Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín"— Transkript prezentace:

1 Cesta knihovny ke komunitnímu a vzdělávacímu centru regionu aneb Otevřená knihovna pro všechny
Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín v rámci projektu OSF NNO na cestě do EU Kontakty: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, tel.: , , Zlín, březen 2004

2 Motto: Knihovna je veřejnou budovou, která má symbolický charakter: „společný dům“, „společné místo“, místo, kde je „virtuálně shromážděna komunita“ (tzn. místo, kde se komunita může shromáždit). Je místem, které shromažďuje a propojuje lidi napříč generacemi, skupinami s různou vzdělanostní úrovní či různým sociálním statutem, s různými zvyklostmi (využívání kultury), s různým očekáváním, potřebami…. (Gérard Thibalt – francouzský architekt)

3 Cíl: V rekonstruované budově bude pod jednou střechou realizován projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity Otevřenost – partnerství – spokojenost – důvěryhodnost

4 Jak se změnila společenská role knihoven ve světě?
Jaké je současné poslání veřejné knihovny? vytváření a posilování čtenářských návyků podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání; poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj; povzbuzování imaginace a kreativity podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy; zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění; podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti; podpora tradice lidové slovesnosti; zpřístupňování všech druhů obecních informací; poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám; podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti; podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti

5 Jakou roli může hrát naše knihovna v současné době?
knihovna pro všechny  dostupnost bez omezení (věku, vzdělání, náboženství, pohlaví, národnosti atd…..) Knihovna jako půjčovna knih komunitní centrum (besedy, přednášky, diskusní kluby, kulaté stoly, panelové diskuse, zapojování veřejnosti do života města,) vzdělávací centrum pro celoživotní vzdělávání informační centrum mediatéka místo pro získávání informační (počítačové) gramotnosti místo pro podporu zdraví místo setkávání pro seniory místo setkávání pro zdravotně znevýhodněné místo pro pomoc nezaměstnaným (vyhledávání zaměstnání) nízkoprahové zařízení místo pro komunikaci s veřejnou správou místo přístupu k internetu klubovna pro děti a mládež informační centrum pro občanský sektor místo seznámení s regionálními tradicemi, folklórem

6 Návaznost na evropské dokumenty o knihovnictví
Manifest UNESCO o veřejných knihovnách (1999) Kodaňská deklarace (1999) Glasgowská deklarace o knihovnách, informačních službách a intelektuální svobodě (IFLA- International Federation of Library Associations and Institutions 2002) Zpráva o Zelené knize o roli knihoven v moderním světě (Green Paper on the role of libraries in the modern world) 1998 Návaznost na české a regionální rozvojové programy: Národní rozvojový plán Strategie knihoven ČR Program územního rozvoje obvodu Zlínského kraje 2002 strategický rozvojový program města Vsetína - Vsetín - Zdravé město 2003

7 Uvědomujeme si, že – chceme-li nadále budovat knihovnu jako zázemí pro kulturní život člověka a jeho celoživotní vzdělávání, je nutno: vytvořit moderní velké zařízení schopné dalšího rozvoje, schopné přijmout nová informační a komunikační média a odpovědět na nové potřeby nových skupin uživatelů dát v knihovně nejširší veřejnosti k dispozici moderní informační a komunikační technologie a naučit je s nimi pracovat působit jako komunitní centrum, jako živé „místo setkávání“ ve městě, jako společenské centrum, ve kterém je a může nadále (zejména po rozšíření prostor) být provozováno mnoho důležitých aktivit místních občanů v duchu rozvoje místní komunity spolupracovat v rámci sítě knihoven jak na území okresu Vsetín, tak s dalšími knihovnami v ČR - spolupracovat s partnery, kteří mají podobné cíle

8 Z čeho jsme vycházeli a co jsme se naučili
Zachovali jsme základní knihovnické činnosti: výpůjční služba informační služba vzdělávací činnost Základní činnosti jsme rozšířili nebo zlepšili jejich poskytování rozšíření výpůjční doby na všechny všední dny včetně soboty,…. rozšíření spektra knihovních fondů (CD, CD ROM, zvukové knihy,elektronické zdroje a databáze, …) rozšíření nabídky vzdělávacích akcí

9 Zavedli jsme mnohé další činnosti:
zavedení výpočetní techniky, přístup k Internetu, možnost použití počítačů – CD ROM, program OFFICE (textový editor WORD, tabulkový kalkulátor Microsoft Excel) zvuková knihovna pro zrakově postižené antikvariát kopírování skenování vyhledávání v elektronických databázích akce směrované pro konkrétní cílové skupiny (zrakově postižení, nezaměstnaní, dospívající mládež atd.) atd. Rozvíjíme  činnosti komunitního charakteru – činnosti „komunitní“ knihovny knihovna jako místo setkání občanských sdružení a neformálních komunit informační servis pro neziskový sektor, vzdělávání neziskových organizací vymýšlení a realizace projektů komunitního charakteru soutěže, diskusní kluby, besedy, přednášky, setkání občanů s politiky akce pro děti a mládež – literární soutěže, noční čtení v dětské knihovně, knihovnické a informační lekce pro školy, zábavná odpoledne pro děti (hádanky, soutěže) vzdělávací a komunitní akce pro různé cílové skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní, senioři, maminky po mateřské dovolené, atd.) účast a iniciace na společenském a občanském životě, rekreaci místních obyvatel V obdobném duchu pracují i ostatní knihovny na území okresu Vsetín.

10 Co jsme udělali ve spolupráci s Městem Vsetín pro realizaci komunitní knihovny?
účast Masarykovy veřejné knihovny v projektu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie, v projetu Zdravé město Vsetín, Equal, apod. Vytváří se plán (systém) komunitních aktivit ve spolupráci s partnery zpracována studie rekonstrukce budovy pro knihovnu Vytvořena pracovní skupina – zástupci města, MVK sbíráme informace o evropských programech, které by pomohly myšlenku komunitní knihovny financovat Plánovaná knihovna Současná knihovna

11 Diskusní klub na téma: Utrpení v dnešním světě moderátor Jakub Železný
Malý ples pro knihu aneb Občanská beseda Diskusní klub na téma: Utrpení v dnešním světě moderátor Jakub Železný

12 Velké říjnové společné čtení
Beseda s Janem Čulíkem

13 Závěr: Knihovny mají velký vliv na společnost v okruhu své působnosti a na každodenní život svých uživatelů včetně jeho ekonomických aspektů. Čtení, hudba a další činnosti ve volném čase udržují a obnovují síly člověka dále pracovat. To je zvláště zřejmé v ekonomicky upadajících oblastech. Výzkum ukázal, že v takových případech kvalitní služby knihoven mohou být "jedním ze záchranných lan" pro místní obyvatele. Knihovny mohou také aktivně napomáhat úsilí při vytváření nových strategií pro přežití komunity. Mohou rovněž pomáhat nezaměstnaným v jejich snaze naučit se něčemu novému a při jejich hledání nových příležitostí. Zpráva o Zelené knize o roli knihoven v moderním světě (1998)

14

15 Nepodaří-li se získat lepší prostory, budeme i nadále budovat elegantně komunitní knihovnu, ale s ….


Stáhnout ppt "Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín"

Podobné prezentace


Reklamy Google