Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREVENTI O 2010. Rozhovor s pacientem  Pacient: 1. Přichází pro sexuální obtíže (menšina) 2. Přichází pro: (většina)  Hypertenzní nemoc  ICHS  Diabetes.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREVENTI O 2010. Rozhovor s pacientem  Pacient: 1. Přichází pro sexuální obtíže (menšina) 2. Přichází pro: (většina)  Hypertenzní nemoc  ICHS  Diabetes."— Transkript prezentace:

1 PREVENTI O 2010

2 Rozhovor s pacientem  Pacient: 1. Přichází pro sexuální obtíže (menšina) 2. Přichází pro: (většina)  Hypertenzní nemoc  ICHS  Diabetes mellitus  Neurologické onemocnění (RS, traum. míšní léze)  Deprese  …

3 Pohovor s pacientem  Pohovor s pacientem = problém č.1  Kdo, kdy, jak ?

4 Pohovor s pacientem  Muži ve většině případů  Muži ve většině případů odkládají návštěvu lékaře a zahájení léčby ED ( není výjimkou, že pacienti přicházejí k léčbě ED až po trvání obtíží několik let)ED s lékařem o svých potížích nehovoří  40 % mužů trpících ED nikdy s lékařem o svých potížích nehovoříED  Naopak  Naopak 71 % pacientů je nespokojeno s diskuzí o ED s profesionálem (Dean, 2003)EDDean, 2003

5 Pohovor s pacientem  Podle údajů WHO 57 % pacientů s ED léčí v západní Evropě jejich praktičtí lékaři a jen 20 % urologovéWHOED  Právě praktický lékař má pro léčbu svého pacienta s ED nejlepší medicínské předpokladyED  Většinou je to právě praktický lékař má ke konkrétnímu pacientovi nejblíže  Zná jeho rodinnou situaci  Zná pacientův životní styl  Zná přidružené choroby  Eviduje veškerou trvalou medikaci pacienta

6 Pohovor s pacientem  V běžné medicínské praxi nemocný očekává, že se ho lékař zeptá na sexuální potíže. Méně často se táže sám či informace žádá partnerka. Avšak lékař předpokládá, že se mu nemocný svěří se sexuálními problémy. Tímto způsobem vzniká komunikační bariéra lékař – pacient na téma poruchy erekce.  Ke komunikaci na toto citlivé a ve starších generacích i tabuizované téma je možno využít preventivní prohlídky. Důležité je zachovat soukromí, mít dostatek času nemocnému naslouchat a zcela přirozeně a srozumitelně o sexu hovořit. Nabízí se využít to, že nemocný svého praktického lékaře zná, důvěřuje mu.

7 Pohovor s pacientem Úvodní otázka lékaře může být:  Neutrální a/nebo přímo cílená na problematiku ED.ED  Příkladem neutrální otázky je: „Mohu pro vás něco udělat? Je ještě nějaký problém, který vás trápí?“  Příkladem cílené otázky je: „Je běžné, že muži léčící se s (cukrovkou, vysokým krevním tlakem, po prodělaném srdečním infarktu, s roztroušenou sklerózou, po poranění míchy, pánve, po operaci prostaty...) mají potíže v intimním životě. Není to problém nijak výjimečný a v dnešní době jsme schopni za pomoci moderních léků ho úspěšně vyřešit. Potřebujete v této oblasti pomoci?“

8 Pohovor s pacientem  Stává se, že nemocný nezareaguje na naši nabídku ihned, ale bude přemýšlet, případně se poradí se svou partnerkou a k problému ED se vrátí při příští návštěvěED  V těchto případech se spěch nevyplácí  Většina mužů využívá k vyhledávání informací internet a je pravděpodobné, že budou mít dobré znalosti o možnostech léčby  Chybný postoj v komunikaci představuje bagatelizace problému, podceňování či zesměšňování nemocného (např. poukazem na jeho věk či obezitu) a vkládání osobních postojů ve vztahu k sexualitě

9 Pohovor s pacientem  Pacient by měl dostat informaci, že pravidelná sexuální aktivita má protektivní vliv na erektilní funkci.  To, zda léčba bude trvalá, závisí na etiologii a stupni ED. Úspěšná léčba vede ke zvýšení sebevědomí, odbourání strachu ze styku a ze selhání erekce.ED  Motivace nemocného představuje předpoklad úspěšné léčby. Nejčastější motivací je partnerský vztah (ztráta partnerky pro ED, partnerský vztah je v krizi pro ED, muž má obavy z hledání nové partnerky pro trvající ED).ED  V poslední době se často hovoří o compliance pacienta při léčbě. Není řídkým jevem, že nemocný se po první návštěvě lékaře do jeho ordinace nevrací. Důvodů je řada. Je proto důležité vědět, jakým způsobem lze compliance zvýšit.

