Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky"— Transkript prezentace:

1 SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky
Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství MFF UK

2 Osnova strategie projektu sociální síť informatiků připravovaný portál
páteř sociální sítě informace v sociální síti připravovaný portál osobní růst tvorba týmů strojově čitelný přístup k informacím

3 “Sociální síť IT profesionálů spojující univerzity a firmy”
Strategie projektu Vize “Sociální síť IT profesionálů spojující univerzity a firmy” Mise: Naše sociální síť bude poskytovat podporu tvorby vysoce proaktivních týmů pro řešení rozsáhlých problémů s použitím IT poskytovat informace pro podporu osobního růstu poskytovat specifické služby generované komunitou poskytovat relevantní informace pro členy komunity partner pro jednání v oblasti lidských zdrojů a studia informatiky

4 Sociální sít informatiků
síť lidí působících v informatice v regionech ČR má svá specifika struktura akademici, firmy, studenti, kteří vytvářejí týmy a spolupracují na projektech informace časopisy, konference, zaměření informatického výzkumu, informatické dovednosti, ... členové jsou pokročilí uživatelé IT

5 Páteř sociální sítě - Osoby
členové sociální sítě a uživatelé portálu různé kategorie osob: vědec, učitel, podnikatel, zaměstnanec, student, úředník, ... osoba může patřit do více kategorií (např. student a zaměstnanec) sociální vazby na jiné osoby

6 Páteř sociální sítě - Skupiny
skupina osob, která se prezentuje a vystupuje jako jeden celek výzkumná skupina na VŠ, pracovní skupina ve firmě, ... nabízí služby výzkum, vývoj, vzdělávání, marketing, systémová integrace, konzultace, finance, ... má výsledky články, software, přednášky, úspěšně ukončené projekty, ... může být oficiálním pracovištěm ale i jeho součástí katedra na VŠ, ústav na UI, firma tvoří klastry

7 Páteř sociální sítě - Projekty
partnerství skupin spolupracujících při řešení dlouhodobého úkolu, např. výzkumný problém vývoj informačního systému příprava studijního plánu ... mohou být (spolu)financovány z veřejných zdrojů

8 Informace v sociální síti
Jaké máme v regionech instituce, kdo v nich pracuje a jaké na nich působí skupiny? Kde lze získat finance? Jaké mají výsledky informatici v regionech ČR? Co nabízejí/poptávají informatici v regionech ČR? zaměstnání, budování týmů, podávání projektů a žádosti o veřejné zakázky Jaké mají informatici schopnosti a zaměření Co se děje v regionech ČR zajímavého pro informatiky? konference, semináře, workshopy, školení, …

9 Schoponosti a zaměření
Sociální síť Projekty Skupiny Vědci a učitelé Podnikatelé Zaměstnanci Studenti Instituce Schoponosti a zaměření Události Financování Výsledky Nabídka a poptávka

10 Portál informační podpora sociální sítě informatiků
zachycení struktury sítě profily osob, skupin a projektů vazby provázání s dalšími informacemi v sociální síti instituce, programy grantových agentur, výsledky, nabídka/poptávka, ...

11 Portál Prezentace profilu Doplnění profilu Vyhledávání
Navázání kontaktu Spolupráce Doplnění profilu

12 Portál nad profily a informacemi prozatím připravujeme v portálu 3 funkčnosti: podpora osobního růstu podpora tvorby týmů strojově čitelný přístup k informacím

13 Podpora osobního růstu
na základě znalostních profilů vychází z projektu VŠE jednoduchý popis informatických znalostí znalost = osa znalostního profilu ohodnocená na stupnici 0 – 5 znalostní profil je součástí profilu osoby, skupiny i projektu charakteristikou poptávky/nabídky charakteristikou studijního plánu

