Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

možné využití mobilního laserového skenování pro účely KN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "možné využití mobilního laserového skenování pro účely KN"— Transkript prezentace:

1 možné využití mobilního laserového skenování pro účely KN
Setkání geodetů 2013 konference KGK (Chocerady, ) možné využití mobilního laserového skenování pro účely KN Ing. Pavel Taraba

2 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN stručný popis technologie - snímání reality pomocí mobilní laserové jednotky (LYNX Mobile Maper M1, ILRIS HD GPS Magellan Professional Z-MAX Trimble R8) - při snímání je pořizován i obrazový záznam (digitální foto, využito pro obarvení mračna) - výpočet trajektorie vozidla (progr. POSPac) - výpočet souř. bodů v mračně (progr. DashMap) - spojení mračen z obou skenerů a všech průjezdů (progr. MicroStation a Terrasolid) - transformace do S-JTSK (zpřesněná globální transformace) - vyhodnocení = vektorizace mračna bodů (progr. GeoStore V6 + nadstavba LAS) - doměření nepokrytých míst (statickým skenerem; terestricky; GNSS) pozn.: doměření statickým skenerem může být provedeno „předem“, připojit ho k mračnu z mobilní jednotky a dále pracovat s jedním výsledným mračnem

3 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN pilotní projekt na posouzení možného využití laserového skenování pro potřeby KN realizace: jaro Geovap, spol. s r.o. - měření mobilní skenovací jednotkou a statickými skenery + kontrolní terestrické měření jaro 2012 – KÚ pro Pardubický kraj – nezávislé kontrolní měření terestrické měření léto 2012 – VÚGTK, v.v.i. – nezávislé vyhodnocení mračna bodů podzim 2012 – ČÚZK – vyhodnocení a shrnutí dosažených výsledků zima 2012/13 – ČÚZK – práce na úpravě Návodu na obnovu katastrálního operátu posuzovány pouze technické aspekty: dosažitelnost (úplnost) a přesnost výsledků předmětem posouzení nebyla ekonomická náročnost použití metody

4 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN práce firmy Geovap, spol. s r.o. Kasalice - intravilán obce - menší obec s rozvolněnou zástavbou venkovského typu v rovinatém reliéfu krajiny, - výsledné mračno smontováno z několika jízd mobilní skenovací jednotky a několika stanovišť statického skeneru, - část skenována před vyšetřením hranic a označením bodů, (zásadní informace pro rozvahu nad výsledky srovnávacích testů) - proveden test možné přesnosti na 9 bodech PPBP - proveden test možných způsobů označení a signalizace bodů, - výsledky vektorizace mračna porovnány s výsledky terestrického měření provedeného GEOVAP Žamberk a České Libchavy – vybrané části intravilánu - Žamberk: část obce s liniovou zástavbou příměstského typu ve svažité oblasti, - České Libchavy: část obce s liniovou zástavbou venkovského typu v rovinatém reliéfu terénu širokého údolí podhorské oblasti, - výsledná mračna pouze z jízdy mobilní skenovací jednotky, - výsledky vektorizace mračna porovnány se souřadnicemi odečtenými z DKM (a kódem kvality 3)

5 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

6 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

7 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN práce KÚ pro Pardubický kraj Kasalice - ve vybrané části intravilánu provedeno terestrické měření nezávislé na měření firmy GEOVAP, - výsledky vektorizace mračna provedené GEOVAP porovnány s výsledky vlastního terestrického měření. Žamberk a České Libchavy - výsledky vektorizace mračna provedené GEOVAP kontrolně nezávisle porovnány se souřadnicemi odečtenými z DKM (a kódem kvality 3). práce VÚGTK, v.v.i. - ve vybrané části intravilánu provedena kontrolní vektorizace příslušného výřezu mračna nezávisle na GEOVAP, - použit stejný software (zápůjčka sw GeoStore V6 + nadstavba LAS od GEOVAP), - výsledky vektorizace mračna provedené GEOVAP porovnány s výsledky vlastní vektorizace výřezu mračna, - výsledky vlastní vektorizace výřezu mračna porovnány s terestrickým měřením KÚ pro Pardubický kraj.

