Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TUTORIÁL 2 Jiří Šebesta LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TUTORIÁL 2 Jiří Šebesta LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy"— Transkript prezentace:

1 TUTORIÁL 2 Jiří Šebesta LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy
Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

2 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR: TUTORIÁL 2. Měřicí signály radarů Principy detekce cílů Efekty pohyblivých cílů Funkce neurčitosti Metody IPC (indikace pohyblivých cílů) Radar se syntetickou aperturou Sekundární radar Bistatické a multistatické radary Pasivní radiolokace Radiolokační a radionav. systémy

3 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (1/9) Signály pro kontinuální radary CW (Continuous Wave) – trvalá nosná = dopplerovské zpracování FM-CW – frekvenční rozmítání (po částech lineární modulační signál – pilovitý průběh CW-CM – trvalá nosná s fázovou modulací s PRN Radiolokační a radionav. systémy

4 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (2/9) Signály pro impulsní radary IM – pravoúhlé pulsy bez vnitropulsní modulace IM-LFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní lineární frekvenční modulací IM-AWLFM – pulsy s vnitropulsní lineární frekvenční modulací a amplitudovým váhováním Radiolokační a radionav. systémy

5 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (3/9) Signály pro impulsní radary IM-NFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní nelineární frekvenční modulací (Nonlinear Frequency Modulation) IM-SFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní modulací s frekvenčními skoky (Step Frequency Modulation) Radiolokační a radionav. systémy

6 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (4/9) Signály pro impulsní radary IM-BPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní binární fázovou modulací (Bakerovy kódy s minimální úrovní autokorelačních postranních laloků) IM-PPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní polyfázovou modulací (Frankovy kódy, Px-kódy, Zadoff-Chu kódy) Radiolokační a radionav. systémy

7 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (5/9) Signály pro impulsní radary IM-MCPC – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní fázovou modulací s více nosnými (Multicarrier Phase-Coded Signals) Wn je komplexní váha n-té nosné An,m je m-tý element modulační sekvence n-té nosné | An,m | = 1 s(t) = 1 pro 0 ≤ t < tb Radiolokační a radionav. systémy

8 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (6/9)  Schéma obecné struktury MCPC Požadována ortogonalita subnosných (OFDM) a redukce PMEPR (Peak-to-Mean Envelope Power Ratio) Radiolokační a radionav. systémy

9 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (7/9) Signály pro impulsní radary Koherentní vs. nekoherentní IM signály Koherentní signál = v každém pulsu shodná počáteční fáze Systémově se koherence zajišťuje pomocí společných oscilátorů pro vysílání a příjem COHO (Coherent Oscillator) – oscilátor pro synchronní modulaci a detekci STALO (Stable Local Oscillator) – společný vysoce stabilní lokální oscilátor pro směšovač v přijímači i ve vysílači Radiolokační a radionav. systémy

10 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (8/9) Korelační funkce IM – pravoúhlé pulsy bez vnitropulsní modulace Radiolokační a radionav. systémy

11 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Měřicí signály radarů (9/9) IM-BPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní binární fázovou modulací (kód Baker 13) Kompresní poměr Radiolokační a radionav. systémy

12 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (1/25) Detekce cílů je proces rozhodování o přítomnosti nebo nepřítomnosti cíle na základě přijatého signálu νenv(t) pro každou rozlišovací buňku = řešení binární hypotézy na základě vhodně zvoleného prahu VTH (Threshold): H1 – cíl je přítomen H0 – cíl není přítomen Radiolokační a radionav. systémy

13 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (2/25) PrD je pravděpodobnost správné detekce (rozhodnutí) PrFA je pravděpodobnost falešného poplachu (False Alarm) PrMD je pravděpodobnost nedetekce (Missed Detection) Radiolokační a radionav. systémy

14 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (3/25) Zpracování reálného radiolokačního signálu – jedno měření Pin(r) je vstupní výkon signálu odpovídající času měření pro rozlišovací buňku ve vzdálenosti r Rozlišovací buňka je 1km Radiolokační a radionav. systémy

15 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (4/25) Zpracování reálného radiolokačního signálu – série měření Radiolokační a radionav. systémy

