Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlí jako strategická surovina Pavel Hujer a David Král SŠ technická a dopravní Foto z odvalu Kunčice- 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlí jako strategická surovina Pavel Hujer a David Král SŠ technická a dopravní Foto z odvalu Kunčice- 2012."— Transkript prezentace:

1 Uhlí jako strategická surovina Pavel Hujer a David Král SŠ technická a dopravní Foto z odvalu Kunčice- 2012

2 Úvod • Hornictví a uhlí je základ průmyslu. • Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup. • Využití surovin (uhlí) ohrožují především ekonomické • a politické vlivy. • Dnes je těžba uhlí v Evropě ve výrazném útlumu. • V minulosti těžba uhlí významně pomohla rozvoji ostravského regionu. • Uhlí vznikalo před cca 320 miliony lety v prvohorách v období karbonu.

3 Jaký vliv má těžba uhlí na životní prostředí • Uhlí těžíme dvěma způsoby- povrchově a hlubinně. • Těžba uhlí má nepříznivý dopad na životní prostředí. • Nejvíce devastující je ale povrchová těžba. • Dnes dochází k ekologizaci těžby Vodní jáma Jeremenko- 2013

4 Zátěž na životní prostředí Povrchová těžba • Celková deformace krajiny- odtěžení velké vrstvy zeminy. • Obtížná rekultivace krajiny po vytěžení. • Vysoká prašnost. • Změna hydrogeologických procesů. Hlubinná těžba • Deformace krajiny- poklesy půdy. • Změna hydrogeologických procesů. • Haldy. • Výstup důlních plynů.

5 Polská halda dolu Marcel 2012

6 • Hlubinná těžba představuje menší zátěž na životní prostředí než povrchová. • Náklady jsou ale vyšší než na povrchovou těžbu. • Vytěžené prostory v hlubinných dolech se dají vyplnit vhodným materiálem, který zabrání propadu půdy na povrchu.

7 Využití uhlí a produkty • Využívá se zejména v energetickém průmyslu pro výrobu tepla a elektřiny. • Z uhlí se dělá koks a během toho vznikají vedlejší produkty, které jsou nepostradatelné v chemickém průmyslu (následující kapitola). • Velké využití uhlí je také v hutnictví. • Z uhelného prachu se vyrábí brikety, které se používají na otop v domácnostech.

8 Výroba koksu • Proces, při kterém dochází k zahřívání uhlí bez přístupu vzduchu až na 1400˚C. • Během koksování dochází k uvolňování koksárenského plynu, ze kterého lze dále získat: • Dehet • Benzol (lehké oleje- benzen, toluen) • Naftalen • Amoniak • Síra • Koks je nepostradatelný v hutnictví. • Dá se použít také na otop. Koksovna Svoboda -Zima roku 2012

9 Koksovna Jan Šverma- Zima roku 2009

10 Uhlí jako (ne)nahraditelný zdroj energie • V dnešní době se hledají nejrůznější alternativní náhrady za uhlí v energetice. • Některý z nápadů bylo nahradit uhlí biomasou, zemním plynem nebo i komunálním odpadem. • Jejich podíl ve výrobě el. proudu je ovšem v dnešní době zanedbatelný. • Zatím nejsou známy způsoby, jak v některých případech nahradit uhlí v chemickém průmyslu.

11 Graf-paliva v energetice pro rok 2010

12 Ochrana ložiska • Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup. • Využití surovin ohrožují především ekonomické a politické vlivy: - těžba jen ekonomicky výhodných zásob (např. těží se mocné a snadno těžitelné sloje, slabší zůstávají nevyužity) - bezkoncepční útlum dolů Vodní Jáma Jeremenko-2013

13 Ložisko je třeba chránit, aby mohlo být využito – těženo. • Ložisko chrání stát tzv. vyhlášením chráněného ložiskového území. • Je třeba k němu zachovávat přístup.

