Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
FRANCIE ZA LUDVÍKA XIV. Ludvík XIV. (1643 – 1715), řečený „Král slunce“, z rodu Bourbonů jeho otcem byl král Ludvík XIII., matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků. Ludvík XIV. panoval plných sedmdesát dva let, nejdéle ve francouzské historii regentství - v prvních letech panování Ludvíka XIV. vládla jeho matka a mocný první ministr kardinál JULES MAZARIN Mazarin BYL PO CELÝ ŽIVOT PLNĚ ODDANÝ KRÁLI A ZEMI V PODSTATĚ ŘÍDIL ON, A TO AŽ DO SVÉ SMRTI V ROCE 1661 obratnému Mazarinovi se v letech 1652/1653 podařilo potlačit ŠLECHTICKOU OPOZICI V ZEMI (TZV. FRONDU) = předpoklady k budování ABSOLUTISMU jeho posledním úspěšným politickým činem bylo uzavření sňatku Ludvíka XIV. s Marií Terezou, která pocházela z rodu španělských Habsburků Se svou ženou Marií Terezou měl Ludvík XIV. celkem šest dětí. Se svou milenkou Louise de Valliére tři děti a s milenkou Athénais de Montespan sedm dětí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 David. Monniaux: Commons. wikimedia
David.Monniaux: Commons.wikimedia.org: Fichier:Louis_XIV_by_Coysevox_dsc03731.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

3 Bluebear2: Commons. wikimedia. org: Fichier:Pavillon_LouisXIV
Bluebear2: Commons.wikimedia.org: Fichier:Pavillon_LouisXIV.svg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

4 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<

5 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

6 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

7 Piero d'Houin: Commons. wikimedia. org: File:Vaux-le-vicomte_entree
Piero d'Houin: Commons.wikimedia.org: File:Vaux-le-vicomte_entree.JPG [online]. 3 September 2005 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

8 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

9 FRANCOUZSKÁ ARMÁDA NEJMODERNĚJŠÍ V EVROPĚ (300 000 vojáků)
tehdejší Francie byla navíc NEJLIDNATĚJŠÍM STÁTEM V EVROPĚ (cca obyvatel) Ludvík XIV. se stal během své vlády ZTĚLESNĚNÍM FRANCIE, SYMBOLEM JEJÍHO SJEDNOCENÍ = „STÁT JSEM JÁ“ = ABSOLUTISMUS ŠLECHTA PŘIPOUTÁNA KE DVORU – VYKONÁVALA DOBŘE PLACENÉ FUNKCE VE STÁTNÍM ÚŘEDNICKÉM APARÁTU) ZAHRANIČNÍ POLITIKA - zaměřena na EXPANZI POLITIKA TZV. REUNIÍ - politika připojování římských německých lén a měst, př. ALSASKO + LOTRINSKO, FRANCIE TAK ZÍSKALA ZHRUBA SVOU DNEŠNÍ ROZLOHU

10 ÚČAST NA VÁLCE O DĚDICTVÍ ŠPANĚLSKÉ 1700-1713/14, při níž Ludvík XIV
ÚČAST NA VÁLCE O DĚDICTVÍ ŠPANĚLSKÉ /14, při níž Ludvík XIV. prosazoval (nakonec úspěšně) na trůn v Madridu svého vnuka Filipa V. Pronikání do S. Ameriky – Kanada, Luisiana POSÍLENÍ VELMOCENSKÉHO POSTAVENÍ FRANCIE – OVŠEM ZA CENU DLUHŮ (K JEJICHŽ RŮSTU TAKÉ PŘISPÍVAL NEOBYČEJNĚ ROZMAŘILÝ ŽIVOT DVORA CCA LIDÍ + VÝSTAVBA VERSAILLES)

11 CNG: Commons. wikimedia. org: Fichier:Louis_XIV_AR_Medal_74000988
CNG: Commons.wikimedia.org: Fichier:Louis_XIV_AR_Medal_ jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