16 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (5/25) Obálkový detektor Přijímač superheterodyn – zpracování pásmového signálu – popis pomocí komplexní obálky Druhý detektor – odstranění nosného signálu a získání modulačního signálu ozvy (komplexní obálky) lineární vs. kvadratický Radiolokační a radionav. systémy

17 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (6/25) Pravděpodobnost falešného poplachu Uvažujme na vstupu IF filtru šum s gaussovským rozdělením hustoty pravděpodobnosti amplitudy ν je napěťová úroveň šumu N je střední hodnota výkonu šumu Po průchodu obálkovým detektorem má hustota pravděpodobnosti šumové obálky νenv rozdělení Rayleighovo: Radiolokační a radionav. systémy

18 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (7/25) Pravděpodobnost toho, že hodnota obálky šumu překročí hodnotu prahu (VTH = napěťová úroveň) je Tato pravděpodobnost přímo odpovídá pravděpodobnosti falešného poplachu V praxi je problematické měřit hustotu pravděpodobnosti Lépe se určuje tzv. střední doba mezi falešnými poplachy (False-Alarm Time): Radiolokační a radionav. systémy

19 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (8/25) Tk jsou jednotlivé naměřené doby mezi falešnými poplachy tk jsou naměřené doby trvání falešných poplachů Radiolokační a radionav. systémy

20 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (9/25) pak pravděpodobnost falešného poplachu B je šířka pásma IF zesilovače radaru a střední dobu mezi falešnými poplachy lze vyjádřit Radiolokační a radionav. systémy

21 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (10/25) Příklad 12: Na jakou napěťovou úroveň je třeba nastavit práh pro radar se šířkou pásma 10 MHz, je-li spektrální hustota šumu na vstupu rozhodovacího obvodu -150 dBm/Hz a požadovaná pravděpodobnost falešného poplachu je 0,05%? Určete rovněž střední dobu mezi falešnými poplachy. Radiolokační a radionav. systémy

22 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (11/25) Pravděpodobnost falešného poplachu pro decibelový poměr mezi prahem a střední hodnotou výkonu šumu platí Dvojka u výkonu šumu je dána dvoustrannou spektrální hustotou výkonu šumu Radiolokační a radionav. systémy

23 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (12/25) Závislost pravděpodobnosti falešného poplachu na decibelovém poměru mezi prahem a střední hodnotou výkonu šumu Radiolokační a radionav. systémy

24 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (13/25) Závislost pravděpodobnosti střední doby mezi falešnými poplachy na TNR a B Radiolokační a radionav. systémy

25 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (14/25) Pravděpodobnost detekce Uvažujme-li na vstupu IF filtru sinusový signál ozvy s amplitudou A současně se šumem s gaussovským rozdělením hustoty pravděpodobnosti amplitudy, pak na výstupu obálkového detektoru bude mít amplituda signálu se šumem s Riceovo rozdělení I0 je modifikovaná Besselova funkce 1. druhu nultého řádu Radiolokační a radionav. systémy

26 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (15/25) Pravděpodobnost toho, že hodnota obálky signálu se šumem překročí hodnotu prahu (VTH = napěťová úroveň) je Tato pravděpodobnost přímo odpovídá pravděpodobnosti detekce V praxi je komplikované tuto pravděpodobnost určit Proto se v praxi se určuje potřebný poměr S/N pro signál ozvy pro danou pravděpodobnost falešného poplachu a pravděpodobnost detekce pomocí zjednodušující Albersheimovy rovnice Radiolokační a radionav. systémy

27 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (16/25) kde Radiolokační a radionav. systémy

28 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (17/25) Rayleighovo vs. Riceovo rozdělení Radiolokační a radionav. systémy

29 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (18/25) Příklad 13: Pro systém z příkladu 12 určete potřebný poměr signál ku šumu pro zajištění 95% pravděpodobnosti detekce cíle. Radiolokační a radionav. systémy

30 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (19/25) Detekční kritéria – metody určení prahu Maximalizace pravděpodobnosti detekce pro požadovanou pravděpodobnost falešného poplachu Neyman-Pearsonův teorém Metody CFAR (Continuous False Alarm Radar) Automatické nastavení prahu tak, aby PrFA = konstantě Radiolokační a radionav. systémy

