Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 4/3 Sada: Světové dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Dějiny s tátu Izrael PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: sionismus, kibuc, Mandát Palestina, arabsko-izraelské války, exodus, sinajská válka, Mosad, šestidenní válka, jomkipurská válka, operace Mojžíš, mnichovský masakr, OOP, Entebbe, Nobelova cena míru JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 „Nikoli proto, že bys byl početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraona, krále egyptského. Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání (Dt 7,7 – 9).“ Pátá kniha Mojžíšova, Deuteronomium, pozn. 1

4 Sionismus • vznik: 19. stol. • evropští Židé touží po vybudování vlastního státu (odvolání na biblickou myšlenku země izraelské – její zaslíbení trvá již 3000 let) • Theodor Herzl (novinář) – motivovala jej Dreyfusova aféra Co víš o této aféře? Který spisovatel se v ní odvážně angažoval? Jaká podobná aféra proběhla v našich zemích?

5 Obr. 1 Obr. 2

6 Kibuc • zemědělská (i průmysl.) osada • forma kolektivního hospodářství • zisky investovány zpět do osady • členům zajištěna strava, oblečení, ubytování, zdravotní a sociální péče, kulturní a sportovní vyžití Obr. 3

7 • Po první světové válce ustanovila Společnost národů Britský mandát Palestina (cíl: vytvořit „domovinu pro židovský lid“). Obr. 4

8 Obr. 5

9 Židovské vojenské a teroristické organizace • Hagana = Obrana (má chránit židovské obyv.) • Igrun = národní vojenská organizace (odklon od Hagany, hodně pravicoví) • Lechi = Sternův gang – teroristické akce proti Britům a Arabům

10 Po nástupu nacismu  silná vlna přistěhovalectví (až čtvrt milionu Židů) – ALIJA  „návrat do domova otců“  vzpoura arabského obyvatelstva  Britové potřebují ropu – r. 1939 zavedena tzv. Bílá kniha (limity pro přistěhovalectví) Co tento zásah znamenal pro evropské Židy?

11 Druhá světová válka „Budeme bojovat s Brity proti Hitlerovi, jako by Bílá kniha neexistovala; a budeme bojovat proti Bílé knize, jako by nebyla žádná válka.“ David Ben Gurion, pozn. 2 Obr. 6

12 Slib… „Nemějte obavy, jestliže uslyšíte, zítra nebo pozítří, že jsou proti vám vyhlašovány nové zákony. Už se pozvedla židovská moc, která bude společně s vámi bojovat za hrdou, nezávislou Palestinu. Slibuji vám, že nejen vaše děti, ale také my, bělovlasí, se dožijeme židovské domoviny.“— David Ben Gurion, v projevu k židovským běžencům v německém Lansbergu, 1945, pozn. 3

13 Po válce • 22. 7. 1946: Igrun: bombový útok na Hotel krále Davida v Jeruzalémě (sídlo britské civilní a vojenské správy Palestiny) – 90 mrtvých Obr. 7

14 Británie se vzdává Mandátu Palestina • po sérii teroristických útoků… Obr. 8

15 • 1947: Organizace spojených národů schválila rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský. Obr. 9

16 Palestinští uprchlíci • al Nakba – během izraelské války za nezávislost a po ní • hlavní příčiny: propaganda a strach • celkem po světě roztroušeno až 10 mil. Palestinců, z nich polovina status uprchlíka Obr. 10

17 Moecet ha-Medina ha-Zmanit • = Prozatímní státní rada • působila od května 1948 do ledna 1949 (první parlamentní volby) • v rámci příprav vyhlášení nezávislosti Obr. 11 Chajim Weizmann, první prezident státu Izrael

18 Deklarace nezávislosti státu Izrael • 14. 8. 1948 • David Ben Gurion přečetl před pozvanými hosty text deklarace nezávislosti (viz pracovní list) • rabín Fishman pronesl modlitbu Šehechejanu • deklarace byla podepsána • zakončeno zpěvem Hatikvy (izraelské hymny) • S jeho vznikem nesouhlasily okolní arabské státy. • Záhy došlo k válce... Obr. 12

19 Obr. 13 Obr. 14

20 Války • Liga arabských států Izrael odmítla uznat. • Následuje celkem 5 arabsko-izraelských válek. • Izraelská vítězství nad jasnou převahou znamenala pro arabské země velkou potupu.

