Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Collegiate Association Research for Principle Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Collegiate Association Research for Principle Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát."— Transkript prezentace:

1 1 Collegiate Association Research for Principle Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát

2 2 Hodnota člověka Původní Původní  Je stejná u všech lidí. Tuto hodnotu má každý člověk již v okamžiku, kdy se narodil. Získaná Získaná  Je dána tím, co člověk umí. Jeho vzděláním, mírou rozvinutého talentu. Vnitřní hodnota Vnitřní hodnota  Vychází přímo z nitra člověka a je dána tím, do jaké míry člověk žije pro své okolí.

3 3 Náš potenciál potenciál = jedinečnost, výjimečnost a neopakovatelnost každého člověka potenciál = jedinečnost, výjimečnost a neopakovatelnost každého člověka Náš potenciál se nachází tam, kde se setkávají: Náš potenciál se nachází tam, kde se setkávají: • Nadání – naše silné stránky a vrozené schopnosti • Elán a nadšení – věci, které nás zajímají, motivují a inspirují, které nám vlévají energii do žil. • Potřeby – věci, které jsou pro nás důležité a pro jejichž naplnění jsme ochotni vynaložit velké úsilí. • Svědomí - tichý hlas, který nám říká, co je správné. Collegiate Association Research for Principle

4 4 Náš potenciál Nadání Potřeby Svědomí Elán a nadšení Potenciál Když se věnujeme činnostem, která nám umožňují využít naše nadání a podněcují v nás elán a nadšení, která nám pomáhají uspokojit významné potřeby a v souladu s naším svědomím nám říká,že bychom se jí měli věnovat, objevili jsme svůj potenciál.

5 5  Každý z nás je jedinečný a neopakovatelný. Každý z nás touží objevit svůj potenciál a dělat věci, které mu přinášejí radost a navíc jsou potřebné a užitečné pro široké okolí.  Princip účelu: Vše v živé i neživé v přírodě existuje pro vyšší účel. Vše v živé i neživé v přírodě existuje pro vyšší účel.  Princip dávání a přijímání Muhammad Yunusem Jan Hus T. G. Masaryk Collegiate Association Research for Principle S O účel výsledek

6 6 Poznejte sami sebe:  V jakých momentech svého života jste se cítili nejvíc šťastní?  Které aktivity se vám zdají nejdůležitější a nejhodnotnější pro váš osobní život?  Které aktivity se vám zdají nejdůležitější a nejhodnotnější pro váš profesionální život?  Jaké jsou vaše přirozené schopnosti a silné stránky?  Jaký máte talent?  Co vás nejvíc motivuje a fascinuje?  Která historická či současná osobnost je vaším vzorem v dnešní době?  Váš oblíbený vzor nebo hrdina z dětství?  Čím byste mohli nejlépe přispět svému okolí?

7 7 Vyberte, které z následujících vlastností považujete za velmi důležité pro váš život a stanovte pořadí: dobrodružství tvořivost dobrodružství tvořivost vděčnost čestnost vděčnost čestnost rovnováha charakter šlechetnost respekt rovnováha charakter šlechetnost respekt krása smysl pro humor zdraví víra krása smysl pro humor zdraví víra přátelství rodina upřímnost zodpovědnost přátelství rodina upřímnost zodpovědnost kariéra fyzická zdatnost trpělivost moudrost kariéra fyzická zdatnost trpělivost moudrost odvaha svoboda vytrvalost vzdělání odvaha svoboda vytrvalost vzdělání Collegiate Association Research for Principle

8 8 Vyberte, které z následujících rolí považujete za důležité pro svůj život a stanovte pořadí: poradce odborník učitel student poradce odborník učitel student člen týmu umělec soused rodič člen týmu umělec soused rodič reportér dobrovolník spisovatel návrhář reportér dobrovolník spisovatel návrhář muzikant sportovec finančník občan muzikant sportovec finančník občan syn, dcera aktivista chovatel dárce syn, dcera aktivista chovatel dárce kutil optimista humorista romantik kutil optimista humorista romantik motivovat inspirátor vůdce kamarád motivovat inspirátor vůdce kamarád spisovatel partner tvořivý člověk moudrý člověk spisovatel partner tvořivý člověk moudrý člověk další … další … Collegiate Association Research for Principle

9 9 Jak objevit svůj potenciál?  Musíme mít správné paradigma  Odvozené od řeckého významu paradeigma – způsob nazírání na svět, vnímání reality. Na každém z nás záleží, zda se spokojíme s tím, být průměrní nebo se rozhodneme být výjimeční. Na každém z nás záleží, zda se spokojíme s tím, být průměrní nebo se rozhodneme být výjimeční. Collegiate Association Research for Principle

