Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TUTORIÁL 2 LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TUTORIÁL 2 LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2.11.2013."— Transkript prezentace:

1 TUTORIÁL 2 LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2.11.2013

2 Radiolokační a radionav. systémy strana 2 LRAR: TUTORIÁL 2.  Měřicí signály radarů  Principy detekce cílů  Efekty pohyblivých cílů  Funkce neurčitosti  Metody IPC (indikace pohyblivých cílů)  Radar se syntetickou aperturou  Sekundární radar  Bistatické a multistatické radary  Pasivní radiolokace

3 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 3 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (1/9)  Signály pro kontinuální radary  CW (Continuous Wave) – trvalá nosná = dopplerovské zpracování  FM-CW – frekvenční rozmítání (po částech lineární modulační signál – pilovitý průběh  CW-CM – trvalá nosná s fázovou modulací s PRN

4 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 4 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (2/9)  Signály pro impulsní radary  IM – pravoúhlé pulsy bez vnitropulsní modulace  IM-LFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní lineární frekvenční modulací  IM-AWLFM – pulsy s vnitropulsní lineární frekvenční modulací a amplitudovým váhováním

5 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 5 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (3/9)  Signály pro impulsní radary  IM-NFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní nelineární frekvenční modulací (Nonlinear Frequency Modulation)  IM-SFM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní modulací s frekvenčními skoky (Step Frequency Modulation)

6 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 6 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (4/9)  Signály pro impulsní radary  IM-BPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní binární fázovou modulací (Bakerovy kódy s minimální úrovní autokorelačních postranních laloků)  IM-PPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní polyfázovou modulací (Frankovy kódy, Px-kódy, Zadoff-Chu kódy)

7 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 7 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (5/9)  Signály pro impulsní radary  IM-MCPC – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní fázovou modulací s více nosnými (Multicarrier Phase-Coded Signals)  W n je komplexní váha n-té nosné  A n,m je m-tý element modulační sekvence n-té nosné | A n,m | = 1  s(t) = 1 pro 0 ≤ t < t b

8 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 8 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (6/9)  Schéma obecné struktury MCPC  Požadována ortogonalita subnosných (OFDM) a redukce PMEPR (Peak-to-Mean Envelope Power Ratio)

9 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 9 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (7/9)  Signály pro impulsní radary  Koherentní vs. nekoherentní IM signály  Koherentní signál = v každém pulsu shodná počáteční fáze  Systémově se koherence zajišťuje pomocí společných oscilátorů pro vysílání a příjem  COHO (Coherent Oscillator) – oscilátor pro synchronní modulaci a detekci  STALO (Stable Local Oscillator) – společný vysoce stabilní lokální oscilátor pro směšovač v přijímači i ve vysílači

10 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 10 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (8/9)  Korelační funkce  IM – pravoúhlé pulsy bez vnitropulsní modulace

11 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 11 LRAR-T2: Měřicí signály radarů (9/9)  IM-BPM – pravoúhlé pulsy s vnitropulsní binární fázovou modulací (kód Baker 13)  Kompresní poměr

12 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 12 LRAR-T2: Detekce cílů (1/25) V TH  Detekce cílů je proces rozhodování o přítomnosti nebo nepřítomnosti cíle na základě přijatého signálu ν env (t) pro každou rozlišovací buňku = řešení binární hypotézy na základě vhodně zvoleného prahu V TH (Threshold): H 1 – cíl je přítomen H 0 – cíl není přítomen

13 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 13 LRAR-T2: Detekce cílů (2/25)  Pr D je pravděpodobnost správné detekce (rozhodnutí)  Pr FA je pravděpodobnost falešného poplachu (False Alarm)  Pr MD je pravděpodobnost nedetekce (Missed Detection)

14 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 14 LRAR-T2: Detekce cílů (3/25)  Zpracování reálného radiolokačního signálu – jedno měření  P in (r) je vstupní výkon signálu odpovídající času měření pro rozlišovací buňku ve vzdálenosti r  Rozlišovací buňka je 1km

15 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 15 LRAR-T2: Detekce cílů (4/25)  Zpracování reálného radiolokačního signálu – série měření

16 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 16 LRAR-T2: Detekce cílů (5/25)  Obálkový detektor  Přijímač superheterodyn – zpracování pásmového signálu – popis pomocí komplexní obálky  Druhý detektor – odstranění nosného signálu a získání modulačního signálu ozvy (komplexní obálky)  lineární vs. kvadratický