21 Izraelské obranné síly • izraelská armáda • pozemní sily, vojenské námořnictvo a vojenské letectvo • národní vojenská služba je povinná pro židovské a drúzské muže a židovské ženy starší 18 let • výjimky (náboženské, fyzické příčiny + např. pro vdané ženy) Obr. 15

22 První arabsko-izraelská válka • v Izraeli jako „válka za nezávislost“ • v arabském světě jako „an-nakba“ = katastrofa • po odchodu britských vojsk z Palestiny a vyhlášení Izraele  Na jeho území vpadli jeho sousedé s cílem jej zlikvidovat. Arabská legie v Jeruzalémě, obr. 16

23 • Proti Izraeli: o Jordánsko o Egypt o Irák o Libanon o Zajordánsko o Sýrie o Jemen o Saudská Arábie Obr. 17

24 Cíle a výsledky • Arabské státy: • cíl: zničit Izrael a vytvořit nezávislý palestinský stát • z Palestiny uteklo až 800 tis. lidí (uprchlické tábory – velká bída, trvá dodnes) • Izrael: • Uhájil svoji existenci. • Nepodařilo se mu ovládnout celý Jeruzalém (včetně Starého Města).

25 Postoj Československa • kontrakt o nákupu zbraní (zejména německá válečná kořist) podepsán r. 1947 • Komunistická vláda po únoru 1948 pokračovala v podpoře Izraele (Moskva předpokládala, že budoucí Izrael může být prodlouženým nástrojem sovětské politiky ve Středomoří). (prof. Vladimír Nálevka)

26 Letecký most • Žatec-Bari-Haifa: trvá několik měsíců • do Izraele dopravovány zbraně (+ rozebraná letadla) americkými Dakotami  letní ofenzíva izraelské armády Obr. 18

27 Exodus do Izraele  1948 – 2. pol. 50. let z území arabských států  500–600 000 Židů  potomci severoafrických a východních Židů (Mizrachi a Sefardi)  Dnes tvoří těsnou většinu. Provizorní tábor v Nahariji, obr. 19

28 Českoslovenští Židé směřují do Izraele • silná vlna po r. 1948 • Pokus se odvodit příčiny jejich stěhování. • mezi nimi i známé osobnosti: spisovatel Viktor Fischl, Ladislav Grosman, později Arnošt Lustig, … • „Myslím, že vždycky stálo a bude stát za to žít. Vychutnat si život do dna. Do posledního dechu. Měl jsem dost času si to vyzkoušet a ničím si nejsem tak jist.“ V. Fischl, pozn. 4

29 Palestinský exodus Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22

30 Les mučedníků • vysázený v okolí Jeruzaléma v 50. letech • živým památníkem obětí holocaustu Obr. 23

31 David Ben Gurion • 1. a 3. premiér Izraele (celkem 13 let) • původně sionistický vůdce, stát dovedl k vítězství v 1. válce, spoluzakladatel státních institucí, zemi otevřel statisícům Židů z celého světa • dožil v kibucu Sde Boker Obr. 24

32 Československo mění postoj • Pod vlivem SSSR se stává nepřítelem Izraele, výrazně podporuje arabský svět (po r. 1967, šestidenní válka, přerušeny i diplomatické styky). • Důvod? Stalin dotčen tím, že se Izrael přiklonil k Západu. Ve vlastních řadách hledají „sionisty“. • důsledky: Stalin v SSSR „odhaluje“ tzv. spiknutí bílých plášťů, u nás: proces se skupinou R. Slánského. • antisemitismus • doporučená kniha: Heda Margoliová- Kovályová: Na vlastní kůži • dokument. film H. Třeštíkové: Hitler, Stalin a já, ukázka:.http://www.youtube.com/watch?v=lgRz JGEanbE Pozn. 5 Jedna z obětí procesu: Rudolf Margolius, obr. 25

33 Národní rozvaděč vody • Odvádí vodu z Galilejského jezera (nespokojenost Syřanů). • celková délka 130 km • zásobování hustě obydlených oblastí • systém obřích potrubí, otevřených kanálů, tunelů, nádrží a rozsáhlých čerpacích stanic • Velká technická výzva – vede různorodým terénem o různých nadmořských výškách. Obr. 26

34 Suezská krize, 1956 • = arabsko-izraelská válka = sinajská válka = druhá válka • příčina: kontrola strategicky důležitého Suezského průplavu • výsledek: oslabení vlivu evropských mocností, posílení vlivu SSSR a egyptských pozic Vyřazená egyptská technika, obr. 27  pro Izrael vítězství – obsadil pásmo Gazy  nerušený přístup k Akabskému zálivu

35 Sinajská válka, spojenci • Proti Izraeli: o Egypt • S Izraelem: o Velká Británie o Francie SSSR i USA: negativní reakce na konflikt: výhrůžky a vydírání Moskvy (bombardovat Londýn a Paříž), USA hrozí, že zastaví půjčky z mezinárodního měnového fondu, Velká Británie a Francie se ze Suezu stáhly.

