Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos nestátních neziskových organizací pro zaměstnávání a sociální začleňování v České republice Pavel Novák SKOK Spolek oborové konference nestátních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos nestátních neziskových organizací pro zaměstnávání a sociální začleňování v České republice Pavel Novák SKOK Spolek oborové konference nestátních."— Transkript prezentace:

1 Přínos nestátních neziskových organizací pro zaměstnávání a sociální začleňování v České republice
Pavel Novák SKOK Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti Česká republika Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

2 Asociace členských organizací, dříve volná platforma
SKOK - Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti Asociace členských organizací, dříve volná platforma Síťování mezi členy i dalšími organizacemi v sociální oblasti Hájení zájmů a práv uživatelů a poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb – veřejný zájem – ovlivňování sociální politiky Rozvíjení nových forem humanitární pomoci, sociálních a zdravotně sociálních služeb Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

3 Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

4 Historické kořeny NNO v České republice
Občanská společnost dlouhou tradice od 19.století Tato tradice byla přerušena během nacistické okupace (1938 – 1945) a komunistického režimu (1948 – 1989) Po sametové revoluci (1989) vznikalo tisíce NNO s cílem reagovat na nově pociťované potřeby V roce 2008 cca sociálních služeb NNO Služby pro 1/3 všech uživatelů ( ) pracovníků z toho v přímé péči Variabilita sociálních služeb 30% dotací MPSV na poskytování sociálních služeb, ale jen 20% prostředků z objemu peněz, které jdou do systému (VZP, úhrady, dot.MPSV, územní rozpočty) Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

5 Hodnoty NNO Demokratičnost v rozhodování
Respekt k lidským právům, individualitě Nezávislost Pružnost a kreativita Důraz na veřejný zájem Transparentnost a otevřenost Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

6 Evropský sociální model
Subsidiarita Holistický přístup Transparentnost a otevřenost Služby přátelské k uživatelům Efektivnost Solidarita a partnerství Důstojnost a lidská práva Účast Posílení a osobní rozvoj Trvalé zlepšování a udržitelnost Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

7 Přidaná hodnota NNO Individualizace podpory vycházející z principu respektu Vytváření sítí – pluralita, inspirace, energie Schopnost improvizace vypěstovaná v nejistotě a nestabilitě Dovednost vyhledávat či vytvářet ekonomické zdroje Propojování teorie s praxí Důraz na sledování cílů a smyslu Oslovování veřejnosti s důležitými tématy sociální politiky Síťování – spojování lidí obrácených , směřujících stejným směrem,stejnou filosofií, stejné principy ale různé názory, zkušenosti – vzájemná inspirace, často mezinárodní sítě – přenášení know how,… --- nebezpečí uzavřenosti struktur Schopnost improvizace vypěstovaná v nejistotě a nestabilitě NNO přidávají k dotacím na sociální služby další zdroje (sponsorské dary, vlastní příjmy) – například je obvyklé, že k 1 Kč dotace přidávají další 2 kč a 1 Kč odvádějí zpátky do státního rozpočtu formou daní a odvodů. Propojování teorie s praxí – aplikace zkušeností a principiálního pohledu - Aby se při implementaci politik nevytrácely principy- změna přístupů a postojů Důraz na sledování cílů a smyslu – NNO hlídají, aby se nástroj nestal cílem Oslovování veřejnosti s důležitými tématy sociální politiky - změna přístupů a postojů Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

8 Příklady přidané hodnoty NNO
Práce s marginalizovanými skupinami Lidé bez přístřeší, Romské i jiná etnika, uprchlíci a cizinci, lidé zažívající chudobu, lidé výrazně stigmatizovaní (HIV positivní, s drogovou závislostí, s duševní nemocí, …) Terénní programy Mezisektorová a mezioborová spolupráce Státní politika Medializace Lidé bez přístřeší Romské skupiny Lidé zažívající chudobu Lidé stigmatizovaní (…) Foto zdroj: Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

9 Příklady přidané hodnoty NNO
Hájení lidských práv omezení restriktivních opatření v sociálních službách zákonem Individálně zaměřené služby Vzdělávání a trénink pracovníků Medializace tématu omezení restriktivních opatření v sociálních službách zákonem – zrušení klecových lůžek Foto zdroj: Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

10 Příklady přidané hodnoty NNO
Zaměstnávání – sociální ekonomika NNO mění paradigma „obtížně zaměstnatelných osob“ Nové modely zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce sociální firmy a družstva podporované zaměstnávání (příklady využití programu Equal) Foto zdroj: Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

11 Příklady přidané hodnoty NNO
Kvalita sociálních služeb Iniciace tvorby standardů kvality sociálních služeb, jejich zavádění Vzdělávací programy Přinášejí nástroje zvyšování kvality Hrozba: Inspekce hodnotící naplňování standardů kvality se orientují na formální plnění kriterií Nástroj se stává cílem! NNO nabízejí vzdělávací programy zaměřené na porozumění a zavádění standardů kvality Přinášejí nástroje zvyšování kvality (sebehodnocení, evropské metody hodnocení kvality) Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

12 Příklady přidané hodnoty NNO
Komunitní plánování NNO nositelem myšlenky komunitního plánování Aktivně zapojují uživatele, poskytovatele, veřejnost do plánování sociálních služeb Hrozba: Důrazem na administraci procesu se vytrácí tento základní princip – princip participace. Nástroj se stává cílem! Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

13 Příklady přidané hodnoty NNO
Transformace sociálních služeb – deinstitucionalizace ústavů jako nezbytnost NNO – budují variabilní komunitní služby individualně zaměřené na člověka Přinášejí zkušenosti ze zahraničí - vzdělávání Spolupráce na započatých projektech změny Hrozba: Transformace pouze jako humanizace stávajících ústavů ne s cílem běžného života v komunitě Ztrácí se základní princip sociálního začleňování! Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

14 NNO vytvářejí občanskou společnost a posilují
sociální soudržnost, vyšlapávají demokracii její cestu … přestože je to často jako chůze po laně. Nedovolme však, aby se NNO staly ohroženým druhem, ztratila by se tím důležitá přidaná hodnota, kterou společnosti přináší. Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti

15 Děkuji za pozornost SKOK Senovážné náměstí 2/994 110 00 Praha 1
Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti


Stáhnout ppt "Přínos nestátních neziskových organizací pro zaměstnávání a sociální začleňování v České republice Pavel Novák SKOK Spolek oborové konference nestátních."

Podobné prezentace


Reklamy Google