Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potraviny a spotřebitel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potraviny a spotřebitel"— Transkript prezentace:

1 Potraviny a spotřebitel
Ing. Libor Dupal, předseda SČS

2 Potraviny a spotřebitel
Co si spotřebitel žádá, co očekává? Bezpečnost Ochrana před falšováním Kvalita Za přijatelnou cenu Možnost výběru a rozhodovat se - informace Ochrana před nekalými obchodními praktikami Jiné Libor DUPAL, červen 2011

3 Bezpečnost Požadavky na bezpečnost potravin a na jejich zdravotní nezávadnost jsou podmínkou uvedení potravin do oběhu: Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná (N. 178/2002/ES) tj. škodlivá pro zdraví anebo nevhodná k lidské spotřebě. Má spotřebitel důvěru v bezpečnost potravin? Funguje dobře systém rychlého varování – jsou předávané informace spolehlivé? Funguje systém dohledávání (vysledovatelnosti) původu výrobku či suroviny – rizikového zdroje? Libor DUPAL, červen 2011

4 Ochrana před falšováním
Cílem evropského potravinového práva je zabránit falšování potravin (N. 178/2002/ES) Provádění: sektorové evropské předpisy (med, pivo, víno, čokoláda, ...) Na národní úrovni: Burčák Máslo: Může být i „ze skladových zásob“ Čerstvé máslo: Specifické národní podmínky Obě musí splňovat definiční kritéria EU Libor DUPAL, červen 2011

5 Kvalita Velmi často diskutované téma; pro spotřebitele je otázka kvality výrobku jednou z nejobtížněji zjistitelných informací; Je kvalita legislativně plně řešitelná a regulativní řešení žádoucí? Může se spotřebitel „svobodně“ rozhodovat? Spotřebitel je vystaven tlaku reklamy, lákavých obalů, způsobu nabídky zboží a v neposlední řadě i ceně. Je reklama způsobem předání informace? Libor DUPAL, červen 2011 5 5

6 Kvalita Má spotřebitel možnosti výběru, dostatek informací pro rozhodování? Evropské právo ukládá široké povinnosti výrobci/prodejci – ohledně informací uváděných na obalu; Obava, že informací je přemíra, spotřebitele spíše matou; „Třídy kvality“ - pouze u některých druhů ovoce a zeleniny. Může spotřebitel posoudit kvalitativní parametry a vyvodit úroveň kvality potraviny podle informací uvedených na vlastním výrobku? Jaké je k tomu třeba jeho kvalifikace? Obtížnost srovnání jednotlivých výrobků; I některé obchodní řetězce nabízejí daný výrobek pouze od jednoho dodavatele / výrobce (např. mouka); Libor DUPAL, červen 2011 6 6

7 Kvalita U některých potravin lze odhadovat kvalitu podle složení, tedy jednotlivých složek potravin nebo procentuálního zastoupení nosných složek (např. obsah ovoce, masa), podle nutriční hodnoty, způsobu zpracování atd.; PROBLÉM S NEBALENÝMI VÝROBKY; U některých potravin je rozhodování založeno výhradně na zkušenosti s konkrétním výrobkem, např. nákup koření, mouky; Spotřebitel je pak velmi závislý na serióznosti výrobce (dodavatele, dovozce), dodávání výrobku ve stejné kvalitě; Jaký je vztah původu výrobku a kvality? Jen výjimečně je povinné původ suroviny uvádět; Je klamáním spotřebitele, kde ten očekává původ v konkrétní zemi, regionu, lokalitě, ale skutečnost je jiná? Sedlčanský hermelín, Velkopopovický kozel; Libor DUPAL, červen 2011