10 10 Sledování úspěšných osob:  Většina významných změn v historii začala díky jednomu člověku.  Byl to člověk, který bez ohledu na své postavení se nejdřív změnil sám – změnil své paradigma - a svým příkladem pak působil na druhé.  Měl jasnou představu o své identitě, znal své přednosti, své nadání.  Věděl, jak tyto své předpoklady použít, aby vykonal to, co považoval za důležité.  Chtěl dosáhnout velkých věcí.  Jednal iniciativně, s rozmyslem a uvědomoval si existující příležitosti.  Nenechal se na dlouho ovládnout nebo odradit překážkami ani jinými negativními silami ze svého okolí.  Aplikoval principy.

11 11 Co nám bylo dáno do vínku  Objevit svůj potenciál můžeme díky vrozeným předpokladům, které máme již od narození.  Díky nim je náš potenciál téměř nekonečný, ale musíme si ho uvědomovat, používat ho a rozvíjet.  Čím více svůj potenciál rozvíjíme, tím více se zvětšuje. 3 nejdůležitější vrozené předpoklady: 3 nejdůležitější vrozené předpoklady: • Svoboda a schopnost volby. • Schopnost rozumět univerzálním principům a jednat na jejich základě. • 4 druhy inteligence. Collegiate Association Research for Principle

12 12 Svoboda volby  Svoboda volit si, je společně s darem života, největším z darů, které máme. Svoboda volby znamená: Svoboda volby znamená:  Nejsme pouhým produktem našich genů, výchovy ani prostředí ze kterého pocházíme  Nejsme oběťmi toho, jak s námi druzí lidé jednají a jak se k nám chovají.  Tyto věci na nás mají vliv, ale to co nakonec rozhoduje o naší přítomnosti i budoucnosti je naše volba. Collegiate Association Research for Principle

13 13 Mezi podnětem a naší odezvou existuje prostor. V tomto prostoru leží naše svoboda a schopnost zvolit si odezvu. Mezi podnětem a naší odezvou existuje prostor. V tomto prostoru leží naše svoboda a schopnost zvolit si odezvu. Collegiate Association Research for Principle Podnět Svoboda volby Odezva

14 14  Velikost prostoru, který vytváří naše svobodná volba, je do značné míry předurčena naším genetickým dědictvím a naší výchovou a podmínkami.  Tento prostor vždy existuje a máme šanci ho zvětšit.  Tím že tento prostor využíváme, vidíme nové a nové příležitosti a zvětšuje se náš potenciál. Collegiate Association Research for Principle

15 15  Nemůžeme si vybrat jaké geny budeme mít, ale můžeme se rozhodnout, jak na svojí genetickou výbavu reagovat.  Pokud máme např. genetické dispozice pro rakovinu, nemusí to znamenat, že ji dostaneme.  Když máme nesnesitelného učitele – můžeme ho svým aktivním přístupem ovlivnit nebo alespoň nedovolit, aby nás jeho přístup zbavil naší tvořivé energie. Aby nás nedostal do pozice oběti. Film – Ten nejlepší ( Men of honor) V. Frankl St. Hawking Collegiate Association Research for Principle

16 16 Co můžeme ovlivnit a co ne Okruh kontroly: Naše postoje, volby, rozhodnutí a reakce na všechno, co se kolem nás děje Oblast mimo naši kontrolu: Barva naší pleti, pohlaví, rodiče, místo narození, počasí, reakci prostředí, slabosti a chování druhých lidí

17 17 Jak se pohybovat v okruhu kontroly? Jestliže je někdo hrubý nebo nás vytáčí, případně nás deptá, jak to udělat, aby nás to neovlivnilo? Jestliže je někdo hrubý nebo nás vytáčí, případně nás deptá, jak to udělat, aby nás to neovlivnilo? Naučte se jednoduše vypnout – zastavte se Naučte se jednoduše vypnout – zastavte se Dejte sami sobě příležitost pohybovat se ve svém prostoru volby. Dejte sami sobě příležitost pohybovat se ve svém prostoru volby. Co nám může pomoci: Co nám může pomoci: Sebeuvědomění – Dokážu se povznést nad svojí realitu a sledovat své Sebeuvědomění – Dokážu se povznést nad svojí realitu a sledovat své myšlení a hodnotit své jednání. myšlení a hodnotit své jednání. Svědomí – Dokážu naslouchat svému vnitřnímu hlasu tak, abych Svědomí – Dokážu naslouchat svému vnitřnímu hlasu tak, abych rozpoznal/a správné od nesprávného rozpoznal/a správné od nesprávného Představivost – Dokážu si představit nové možnosti. Představivost – Dokážu si představit nové možnosti. Síla vůle – Mám sílu nové možnosti zrealizovat. Síla vůle – Mám sílu nové možnosti zrealizovat. Collegiate Association Research for Principle

