Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní družina  Zdenka Kellnerová (2.třída)  Eva Vinárková (1.B)  Hana Vykydalová (1.A)  Drahomír Streit (3.B)  Iveta Prokšová (3.A)  Žáci 4.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní družina  Zdenka Kellnerová (2.třída)  Eva Vinárková (1.B)  Hana Vykydalová (1.A)  Drahomír Streit (3.B)  Iveta Prokšová (3.A)  Žáci 4.A."— Transkript prezentace:

1

2 Školní družina

3  Zdenka Kellnerová (2.třída)  Eva Vinárková (1.B)  Hana Vykydalová (1.A)  Drahomír Streit (3.B)  Iveta Prokšová (3.A)  Žáci 4.A + 4.B třídy jsou rozděleni do jednotlivých oddělení

4  Cíl = výchova všestranně harmonického člověka. Snažíme se připravit každého jednotlivce pro život ve stávající společnosti. Prostřednictvím aktivit mimo vyučování může získat nové dovednosti, zkušenosti, znalosti a postoje.  Důležité je probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku. Rovněž rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech.  Naučit dítě správnému chování k dospělým  Zásady správného chování ke spolužákům  Vést děti ke zdravému životnímu stylu  Posilování komunikačních dovedností  Ovládání negativních citových reakcí  Posilovat pozitivní myšlení

5  Učit se znát  (objevovat nové věci a analyzovat je)  Učit se „jak na to“  (získat širokou škálu dovedností potřebných pro život)  Učit se žít společně  (porozumění, komunikace, společné řešení problémů, každý má svá práva a povinnosti)  Učit se být  (poznávat sám sebe)

6  Pravidelná činnost  týdenní skladba zaměstnání (dle jednotlivých oddělení)  Příležitostné akce  akce pro děti a rodiče, besídky a výstavky  Odpočinková činnost  kompenzace zátěže v průběhu vyučování (doba trvání 30 minut/den)  Nabídka spontánních aktivit  sportovní, společenské a stolní (60 minut/den)  Příprava na vyučování  dle potřeb dětí, didaktické hry  Zájmové kroužky  (každý den probíhají alespoň dva kroužky)

7  Rozhovor  Diskuze  Vyprávění  Kreslení  Poslech  Besedy  Pohádky  Soutěže  (křížovky, doplňovačky, vědomostní testy, kvízy…)  Vycházky, výlety  Exkurze, výstavy  Kulturní akce  (kino, divadlo)  Sportovní činnosti a soutěže  Hry  (smyslové, tvořivé, konstruktivní, pohybové, stolní a didaktické)

8 Školní družina nabízí širokou škálu zájmových kroužků pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. Hana Vykydalová vede: Keramický kroužek Obsah: seznámení s materiálem, jednoduchý výrobek z uceleného kusu hlíny, spojování konstrukce (složitější výrobky) a povrchová úprava (glazura) Práce s hlínou vede děti k rozvoji fantazie a získání zručnosti. Výrobky slouží jako výzdoba prostorů školní družiny, dárky nebo jen pro vlastní potěšení. Cílem je naučit děti zručnosti a trpělivosti. Flétnu Obsah: dechová cvičení, výuka základních tónů, hra podle L. Daniela (Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu)

9 Zdenka Kellnerová vede: Pěvecký kroužek Obsah: nauka nových písní, děti využijí Orffeovu metodu – nástroje Pěvecký kroužek rozvíjí u dětí hudební cítění a rytmus. Děti se účastní soutěží, vystupují v domově důchodců či na vítání občánků (MM Opavy).

10 Drahomír Streit vede: Sportovní kroužky + kroužek novinářský Obsah: míčové hry, pohybové hry, atletika, florbal, cvičení na nářadí (žebřiny, bedny, kruhy, žíněnky, trampolína…). V rámci sportovních her děti rozvíjí své pohybové dovednosti (rychlost a obratnost). Rovněž se připravují na sportovní soutěže.