8 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

9 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN výsledky firmy Geovap, spol. s r.o. modrá – mobilní skenovací jednotka žlutá – statické skenery červená – rozmístění kontrolních bodů (nové body PPBP) celkem 9 bodů výběrová stř. souř. chyba mxy = 0,02 m

10 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN výsledky firmy Geovap, spol. s r.o. Kasalice – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP se souřadnicemi terestrického měření GEOVAP - zaměřeno 1177 bodů, testováno 852, - z testu předem vyloučeno 325 bodů, tj. 27,6 % první etapa mobilního mapování předcházela zjišťování hranic, vyloučené body tedy nevypovídají o přesnosti metody, ale o shodě stavu zobrazeného v DKM se stavem skutečným (předem vyloučené body, prezentují již neaktuální stav v DKM) - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 736 (86,4 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: 796 = (93,4 = 86,4 + 7,0 %) - rozdíl nad hodnotu 2x mxy > 28 cm: 56 (6,6 %) (pro dvojrozměrné rozdělení platí: do hodnoty 1x mxy 39,3 % do hodnoty 2x mxy 86,5 % nad hodnotu 2x mxy 13,5 %) celkem nevyhovělo = 381 bodů z tj. 32,4 % nejedná se o žádný bod, který byl označen či signalizován

11 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN výsledky firmy Geovap, spol. s r.o. 2. Žamberk – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP se souřadnicemi z DKM - testováno 566 bodů - z testu předem vyloučeny body, které v DKM zobrazují již neaktuální stav - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 384 (67,8 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: 503 = (88,8 = 67,8 + 21,0 %) - rozdíl nad hodnotu 2x mxy > 28 cm: 63 (11,2 %) vyhovělo normálnímu rozdělení 3. České Libchavy – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP se souřadnicemi z DKM - testováno 418 bodů - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 269 (64,4 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: 337 = (80,6 = 64,4 + 16,3 %) - rozdíl nad hodnotu 2x mxy > 28 cm: 81 (19,4 %) částečně nevyhovělo normálnímu rozdělení

12 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN výsledky KÚ pro Pardubický kraj Kasalice – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP se souřadnicemi terestrického měření KÚ - zaměřeno 136 bodů, testováno 123, - z testu předem vyloučeny 2 body (případy dvojice velmi blízkých bodů) - 8 zaměřených bodů nebylo v mračnu vyhodnoceno (rozhraní dvou domů na přímé, zákryt vegetačním krytem, ?opomenutí?) tj. 8,1 % bodů neurčených pomocí skenerů - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 120 (97,6 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: všechny = (100,0 = 97,6 + 0,4 %) - rozdíl nad hodnotu 2x mxy > 28 cm: žádný (0,0 %) vyhovělo normálnímu rozdělení

13 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN výsledky KÚ pro Pardubický kraj 2. Žamberk – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP se souřadnicemi z DKM (na vzorku dat 10%) - testováno 55 bodů - z testu předem vyloučeny body, které představují již neaktuální stav v DKM - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 53 (96,4 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: všechny = (100,0 = 96,4 + 0,7 %) - rozdíl nad hodnotu 2x mxy > 28 cm: žádný (0,0 %) vyhovělo normálnímu rozdělení 3. České Libchavy – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP se souřadnicemi z DKM (na vzorku dat 10%) - testováno 39 bodů - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 38 (97,4 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: všechny = (100,0 = 97,4 + 2,6 %)

14 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN výsledky VÚGTK, v.v.i. Kasalice – porovnání souřadnic z terestrického měření KÚ s vektorizací VÚGTK - zaměřeno 136 bodů, - neidentifikováno 19 bodů 2. Kasalice – porovnání souřadnic z vektorizace GEOVAP s vektorizací VÚGTK - zaměřeno 136 bodů, testováno 105, - do testu nezahrnuto 21 bodů, tj. 15,4 % z toho: neidentifikováno 19 bodů (VÚGTK x KÚ) nenalezeno 15 bodů (VÚGTK x GEOVAP) - rozdíl do hodnoty 1x mxy = 14 cm: 84 (80,0 %) - rozdíl do hodnoty 2x mxy = 28 cm: 89 = (84,8 = 80,0 + 4,8 %) rozdíl nad hodnotu 2x mxy > 28 cm: 16 (15,2 %) částečně nevyhovělo normálnímu rozdělení