31 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (20/25) Optimální detektor = max. poměr S/N pro předpokládaný tvar pulzu ozvy Aplikace přizpůsobeného filtru Výstupní signál za přizp. filtrem: Ve frekvenční oblasti hMF(t) je impulsní odezva přizpůsobeného filtru Radiolokační a radionav. systémy

32 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (21/25) HMF() je frekvenční odezva přizpůsobeného filtru Přizpůsobený filtr (Matched Filter) lze popsat A je zisk filtru (libovolný) Tz je časové zpoždění filtru (libovolné) Lze realizovat FIR strukturou Radiolokační a radionav. systémy

33 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (22/25) Za přizpůsobeným filtrem získáme signál R(·) je autokorelační funkce impulsního signálu Bude-li mít vstupní signál (ozva) tvar a je amplituda ozvy na vstupu Tdelay je zpoždění signálu vyslaného signálu sTX Radiolokační a radionav. systémy

34 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (23/25) Za přizpůsobeným filtrem získáme signál (neuvažujeme ad. šum) RTX(·) je autokorelační funkce vyslaného impulsního signálu (IM-LFM) Radiolokační a radionav. systémy

35 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (24/25) Pro určení šikmé dálky cíle je třeba hledat maximum signálu za detektorem Radiolokační a radionav. systémy

36 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Detekce cílů (25/25) Autokorelační funkce vysílacího pulsu a příslušně nastavený práh má zásadní vliv na rozlišení v šikmé dálce Radiolokační a radionav. systémy

37 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Efekty pohyblivých cílů (1/3) Při pohybu cíle vůči radaru je signál ozvy postižen Dopplerovým efektem – frekvenční extrakce či dilatace spektra vyslaného pulsu Výstupní signál za směšovačem (1. detektorem) radaru můžeme popsat (neuvažujeme ad. šum): fd je dopplerovský frekvenční posuv Za přizpůsobeným filtrem získáme signál Radiolokační a radionav. systémy

38 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Efekty pohyblivých cílů (2/3) Po vyjádření korelace mezi vstupním signálem a impulsní charakteristikou přizpůsobeného filtru  je celkové zpoždění signálu (vysílač-cíl-přijímač-přizp. filtr) Vliv dopplerovského efektu na výsledný signál za přizpůsobeným filtrem (bez uvažování aditivního šumu) Radiolokační a radionav. systémy

39 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Efekty pohyblivých cílů (3/3) Vliv dopplerovského posuvu spektra na tvar pulsu za MF (IM-LFM signál) Radiolokační a radionav. systémy

40 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Funkce neurčitosti (1/6) Určované parametry cíle (od primárního radaru): Azimut – nezávislé měření (směrové vlastnosti antény) Elevace – nezávislé měření (směrové vlastnosti antény) Šikmá dálka – závislé na vlastnostech signálu za detektorem Radiální rychlost – závislé na vlastnostech signálu za detektorem Signál za přizpůsobeným filtrem je závislý jak na zpoždění odrazu, tak i na dopplerovském posuvu, pak vzniká neurčitost, kterou lze popsat v časové oblasti (autokorelační funkce, kde se vyskytuje zpoždění signálu i Dopplerova frekvence) Radiolokační a radionav. systémy

41 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Funkce neurčitosti (2/6) Funkci neurčitosti (Ambiguity Function) je tedy autokorelační funkcí vysílaného signálu (impulzu) pro rozsah sledovaných časových zpoždění a rozsah dopplerovských posuvů Ve frekvenční oblasti Pro výpočet velkého rozsahu parametrů se využívá metod práce se řídkými maticemi Radiolokační a radionav. systémy

42 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Funkce neurčitosti (3/6) Funkce neurčitosti pro pravoúhlý puls Radiolokační a radionav. systémy

43 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Funkce neurčitosti (4/6) Funkce neurčitosti pro IM-LFM Radiolokační a radionav. systémy

44 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Funkce neurčitosti (5/6) Funkce neurčitosti pro váhovaný IM-LFM Radiolokační a radionav. systémy

45 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Funkce neurčitosti (6/6) Funkce neurčitosti pro váhovaný IM-BPM (Barker 13) Radiolokační a radionav. systémy