17 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 17 LRAR-T2: Detekce cílů (6/25)  Pravděpodobnost falešného poplachu  Uvažujme na vstupu IF filtru šum s gaussovským rozdělením hustoty pravděpodobnosti amplitudy  ν je napěťová úroveň šumu  N je střední hodnota výkonu šumu  Po průchodu obálkovým detektorem má hustota pravděpodobnosti šumové obálky ν env rozdělení Rayleighovo:

18 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 18 LRAR-T2: Detekce cílů (7/25)  Pravděpodobnost toho, že hodnota obálky šumu překročí hodnotu prahu (V TH = napěťová úroveň) je  Tato pravděpodobnost přímo odpovídá pravděpodobnosti falešného poplachu  V praxi je problematické měřit hustotu pravděpodobnosti  Lépe se určuje tzv. střední doba mezi falešnými poplachy (False- Alarm Time):

19 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 19 LRAR-T2: Detekce cílů (8/25)  T k jsou jednotlivé naměřené doby mezi falešnými poplachy  t k jsou naměřené doby trvání falešných poplachů

20 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 20 LRAR-T2: Detekce cílů (9/25)  pak pravděpodobnost falešného poplachu  B je šířka pásma IF zesilovače radaru  a střední dobu mezi falešnými poplachy lze vyjádřit

21 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 21 LRAR-T2: Detekce cílů (10/25) Příklad 12: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na jakou napěťovou úroveň je třeba nastavit práh pro radar se šířkou pásma 10 MHz, je-li spektrální hustota šumu na vstupu rozhodovacího obvodu -150 dBm/Hz a požadovaná pravděpodobnost falešného poplachu je 0,05%? Určete rovněž střední dobu mezi falešnými poplachy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 22 LRAR-T2: Detekce cílů (11/25)  Pravděpodobnost falešného poplachu pro decibelový poměr mezi prahem a střední hodnotou výkonu šumu platí  Dvojka u výkonu šumu je dána dvoustrannou spektrální hustotou výkonu šumu

23 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 23 LRAR-T2: Detekce cílů (12/25)  Závislost pravděpodobnosti falešného poplachu na decibelovém poměru mezi prahem a střední hodnotou výkonu šumu

24 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 24 LRAR-T2: Detekce cílů (13/25)  Závislost pravděpodobnosti střední doby mezi falešnými poplachy na TNR a B

25 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 25 LRAR-T2: Detekce cílů (14/25)  Pravděpodobnost detekce  Uvažujme-li na vstupu IF filtru sinusový signál ozvy s amplitudou A současně se šumem s gaussovským rozdělením hustoty pravděpodobnosti amplitudy, pak na výstupu obálkového detektoru bude mít amplituda signálu se šumem s Riceovo rozdělení  I 0 je modifikovaná Besselova funkce 1. druhu nultého řádu

26 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 26 LRAR-T2: Detekce cílů (15/25)  Pravděpodobnost toho, že hodnota obálky signálu se šumem překročí hodnotu prahu (V TH = napěťová úroveň) je  Tato pravděpodobnost přímo odpovídá pravděpodobnosti detekce  V praxi je komplikované tuto pravděpodobnost určit  Proto se v praxi se určuje potřebný poměr S/N pro signál ozvy pro danou pravděpodobnost falešného poplachu a pravděpodobnost detekce pomocí zjednodušující Albersheimovy rovnice

27 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 27 LRAR-T2: Detekce cílů (16/25) kde

28 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 28 LRAR-T2: Detekce cílů (17/25)  Rayleighovo vs. Riceovo rozdělení

29 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 29 LRAR-T2: Detekce cílů (18/25) Příklad 13: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pro systém z příkladu 12 určete potřebný poměr signál ku šumu pro zajištění 95% pravděpodobnosti detekce cíle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 30 LRAR-T2: Detekce cílů (19/25)  Detekční kritéria – metody určení prahu  Maximalizace pravděpodobnosti detekce pro požadovanou pravděpodobnost falešného poplachu  Neyman-Pearsonův teorém  Metody CFAR (Continuous False Alarm Radar)  Automatické nastavení prahu tak, aby Pr FA = konstantě

