přechod front doprovází zvětšená oblačnost a vypadávání srážek, jejichž charakter se může měnit OBSAH KONEC

15 Teplá fronta Studená fronta Okluzní fronty Stacionární fronty
je úzké rozhraní mezi studeným a teplým vzduchem, kde dominantní roli hraje teplá vzduchová hmota směřující ke studené prvním příznakem blížící se teplé fronty jsou oblaky vysokého patra, které postupně zatahující oblohu, nakonec přichází mohutný dešťový oblak Studená fronta je úzké rozhraní mezi masou teplého a studeného vzduchu, postupuje za teplou frontou rychlostí až o polovinu vyšší a uzavírá teplý sektor tlakové níže přechod studené fronty se projevuje převážně výskytem kupovité oblačnosti s přeháňkami a v létě s bouřkami, v zimě nastává přechod kapalných srážek v tuhé Okluzní fronty = okluze, je systém vznikající tehdy, když studená fronta dožene pomaleji postupující teplou frontu a dojde k jejich spojení studená okluze : studený vzduch pronikající za studenou frontou bude chladnější, než studený vzduch nacházející se před teplou frontou teplá okluze : studený vzduch bude méně chladným než studený vzduch před teplou frontou Stacionární fronty jedná se o teplou či studenou frontu, která setrvává po delší dobu celkem neměně na jednom místě Zvlněné fronty vznikají na dlouhých studených, zřídka i teplých frontách, na nichž se v krátkých úsecích mění samotný charakter fronty na opačný (např. bývalá studená fronta se projevuje jako teplá) Výškové fronty jsou rozhraním dvou vzduchových hmot, které nedosahují až na zemský povrch toto rozhraní bývá obvykle ve středních a horních vrstvách troposféry, čili ve výškách nad 3 kilometry OBSAH KONEC

16 Předpověď počasí Jak se předpovídá počasí? Jaké existují předpovědi a jak se rozdělují? Naučte se předpovídat počasí sami… Více o předpovědi počasí a aktuální předpovědi zjistíte na těchto webových adresách : Předpovídání počasí Aktuální předpovědi na každý den OBSAH KONEC

17 Přílohy OBSAH KONEC

18 OBSAH KONEC

19 Zajímavosti Rekordy počasí
Nejchladnější místo - Vostok; ; naměřena teplota -89,2°C   Nejteplejší místo - Libye; ; naměřena teplota 57,8°C   Nejhustší sněžná bouře - Kalifornie; ; nasněžilo 480 cm sněhu   Nejzasněženější místo - Washington - Mont Baker; zima 1998/99; 29 metrů sněhu   Největší kroupa - Kansas; ; průměr: 14,4cm, váha: 0,77kg   Nejdeštivější místo - Kolumbie; za 29 let průměrné srážky 1330 cm/rok   Nejdeštivější den - ostrov Reunion v Indickém oceánu; ; napršelo 187cm   Nejsušší místo - poušť Atacama; za 59 let průměrné srážky 0,75 mm/rok   Nejsilnější tropický cyklon - tajfun Tip; ; vítr o rychlosti 305 km/h   Nejnižší tlak - v oku tajfunu Tip; 870 hPa   Nejvyšší tlak - Sibiř; ; 1083,8 hPa OBSAH KONEC

20 Použité zdroje : DĚKUJI ZA POZORNOST Sabina Hurníková , V. B
DĚKUJI ZA POZORNOST Sabina Hurníková , V. B OBSAH


Stáhnout ppt "… vše co už víte, i to, co ještě chcete vědět ..."

Podobné prezentace


Reklamy Google