Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR
Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni Hana Nová – Národní knihovna ČR Odborný seminář

2 Obsah EIZ financované z programu MŠMT ČR „Informační infrastruktura výzkumu“ (1N) Zajištění oborů EIZ z 1N Multioborové Technické obory Lékařství Přírodní vědy Zemědělství Ekonomie Humanitní vědy Informační zajištění oborů bez požadavků na dotaci Důležité informační zdroje bez schválené dotace Odborný seminář

3 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008
Návaznost na program MŠMT ČR „Informační zdroje pro výzkum a vývoj” (LI, ) Program 1N - 3 podprogramy Informační zdroje pro výzkum (včetně tvorby nových informačních zdrojů pro výzkum) Infrastruktura výzkumu Zvýšení hospodárnosti ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu výzkumu (oborové informační brány, portály) Odborný seminář

4 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008
Počet přijatých a dotovaných projektů 1. kolo 2. kolo celkem Podané projekty 99 97 196 Hodnocené projekty 35 69 104 Financované projekty 15 21 36 Odborný seminář

5 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu”, 2004 – 2008
Počet přijatých a dotovaných projektů Počet dotovaných projektů Vysoké školy 16 Akademie věd ČR 6 Velké odborné knihovny 7 Ostatní Odborný seminář

6 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008
Počet projektů na zajištění dostupnosti EIZ : 24 Z toho počet pokračujících projektů na zajištění dostupnosti EIZ z LI : 12 Odborný seminář

7 Multioborové Multilicence na vstup do Web of Knowledge
Web of Science (WoS) - sledování citovanosti vědeckých článků, bibliografické záznamy s abstrakty (přírodní, společenské a humanitní vědy, umění) Journal Citation Reports (JCR) - impact faktory vědeckých časopisů Bibliografická databáze Odborný seminář

8 Multioborové Multilicence na vstup do Web of Knowledge
Řešitel – Knihovna Akademie věd ČR dr. I. Kadlecová Finanční spoluúčast knihoven Počet účastníků konsorcia - 39 knihoven/inf. inst. Odborný seminář

9 Multioborové Web of Knowledge – přístupnost na VŠ
Odborný seminář

10 Multioborové Multilicence na vstup do Web of Knowledge
Národní knihovna ČR, Státní technická knihovna, Národní lékařská knihovna Krajské knihovny : Plzeň, Ostrava, Olomouc, Brno Výzkumné ústavy: rostlinné výroby, živočišné výroby, jaderného výzkumu, potravinářský, geologická služba…. Odborný seminář

11 Multioborové Science Direct, Interscience, Springer Link
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum Science Direct, Interscience, Springer Link On-line časopisy od vydavatelství Elsevier, John Wiley and Sons, Kluwer (od r součástí vyd. Springer), Springer Plnotextové databáze Odborný seminář

12 Multioborové Primární elektronické informační zdroje z oblasti
technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum Konsorcium - kombinace účastníků projektu STK a ostatních knihoven (organizuje fy Suweco) Počet účastníků v rámci projektu STK: ScienceDirect Interscience 40 Springer Kluwer 38 Konsorcium nadnárodní – včetně slovenských, slovinských a maďarských knihoven Odborný seminář

13 Multioborové Science Direct – přístupnost na VŠ
On-line časopisy od vydavatelství Elsevier Odborný seminář

14 Multioborové Interscience – přístupnost na VŠ
On-line časopisy od vydavatelství John Wiley&Sons Odborný seminář

15 Multioborové Kluwer – přístupnost na VŠ
On-line časopisy od vydavatelství Kluwer Odborný seminář

16 Multioborové Springer Link – přístupnost na VŠ
On-line časopisy od vydavatelství Springer Odborný seminář

17 Multioborové Primární elektronické informační zdroje z oblasti
technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum Národní knihovna ČR, Národní lékařská knihovna, ÚZPI Krajské knihovny : Plzeň, Ostrava, Brno, Ústí n. L. Výzkumné ústavy: rostlinné výroby, geologická služba, VÚGTK … Zdravotnická zařízení: IKEM, Státní zdravotní ústav, IPVZ, nemocnice (Homolka, Bulovka, Brno, Ostrava, Česká Lípa) Odborný seminář