10 Pohovor s pacientem Jak hovořit s pacientem na téma poruchy erekce: –otevřeně, konkrétně s pojmenováním problému –předložit, diagnosticko-terapeutickou rozvahu –navrhnout léčbu přijatelnou pro pacienta i jeho partnerku –sledovat efekt léčby, nežádoucí účinky –v případě potřeby odeslat nemocného na specializované pracoviště – sexuologické, urologické

11 Léčba ED  Významný faktor ovlivňující léčbu ED = cena inhibitorů PDE, které nejsou v České republice hrazeny z veřejného zdravotního pojištěníED  Pro léčbu inhibitory PDE-5 (Viagrou, Cialisem nebo Levitrou) je však zásadně důležité, aby se mohl rozvinout plný terapeutický efekt v průběhu správného užití nejméně osmi tabletPDE-5  Tato zkušenost vylučuje z léčby muže, kteří nejsou ochotni do léčby investovat alespoň 3000 Kč v průběhu několika měsíců. Existují sice balení inhibitorů PDE-5 po jedné nebo dvou tabletách, ale takovou preskripci nedoporučujemePDE-5  Muži bez ochoty (nebo možnosti) investovat do svého zdraví žádají často jen jednu nebo dvě tablety „na zkoušku"

12 Léčba ED  Nemocného vždy vedeme k racionálnímu očekávání  Terapii zahajujeme vždy (pokud není kontraindikace) moderními léky ze skupiny inhibitorů PDE-5. Užívají se 1 hodinu před stykemPDE-5  Jsou určeny pouze k léčbě ED, nikoli ostatních sexuálních dysfunkcí, jako je ztráta sexuální apetence a anorgazmieED  Léčebný efekt nastupuje jen po sexuální stimulaci  Tadalafil se od sildenafilu a vardenafilu liší svým dlouhým biologickým poločasem (18 hodin)  Nežádoucí účinky nebývají výrazné a zřídka vedou k přerušení léčby  Terapeutický efekt je v průměru 80 %, nižší (50–60 %) u těžké organické etiologie ED diabetiků, mužů po radikální prostatektomii a paraplegiků Fink et al., 2002; Padma-Nathan et al., 2002; Salonia et al., 2003EDFink et al., 2002Padma-Nathan et al., 2002Salonia et al., 2003

13 Léčba ED  V případě, že je správně podávaná perorální léčba neúčinná či kontraindikována, je namístě odeslat nemocného do andrologické ordinace k zahájení léčby prostaglandinem E1 aplikovaným intrakavernózně (CAT). Intrakavernózní léčba zůstává pro některé skupiny nemocných zlatým standardem – např. diabetici, paraplegici  Kvalitní podtlakové přístroje doporučujeme k léčbě ED pro starší muže.ED  Implantace penilní endoprotézy představuje definitivní řešení

14 Léčba ED  Ze strany lékaře je nezbytně nutné pacienta pozvat na kontrolu a podrobně se ho dotázat, v jaké situaci lék užil a jak byl s léčbou spokojen. Samozřejmě je ideální, když na tuto druhou kontrolu přijde pacientova partnerka.  V situaci, kdy nemáme časový prostor pro to, abychom pacienta podrobně poučili o správném způsobu medikace a nemáme kdy jej pozvat na kontrolu, abychom s ním odpověď na léčbu prodiskutovali, je lépe léčbu vůbec nezahajovat !

15 ZávěrZávěr  ED je časté onemocnění  V 80 % má příčinu organickou – nejčastěji vaskulární, pouze 20 % tvoří etiologie psychogenní.  Diabetici, hypertonici, muži s ischemickou chorobou srdeční a hyperlipidemií, kuřáci, obézní a obecně stárnoucí muži  Diabetici, hypertonici, muži s ischemickou chorobou srdeční a hyperlipidemií, kuřáci, obézní a obecně stárnoucí muži patří k rizikovým skupinám  Komunikace na toto citlivé téma v ordinaci lékaře je stále problémem. Pacient očekává, že se ho lékař na sexuální problémy zeptá. Proto je indikované v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře položit dotaz na kvalitu sexuálního života, stejně jako se tážeme na ostatní fyziologické funkce  V diagnostice ED není nutné přesně stanovit etiologii ED, ale nesmíme „přehlédnout“ poruchu ztopoření jako symptom závažného, často systémového onemocnění. Z vyšetření je důležité odebrání anamnézy, somatické vyšetření, laboratorní screening, v indikovaných případech provedení EKG a bicyklové ergometrieED

16 ZávěrZávěr  Terapie ED inhibitory PDE-5 představuje metodu první volby, pokud není kontraindikovánaEDPDE-5  Moderní perorální léčba je účinná a bezpečná, jak dokazují výsledky řady kontrolovaných klinických studií  Je třeba edukovat nemocného, vést ho k trpělivosti, opakovanému podání léku a racionálnímu očekávání !  V případě, že perorální léčba není účinná, je třeba pacienta odeslat na specializované urologicko-andrologické pracoviště

17


Stáhnout ppt "PREVENTI O 2010. Rozhovor s pacientem  Pacient: 1. Přichází pro sexuální obtíže (menšina) 2. Přichází pro: (většina)  Hypertenzní nemoc  ICHS  Diabetes."

Podobné prezentace


Reklamy Google