46 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Metody IPC (1/3) Metody IPC = indikace pohyblivých cílů (MTI = Moving Target Indication) jsou určeny k potlačení závojů (Cluters) od pevných cílů nebo cílů se specifickým dopplerovským efektem (vlny na mořské hladině, kmitající listí ve větru) Metody IPC = dopplerovské zpracování Využívá se toho, že pro dva po sobě jsoucí koherentní impulsy se pro pohyblivý cíl mění fáze, kdežto pro pevný ne Radiolokační a radionav. systémy

47 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Metody IPC (2/3) Blokové schéma IPC pulsního radaru Metoda AMTI = Adaptive MTI – obsahuje dvě pásmové zádrže pro potlačení závoje od země adaptivní pro potlačení závoje od meteoútvarů Radiolokační a radionav. systémy

48 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Metody IPC (3/3) Metoda MTD (Moving Target Detection) – obsahuje banku filtrů pro jednotlivá pásma odpovídající Dopplerově posuvu pro daný rozsah radiální rychlosti cílů Blokové schéma MTD pulsního radaru Radiolokační a radionav. systémy

49 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (1/13) Obecný princip SAR = Synthetic Aperture Radar Podstatné zvětšení rozlišení radarového zobrazení Instalace: - letadla (airborne SAR) - družice (space- borne SAR) Radiolokační a radionav. systémy

50 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (2/13) Vytváří se umělá anténní řada ve směru pohybu radaru (na letadle nebo družici) Radiolokační a radionav. systémy

51 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (3/13) Jednotlivá měření (odezvy na pulsní signál vysílače) se uloží do paměti a při vyhodnocení se aplikuje součet signálů s váhováním (fázové) k vytvoření umělého úzkého svazku Radiolokační a radionav. systémy

52 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (4/13) Doba apertury (Aperture Time) definuje čas pro získání sady záznamů pro postprocessingový beamforming Radiolokační a radionav. systémy

53 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (5/13) Signál na n-té pozici antény Celkový signál ze všech pozic a pro svazek ve směru měřeného bodu: Vzdálenost k měřenému bodu od jednotlivých pozic antén: Radiolokační a radionav. systémy

54 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (6/13) Systém SLAR (Side Looking Airborne Radar) Hlavní svazek anténa pulsního SAR radaru míří do boku pod úhlem  (look angle) . Šířka bočního svazku V (pro pokles o 3 dB v radiánech) je svázána s rozměrem apertury LV: Šířka pásu stopy (swath width) pro radiální vzdálenost R0 do středu stopy: Radiolokační a radionav. systémy

55 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (7/13) Rozlišení v příčném (bočním) směru je dáno šířkou pulsu (V<<WV): Šířka svazku v podélném smě-ru je dáno podélným rozměrem apertury (radiány): Rozlišení v podélném směru je dáno jen podélným rozměrem apertury a radiální vzdáleností: Radiolokační a radionav. systémy

56 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (8/13) Uvažujme SAR měření na délce L, pak interval přeletu pro konstantní rychlost v (odpovídá aperture time) bude: Radiální vzdálenost k bodu P na zemi lze vyjádřit: kde: Radiolokační a radionav. systémy

57 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (9/13) Po úpravě a aplikaci Taylorova rozvoje: se zpožděním impulsu na trase tam i zpět : Argument přijatého signálu je závislý na tomto zpoždění: Se zavedením vlnové délky: zjednodušíme na: Radiolokační a radionav. systémy

58 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (10/13) Okamžitá frekvence přijatého signálu je: Vyjádříme–li Doppler. posuvy pro cíl v bodě P a P’: za t jsme dosadili : a rozdíl mezi Doppler. posuvy mezi P a P’ je : Radiolokační a radionav. systémy

59 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (11/13) Pro rozlišení dvou cílů musí být SAR data ukládána (doba apertury): a délka L pak musí být: odtud pro rozlišení platí v podélném směru platí: Příklad 14: SAR instalovaný na stratosférickém průzkumném letadle s výškou letu 25 km pracuje na kmitočtu 1,5 GHz. Rozměry apertury antény v obou souřadnicích (příčná i podélná) jsou 2 m. Úhel snímání je 45°, délka pulsu 1 s a rychlost letadla je 800 km/h. Určete šířku snímaného pásu a rozlišení na povrchu, je-li doba apertury SAR 0,2 s. Radiolokační a radionav. systémy