18 Multioborové Multilicence na vstup do Databází fy EBSCO
Academic Search Premier Business Source Premier + MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, ERIC Plnotextové a bibliografické databáze Společenské vědy, humanitní vědy, vzdělávání, počítače, technika, lingvistika, umění a literatura, lékařství, ekonomie Odborný seminář

19 Multioborové Multilicence na vstup do Databází fy EBSCO
Řešitel – Národní knihovna ČR dr. H. Nová Počet účastníků konsorcia - 49 knihoven/inf. inst. + všechny knihovny/inf. inst. zaregistrované v projektu eIFL Direct (LI ) Odborný seminář

20 Multioborové EBSCO - přístupnost na VŠ Odborný seminář

21 Multioborové OCLC FirstSerach ArticleFirst PapersFirst ProcedingsFirst
WilsonSelectPluts WorldCat – souborný katalog knihoven OCLC Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

22 Multioborové OCLC FirstSerach Řešitel – Národní knihovna ČR
dr. H. Hemola Počet účastníků konsorcia – 17 knihoven Krajské knihovny + Národní lékařská knihovna, Státní technická knihovna, Knihovna AV ČR Odborný seminář

23 Technické obory Zajištění klíčových informačních zdrojů
a služeb pro technické obory EI Compendex Inspec CSA Materials Science Collection with METADEX ICONDA Zahrnují oblast elektroniky, elektrotechniky, energetiky, materiálů, počítačů, řízení, strojírenství, stavebnictví Bibliografické databáze Odborný seminář

24 Technické obory Zajištění klíčových informačních zdrojů
a služeb pro technické obory Řešitel – České vysoké učení technické dr. B. Ramajzlová Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ Odborný seminář

25 Technické obory EI Compendex, Inspec, CSA Materials Science Collection with METADEX, ICONDA – přístupnost na VŠ Odborný seminář

26 Technické obory Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice
IEEE Computer Society – Digital Library ACM – Digital Library Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Vědecké časopisy a sborníky z konferencí od společností IEEE, ACM LNCS obsahuje špičkové monografie a sborníky příspěvků z nejvýznamnějších světových konferencí z oblasti computer science, umělé inteligence, bioinformatiky Plnotextové databáze Odborný seminář

27 Technické obory Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice
Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. M. Bartošek Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ + AV ČR (Ústav informatiky) Odborný seminář

28 Technické obory IEEE Computer Society – Digital Library, ACM – Digital Library Lecture Notes in Computer Science (LNCS) – přístupnost na VŠ Odborný seminář

29 Technické obory Informační zdroje pro výzkum a vývoj
ve sklářském a keramickém průmyslu Tištěné časopisy a publikace pro potřeby sklářského a keramického průmyslu Řešitel - Sklářský ústav Hradec Králové Ing. J. Míka Přístup prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny STK Odborný seminář

30 Technické obory Zajištění a efektivní využití informačních zdrojů
pro letecký a kosmický výzkum Tištěné časopisy a online EIZ pro potřeby leteckého a kosmického výzkumu Řešitel – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Ing. L. Vymětal Pouze pro pracovníky ústavu, MVS ano Odborný seminář

31 Lékařství Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR eFacts
Evidence Based Medicine Reviews (plné texty recenzí medicínské literatury) Lippincott, Williams and Wilkins Clinical Choice Collection, Impact Choice Collection (kolekce elektronických knih) OVID Medline (významný zdroj informací v lékařství, citace s abstrakty) Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

32 Lékařství Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR
Řešitel – Univerzita Karlova Mgr. M. Paráková Počet účastníků konsorcia – 3 VŠ + Národní lékařská knihovna Odborný seminář

