Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný seminář 9. 3. 2005 Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni Hana Nová – Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný seminář 9. 3. 2005 Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni Hana Nová – Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Odborný seminář 9. 3. 2005 Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni Hana Nová – Národní knihovna ČR

2 Odborný seminář 9. 3. 2005 Obsah  EIZ financované z programu MŠMT ČR „Informační infrastruktura výzkumu“ (1N)  Zajištění oborů EIZ z 1N  Multioborové  Technické obory  Lékařství  Přírodní vědy  Zemědělství  Ekonomie  Humanitní vědy  Informační zajištění oborů bez požadavků na dotaci  Důležité informační zdroje bez schválené dotace

3 Odborný seminář 9. 3. 2005 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008  Návaznost na program MŠMT ČR „Informační zdroje pro výzkum a vývoj” (LI, 2000-2004)  Program 1N - 3 podprogramy  Informační zdroje pro výzkum (včetně tvorby nových informačních zdrojů pro výzkum)  Infrastruktura výzkumu  Zvýšení hospodárnosti ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu výzkumu (oborové informační brány, portály)

4 Odborný seminář 9. 3. 2005 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008  Počet přijatých a dotovaných projektů 1. kolo2. kolocelkem Podané projekty 9997196 Hodnocené projekty 3569104 Financované projekty 152136

5 Odborný seminář 9. 3. 2005 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu”, 2004 – 2008  Počet přijatých a dotovaných projektů Počet dotovaných projektů Vysoké školy16 Akademie věd ČR6 Velké odborné knihovny 7 Ostatní7

6 Odborný seminář 9. 3. 2005 Program 1N „Informační infrastruktura výzkumu“, 2004 – 2008  Počet projektů na zajištění dostupnosti EIZ : 24  Z toho počet pokračujících projektů na zajištění dostupnosti EIZ z LI : 12

7 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Multilicence na vstup do Web of Knowledge  Web of Science (WoS) - sledování citovanosti vědeckých článků, bibliografické záznamy s abstrakty (přírodní, společenské a humanitní vědy, umění)  Journal Citation Reports (JCR) - impact faktory vědeckých časopisů  Bibliografická databáze

8 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Multilicence na vstup do Web of Knowledge  Řešitel – Knihovna Akademie věd ČR dr. I. Kadlecová  Finanční spoluúčast knihoven  Počet účastníků konsorcia - 39 knihoven/inf. inst.

9 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Web of Knowledge – přístupnost na VŠ

10 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Multilicence na vstup do Web of Knowledge  Národní knihovna ČR, Státní technická knihovna, Národní lékařská knihovna  Krajské knihovny : Plzeň, Ostrava, Olomouc, Brno  Výzkumné ústavy: rostlinné výroby, živočišné výroby, jaderného výzkumu, potravinářský, geologická služba….

11 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum  Science Direct, Interscience, Springer Link  On-line časopisy od vydavatelství Elsevier, John Wiley and Sons, Kluwer (od r. 2004 součástí vyd. Springer), Springer  Plnotextové databáze

12 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum  Konsorcium - kombinace účastníků projektu STK a ostatních knihoven (organizuje fy Suweco)  Počet účastníků v rámci projektu STK: ScienceDirect 39 Interscience 40 Springer 60 Kluwer 38  Konsorcium nadnárodní – včetně slovenských, slovinských a maďarských knihoven

13 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Science Direct – přístupnost na VŠ On-line časopisy od vydavatelství Elsevier

14 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Interscience – přístupnost na VŠ On-line časopisy od vydavatelství John Wiley&Sons

15 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Kluwer – přístupnost na VŠ On-line časopisy od vydavatelství Kluwer

16 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Springer Link – přístupnost na VŠ On-line časopisy od vydavatelství Springer

17 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum  Národní knihovna ČR, Národní lékařská knihovna, ÚZPI  Krajské knihovny : Plzeň, Ostrava, Brno, Ústí n. L.  Výzkumné ústavy: rostlinné výroby, geologická služba, VÚGTK …  Zdravotnická zařízení: IKEM, Státní zdravotní ústav, IPVZ, nemocnice (Homolka, Bulovka, Brno, Ostrava, Česká Lípa)

18 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Multilicence na vstup do Databází fy EBSCO  Academic Search Premier  Business Source Premier  + MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, ERIC  Plnotextové a bibliografické databáze  Společenské vědy, humanitní vědy, vzdělávání, počítače, technika, lingvistika, umění a literatura, lékařství, ekonomie

19 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové Multilicence na vstup do Databází fy EBSCO  Řešitel – Národní knihovna ČR dr. H. Nová  Počet účastníků konsorcia - 49 knihoven/inf. inst.  + všechny knihovny/inf. inst. zaregistrované v projektu eIFL Direct (LI 2000-2003)  http://eifl.nkp.cz

