Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání
, Telč

2 Obsah Komunikační mix a jeho části: Agentury a NNO Zdroje Reklama PR
Podpora prodeje Přímý marketing – direct marketing Osobní prodej Agentury a NNO Zdroje

3 Komunikační mix Komunikační mix má úzkou souvislost s marketingovou komunikací. Marketingové komunikace jsou jedním ze 4 základních prvků marketingového mixu, jsou jeho nejviditelnějším nástrojem. Reklama je považována za synonymum marketingové komunikace, a to hlavně proto, že je nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu. Z čeho se tedy komunikační mix skládá: Reklama PR Podpora prodeje Přímý marketing – direct marketing Osobní prodej

4 Reklama Hlavní média pro komerční reklamu jsou: Televize Rozhlas Tisk
je placená forma neosobní, masové komunikace, která je uskutečňována prostřednictvím tiskových médií (noviny, časopisy, katalogy), rozhlasu a televize, internetu, venkovních médií, výloh, firemních štítů atd. cílem je informování širokého okruhu zákazníků se záměrem ovlivnit jejich kupní chování, hlavním rysem je to, že oslovuje široké vrstvy obyvatelstva Hlavní média pro komerční reklamu jsou: Televize Rozhlas Tisk Internet Venkovní reklama Reklama v místě prodeje

5 1. Televize Výhody televizní reklamy Nevýhody televizní reklamy
masové pokrytí a nízké náklady na dosažení jednoho příjemce sdělení selektivita – schopnost zasáhnout cílovou skupinu silný účinek – spojení obrazu a zvuku, možnost kreativity Nevýhody televizní reklamy vysoké absolutní náklady na její tvorbu a vysílání, a to i přes nízké náklady na jednoho zasaženého diváka krátkost spotu – většinou jen 30 sekund reklamní zmatek (množství TV spotů), přepínání stanic

6 2. Rozhlas Výhody rozhlasové reklamy Nevýhody rozhlasové reklamy
možnost přesného zamíření na cílovou skupinu rychlost přípravy nízké náklady v porovnání s ostatními masovými médii Nevýhody rozhlasové reklamy omezené možnosti zvuku rádio je spíše „kulisové médium“ – poslechovou na půl ucha informační zmatek

7 Zásady tvorby reklamního spotu:
2. Rozhlas Zásady tvorby reklamního spotu: měl by vytvářet vlastní představy známá melodie, hlas, rým, zvuk, je třeba být stručný, výstižný, komunikovat jednu myšlenku, značku a příslib vzpomenout hned na začátku a opakujeme to

8 3. Tištěná média Noviny Nevýhody inzerce Výhody inzerce
selektivita, důvěra v očích čtenářů flexibilita čtenáři si mohou dělat poznámky, inzerát si vystřihnout Nevýhody inzerce krátká životnost novin nízké reprodukční možnosti novinové inzerce (špatná kvalita fotografií) informační zmatek špatné pokrytí některých cílových skupin – nevhodné pro skupiny do 20 let

9 3. Tištěná média Časopisy Výhody Nevýhody
možnost zasáhnout malé cílové skupiny kvalitní tisk – reklama je přitažlivější pro čtenáře časopisy čtou lidé pomaleji, více se k nim vracejí a půjčují si je mezi sebou – zvyšuje se účinek Nevýhody nízká pružnost – vycházejí týdně či měsíčně

10 3. Tištěná média Zásady tvorby tištěné inzerce
Nejdůležitější je titulek inzerátu (čte 5x více lidí než další část), nejlepší titulek je ten, kde slibujete výhodu či užitečnou informaci, emocionálně laděné slova (nyní získáte, nový, rada, jistota, výhoda,…). Důležitý je i vhodný obrázek – lepší foto než kresba, nejlepší jsou ty, které vzbuzují zvědavost. Barevné jsou lepší, není špatné ale třeba mezi ně dát černobílý, upoutá to. Je lepší se v inzerátu obracet na konkrétní osobu než oslovovat čtenáře obecně. Důležitá je kompozice – čtenáři se většinou dívají nejdříve na obrázek, pak na titulek a pak na text, tzn. že je dobré inzerát poskládat v tomto pořadí. Text začínající velkým písmenem zvyšuje čtenost, důležitá slova tiskneme tučně.

11 4. Internet Je médium, které zaznamenalo v oblasti reklamy největší posun směrem dopředu. Vlastnosti internetové reklamy: hypertextovost – tzn. odkazy na jiné stránky názornost multimediálnost – není omezena jen na text, ale využívá i obrázků, zvuků, animací - interaktivnost přístupnost 24 hod. selektivnost – umožňuje přesné zacílení reklamy přijatelná cena, rychlost a flexibilita kvalitní zpětná vazba díky interaktivitě nízké výrobní náklady

12 4. Internet Nástroje internetové reklamy:
reklamní bannery (statická, interaktivní) marketing ve vyhledávačích (optimalizace pro vyhledávače, přednostní výpisy, kontextová reklama) virální marketing advergaming elektronická pošta - rozesílání nejrůznějších nabídek Reklamou jsou samozřejmě i firem, které slouží k jejich prezentaci.

