Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gotická okna Výzdoba a technika vitráže VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gotická okna Výzdoba a technika vitráže VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková."— Transkript prezentace:

1 Gotická okna Výzdoba a technika vitráže VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 Najdi odpověď  Pomocí těchto stránek najdi odpovědi na otázky: 1. kdy se gotické umění začalo rozvíjet; 2. jak vypadala gotická malířská produkce; 3. srovnej slovo vitráž a vitraj – co znamenají. http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id =67 http://alik.idnes.cz/co-je-gotika-chf-/alik- alikoviny.asp?c=A070621_cojego_al http://alik.idnes.cz/co-je-gotika-chf-/alik- alikoviny.asp?c=A070621_cojego_al VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 Odpovědi Odpovědi  1. Slovo gotika je odvozeno od názvu kmene Gótů. Tento kmen dříve žil na území střední a západní Evropy. Název gotickému slohu dali až renesanční myslitelé, kteří gotikou opovrhovali. Slovo gotika tedy znamenalo jednoduché až barbarské umění. Gotika se po Evropě rozšířila z Francie. Tam se objevila asi v polovině 12. století.  2. Umělec se v gotickém umění snažil o zachycení realistického výrazu tváře, ovšem stále v jisté strnulosti tradičních schémat. Celkový dojem z díla působil měkkou světelnou modelací, jemnými výrazy tváře a lyričností, avšak malou perspektivou pozadí, které bylo z většiny jenom jednobarevné nebo vykládané zlatem. Většina gotických umělců byla anonymních, byli pojmenováni buď podle svého nejvýznamnějšího obrazu, nebo místa uchování jejich děl. Jména těchto malířů se dochovala do dnešní doby také díky tomu, že byli často sdružováni do malířských cechů nebo pracovali na zakázkách cechů, které vedly dobré písemné záznamy. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 Odpovědi Odpovědi  3. V itraj (tzv.,chrámové, mozaikové či malované okno‘, někdy méně přesně i,vitráž') je jako název, označující předmět svébytné výtvarné disciplíny, spíše uměnovědným termínem. Ovšem vzhledem k nezanedbatelné frekvenci, s jakou je v jeho významu (zejména v neodborném tisku a starších pramenech) používáno širšího označení vitráž (= jakékoli zasklení), by bylo užitečné, aby tento termín pronikl i mimo oblast odbojné terminologie, do všeobecné slovní zásoby. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Vitráž – okno v katedrále Notre Dame Vitráž – okno v katedrále Notre Dame VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Vitráž  historie techniky: Vitráž je především okenní výplň, která již v antickém světě počala v oknech nahrazovat vypnuté vydělané kůže, mastné pergameny, dřevěná bednění, slídové destičky či v nejlepším případě drobné skleněné tabulky osazené do masivních dřevěných konstrukcí, jenž sice chránily temné místnosti před vnějšími klimatickými vlivy, ovšem světlo nepropouštěly vůbec, nebo jen v minimálním množství. Kdo a kdy přišel na nápad pospojovat ony nepříliš veliké skleněné tabulky pomocí tvárného a snadno tavitelného olova se docela jistě nedozvíme nikdy, jisté je, že to bylo velmi dávno a že trvalo dlouho, než se z masivní olověné hmoty obtékající drobné střepy či průsvitné nerosty vyvinul subtilní olověný H profil. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 Vitráž  historie techniky: Díky tomuto nápadu stačilo, aby sklenář dokázal vyrobit dostatečné množství skleněných tabulek odpovídajících tvarů, jednu po druhé je zasunout do olověných H profilů, ty v místech kde se navzájem dotýkají pospojoval roztaveným cínem a vitráž, okenní výplň, která těsní a součastně propouští do místnosti dostatečné množství světla, byla na světě. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 Gotická vitráž  Stala se jedním z vrcholů středověkého umění.  Výroba vzkvétala zvláště ve Francii, ale také v dalších zemích severní a Západní Evropy, v neposlední řadě v Anglii.  Jaké dvě katedrály v Anglii jsou vyhlášené právě svými okny? (nápověda – jsou to největší gotické katedrály)  Katedrály v Chartres a Cantebury VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 Gotická vitráž – O jaké dvě katedrály se jedná?  Katedrála v Chartres Katedrála v Canterbury VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 Gotická vitráž  Na těchto stránkách můžete obdivovat krásu gotických oken: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/bourges_glass.html http://www.wga.hu/html_m/zgothic/stained/13c/index.html http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=Dea&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=638 &tbm=isch&tbnid=NB4s69s6jMdOCM:&imgrefurl=http://www.fotoapara t.cz/image/14371&docid=53mQa5epaTSIjM&imgurl=http://www.fotoapar at.cz/images/0143/014371_big.jpg&w=500&h=456&ei=3ZvMUNOKKvDP 0AXm_ICQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=114&dur=1640&hovh=214 &hovw=235&tx=74&ty=106&sig=114437788443961788304&page=1&tbn h=134&tbnw=147&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:88 VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 Gotická vitráž Po zhlédnutí obrázků se můžete vrhnout na vlastní tvorbu. Jako motivace může sloužit nadcházející úkol: Nejdřív si obrázek vytiskněte (viz. snímek 12) Doplňte bílá místa na obrázku svým vlastním řešením technikou vitráže. Prozatím svůj nápad jen nakreslete, popřípadě použijte anilinové či akvarelové barvy. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 Gotická vitráž VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 Kreativní část Ve své vlastní činnosti využij veškeré informace, které ses dozvěděl. Udělej si návrh svého vlastního okna v malém měřítku. Potom převeď svůj nápad do techniky vitráže. Zde se dozvíte, co všechno budete při práci potřebovat: http://www.vytvarnetechniky.cz/vitraze-tiffany/vitraze- zaklady.php Zde zhlédněte výrobu pomocí tiffany vitráže a postup aplikujte na svůj úkol: http://www.youtube.com/watch?v=CT9RLi9nqIA&feature=pl ayer_embedded#http://www.youtube.com/watch?v=CT9RLi9nqIA&feature=pl ayer_embedded#! VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 Citace zdrojů MIZERA, Krysztof. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rozeta_Pary%C5%B C_notre-dame_chalger.jpg WEGLINDE. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Davis_wi ndow_Ardkinglass.JPG?uselang=cs CORADO, Pedro M. Martinéz. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_C hartes_%281979%29.jpg?uselang=cs VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 Citace zdrojů GIEL, Immanuel. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canterbury_Cathedral_01.JPG GFREIHALTER. wikipedia.cz [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhens_St.Theresia_Masswe rkfenster379.JPG?uselang=cs GLENN, Martina. Gotika [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=67http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=67 UMĚLECKÉ SKLENÁŘSTVÍ JIŘIČKA-COUFAL. O vitáži [online]. [cit. 15.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.vitraz.cz/o-vitrazi GRAHAM-DIXON, Andrew. Umění, Velký obrazový průvodce. Banská Bystrica: Euromedia Group, 2008, ISBN 978-80-242-2663-7. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková. CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Gotická okna Výzdoba a technika vitráže VY_32_INOVACE_5.2.VV1.05/Wi Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li určeno jinak, je Mgr. Petra Widenková."

Podobné prezentace


Reklamy Google