11 Eva Vinárková vede: Vaření Obsah: příprava jednoduchých pokrmů (teplá i studená kuchyně), stolování, kultura a tradice (Velikonoce a Vánoce) V rámci tohoto kroužku se děti naučí základům manuální zručnosti, vytvoří si pracovní návyky, osvojí si znalosti v oblasti hygieny a bezpečnosti při práci s kuchyňským náčiním. Šikovné ruce (zde klade důraz na rozvoj jemné motoriky u dítěte) Počítačový zájmový kroužek (základy práce na pc-Word,Excel,úprava digitálních fotografií,výroba elektronických pohlednic a prezentací)

12 Iveta Prokšová vede: Recitační kroužek Obsah: recitace a zájmové hry (na uvolnění a soustředění, logopedická cvičení a cvičení pro rozvoj paměti) Recitační kroužek rozvíjí u dětí slovní zásobu, paměť, správnou výslovnost, dítě zvládá vystupovat před větším počtem lidí a lépe se vypořádá s trémou Kroužek posilování Obsah: posilování celého těla ve dvojicích, skupině i jako jednotlivec, koordinace pohybů s důrazem na správné dýchání.

13 Zdenka Kellnerová  návštěva kina Mír – film Madagaskar 3 (2.tř.)  4.10. – Lesní pedagogika – doprovod (2.tř.)  3.11. – vítání občánků – sobotní akce  Edukační program – Obecní dům (2.tř.)  Praxe studentek (září – leden)

14 Eva Vinárková:  Návštěva kina Mír – film Madagaskar 3 (1.B)  Návštěva kina Mír – film Doba ledová 4 (1.B)  Návštěva minizoo – Husova ul. (1.B)  Edukační program – Obecní dům (1.B)  Praxe studentek (září – leden)

15 Hana Vykydalová:  Návštěva kina Mír – film Madagaskar 3 (1.A)  Sběr kaštanů a žaludů – organizace  Lesní pedagogika – doprovod (1.A)  Sběr papíru – celková organizace (vyhodnocení, odměny, závěrečná zpráva)  Marianum – doprovod (1.A)  Návštěva kina Mír – film Doba ledová 4 (1.A)  Návštěva minizoo – Husova ul. (1.A)  Edukační program – Obecní dům (1.A)  Praxe studentek (září – leden)

16 Iveta Prokšová  Návštěva kina Mír – film Madagaskar 3 (3.A)  20.10. – Sobotní akce s H. Škrabalovou – návštěva muzea + procházka Opavou (3.A)  25.10. – Výlet v době podzimních prázdnin – Slavkovský les (opékání, soutěže…)  3.11. – Sobotní akce s H. Škrabalovou – exkurze do cukrovaru (3.A)  Edukační program – Obecní dům (3.A)  Praxe studentek (září – leden)

17 Drahomír Streit:  25.10. – Výlet v době podzimních prázdnin – Slavkovský les (opékání, soutěže…)  Návštěva kina Mír – film Madagaskar 3 (3.B + 4.B)  Edukační program – Obecní dům (3.B)  19.9. Okresní finále školních družin ve fotbale – 3. místo  27.9. Okresní soutěž školních družin v jízdě na kolečkových bruslích 3x 2.místo,2 x 3.místo  23.10. Okresní finále školních družin ve vybíjené –1. místo  22.11. Házená školních družin (1-5 tř.)  27.11. Florbal školních družin – celková organizace  Praxe studentek (září – leden)

18  27.11. –florbalový turnaj na ZŠ Otická  Zimní olympiáda  Adventní odpoledne v kavárně Na Vyhlídce (turnaj ve stolních hrách)  Vánoční prodejní výstavka  Zpívání na schodech  Sobotní akce (exkurze, výlety, přednášky, výstavy, …)  Spolupráce s Obecním domem (edukační programy)

19


Stáhnout ppt "Školní družina  Zdenka Kellnerová (2.třída)  Eva Vinárková (1.B)  Hana Vykydalová (1.A)  Drahomír Streit (3.B)  Iveta Prokšová (3.A)  Žáci 4.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google