15 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN VÚGTK, v.v.i. – výsledky přehled neidentifikovaných a nenalezených bodů

16 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN úskalí mračna bodů – snížená přesnost trajektorie vozidla 2) – montáž mračna a) jeden pojezd vozidla b) připojování mračen ze statických skenerů 3) – interpretace bodu při vektorizaci mračna

17 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN úskalí mračna bodů – snížená přesnost trajektorie vozidla 2) – montáž mračna a) jeden pojezd vozidla b) připojování mračen ze statických skenerů 3) – interpretace bodu při vektorizaci mračna

18 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN ukázka testovaných způsobů označení a signalizace

19 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN mračno - ukázka zobrazení bodu stabilizovaného kolíkem

20 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

21 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

22 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

23 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

24 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

25 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

26 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

27 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

28 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN

29 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN vybrané závěry: nezávislé výsledky Geovap, KÚ a VÚGTK se vzájemně potvrzují, potvrzeno, že i při masivnějším zapojení statických skenerů je nutné metodu doplnit terestrickým měřením, pozn.: při rutinním nasazení a postupech až 20 % bodů (dle Geovap) - metodou lze získat výsledky s přesností stanovenou pro podr. body (KK=3), pozn.: při rutinním zpracování mxy = cca 10 cm při cíleném zpracování mxy = cca 6 cm (podmínka: dobře čitelný bod) - jednou z etap pracovního postupu je vektorizace mračna, je prováděna jedenkrát, výsledek má tedy spolehlivost jednoho měření, pozn.: ?nezávisle provedená druhá vektorizace? jako vhodné se jeví kontrolu provést oměrnými, konstrukčními a křížovými mírami (i dle Geovap) - je třeba respektovat specifické požadavky na označení a signalizaci bodů pozn.: nejlépe trojrozměrný předmět a bílá barva označení a signalizaci bodů je nutné provádět výraznějším způsobem než u terestrických nebo GNSS metod, - metoda je méně závislá na počasí než letecká fotogrammetrie. pozn.: lze minimalizovat dobu mezi signalizací bodů a pořízením dat

30 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN úprava návodu pro obnovu kat. operátu vychází z předpokladů: - jedná se o jednu z více možných metod, kterými lze určit souřadnice bodů - metoda „určí“ jen to, co „dobře vidí“ (skener i vyhodnocovatel mračna) - při použití za účelem mapování musí být zachována stávající posloupnost etap šetření a zaměření - při rutinním použití a zejména zpracování (vektorizaci) mračna lze očekávat potřebu doměřování „kontaktními metodami na cca 20 % bodů, - při rutinním použití a zejména zpracování (vektorizaci) mračna lze očekávat přesnost na úrovni mxy = cca 10 cm - metoda se na venek chová jako „černá skříňka“ (velmi vyspělé software s velmi vysokým stupněm automatického rozhodování) pozn.: ?jak zkontrolovat výsledek? jako vhodné se jeví kontrolu provést: a) množinou kontrolních bodů umístěných: - rovnoměrně na celé zájmové ploše - ve „slabých místech“ technologie, např.: - spojení mračen, - vlícování míst, kde byl horší výsledek měření GNSS… b) množinou oměrných, konstrukčních a křížových měr

31 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Využitelnost pozemního laserového skenování pro potřeby KN úprava návodu pro obnovu kat. operátu vyřešena Dodatkem č. 3. pozn.: řeší pouze zapracování náležitostí spojených s možným použitím metody pozemního laserového skenování - leden a únor 2013: odborné konzultace nad zjištěnými výsledky - únor a březen 2013: příprava textu návrhu Dodatku - duben 2013: vnitroresortní připomínkové řízení - květen 2013: vypořádání připomínek a sestavení konečného znění Dodatku : Dodatek podepsán účinnost od

32 ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "možné využití mobilního laserového skenování pro účely KN"

Podobné prezentace


Reklamy Google