33 Lékařství eFacts, Evidence Based Medicine Reviews,Lippincott, Williams and Wilkins Clinical Choice Collection, Impact Choice Collection OVID Medline – přístupnost na VŠ Odborný seminář

34 Lékařství Licence na on-line přístup do periodik z oblasti
biologických a lékařských věd 13 titulů vydavatelství Nature Publishing Group 4 tituly vydavatelství Cell Press 7 řad časopisů American Journal of Physiology časopis Science Plnotextové databáze Odborný seminář

35 Lékařství Licence na on-line přístup do periodik z oblasti
biologických a lékařských věd Řešitel – Akademie věd ČR – Fyziologický ústav dr. Z. Lisková Počet účastníků konsorcia – Akademie věd ČR Národní lék. knihovna a webové stránky NLK Přístup pro registrované uživatele NLK Odborný seminář

36 Přírodní vědy Systém základních vědeckých informačních
zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v ČR Beilstein a Gmelin (přístup prostřednictvím systému CrossFire) Chemical Abstracts (přístup prostřednictvím programu SciFinder Scholar ) Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

37 Přírodní vědy Systém základních vědeckých informačních
zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v ČR Řešitel – Vysoká škola chemickotechnologická Ing. J. Šilhánek Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ + Akademie věd ČR Odborný seminář

38 Přírodní vědy Beilstein a Gmelin, Chemical Abstracts – přístupnost na VŠ Odborný seminář

39 Přírodní vědy Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu
k přírodovědným informačním zdrojům EnvironmentBase Environmenal Sciences and Pollution Management Database GeoBase GeoRef Knovel Databáze zaměřené na životní prostředí, ekologii a ochranu zdraví Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

40 Přírodní vědy Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu
k přírodovědným informačním zdrojům Řešitel – UK – Přírodovědecká fakulta dr. A. Balvínová Počet účastníků konsorcia – 11 VŠ + Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Státní zdravotní ústav, Česká geologická služby, VÚGTK Odborný seminář

41 Přírodní vědy EnvironmentBase – přístupnost na VŠ
Databáze zaměřená na životní prostředí, ekologii a ochranu zdraví. Plné texty z monografií a referenčních příruček, grafické a faktografické materiály. Odborný seminář

42 Přírodní vědy Environmental Sciences and Pollution Management Database – přístupnost na VŠ Databáze zaměřená na oblast životního prostředí. Zahrnuje abstrakta z časopisů, technických zpráv a sborníků z konferencí. Odborný seminář

43 Přírodní vědy GeoBase – přístupnost na VŠ
Bibliografická databáze s abstrakty se zaměřením na geografii, mineralogii a ekologii. Odborný seminář

44 Přírodní vědy GeoRef – přístupnost na VŠ
Bibliografická databáze s abstrakty pro obory geologie a geografie. Odborný seminář

45 Přírodní vědy Knovel – přístupnost na VŠ
Webová služba pro oblast přírodních a technických věd. Odborný seminář

46 Přírodní vědy Konsorciální nákup biologických databází II
Biological Abstracts Zoological Abstracts Databáze zaměřené na oblast biologie, biomedicíny a biologie zvířat Bibliografické databáze Odborný seminář

47 Přírodní vědy Konsorciální nákup biologických databází II
Řešitel – Univerzita Palackého – Přírod. fakulta dr. S. Rieger Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ + Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Národní lékařská knihovna Odborný seminář

48 Přírodní vědy Biological Abstracts – přístupnost na VŠ
Důležitá vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny vyvinutá firmou BIOSIS. Obsahuje záznamy z časopisů, ze sborníků z konferencí a monografií. Odborný seminář

49 Přírodní vědy Zoological Record – přístupnost na VŠ
Významný zdroj informací od firmy BIOSIS pro obor biologie zvířat. Odborný seminář