20 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové EBSCO - přístupnost na VŠ

21 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové OCLC FirstSerach  ArticleFirst  PapersFirst  ProcedingsFirst  WilsonSelectPluts  WorldCat – souborný katalog knihoven OCLC  Bibliografické a plnotextové databáze

22 Odborný seminář 9. 3. 2005 Multioborové OCLC FirstSerach  Řešitel – Národní knihovna ČR dr. H. Hemola  Počet účastníků konsorcia – 17 knihoven  Krajské knihovny + Národní lékařská knihovna, Státní technická knihovna, Knihovna AV ČR

23 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory  EI Compendex  Inspec  CSA Materials Science Collection with METADEX  ICONDA  Zahrnují oblast elektroniky, elektrotechniky, energetiky, materiálů, počítačů, řízení, strojírenství, stavebnictví  Bibliografické databáze

24 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory  Řešitel – České vysoké učení technické dr. B. Ramajzlová  Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ

25 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory EI Compendex, Inspec, CSA Materials Science Collection with METADEX, ICONDA – přístupnost na VŠ

26 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice  IEEE Computer Society – Digital Library  ACM – Digital Library  Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  Vědecké časopisy a sborníky z konferencí od společností IEEE, ACM  LNCS obsahuje špičkové monografie a sborníky příspěvků z nejvýznamnějších světových konferencí z oblasti computer science, umělé inteligence, bioinformatiky  Plnotextové databáze

27 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory Informační zdroje na podporu výzkumu v informatice  Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. M. Bartošek  Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ + AV ČR (Ústav informatiky)

28 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory IEEE Computer Society – Digital Library, ACM – Digital Library Lecture Notes in Computer Science (LNCS) – přístupnost na VŠ

29 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory Informační zdroje pro výzkum a vývoj ve sklářském a keramickém průmyslu  Tištěné časopisy a publikace pro potřeby sklářského a keramického průmyslu  Řešitel - Sklářský ústav Hradec Králové Ing. J. Míka  Přístup prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny STK

30 Odborný seminář 9. 3. 2005 Technické obory Zajištění a efektivní využití informačních zdrojů pro letecký a kosmický výzkum  Tištěné časopisy a online EIZ pro potřeby leteckého a kosmického výzkumu  Řešitel – Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Ing. L. Vymětal  Pouze pro pracovníky ústavu, MVS ano

31 Odborný seminář 9. 3. 2005 Lékařství Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR  eFacts  Evidence Based Medicine Reviews (plné texty recenzí medicínské literatury)  Lippincott, Williams and Wilkins Clinical Choice Collection, Impact Choice Collection (kolekce elektronických knih)  OVID Medline (významný zdroj informací v lékařství, citace s abstrakty)  Bibliografické a plnotextové databáze

32 Odborný seminář 9. 3. 2005 Lékařství Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR  Řešitel – Univerzita Karlova Mgr. M. Paráková  Počet účastníků konsorcia – 3 VŠ + Národní lékařská knihovna

33 Odborný seminář 9. 3. 2005 Lékařství eFacts, Evidence Based Medicine Reviews,Lippincott, Williams and Wilkins Clinical Choice Collection, Impact Choice Collection OVID Medline – přístupnost na VŠ

34 Odborný seminář 9. 3. 2005 Lékařství Licence na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd  13 titulů vydavatelství Nature Publishing Group  4 tituly vydavatelství Cell Press  7 řad časopisů American Journal of Physiology  časopis Science  Plnotextové databáze

35 Odborný seminář 9. 3. 2005 Lékařství Licence na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd  Řešitel – Akademie věd ČR – Fyziologický ústav dr. Z. Lisková  Počet účastníků konsorcia – Akademie věd ČR Národní lék. knihovna  http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/biomedinfo.html http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/biomedinfo.html a webové stránky NLK  Přístup pro registrované uživatele NLK

36 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v ČR  Beilstein a Gmelin (přístup prostřednictvím systému CrossFire)  Chemical Abstracts (přístup prostřednictvím programu SciFinder Scholar )  Bibliografické a plnotextové databáze

37 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v ČR  Řešitel – Vysoká škola chemickotechnologická Ing. J. Šilhánek  Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ + Akademie věd ČR

38 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Beilstein a Gmelin, Chemical Abstracts – přístupnost na VŠ

39 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům  EnvironmentBase  Environmenal Sciences and Pollution Management Database  GeoBase  GeoRef  Knovel  Databáze zaměřené na životní prostředí, ekologii a ochranu zdraví  Bibliografické a plnotextové databáze

40 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům  Řešitel – UK – Přírodovědecká fakulta dr. A. Balvínová  Počet účastníků konsorcia – 11 VŠ + Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Státní zdravotní ústav, Česká geologická služby, VÚGTK