31 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 31 LRAR-T2: Detekce cílů (20/25)  Optimální detektor = max. poměr S/N pro předpokládaný tvar pulzu ozvy  Aplikace přizpůsobeného filtru  Výstupní signál za přizp. filtrem:  Ve frekvenční oblasti  h MF (t) je impulsní odezva přizpůsobeného filtru

32 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 32 LRAR-T2: Detekce cílů (21/25)  H MF (  ) je frekvenční odezva přizpůsobeného filtru  Přizpůsobený filtr (Matched Filter) lze popsat  A je zisk filtru (libovolný)  T z je časové zpoždění filtru (libovolné)  Lze realizovat FIR strukturou

33 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 33 LRAR-T2: Detekce cílů (22/25)  Za přizpůsobeným filtrem získáme signál  R(·) je autokorelační funkce impulsního signálu  Bude-li mít vstupní signál (ozva) tvar  a je amplituda ozvy na vstupu  T delay je zpoždění signálu vyslaného signálu s TX

34 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 34 LRAR-T2: Detekce cílů (23/25)  Za přizpůsobeným filtrem získáme signál (neuvažujeme ad. šum)  R TX (·) je autokorelační funkce vyslaného impulsního signálu (IM-LFM)

35 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 35 LRAR-T2: Detekce cílů (24/25)  Pro určení šikmé dálky cíle je třeba hledat maximum signálu za detektorem

36 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 36 LRAR-T2: Detekce cílů (25/25)  Autokorelační funkce vysílacího pulsu a příslušně nastavený práh má zásadní vliv na rozlišení v šikmé dálce

37 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 37 LRAR-T2: Efekty pohyblivých cílů (1/3)  Při pohybu cíle vůči radaru je signál ozvy postižen Dopplerovým efektem – frekvenční extrakce či dilatace spektra vyslaného pulsu  Výstupní signál za směšovačem (1. detektorem) radaru můžeme popsat (neuvažujeme ad. šum):  f d je dopplerovský frekvenční posuv  Za přizpůsobeným filtrem získáme signál

38 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 38 LRAR-T2: Efekty pohyblivých cílů (2/3)  Po vyjádření korelace mezi vstupním signálem a impulsní charakteristikou přizpůsobeného filtru   je celkové zpoždění signálu (vysílač-cíl-přijímač-přizp. filtr)  Vliv dopplerovského efektu na výsledný signál za přizpůsobeným filtrem (bez uvažování aditivního šumu)

39 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 39 LRAR-T2: Efekty pohyblivých cílů (3/3)  Vliv dopplerovského posuvu spektra na tvar pulsu za MF (IM- LFM signál)

40 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 40 LRAR-T2: Funkce neurčitosti (1/6)  Určované parametry cíle (od primárního radaru):  Azimut – nezávislé měření (směrové vlastnosti antény)  Elevace – nezávislé měření (směrové vlastnosti antény)  Šikmá dálka – závislé na vlastnostech signálu za detektorem  Radiální rychlost – závislé na vlastnostech signálu za detektorem  Signál za přizpůsobeným filtrem je závislý jak na zpoždění odrazu, tak i na dopplerovském posuvu, pak vzniká neurčitost, kterou lze popsat v časové oblasti (autokorelační funkce, kde se vyskytuje zpoždění signálu i Dopplerova frekvence)

41 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 41 LRAR-T2: Funkce neurčitosti (2/6)  Ve frekvenční oblasti  Pro výpočet velkého rozsahu parametrů se využívá metod práce se řídkými maticemi  Funkci neurčitosti (Ambiguity Function) je tedy autokorelační funkcí vysílaného signálu (impulzu) pro rozsah sledovaných časových zpoždění a rozsah dopplerovských posuvů

42 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 42 LRAR-T2: Funkce neurčitosti (3/6)  Funkce neurčitosti pro pravoúhlý puls

43 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 43 LRAR-T2: Funkce neurčitosti (4/6)  Funkce neurčitosti pro IM-LFM

44 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 44 LRAR-T2: Funkce neurčitosti (5/6)  Funkce neurčitosti pro váhovaný IM-LFM

45 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 45 LRAR-T2: Funkce neurčitosti (6/6)  Funkce neurčitosti pro váhovaný IM-BPM (Barker 13)