60 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (12/13) Vlnová délka: Rychlost pohybu: Radiální dálka: Šířka pásu: Příčné rozlišení: Podélné rozlišení bez SAR: Podélná délka syntetické apertury: Podélné rozlišení se SAR: Radiolokační a radionav. systémy

61 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Syntetická apertura (13/13) SAR systémy (komprese LFM, GHz) Průzkum Země (oceánografie, monitoring ledu a sněhu, měření znečištení, těžařství, klasifikace terénu, mapování) s rozlišením i pod 10 m AIRBORNE – (první 1953, Godyear research, na DC-3, 930 MHz), AIRSAR (NASA JPL), YSAR SPACEBORNE RADARSAT (Kanada) ERS (ESA – European Remote Sensing) ENVISAT (ESA studium změn v životním prostředí, včetně globálního oteplování a tání ledovců) Radiolokační a radionav. systémy

62 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (1/8) SSR (Secondary Surveillance Radar) Aplikace v ATC, pozemní systém je dotazovačem (Interrogator) , palubní systém automatickým odpovídačem (Transponder), vojenské módy IFF (Identification Friend – Foe) Odpovědi obsahují základní identifikační údaje a aktuální měřené letové parametry IM modulace Uplink 1030 MHz, vert. polarizace Downlink 1090 MHz, vert. polarizace Radiolokační a radionav. systémy

63 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (2/8) Dvousvazkový anténní systém dotazovače Měření azimutu Odpovědi pouze od odpovídačů v daném azimutálním směru Radiolokační a radionav. systémy

64 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (3/8)  Mód „A“ = ID odpovídače, resp. číslo letu Radiolokační a radionav. systémy

65 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (4/8) Odpověď v módu „A“ Číslo letu tvoří čtyři oktalové cifry (00008 – , tj kombinací – pro lety nad Evropou přidělováno Eurocontrolem Speciální kódy: únos 76008 – ztráta spojení nouze Radiolokační a radionav. systémy

66 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (5/8) SPI (Special Pilot Identification) – aktivuje pilot na 20 s po žádosti řídícího ATC Mód „C“ = barometrická výška letadla Barometrické měření ve stovkách stop s korekcí Hodnota kódována tzv. Gillhamovým kódem Rozsah až ft. Radiolokační a radionav. systémy

67 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (6/8)  Odpověď v módu „C“ Gillhamův kód Radiolokační a radionav. systémy

68 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (7/8) Mód S (Adresný nebo všeobecný dotaz) Z módu S se vyvinul systém ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) Radiolokační a radionav. systémy

69 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Sekundární radar (8/8) ADS-B DF – zdroj dat AA – aircraft address ME – parametry (poloha z GPS, rychlost, výška z výškoměru) Radiolokační a radionav. systémy

70 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (1/10) Monostatický radar – jeden RX/TX systém Bistatický radar – vysílač a přijímač rozdělen = poloaktivní radar Hustota vyzářené energie v prostoru cíle: Radiolokační a radionav. systémy

71 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (2/10)  Výkon sekundárního záření (odrazná plocha je dána odrazivými vlastnostmi cíle pro směr příchodu elmag. vlny od vysílače a odrazu k přijímači): Radiolokační a radionav. systémy

72 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (3/10)  Hustota odražené energie v oblasti přijímací antény radaru:  Výkon odraženého signálu na výstupu antény na přijímací straně: Radiolokační a radionav. systémy

73 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (4/10) Příklad 15: Určete přijatý výkon pro monostatický primární radar na vlnové délce 3 cm s výkonem 100 kW pro cíl ve vzdálenosti 150 km, přičemž anténa má zisk 40 dB a uvažované cíle mají efektivní odraznou plochu 100 m2. Určete požadovaný výkon pro stejný případ s bistatickým uspořádáním, pro cíl ve vzdálenosti 150 km od vysílače a 50 km od přijímače. Neuvažujte polarizační ztráty. Radiolokační a radionav. systémy