50 Přírodní vědy Informační zdroje pro oblast fyziky plazmatu,
plazmatických technologií a jimi připravovaných materiálů Tištěné časopisy: Contribution to plasma physics Jounal of vacuum science and technology – part B Microelectronics processing and phenomena Plasma source science and technology Journal of plasma physics Řešitel – Univezita J. E. Purkyně Ústí n. Labem dr. I. Brožek Přístup prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny STK Odborný seminář

51 Zemědělství Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum
CAB Abstracts FSTA Databáze pokrývají obory živočišná a rostlinná výroba, chovatelství, pěstitelství, genetika, lesní inženýrství, veterinární medicína, potravinářství, hygiena, mikrobiologie, toxikologie, ekonomika Bibliografické databáze Odborný seminář

52 Zemědělství Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum
Řešitel – Ústav zemědělských a potrav. inf. dr. H. Slezáková Počet účastníků konsorcia – 4 VŠ + Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav rostlinné výroby, VÚ veterinárního lékařství, VÚ potravinářský Odborný seminář

53 Zemědělství CAB Abstracts – přístupnost na VŠ
Významná zemědělská a lesnická bibliografická databáze s abstrakty. Pokrývá obory živočišná a rostlinná výroba, chovatelství, pěstitelství, genetika, lesní inženýrství, veterinární medicína. Odborný seminář

54 Zemědělství FSTA – přístupnost na VŠ
Bibliografická databáze s abstrakty. Zahrnuje oblast potravinářství, hygieny, mikrobiologie, toxikologie, ekonomiky. Odborný seminář

55 Ekonomie Informační zdroje pro ekonomický výzkum DSI Campus Solution
EIU ViewsWire Express Exec Econlit Databáze obsahují statistické ročenky, obchodní zpravodajství o světových trzích, ekonomickou literaturu včetně disertačních prací Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

56 Ekonomie Informační zdroje pro ekonomický výzkum
Řešitel – Vysoká škola ekonomická dr. S. Bícová Počet účastníků konsorcia – 13 VŠ + Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Odborný seminář

57 Ekonomie DSI Campus Solution – přístupnost na VŠ
Zahrnuje nejvýznamnější statistické databáze z oblasti ekonomie – International Statistical Yearbook, OECD Statistical Compendium, International Trade by Commodity Statistics, Eurostat Statistics, Intra-Extra-EU Statistics, German Statistical Office. Odborný seminář

58 Ekonomie EIU ViewsWire – dostupnost na VŠ
Denní obchodní zpravodajství o světových trzích, aktuální zprávy o ekonomickém a politickém vývoji a o vývoji trhů na světě. Odborný seminář

59 Ekonomie Express Exec – dostupnost na VŠ
Plnotextová, faktografická databáze pro mikroekonomiku. Odborný seminář

60 Ekonomie Econlit – dostupnost na VŠ
Bibliografická databáze s abstrakty ze světové ekonomické literatury. Základní informační zdroj pro zjišťování literatury v této oblasti. Obsahuje citace a abstrakta časopiseckých článků, knih, disertačních prací. Odborný seminář

61 Humanitní vědy Pokračování licence Literature Online pro
akademické instituce Literature Online Anglická a americká literatura, bibliografická databáze ABELL Bibliografická a plnotextová databáze Odborný seminář

62 Humanitní vědy Pokračování licence Literature Online pro
akademické instituce Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. J. Rambousek Počet účastníků konsorcia – 14 VŠ + Akademie věd ČR + Národní knihovna ČR Odborný seminář

63 Humanitní vědy Literature Online – přístupnost na VŠ
Anglická a americká literatura, texty básní, dramat a románů, plné texty literárních časopisů. Zahrnuta bibliografická databáze ABELL. Odborný seminář

64 Humanitní vědy Elektronické databáze ke studiu a výzkumu
řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku Acta Sanctorum, Latin Bibliography, International Medieval Bibliography, Bibliotheca Teubneriana Latina, In Principio, CETEDOC Library of Christian Latin Texts, Ad Fontes - The Digital Library,... 29 databází Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