36 Únos Adolfa Eichmanna • Podílel se na „konečném řešení židovské otázky“. • 1944: řídil přesuny maďarských Židů do Osvětimi (celkem asi 560 tis. mrtvých!). • O jeho dopadení v Argentině, kde se skrýval, se zasloužil Mosad a S. Wiesenthal (1960). • souzen (obr.) a popraven v Izraeli (zde dodnes jako jediný) Obr. 28

37 Mosad Institut pro výzvědné a zvláštní operace „Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.“ (Přísloví 11, 14), pozn. 6 Obr. 29

38 Simon Wiesenthal • židovský aktivista v Rakousku • Život zasvětil pátrání po nacistických zločincích (Linz: Židovské dokumentační středisko). • Sám za války pobýval v několika koncentrácích. • „V rozporu s mýty, které kolem sebe šířil, nikdy nevedl žádnou celosvětovou síť, ale pracoval vesměs takřka sám v malém bytě, obklopený stohy starých novin a žloutnoucích registračních karet.“ • Pozn. 7 Obr. 30

39 Šestidenní válka • třetí válka • 5.–10. června 1967 • Proti Izraeli stojí koalice Egypta, Sýrie a Jordánska (další státy přispěly svými jednotkami). • Arabská koalice utrpěla zdrcující porážku – Egypt ztratil Gazu a celý Sinaj; Jordánsko východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu; Sýrie Golanské výšiny. Obr. 31

40 • IZRAEL:  nákup moderních zbraní a techniky od USA • ARABSKÝ SVĚT  podporován Sovětským svazem výměnou za námořní základny v přístavech Středozemního a Rudého moře Obr. 32

41 Obr. 33 Obr. 35 Obr. 34

42 Organizace pro osvobození Palestiny • původní cíl: zřízení palestinského státu na území celého Izraele, pak ustoupili: jen na územích, které Izrael obsadil během šestidenní války (1967) • Jásir Arafat byl předsedou v l. 1969 – 2004 Obr. 36

43 Čtvrtá válka • tzv. opotřebovací • válka za vyčerpání Izraele • 21. října 1967 Egypt potopil izraelský torpédoborec.  série lokálních pohraničních incidentů, útoků a sabotáží  Skončila 7. srpna 1970 se ztrátami na obou stranách (arabské ztráty byly větší).  na arabské straně: Egypt, Jordánsko a ozbrojené skupiny z Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Obr. 37

44 Jomkipurská válka • pátá válka • Jom kipur – Den smíření, velký židovský svátek (půst, modlitby…) • 1973 • Izrael zasažen nepřipraven  selhání tajných služeb • Egypt vstupuje na Sinajský poloostrov, syrské jednotky napadly Golanské výšiny.  velké ztráty I.  Nakonec vojensky zvítězil Izrael, ale politicky Egypt (postupně získal obsazená území). Egyptská armáda překračuje Suezský průplav, obr. 38

45 Golda Meirová • premiérka Izraele 1969–74 • od mládí horlivá sionistka • Musí čelit růstu teroristických útoků: nařídila zpravodajským službám v rámci odvety vypátrat a zabít všechny osoby spojené s mnichovským masakrem. • „Nestalo se to, že by existoval palestinský národ v Palestině, který by se považoval za palestinský národ, a my přišli, vyhnali je a zabrali jejich stát. Oni neexistovali.“ (Pozn. 8) Obr. 39

46 Mnichovský masakr • 5. 9. 1972 – únos a následné zavraždění 11 izraelských sportovců • Provedla palestinská skupina Černé září. • Bezpečnost v olympijské vesnici byla uvolněná. • Pomsta za to, že byla ignorována žádost o účast palestinských sportovců. • Atentátníci byli vyzbrojeni samopaly Kalašnikov a ručními granáty. • Reakcí Izraele byla operace Boží hněv (likvidace strůjců atentátu). Obr. 40