46 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 46 LRAR-T2: Metody IPC (1/3)  Metody IPC = indikace pohyblivých cílů (MTI = Moving Target Indication) jsou určeny k potlačení závojů (Cluters) od pevných cílů nebo cílů se specifickým dopplerovským efektem (vlny na mořské hladině, kmitající listí ve větru)  Metody IPC = dopplerovské zpracování  Využívá se toho, že pro dva po sobě jsoucí koherentní impulsy se pro pohyblivý cíl mění fáze, kdežto pro pevný ne

47 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 47 LRAR-T2: Metody IPC (2/3)  Blokové schéma IPC pulsního radaru  Metoda AMTI = Adaptive MTI – obsahuje dvě pásmové zádrže  pro potlačení závoje od země  adaptivní pro potlačení závoje od meteoútvarů

48 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 48 LRAR-T2: Metody IPC (3/3)  Blokové schéma MTD pulsního radaru  Metoda MTD (Moving Target Detection) – obsahuje banku filtrů pro jednotlivá pásma odpovídající Dopplerově posuvu pro daný rozsah radiální rychlosti cílů

49 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 49 LRAR-T2: Syntetická apertura (1/13)  Obecný princip  SAR = Synthetic Aperture Radar  Podstatné zvětšení rozlišení radarového zobrazení  Instalace: - letadla (airborne SAR) - družice (space- borne SAR)

50 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 50 LRAR-T2: Syntetická apertura (2/13)  Vytváří se umělá anténní řada ve směru pohybu radaru (na letadle nebo družici)

51 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 51 LRAR-T2: Syntetická apertura (3/13)  Jednotlivá měření (odezvy na pulsní signál vysílače) se uloží do paměti a při vyhodnocení se aplikuje součet signálů s váhováním (fázové) k vytvoření umělého úzkého svazku

52 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 52 LRAR-T2: Syntetická apertura (4/13)  Doba apertury (Aperture Time) definuje čas pro získání sady záznamů pro postprocessingový beamforming

53 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 53 LRAR-T2: Syntetická apertura (5/13)  Vzdálenost k měřenému bodu od jednotlivých pozic antén:  Signál na n-té pozici antény  Celkový signál ze všech pozic a pro svazek ve směru měřeného bodu:

54 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 54 LRAR-T2: Syntetická apertura (6/13)  Systém SLAR (Side Looking Airborne Radar)  Hlavní svazek anténa pulsního SAR radaru míří do boku pod úhlem  (look angle).  Šířka bočního svazku  V (pro pokles o 3 dB v radiánech) je svázána s rozměrem apertury L V :  Šířka pásu stopy (swath width) pro radiální vzdálenost R 0 do středu stopy:

55 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 55 LRAR-T2: Syntetická apertura (7/13)  Rozlišení v příčném (bočním) směru je dáno šířkou pulsu (  V < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2281875/slides/slide_55.jpg", "name": "2.11.2013Radiolokační a radionav.", "description": "systémy strana 55 LRAR-T2: Syntetická apertura (7/13)  Rozlišení v příčném (bočním) směru je dáno šířkou pulsu (  V <

56 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 56 LRAR-T2: Syntetická apertura (8/13)  Uvažujme SAR měření na délce L, pak interval přeletu pro konstantní rychlost v (odpovídá aperture time) bude:  Radiální vzdálenost k bodu P na zemi lze vyjádřit: kde:

57 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 57 LRAR-T2: Syntetická apertura (9/13)  Po úpravě a aplikaci Taylorova rozvoje:  Argument přijatého signálu je závislý na tomto zpoždění: se zpožděním impulsu na trase tam i zpět :  Se zavedením vlnové délky: zjednodušíme na:

58 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 58 LRAR-T2: Syntetická apertura (10/13)  Okamžitá frekvence přijatého signálu je: a rozdíl mezi Doppler. posuvy mezi P a P’ je :  Vyjádříme–li Doppler. posuvy pro cíl v bodě P a P’: za t jsme dosadili :