74 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (5/10) Lepší energetická bilance než u monostatického radaru Přijímací strana je rádiově neaktivní (utajení) Konstantní SNR pro cíle na Cassiniho oválech kde e je faktor elipticity r1 je vzdálenost mezi cílem a vysílačem r2 je vzdálenost mezi cílem a přijímačem a je základna, tj. vzdálenost me-zi vysílačem a přijímačem Radiolokační a radionav. systémy

75 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (6/10) Multistatický radar – více TX (může to být i nezávislý systém) a více RX Jako vysílače mohou být využity vysílače pro jiné účely (komerční služby, BTS, televizní vysílače apod.) – pasivní systém Radiolokační a radionav. systémy

76 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (7/10) Směroměrný systém – Theta – theta, nebo AOA (Angle of Arrival) Je třeba znát jak směr svazku vysílače, tak i přijímače. Přijímací antény musí mít úzký svazek vyzařovací charakteristiky . Pro 2D určení polohy možno použít dva přijímače a definovat jejich směry svazků, vysílač pak může být nezávislý, všesměrový. Radiolokační a radionav. systémy

77 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (8/10) Eliptické měření Pro n-tý smě-rový kosinus platí: Po určení úhlů, přechází řešení na směroměrné Radiolokační a radionav. systémy

78 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (9/10) Příklad 16: Určete úhel příjmu pro bistatický radar, je-li základna 150 km, vzdálenost od vysílače k cíli 125 km a od cíle k přijímači 30 km. Radiolokační a radionav. systémy

79 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (10/10) Hyperbolická měření – TDOA (Time Difference of Arrival) Není potřeba znát polohu vysílače, přijímací stanice jsou synchronizovány nebo je zajištěn komunikační spoj mezi stanicemi s definovaným zpožděním přenosu. Radiolokační a radionav. systémy

80 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Pasivní radar (1/6) Pasivní radar je vždy založen na multistatickém přístupu Směroměrný systém (Kopáč 1959, Borap) – měření směru příchodu signálu AOA z min. dvou stanic – interferometrické metody měření – anténní pole Časoměrný systém (Tamara, Vera) TDOA – měření časového rozdílu příchodu signálu – více TX + jeden RX nebo jeden TX + více RX nebo více TX + více RX Radiolokační a radionav. systémy

81 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Pasivní radar (2/6)  PCL systémy = Passive Coherent Location  Více TX (nezávislé – např. TV vysílač) + jeden RX, který vyhodnocuje jak zpoždění signálů od cíle, tak i od vlastních vysílačů  Nevýhodou jsou ne-optimální autokore-lační vlastnosti vysí-laných signálů, mož-nost instalace vlast-ních vysílačů Radiolokační a radionav. systémy

82 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Pasivní radar (3/6)  Jeden TX (nepřítel) + 4 x RX = 3D TDOA (inverzní princip k GPS) Radiolokační a radionav. systémy

83 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Pasivní radar (4/6) VĚRA Dosah systému je 400 až 500km v úhlovém sektoru větším než 120°C. Typické rozmístění bočních stanic je 15 až 40 km od centrální stanice. Ověřená stacionární přesnost měření ve vzdálenosti kolem 100 km je u systému VĚRA řádově desítky metrů a prostorově závisí na poloze letounu. Přesnost určení barometrické výšky je 30m. Nynější programové vybavení umožňuje sledovat až 300 letounů současně. Radiolokační a radionav. systémy

84 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Pasivní radar (5/6) VĚRA-A Dokáže pokrýt celé území ČR. Určena pouze pro sledování provozu pro civilní účely Komunikace mezi stanicemi není širokopásmová (pracuje na f = 1090 MHz). VĚRA-S/M Na rozdíl od verze A dokáže díky analýze přijímaného signálu určit typ objektu a jeho funkční režim. Komunikace mezi stanicemi je širokopásmová (f = 1 GHz až 18 GHz). Radiolokační a radionav. systémy

85 Radiolokační a radionav. systémy
LRAR-T2: Pasivní radar (6/6) Mobilní RX stanice VĚRA Radiolokační a radionav. systémy

86 Tatra s výsuvným anténním systémem Tamary
Děkuji za vaši pozornost Tatra s výsuvným anténním systémem Tamary Radiolokační a radionav. systémy


Stáhnout ppt "TUTORIÁL 2 Jiří Šebesta LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google