12 Michel wal: Commons. wikimedia. org: Fichier:War_Drawing-room_901
Michel wal: Commons.wikimedia.org: Fichier:War_Drawing-room_901.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Marie-Lan Nguyen: Commons.wikimedia.org: Fichier:Louis_XIV_place_des_Victoires_Bosio.jpg [online]. 28 August [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

13 VÁLKY O DĚDICTVÍ ŠPANĚLSKÉ 1700–1713/14
vojenské střetnutí 1700 – 1713/14 mezi FRANCIÍ, BAVORSKEM A SAVOJSKEM na jedné straně a KOALICÍ RAKOUSKA, VELKÉ BRITÁNIE, Nizozemí, Portugalska, Pruska a Hannoverska na druhé straně po smrti španělského krále Karla II. = španělská větev Habsburků vymřela = boj o tzv. šp. dědictví mezi Habsburky (mladší císařův syn Karel VI.) a Bourbony (Filip V. z Anjou, vnuk Ludvíka XIV.) habsburská koalice získala převahu v Německu a Itálii, ve Španělsku však dosáhli převahy Bourboni; Protože po smrti bratra Josefa I. (1611) byl Karel VI. jediným žijícím Habsburkem, vzniklo nebezpečí spojení španělských a rakouských držav, a tím ohrožení evropské rovnováhy, proto v roce 1712 zahájila Velká Británie separátní mírová jednání; utrechtským mírem a rastattským mírem bylo dosaženo

14 ROZDĚLENÍ BÝVALÉ ŠPANĚLSKÉ ŘÍŠE - utrechtský mír (1713) a rastattský mír (1714):
španělským králem se stal Filip V. španělská území v Itálii a Německu přešla pod Karla VI. Velká Británie získala Gibraltar, část severoamerických kolonií a monopol na dovoz otroků z Afriky do Ameriky

15 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

16 LOUVRE Benh LIEU SONG: Commons.wikimedia.org: Soubor:Louvre_2007_02_24_c.jpg [online]. 24 February [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

17 VERSAILLES Eric Pouhier: Commons.wikimedia.org: File:Versailles_Palace.jpg [online]. February [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

18 NÁBOŽENSKÁ POLITIKA ABSOLUTISTICKÉ ÚSILÍ O NÁB. JEDNOTU ZEMĚ - PROSAZENÍ KATOLICISMU 1685 ZRUŠIL EDIKT NANTSKÝ (dokument, v němž francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským protestantům (hugenotům) stejná práva, jakých požívali katolíci) nařizoval zbořit protestantské kostely, uzavřít protestantské školy a všechny děti narozené v protestantských rodinách pokřtít jako katolíky DRAGONÁDY = v domácnostech hugenotů, kteří nechtěli změnit svou víru, byli ubytováni vojáci - dragouni dlouho se snažil OBRÁTIT TÉMĚŘ MILION PROTESTANTŮ NA KATOLICKOU VÍRU ( hugenotů odešlo)

19 Diliff: Commons. wikimedia
Diliff: Commons.wikimedia.org: File:Versailles_Chapel_-_July_2006_edit.jpg [online]. 7 July 2006 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Maximillian Puhane: Commons.wikimedia.org: File:Puhane_Versailles_Schlosskapelle.jpg [online]. 17 April 2009 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

20 Romanceor: Commons. wikimedia. org: File:Grand_Trianon. jpg [online]
Romanceor: Commons.wikimedia.org: File:Grand_Trianon.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