13 5. Venkovní reklama billboardy (euroformát – 5,1x2,7m) + bigboardy (9,6x3,6m) = 85% , megaboardy (10x5m a větší), gigaboardy, malovaná reklama – fasády domů, LED stěny, promítání filmů a diapozitivů na zdi, miniboardy (formát 100x70cm) Cena pronájmu u billboardu cca.  8000 – 12 000,- Kč/měsíc Zásady tvorby úspěšného boardu – tzv. třívteřinové médium: vysoce kreativní, minimální text (stručný, chytlavý, zapamatovatelný), max. 6 až 7 slov, čitelný – pozadí či fotka nesmí překrýt text

14 5. Venkovní reklama

15 5. Venkovní reklama Alternativní nosiče – mezi ně řadíme všechny zbývající nosiče venkovní reklamy městský mobiliář, CLV prostředky městské hromadné dopravy (autobusy, tramvaje, trolejbusy) reklamní hodiny, digitální teploměry, reklama v obchodech – nákupní vozíky, podlahová grafika balóny a vzducholodě pneumatické poutače - nafukovadla

16 5. Venkovní reklama

17 6. Reklama v místě prodeje
Týká se hlavně obchodních míst, kde zákazník nakupuje. tištěné materiály - plakáty, letáky, samolepky, kterými jsou zvýrazněny prodejní plochy 3 D materiály - nafukovací makety lahví, plastické napodobeniny výrobků, světelná reklama, výrobky balené do dárkových tašek, kovových obalů či speciální balení + dárkové a propagační předměty stojany – kovové, plastové, papírové většinou na atraktivním místě (např. žvýkačky) merchandisingové doplňky - různé typy úchytných předmětů, plastových výřezů, plastových lišt, cenovek, informačních tabulí apod. Pomocí těchto materiálů je možné vytvořit vhodné a atraktivní místo prodeje sloužící k lepší orientaci a dostupnosti zákazníka.

18 6. Reklama v místě prodeje

19 6. Reklama v místě prodeje

20 6. Reklama v místě prodeje

21 Public relations Hlavním úkolem PR je vytváření příznivých představ (image), kterou firma bude mít na veřejnosti. K tomu nám v ICM sloužily následující nástroje: publicita – tiskové zprávy - rozesílány do regionálních médií (týdeník Dobrý den s Kurýrem a deník Slovácké noviny, kabelové televize MIK, Zpravodaje města Uh. Hradiště), v případě větších akcí i do ČTK, České televize a celostátních deníků. K informování našich potenciálních partnerů o aktivitách ICM Uh. Hradiště využíváme internetových stránek na adrese tištěné materiály - letáky ICM, plakáty – školy, vizitky pracovníků brožury – Průvodce studenta Uh. Hradištěm a okolím časopisy - Íčko

22 Public relations drobné tištěné prostředky – dopisní obálky, hlavičkový papír, samolepky, reklamní předměty – tužky, tašky, trička.. audiovizuální materiály – prezentační film ICM prozatím nezorganizovalo žádnou vlastní tiskovou konferenci, spíše využíváme dobrých vztahů s Městem Uh. Hradiště a informace distribuujeme prostřednictvím jejich tiskovek. lobbying hlavně u zástupců města Uh. Hradiště a úředníků Města Uh. Hradiště sponzoring - převážně kulturní akcí, které dělá studentský parlament nepravidelně jsou pořádány také dny otevřených dveří a každý rok se konají jedna až dvě velké akce, na které zveme všechny naše partnery a zástupce samosprávy (výročí otevření ICM, kulturní akce apod.). ICM se účastní také pravidelně Burzy středních škol v Uh. Hradišti.

23 Public relations

24 Podpora prodeje je postavena na poskytování stimulů, jejichž cílem je zvýšení a podpora pohybu zboží může být orientována nejen na zákazníky, ale i na maloobchod a velkoobchod Mezi hlavní formy PP zaměřené na spotřebitele patří: spotřebitelské kupony, spotřebitelské slevy, cenové balíčky (např. balení má větší obsah + 25%), prémie, bonusové programy (sbírání bodů za kilometry u ČSA), loterie a soutěže poskytování vzorků

25 Přímý marketing (direct marketing)
DM jako nástroj MK znamená kontaktování stávajících a potencionálních klientů s cílem vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci. Cílem přímého marketingu je vytvořit prodej nebo vyvolat požadavky po více informacích Obsahuje tyto části: direct mail – adresné oslovení cílové skupiny, poštou nebo roznáškou, využití databází neadresná distribuce – letáky, drobné dárky či katalogy ve schránkách telemarketing - aktivní a pasivní (výhoda obousměrná komunikace) teleshopping on-line marketing – spojen s internetem vkládaná inzerce do novin a časopisů – zaujat, přimět zákazníka k návštěvě prodejny (kupony)

26 Osobní prodej je to prezentace či demonstrace prováděná prodejcem nebo skupinou prodejců s cílem prodat zboží a služby dané firmy. Typický je zde osobní kontakt – prodejci na ulici, podomní prodejci vysavačů, nádobí apod.

27 Reklamní agentury a NNO
Výhody využití agentury odborná znalost pracovníků reklamních agentur kreativa na určité úrovni zkušenosti s realizací kampaní flexibilita Nevýhody využití agentur možné vyšší výdaje v porovnání s tím, když si to budu dělat sám (relativní) nesolidnost některých agentur

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google