65 Humanitní vědy Elektronické databáze ke studiu a výzkumu
řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. J. Nechutová Počet účastníků konsorcia – VŠ + Akademie věd ČR Odborný seminář

66 Humanitní vědy Acta Sanctorum, Latin Bibliography, International Medieval Bibliography, Bibliotheca Teubneriana Latina, In Principio, CETEDOC Library of Christian Latin Texts, Ad Fontes - The Digital Library,... 29 databází Přístup na server projektu po registraci. Odborný seminář

67 Humanitní vědy Konsorciální zpřístupnění základních umělecko-
historických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu ART Fulltext ART Index Retrospective Grove Art Online Databáze pokrývají všechny umělecké obory, zahrnují retrospektivu odborných časopisů z období Grove ART Online je elektronickou verzí encyklopedie The Dictionary of Art. Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

68 Humanitní vědy Konsorciální zpřístupnění základních umělecko-
historických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. J. Kroupa Počet účastníků konsorcia – 3 VŠ + Akademie věd ČR, Národní galerie, Moravská galerie Brno, Uměleckoprůmyslové museum, Západočeské muzeum v Plzni Odborný seminář

69 Humanitní vědy ART Fulltext ART Index Retrospective Grove Art Online
Odborný seminář

70 Humanitní vědy Internetové informační zdroje pro oblast
výzkumu v oboru filmu American Film Institute Catalog FIAF International Film Archive Database Film Index International Bibliografická a plnotextová databáze Odborný seminář

71 Humanitní vědy Internetové informační zdroje pro oblast
výzkumu v oboru filmu Řešitel – Národní filmový archiv Mgr. P.Janásková Počet účastníků konsorcia – 4 VŠ + NFA Odborný seminář

72 Humanitní vědy American Film Institute Catalog
FIAF International Film Archive Database Film Index International Odborný seminář

73 Humanitní vědy Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu
Encyklopedia of Library and Information Science (ELIS) Informational Science and Technology Abstracts Plus Library and Information Science Abstracts (LISA) Library Literature and Information Science Fulltext Bibliografické a plnotextové databáze Odborný seminář

74 Humanitní vědy Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu
Řešitel – Národní knihovna ČR dr. M. Ressler Počet účastníků konsorcia – 3 VŠ + Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR Odborný seminář

75 Humanitní vědy Encyklopedia of Library and Information Science (ELIS)
Informational Science and Technology Abstracts Plus Library and Information Science Abstracts (LISA) Library Literature and Information Science Fulltext Odborný seminář

76 Humanitní vědy Informační zdroje pro výzkum – tvorba nových EIZ
Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury (AV ČR – V.Buriánková) – bibliografická databáze Česká elektronická knihovna - Poezie básníků debutujících v rozmezí let (AV ČR – B.Svadbová) - plnotextová databáze - volně dostupná na internetu Odborný seminář

77 Informační zajištění oborů bez požadavku na dotaci z 1N
Právo Celex – volně dostupná databáze od července 2004 České právnické informační systémy hrazeny z vlastních finančních prostředků institucí Matematika MathSciNet – přístup zajištěn z finančních prostředků členů konsorcia Odborný seminář

78 Důležité informační zdroje bez schválené dotace z 1N
Multioborové ProQuest5000 – 17 knihoven Ulrichsweb – 8 knihoven Jazykověda Modern Language Association Int. Biblg. (MLA) – 1 knihovna Sport SPORT Discuss – 4 knihovny Odborný seminář

79 Další informační zdroje ….?
Máme vše co uživatelé potřebují? Psychologie, historie, hudební věda… Srovnání se zahraničím Finanční možnosti knihoven Konsorcia Dodavatelé – Odborný seminář

80 hana.nova@nkp.cz bar@uk.zcu.cz
Děkujeme za pozornost Odborný seminář


Stáhnout ppt "Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google