21 KULTURNÍ POLITIKA LUDVÍKA XIV.
VELKÉ PODPORY se ze strany Ludvíka XIV. dostávalo také VĚDĚ –1666 založil FRANCOUZSKOU AKADEMII VĚD KULTURA vláda Ludvíka XIV. zahájila „ZLATÝ VĚK“ FRANCIE ZEMĚ ZÍSKALA NA POLI MÓDY, DVORSKÉHO ŽIVOTA I PÍSEMNICTVÍ PŘEDNÍ POSTAVENÍ NA KONTINENTU dvorská ETIKETA; „galantní kavalír“ z Paříže – vzorem pro celou Evropu výstavba velkolepého sídla ve VERSAILLES jako nové MONUMENTÁLNÍ REZIDENCE ABSOLUTNÍHO MONARCHY POBLÍŽ PAŘÍŽE inspirovala téměř všechny evropské panovnické dvory; francouzština se stala řečí urozených kruhů

22 Ludvík sám byl vzdělaný, distingovaný muž se smyslem pro vznešené vystupování a kultivovaný projev
byl velkým milovníkem baletu a hudby (sám se baletu v mládí intenzivně věnoval a údajně tančil velmi dobře) finančně podporoval mnohé spisovatele (např. Jeana Racina nebo Pierra Corneille), malíře, sochaře a hudebníky

23 Jean-Christophe BENOIST: Commons. wikimedia
Jean-Christophe BENOIST: Commons.wikimedia.org: File:Versailles-FacadeJardin.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

24 francouzská společnost byla za Ludvíka XIV. rozdělena NA TŘI STAVY
1. stav = DUCHOVENSTVO 2. stav = DVORSKLÁ VENKOVSKÁ ŠLECHTA 3. stav = OBYVATELÉ VENKOVA A MĚST (Z 80% ROLNÍCI) PRVNÍ DVA BYLY PRIVILEGOVANÉ - NAPŘ. NEPLATILY DANĚ s pomocí ministra financí JEANA-BAPTISTY COLBERTA se osobně snažil vyřešit katastrofální stav státních financí podporoval ROZVOJ MANUFAKTUR (orientace na luxusní zboží: parfémy, krajky, drahé látky – hedvábí, broušené sklo apod.) a snažil se docílit aktivní bilance v zahraničním obchodu

25 MERKANTILISMUS (mercator – obchodník, Mercurius – římský bůh obchodu)
hlavní zásady : bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi bohatství se vytváří v obchodních vztazích (mezinárodní obchod) cílem obchodu je aktivní obchodní bilance k tomu slouží protekcionismus, státní subvence a vydávání vysokých ochranných dovozních cel

26 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<

27 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<

28 OTÁZKY KE ZOPAKOVÁNÍ Kdy vládl ve Francii Ludvík XIV.? Co je to regentská vláda? Vysvětlete politiku merkantilismu. Na co klade důraz? Jakými prostředky chce svých cílů dosáhnout? Jaké luxusní zboží se v té době ve Francii vyrábělo? Uveďte dva příklady. Jak se říká dílnám, kde se vyrábělo? Pokuste se jedním slovem popsat formu vlády Ludvíka XIV. Jakým úslovím tento charakter své vlády označoval? Kdo tvořil první dva stavy ve druhé polovině 17. století ve Francii? Tyto stavy byly tzv. privilegované – co přesně to znamenalo? U třetího stavu vymezte, z jakých společenských vrstev byl složen. Uveďte dvě území, která Francie kolonizovala v době Ludvíka XIV. v zámoří.

29 Jaké významné území Svaté říši římské k sobě Francie připojila?
Jak nazýváme dlouholetý válečný střet Francie s Habsburky v letech 1700– 1713/1714? Proč tento výše zmíněný spor začal? O co v něm šlo? Jak nakonec dopadl? Jaké kroky podnikal Ludvík XIV. v náboženské oblasti? Jaký byl jeho prvořadý cíl? Povedlo se mu ho prosadit? Jak se jmenuje monumentální sídlo poblíž Paříže, které nechal Ludvík XIV. vybudovat? Co označuje slovo etiketa?

30 POUŽITÁ LITERATURA FERRO, M. Dějiny Francie. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, ISBN Wikipedia.org. [cit ]. Dostupný na WWW: <


Stáhnout ppt "Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google