14 Ochrana ložiska • Například ve městě Ostravě jsou všechny doly zavřeny a v jejich stařinách se hromadí voda. • Aby nedošlo k přetoku vod do činných revírů, je v Ostravě Vítkovicích v provozu vodní jáma Jeremenko, kde státní podnik Diamo čerpáním udržuje hladinu vod.

15 Vodní jáma Jeremenko- 2013

16 Přístup k ložisku může ztěžovat či znemožňovat několik věcí: • důlní vody • metan • stará důlní díla (zde se navíc mohou tyto složky nahromadit) • špatné geologické podmínky • stavby na povrchu

17 • Činné doly, kde probíhá těžba, jsou větrány a rovněž mají odčerpávání důlních vod. • Ložisko, na kterém se momentálně těžba neprovádí, je třeba chránit před těmito vlivy tzv. konzervačním režimem. Důl Paskov - Staříč 2012

18 Konzervační režim Výhody • Na dole je možné v případě potřeby v brzké době zahájit těžbu. • Navíc jsou již některé právní věci zajištěny. • Ložisko je chráněno před znehodnocením. Nevýhody • Tento typ konzervačního režimu je velice nákladný. • Probíhají pouze udržovací práce Důl Frenštát- zdroj: www.dulfrenstat.cz

19 Doly v konzervačním režimu v ČR • Důl Mír (hnědé uhlí) • Tento lignitový důl se nachází v Jihomoravském kraji v obci Mikulčice nedaleko města Hodonín.

20 • Důl Frenštát • Tento černouhelný důl se nachází v Trojanovicích u města Frenštát pod Radhošťem. • Zásoby uhlí v této lokalitě mohou dosahovat až 1,6 miliardy tun černého uhlí. • Nachází se zde poslední významné ložisko černého uhlí na území ČR. • Společnost OKD usiluje o provedení průzkumu. Důl Frenštát- zdroj: www.dulfrenstat.cz

21 • Dochází zde ke střetu zájmu s místními obcemi a městy, které usilují o zrušení dolu. • Důvodem je strach z těžby a následné devastace Beskyd. • K těžbě a k ložisku by mělo být přistupováno zodpovědně. • V současnosti při konzervačním režimu důl nijak neohrožuje zdejší životní prostředí. • Existují i způsoby těžby bez poklesů, které však těžbu prodražují.

22 Útlum v Ostravě • Před rokem 1989 byla těžba dotována. • Byly dotovány i vysoce ztrátové doly. • Od roku 1990 až do 30.6.1994 byla ukončena těžba všech dolů v Ostravě. • Útlum postihl také celou Evropu a trvá dodnes. • Ostravské doly těžily v náročných geologických podmínkách. • Zato však měly nejkvalitnější uhlí na světě.

23 Likvidace důlních děl • Likvidace důlních jam zásypem znemožňuje jejich opětovné otevření. • Obnovení těžby je téměř nemožné.

24 Hospodárné a ekologické využití ložiska • Maximálně ložisko využít- vytěžit. • Zakládat vyrubané prostory zakládkou (např. stavební odpad, hlušina z hald atp.), aby se nepropadaly. • Po vytěžení dolu zlikvidovat důlní díla zakládkou. • Předčasným uzavřením dolů a opětovným otevřením se zaplatí 3x víc.

25 Budoucnost • V budoucnosti se předpokládá výrazný útlum uhlí v energetice. • Světové zásoby ropy se odhadují na 40-50 let - - uhlí by mohlo být plnohodnotnou náhradou. • V současné době je uhlí nepostradatelné v chemickém průmyslu. Důl Paskov - Sviadnov 2012

26 Děkujeme za pozornost SŠ Technické a dopravní a st. Podniku Diamo za umožnění exkurse na VJ Jeremenko upřímně děkujeme. KONEC :-D


Stáhnout ppt "Uhlí jako strategická surovina Pavel Hujer a David Král SŠ technická a dopravní Foto z odvalu Kunčice- 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google