59 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 59 LRAR-T2: Syntetická apertura (11/13)  Pro rozlišení dvou cílů musí být SAR data ukládána (doba apertury): a délka L pak musí být: odtud pro rozlišení platí v podélném směru platí: Příklad 14: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAR instalovaný na stratosférickém průzkumném letadle s výškou letu 25 km pracuje na kmitočtu 1,5 GHz. Rozměry apertury antény v obou souřadnicích (příčná i podélná) jsou 2 m. Úhel snímání je 45°, délka pulsu 1  s a rychlost letadla je 800 km/h. Určete šířku snímaného pásu a rozlišení na povrchu, je-li doba apertury SAR 0,2 s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 60 LRAR-T2: Syntetická apertura (12/13)  Vlnová délka:  Rychlost pohybu:  Radiální dálka:  Šířka pásu:  Příčné rozlišení:  Podélné rozlišení bez SAR:  Podélná délka syntetické apertury:  Podélné rozlišení se SAR:

61 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 61 LRAR-T2: Syntetická apertura (13/13)  SAR systémy (komprese LFM, 1-30 GHz)  Průzkum Země (oceánografie, monitoring ledu a sněhu, měření znečištení, těžařství, klasifikace terénu, mapování) s rozlišením i pod 10 m  AIRBORNE – (první 1953, Godyear research, na DC-3, 930 MHz), AIRSAR (NASA JPL), YSAR  SPACEBORNE  RADARSAT (Kanada)  ERS (ESA – European Remote Sensing)  ENVISAT (ESA 2002 - studium změn v životním prostředí, včetně globálního oteplování a tání ledovců)

62 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 62 LRAR-T2: Sekundární radar (1/8)  SSR (Secondary Surveillance Radar)  Aplikace v ATC, pozemní systém je dotazovačem (Interrogator), palubní systém automatickým odpovídačem (Transponder), vojenské módy IFF (Identification Friend – Foe)  Odpovědi obsahují základní identifikační údaje a aktuální měřené letové parametry  IM modulace  Uplink 1030 MHz, vert. polarizace  Downlink 1090 MHz, vert. polarizace

63 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 63 LRAR-T2: Sekundární radar (2/8)  Dvousvazkový anténní systém dotazovače  Měření azimutu  Odpovědi pouze od odpovídačů v daném azimutálním směru

64 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 64 LRAR-T2: Sekundární radar (3/8)  Mód „A“ = ID odpovídače, resp. číslo letu

65 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 65 LRAR-T2: Sekundární radar (4/8)  Odpověď v módu „A“  Číslo letu tvoří čtyři oktalové cifry (0000 8 – 7777 8, tj. 4096 kombinací – pro lety nad Evropou přidělováno Eurocontrolem  Speciální kódy:  7500 8 - únos  7600 8 – ztráta spojení  7700 8 - nouze

66 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 66 LRAR-T2: Sekundární radar (5/8)  Mód „C“ = barometrická výška letadla  Barometrické měření ve stovkách stop s korekcí  Hodnota kódována tzv. Gillhamovým kódem  Rozsah -1000 až 126750 ft.  SPI (Special Pilot Identification) – aktivuje pilot na 20 s po žádosti řídícího ATC

67 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 67  Odpověď v módu „C“ LRAR-T2: Sekundární radar (6/8)  Gillhamův kód

68 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 68 LRAR-T2: Sekundární radar (7/8)  Mód S (Adresný nebo všeobecný dotaz)  Z módu S se vyvinul systém ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast)

69 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 69 LRAR-T2: Sekundární radar (8/8)  ADS-B  DF – zdroj dat  AA – aircraft address  ME – parametry (poloha z GPS, rychlost, výška z výškoměru)

70 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 70  Monostatický radar – jeden RX/TX systém  Bistatický radar – vysílač a přijímač rozdělen = poloaktivní radar LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (1/10)  Hustota vyzářené energie v prostoru cíle:

71 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 71 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (2/10)  Výkon sekundárního záření (odrazná plocha je dána odrazivými vlastnostmi cíle pro směr příchodu elmag. vlny od vysílače a odrazu k přijímači):

72 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 72 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (3/10)  Hustota odražené energie v oblasti přijímací antény radaru:  Výkon odraženého signálu na výstupu antény na přijímací straně:

73 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 73 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (4/10) Příklad 15: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Určete přijatý výkon pro monostatický primární radar na vlnové délce 3 cm s výkonem 100 kW pro cíl ve vzdálenosti 150 km, přičemž anténa má zisk 40 dB a uvažované cíle mají efektivní odraznou plochu 100 m 2. Určete požadovaný výkon pro stejný případ s bistatickým uspořádáním, pro cíl ve vzdálenosti 150 km od vysílače a 50 km od přijímače. Neuvažujte polarizační ztráty. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 74 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (5/10)  Konstantní SNR pro cíle na Cassiniho oválech kde e je faktor elipticity r 1 je vzdálenost mezi cílem a vysílačem r 2 je vzdálenost mezi cílem a přijímačem a je základna, tj. vzdálenost me- zi vysílačem a přijímačem  Lepší energetická bilance než u monostatického radaru  Přijímací strana je rádiově neaktivní (utajení)

75 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 75 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (6/10)  Multistatický radar – více TX (může to být i nezávislý systém) a více RX  Jako vysílače mohou být využity vysílače pro jiné účely (komerční služby, BTS, televizní vysílače apod.) – pasivní systém

76 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 76 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (7/10)  Směroměrný systém – Theta – theta, nebo AOA (Angle of Arrival)  Je třeba znát jak směr svazku vysílače, tak i přijímače.  Pro 2D určení polohy možno použít dva přijímače a definovat jejich směry svazků, vysílač pak může být nezávislý, všesměrový.  Přijímací antény musí mít úzký svazek vyzařovací charakteristiky.

77 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 77 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (8/10)  Eliptické měření  Po určení úhlů, přechází řešení na směroměrné  Pro n-tý smě- rový kosinus platí:

78 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 78 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (9/10) Příklad 16: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Určete úhel příjmu pro bistatický radar, je-li základna 150 km, vzdálenost od vysílače k cíli 125 km a od cíle k přijímači 30 km. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

79 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 79 LRAR-T2: Bistat. a multistat. radary (10/10)  Hyperbolická měření – TDOA (Time Difference of Arrival)  Není potřeba znát polohu vysílače, přijímací stanice jsou synchronizovány nebo je zajištěn komunikační spoj mezi stanicemi s definovaným zpožděním přenosu.

80 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 80  Pasivní radar je vždy založen na multistatickém přístupu LRAR-T2: Pasivní radar (1/6)  Směroměrný systém (Kopáč 1959, Borap) – měření směru příchodu signálu AOA z min. dvou stanic – interferometrické metody měření – anténní pole  Časoměrný systém (Tamara, Vera)  TDOA – měření časového rozdílu příchodu signálu – více TX + jeden RX nebo jeden TX + více RX nebo více TX + více RX

81 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 81 LRAR-T2: Pasivní radar (2/6)  Více TX (nezávislé – např. TV vysílač) + jeden RX, který vyhodnocuje jak zpoždění signálů od cíle, tak i od vlastních vysílačů  PCL systémy = Passive Coherent Location  Nevýhodou jsou ne- optimální autokore- lační vlastnosti vysí- laných signálů, mož- nost instalace vlast- ních vysílačů

82 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 82 LRAR-T2: Pasivní radar (3/6)  Jeden TX (nepřítel) + 4 x RX = 3D TDOA (inverzní princip k GPS)

83 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 83 LRAR-T2: Pasivní radar (4/6)  VĚRA  Dosah systému je 400 až 500km v úhlovém sektoru větším než 120°C.  Typické rozmístění bočních stanic je 15 až 40 km od centrální stanice.  Ověřená stacionární přesnost měření ve vzdálenosti kolem 100 km je u systému VĚRA řádově desítky metrů a prostorově závisí na poloze letounu.  Přesnost určení barometrické výšky je 30m.  Nynější programové vybavení umožňuje sledovat až 300 letounů současně.

84 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 84 LRAR-T2: Pasivní radar (5/6) VĚRA-A  Dokáže pokrýt celé území ČR.  Určena pouze pro sledování provozu pro civilní účely  Komunikace mezi stanicemi není širokopásmová (pracuje na f = 1090 MHz). VĚRA-S/M  Na rozdíl od verze A dokáže díky analýze přijímaného signálu určit typ objektu a jeho funkční režim.  Komunikace mezi stanicemi je širokopásmová (f = 1 GHz až 18 GHz).

85 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 85 LRAR-T2: Pasivní radar (6/6)  Mobilní RX stanice VĚRA

86 2.11.2013Radiolokační a radionav. systémy strana 86 Děkuji za vaši pozornost Tatra s výsuvným anténním systémem Tamary


Stáhnout ppt "TUTORIÁL 2 LRAR – Radiolokační a radionavigační systémy Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google