41 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Databáze zaměřená na životní prostředí, ekologii a ochranu zdraví. Plné texty z monografií a referenčních příruček, grafické a faktografické materiály. EnvironmentBase – přístupnost na VŠ

42 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Databáze zaměřená na oblast životního prostředí. Zahrnuje abstrakta z časopisů, technických zpráv a sborníků z konferencí. Environmental Sciences and Pollution Management Database – přístupnost na VŠ

43 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Bibliografická databáze s abstrakty se zaměřením na geografii, mineralogii a ekologii. GeoBase – přístupnost na VŠ

44 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Bibliografická databáze s abstrakty pro obory geologie a geografie. GeoRef – přístupnost na VŠ

45 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Webová služba pro oblast přírodních a technických věd. Knovel – přístupnost na VŠ

46 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Konsorciální nákup biologických databází II  Biological Abstracts  Zoological Abstracts  Databáze zaměřené na oblast biologie, biomedicíny a biologie zvířat  Bibliografické databáze

47 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Konsorciální nákup biologických databází II  Řešitel – Univerzita Palackého – Přírod. fakulta dr. S. Rieger  Počet účastníků konsorcia – 9 VŠ + Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Národní lékařská knihovna

48 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Důležitá vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny vyvinutá firmou BIOSIS. Obsahuje záznamy z časopisů, ze sborníků z konferencí a monografií. Biological Abstracts – přístupnost na VŠ

49 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Významný zdroj informací od firmy BIOSIS pro obor biologie zvířat. Zoological Record – přístupnost na VŠ

50 Odborný seminář 9. 3. 2005 Přírodní vědy Informační zdroje pro oblast fyziky plazmatu, plazmatických technologií a jimi připravovaných materiálů  Tištěné časopisy : Contribution to plasma physics Jounal of vacuum science and technology – part B Microelectronics processing and phenomena Plasma source science and technology Journal of plasma physics  Řešitel – Univezita J. E. Purkyně Ústí n. Labem dr. I. Brožek  Přístup prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny STK

51 Odborný seminář 9. 3. 2005 Zemědělství Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum  CAB Abstracts  FSTA  Databáze pokrývají obory živočišná a rostlinná výroba, chovatelství, pěstitelství, genetika, lesní inženýrství, veterinární medicína, potravinářství, hygiena, mikrobiologie, toxikologie, ekonomika  Bibliografické databáze

52 Odborný seminář 9. 3. 2005 Zemědělství Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum  Řešitel – Ústav zemědělských a potrav. inf. dr. H. Slezáková  Počet účastníků konsorcia – 4 VŠ + Státní zdravotní ústav, Výzkumný ústav rostlinné výroby, VÚ veterinárního lékařství, VÚ potravinářský

53 Odborný seminář 9. 3. 2005 Zemědělství Významná zemědělská a lesnická bibliografická databáze s abstrakty. Pokrývá obory živočišná a rostlinná výroba, chovatelství, pěstitelství, genetika, lesní inženýrství, veterinární medicína. CAB Abstracts – přístupnost na VŠ

54 Odborný seminář 9. 3. 2005 Zemědělství Bibliografická databáze s abstrakty. Zahrnuje oblast potravinářství, hygieny, mikrobiologie, toxikologie, ekonomiky. FSTA – přístupnost na VŠ

55 Odborný seminář 9. 3. 2005 Ekonomie Informační zdroje pro ekonomický výzkum  DSI Campus Solution  EIU ViewsWire  Express Exec  Econlit  Databáze obsahují statistické ročenky, obchodní zpravodajství o světových trzích, ekonomickou literaturu včetně disertačních prací  Bibliografické a plnotextové databáze

56 Odborný seminář 9. 3. 2005 Ekonomie Informační zdroje pro ekonomický výzkum  Řešitel – Vysoká škola ekonomická dr. S. Bícová  Počet účastníků konsorcia – 13 VŠ + Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

57 Odborný seminář 9. 3. 2005 Ekonomie Zahrnuje nejvýznamnější statistické databáze z oblasti ekonomie – International Statistical Yearbook, OECD Statistical Compendium, International Trade by Commodity Statistics, Eurostat Statistics, Intra- Extra-EU Statistics, German Statistical Office. DSI Campus Solution – přístupnost na VŠ

58 Odborný seminář 9. 3. 2005 Ekonomie Denní obchodní zpravodajství o světových trzích, aktuální zprávy o ekonomickém a politickém vývoji a o vývoji trhů na světě. EIU ViewsWire – dostupnost na VŠ

59 Odborný seminář 9. 3. 2005 Ekonomie Plnotextová, faktografická databáze pro mikroekonomiku. Express Exec – dostupnost na VŠ