18 18 Příběh Petry a Rexe Petra: Přemýšlí o svém chování a hodnotí ho. Rex: Neví ani to, že je pes. Petra: Svou mysl přenáší na nedávnou schůzku. V mysli si vytváří nové možnosti. možnosti. Rex: Jeho představivost se rovná 0. Dokáže žít pouze v přítomnosti. Petra: Potká paní, která je velmi nepříjemná, má chuť jí vynadat, ale zachová se přátelsky, protože poslechne své svědomí. zachová se přátelsky, protože poslechne své svědomí. Rex: Chová se tak, jak mu velí instinkty. Petra: Přesto, že je v pokušení zakřičet, používá sílu vůle, aby ovládla svou zlost a odpovídá klidně. odpovídá klidně. Rex: Podléhá svému instinktu. Collegiate Association Research for Principle

19 19 Paradigma vyplývající ze Svobody volby:  Vliv a vedení nejsou otázkou postavení nebo příslušnosti k určité skupině, ale výsledkem naší volby.  Na mě záleží, co se svým životem udělám. Collegiate Association Research for Principle

20 20 Přirozené zákony a principy  Jsou univerzální – nejsou omezeny ani geograficky ani kulturou.  Jsou nadčasové – nikdy se nemění V odlišných kulturách se může realizace principů projevovat odlišným způsobem. Nesprávné zacházení se svobodou může vést k tomu, že se dočasně tyto principy stanou nejasnými. Ale nikdy nezmizí a nepřestanou platit. V odlišných kulturách se může realizace principů projevovat odlišným způsobem. Nesprávné zacházení se svobodou může vést k tomu, že se dočasně tyto principy stanou nejasnými. Ale nikdy nezmizí a nepřestanou platit. Př. Rovnost pohlaví a ras Př. Rovnost pohlaví a ras  Jsou nezpochybnitelné. Př. Nemůžete vytvořit vztah naplněný důvěrou, pokud nejste Př. Nemůžete vytvořit vztah naplněný důvěrou, pokud nejste důvěryhodní. důvěryhodní. Collegiate Association Research for Principle

21 21  Od chvíle, kdy Einstein ve 4 letech poprvé uviděl střelku kompasu, si uvědomil, že musí existovat něco, co je skryto našim zrakům. Paradigma vyplívající z existence univerzálních principů: Paradigma vyplívající z existence univerzálních principů:  Lidé se mohou v aplikaci univerzálních principů mýlit, ale pojetí toho co je dobré a co špatné není o nic víc otázkou vkusu než tabulka s násobilkou.  Díky tomu, že existují univerzální principy nejsme odsouzeni k tomu žít v chaosu. Díky tomu, že máme intelekt a vůli, dokážeme řídit svůj život. Musíme jen poznat, kde je sever a své úsilí zaměřit tím správným směrem. Collegiate Association Research for Principle

22 22 4 druhy inteligence: Vycházejí z naší podstaty Mentální inteligence (IQ) Schopnost analyzovat, používat jazyk, schopnost poznávat, rozumět. Fyzická inteligence(PQ) Schopnost našeho těla uskutečňovat naše myšlenky a rozhodnutí. Schopnost našeho těla uskutečňovat naše myšlenky a rozhodnutí. Emocionální inteligence(EQ) schopnost navazovat vztahy, vcítit se do druhých. Vnímat věci jinak než pouhým rozumem. Duchovní inteligence(SQ): Nasměrovat všechny 3 předešlé inteligence správným směrem. Anwar Sadat Collegiate Association Research for Principle

23 23 Paradigma vyplývající ze 4 druhů inteligence:  Každý člověk touží žít tak, aby jeho život měl smysl, aby dosáhl něčeho výjimečného, aby přispěl k tomu, co považuje za správné.  Každý člověk má potřebný potenciál.  Máte ho i vy. Collegiate Association Research for Principle


Stáhnout ppt "1 Collegiate Association Research for Principle Objevte svůj potenciál aneb kým jsem a kým se chci stát."

Podobné prezentace


Reklamy Google