14 Podpora osobního růstu

15 Podpora osobního růstu
znalostní profily umožňují přesněji popsat poptávku po odborníkovi přesnější a rychlejší vyhledávání v nabídkách odborníků vytvořit si představu o znalostech absoloventů jednotlivých studijních programů odborníků v regionech ČR doplňovat skupiny o vhodné osoby projekty o vhodné skupiny porovnávání odborníků mezi sebou

16 Podpora osobního růstu
UKÁZKA

17 Podpora tvorby týmů zaměřujeme se na spolupráci akademického světa a světa firem v informatice je to nutnost, jen je potřeba firmy i akademiky „probudit“ první fáze: rozšíření síly znalostních profilů o vědecké profily vědecký profil podobný znalostnímu profilu, podobné využití popis vědeckého zaměření pomocí ohodnocení kategorií ACM klasifikace na stupnici 0 – n

18 Podpora tvorby týmů

19 Podpora tvorby týmů vlastní zkušenost akademický výzkumný tým: firma
databázové zpracování textových a semistrukturovaných dat technologie sémantického webu firma zkušenosti s řadou projektů pro státní správu (MŽP) námět na projekt se silným důrazem na aplikovaný výzkum problém: firma nevěděla, kde hledat patnera pro výzkum v daných oblastech ke kontaktu došlo prostřednictvím studenta

20 Podpora tvorby týmů UKÁZKA

21 Přístup k informacím portál nabídne strojově čitelný přístup ke svým informacím prostřednictvím XML/JSON dokumentů pravděpodobně ve stylu REST pro čtení a ve stylu W3C webových služeb pro zápis prostřednictvím ontologií a RDF pouze experimentálně

22 Přístup k informacím Webová služba ve stylu REST? Požadavek jako URL:
Odpověď jako XML dokument: <?xml version=“1.0”?> <group> <abbr-name>XRG</abbr-name> <full-name>XML Research Group</full-name> <members> <member id=“martinnec”> <fname>Martin</fname><surname>Nečaský</surname> ... </member> </members> </group>

23 Přístup k informacím Co je to RDF?
RDF uvažuje objekty reálného světa (osoby, skupiny, projekty) identifikované jednoznačným URL a nazývá takové objekty zdroje

24 Přístup k informacím Co je to RDF?
RDF umožňuje na Webu zveřejňovat tvrzení o objektech reálného světa ve formě trojic: foaf:name „Martin Nečaský“ foaf:member

25 Přístup k informacím Co je to ontologie?
ontologie je slovník popisující typy objektů reálného světa a typy tvrzení o objektech např. ontologie FOAF typy objektů jako např.: Person, Group, Project typy tvrzení jako např.: name, knows, member

26 Přístup k informacím K čemu ontologie a RDF?
umožňují komukoliv na webu publikovat svá tvrzení ve strojově čitelné podobě strojově integrovat tvrzení z různých zdrojů strojově hledat spory v tvrzeních a odvozovat nová tvzrení umožní tedy zasazení portálu SoSiREČR do šiřšího kontextu a strojově integrovat jeho informace s jinými zdroji RDF dat

27 Očekávané problémy znalostní/vědecké profily nejsou dostatečně charakterizující neuvažují jednotlivé technologie např. ACM klasifikace obsahuje kategorii „Data Definition Languages“, ale již nerozlišuje strukturovaná (relační), semistrukturovaná (XML) a nestrukturovaná (text) data lze jít do většího detailu, avšak na úkor jednoduchosti informace pro IT odborníky inicializujeme, ale jak budou udržovány aktuální po skončení projektu? důvěryhodnost dat znalostní/vědecký profil neříká pravdu podpořit tvrzení odkazy na dosavadní práci : publikace, projekty, ...

28 Závěr první verze prototypu portálu k vyzkoušení do konce roku 2010
osoby, skupiny, projekty + znalostní a vědecké profily + databáze informatických údajů komunikujte s námi Vaše nápady, připomínky, požadavky osobní schůzky: diskuzní fórum:


Stáhnout ppt "SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google