60 Odborný seminář 9. 3. 2005 Ekonomie Bibliografická databáze s abstrakty ze světové ekonomické literatury. Základní informační zdroj pro zjišťování literatury v této oblasti. Obsahuje citace a abstrakta časopiseckých článků, knih, disertačních prací. Econlit – dostupnost na VŠ

61 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce  Literature Online  Anglická a americká literatura, bibliografická databáze ABELL  Bibliografická a plnotextová databáze

62 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce  Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. J. Rambousek  Počet účastníků konsorcia – 14 VŠ + Akademie věd ČR + Národní knihovna ČR

63 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Anglická a americká literatura, texty básní, dramat a románů, plné texty literárních časopisů. Zahrnuta bibliografická databáze ABELL. Literature Online – přístupnost na VŠ

64 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku  Acta Sanctorum, Latin Bibliography, International Medieval Bibliography, Bibliotheca Teubneriana Latina, In Principio, CETEDOC Library of Christian Latin Texts, Ad Fontes - The Digital Library,... 29 databází  Bibliografické a plnotextové databáze

65 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku  Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. J. Nechutová  Počet účastníků konsorcia – VŠ + Akademie věd ČR

66 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html Přístup na server projektu po registraci. Acta Sanctorum, Latin Bibliography, International Medieval Bibliography, Bibliotheca Teubneriana Latina, In Principio, CETEDOC Library of Christian Latin Texts, Ad Fontes - The Digital Library,... 29 databází

67 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Konsorciální zpřístupnění základních umělecko- historických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu  ART Fulltext  ART Index Retrospective  Grove Art Online  Databáze pokrývají všechny umělecké obory, zahrnují retrospektivu odborných časopisů z období 1929- 1984. Grove ART Online je elektronickou verzí encyklopedie The Dictionary of Art.  Bibliografické a plnotextové databáze

68 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Konsorciální zpřístupnění základních umělecko- historických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu  Řešitel – Masarykova univerzita Brno dr. J. Kroupa  Počet účastníků konsorcia – 3 VŠ + Akademie věd ČR, Národní galerie, Moravská galerie Brno, Uměleckoprůmyslové museum, Západočeské muzeum v Plzni

69 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy ART Fulltext ART Index Retrospective Grove Art Online

70 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu  American Film Institute Catalog  FIAF International Film Archive Database  Film Index International  Bibliografická a plnotextová databáze

71 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu  Řešitel – Národní filmový archiv Mgr. P.Janásková  Počet účastníků konsorcia – 4 VŠ + NFA

72 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy American Film Institute Catalog FIAF International Film Archive Database Film Index International

73 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu  Encyklopedia of Library and Information Science (ELIS)  Informational Science and Technology Abstracts Plus  Library and Information Science Abstracts (LISA)  Library Literature and Information Science Fulltext  Bibliografické a plnotextové databáze

74 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu  Řešitel – Národní knihovna ČR dr. M. Ressler  Počet účastníků konsorcia – 3 VŠ + Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR

75 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Encyklopedia of Library and Information Science (ELIS) Informational Science and Technology Abstracts Plus Library and Information Science Abstracts (LISA) Library Literature and Information Science Fulltext

76 Odborný seminář 9. 3. 2005 Humanitní vědy Informační zdroje pro výzkum – tvorba nových EIZ  Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury (AV ČR – V.Buriánková) – bibliografická databáze  Česká elektronická knihovna - Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900 - 1918 (AV ČR – B.Svadbová) - plnotextová databáze - volně dostupná na internetu

77 Odborný seminář 9. 3. 2005 Informační zajištění oborů bez požadavku na dotaci z 1N  Právo  Celex – volně dostupná databáze od července 2004  České právnické informační systémy hrazeny z vlastních finančních prostředků institucí  Matematika  MathSciNet – přístup zajištěn z finančních prostředků členů konsorcia

78 Odborný seminář 9. 3. 2005 Důležité informační zdroje bez schválené dotace z 1N  Multioborové  ProQuest5000 – 17 knihoven  Ulrichsweb – 8 knihoven  Jazykověda  Modern Language Association Int. Biblg. (MLA) – 1 knihovna  Sport  SPORT Discuss – 4 knihovny

79 Odborný seminář 9. 3. 2005 Další informační zdroje ….?  Máme vše co uživatelé potřebují?  Psychologie, historie, hudební věda…  Srovnání se zahraničím  Finanční možnosti knihoven  Konsorcia  Dodavatelé – www.infozdroje.cz www.suweco.cz

80 Odborný seminář 9. 3. 2005 Děkujeme za pozornost hana.nova@nkp.cz bar@uk.zcu.cz


Stáhnout ppt "Odborný seminář 9. 3. 2005 Zahraniční elektronické informační zdroje v knihovnách ČR Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni Hana Nová – Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google