8 Kvalita Jaký je vztah „ lokalizace“, přizpůsobení výrobku dané značky zemi určení. Jak je o tom spotřebitel informován? Kausa srovnání výrobků východ x západ - různá kvalita (cena, lokalizace dle chuti a zvyklostí) – je nějaká ochrana? Vztah kvality a ceny: Bohužel - nelze vždy vyvodit, že vyšší cena = vyšší kvalita. Bio-výrobky – záruka kvality a bezpečnosti? Ani za předpokladu vysoké míry informovanosti nemusí vždy vytvořená představa o kvalitě naplnit očekávání spotřebitele; Již dnes vysoká míra povinných informací na potravinách nezaručuje vždy vysokou informovanost; Návrh nařízení EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelů dále rozšiřuje povinné údaje na obalu (např. v oblasti nutričního značení) (odvedení pozornosti spotřebitele). Libor DUPAL, červen 2011 8 8

9 Česká technologická platforma pro potraviny
Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel Spotřebitelské organizace Sdružení spotřebitel.cz Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele SČS (zajišťuje předsednictví a tajemníka PS) Jiná NGO Biotrin Obchod – SOCR ČR Výroba – Potravinářská komora: ústředí, Svaz výrobců nealkoholických nápojů, Český svaz zpracovatelů masa Instituce - Ústav zemědělské ekonomiky a informací, MZe Libor DUPAL, červen 2011

10 Česká technologická platforma pro potraviny
Založení PS - konec r. 2009 Mise: Komunikace vůči spotřebitelům s vyjadřováním podpory užívání kvalitních potravin. Cíle: Podpora orientace spotřebitele ohledně kvality potravin a tak mu napomáhat při rozhodování; Vysvětlování podstaty některých technologií zpracování potravin, na které jsou obecně zkreslené představy a kde spotřebitel může být takto omezován ve svém rozhodování. Libor DUPAL, červen 2011

11 Rekapitulace aktivit 2009 - 2011
Vydání tiskovin - Ošetření ionizujícím zářením - GMO - RFID (radiofrekvenční identifikace) - Označování masných výrobků - Nanotechnologie a potraviny (v přípr.) - GDA (doporučené denní dávky) (v přípr.) Otevření sekce Potraviny se zaměřením na doméně Organizace seminářů a besed (např. potravinářský úterek na Novotného Lávce) Tisková konference (v Akademii věd ČR) Libor DUPAL, červen 2011

12 Nabídka Selské mléko, Selský jogurt
Libor DUPAL, červen 2011

13 Nekalé obchodní praktiky
Nabízení … označování, propagace a obchodní úprava potravin nebo krmiv, jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, způsob jejich úpravy a místo vystavení, jakož i informace poskytované o nich jakýmkoli médiem nesmí uvádět spotřebitele v omyl. (N. 178/2002/ES) Libor DUPAL, červen 2011 13 13

14 Nekalé obchodní praktiky
Příklady klamavých obchodních praktik Podle zákona na ochranu spotřebitele (634/1992/Sb.): Obchodní praktiky jsou považovány za klamavé, pokud podnikatel uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona (př. 1) Obdobná dikce je v návrhu nového nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům „Čl. 7, odst. I Informace nesmějí být zavádějící, zejména „c) Vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky“ Libor DUPAL, červen 2011 14 14

15 Nekalé obchodní praktiky
Podle platné legislativy nesmí ani mléko, ani jogurt (bílý) obsahovat žádné konzervační látky. Proto nesmí být informace „bez konzervačních látek“ uvedena na obale či jiným způsobem v reklamě apod. Libor DUPAL, červen 2011 15 15

16 Ostatní Problematika : „Zdravých“/ „nezdravých“ potravin
Evropské kampaně proti obezitě jako následku špatné skladby výživy; Zavádění sporné terminologie „zdravá“/ „nezdravá“ potravina; Požadavek na legislativní opatření na reklamu a propagaci potravin s vysokým obsahem tuků, cukru a soli PRO DĚTI; Libor DUPAL, červen 2011

17 Dotazy Libor DUPAL, červen 2011 17 17

18 Libor Dupal - spotrebitel@regio.cz Tel.: 602 561856
Děkuji za pozornost! Libor Dupal - Tel.: Sdružení českých spotřebitelů, o.s. Libor DUPAL, červen 2011 18 18


Stáhnout ppt "Potraviny a spotřebitel"

Podobné prezentace


Reklamy Google