47 Operace Entebbe – 1976 • únos letadla Air France na trase Tel Aviv – Paříž • Únosci (Lidová fronta pro osvobození Palestiny) letadlo přemístili do Ugandy, kde nežidovské rukojmí propustili. • Židy zachránil zásah izraelského komanda – operace Entebbe (Jonatán). • Ze 104 rukojmí byli 4 zabiti. • Zemřel i velitel zásahu Jonatan „Joni“ Netanjahu (starší bratr Benjamina). Obr. 41, letiště Entebbe

48 První libanonská válka • 1982: „mír pro Galileu“ • izraelská invaze do jižního Libanonu jako odpověď na pokus o vraždu izraelského velvyslance ve VB • ministr obrany: A. Šaron • (Na tomto území byl neformální palestinský stát tvořen uprchlíky.) • izr. letectvo: naprostá převaha, zničen syrský radarový systém Izraelské jednotky v jižním Libanonu, obr. 42

49 Masakr v Sabře a Šatíle • uprchlické tábory palestinských Arabů v Bejrútu (dodnes existují) • 16.–18. září 1982 zde bylo falangisty zmasakrováno 474–2300 mužů, žen i dětí. • Izraelská armáda nezasáhla, naopak prchající lidi zaháněla zpět do táborů, za to byl pak obviněn A. Šaron. • REAKCE: obrovské protiválečné demonstrace v Tel Avivu (až 400 tis. lidí = desetina obyvatel země) Obr. 43

50 Přestěhování etiopských Židů, Operace Mojžíš • r. 1984 • V Etiopii vypukl hladomor. • tajná operace, stěhováni přes Súdán • letecky přepraveno 8000 Židů • celkem v l. 1985 – 1990 přepraveno 36 tis. lidí (Pozn. 9) Synagoga, Wolleka, obr. 44

51 Obnovení našich diplomatických vztahů • po r. 1989 vztahy obnoveny • Česko má ambasádu v Tel Avivu a 4 honorární konzuláty. • Izrael má ambasádu v Praze. Š. Peres při obřadu v Terezíně, obr. 45

52 Jicchak Rabin • 27 let sloužil v armádě. • izraelský premiér: 1974 – 77,pak 1992 – 1 995 • zavražděn atentátníkem (ortodoxním židem) • Jeho mírové aktivity a ústupky Arabům rozdělily izraelskou společnost. • na obr. v r. 1957 Obr. 46

53 Mírové dohody z Osla • 1993 • projednány v Oslu, podepsány ve Washingtonu • Poprvé, kdy Palestinci uznali existenci Izraele. „Je nám souzeno žít společně na stejné půdě, ve stejné zemi. My, vojáci, kteří jsme se vrátili z bitev poskvrnění krví; my, kteří jsme viděli, jak byli před našima očima zabiti naši příbuzní a přátelé; my kteří jsme přišli ze země, kde rodiče pohřbívali své děti; my kteří jsme bojovali proti vám, Palestincům, vám dnes říkáme hlasitě a jasně: Už dost bylo krve a slz. Dost!“ J. Rabin při podpisu Dohod z Osla (Pozn. 10) Obr. 47

54 Následuje izraelsko-jordánská mírová smlouva • uzavřena s jordánským králem Husajnem • v září 1994 • Jordánsko bude mít privilegované postavení v dohledu na svatá místa islámu v Jeruzalémě. Obr. 48

55 Nobelova cena míru Kteří lidé jsou na této fotografii? Nobelova cena míru jako námět pro diskuzi. Obr. 49 Obr. 50

56 Ariel Šaron • politik, dlouholetý voják • izraelský premiér v l. 2001– 2006 • původně jeden z Rabinových kritiků • 70. – 90. léta: podpora výstavby izraelských osad na Západním břehu Jordánu v pásmu Gazy • ale: V 2004–2005 představil jednostranný plán opuštění osad.  vlna kritiky Obr. 51 Obr. 52

57 Šimon Peres • 2x premiérem (1984–86, 1995–96) • 1994 také obdržel Nobelovu cenu za mír. • od r. 2007 prezident Izraele Obr. 53 Obr. 54

58 Zajímavosti • malé množství vodních zdrojů • minimální srážky • Izraelští vědci se zaměřují na vývoj technologií minimalizujících spotřebu vody. • Kapková závlaha – pěstitel úsporně dávkuje vodu každé rostlině zvlášť. • Využívají příznivých geografických podmínek pro výrobu solární energie – v produkci na osobu jsou na prvním místě na světě. Obr. 55

59 Opakování Proč daleko početnější a „silnější“ arabské státy nebyly schopny Izrael porazit? Proč se Velká Británie a Francie postavily v sinajské válce na izraelskou stranu? Zasaď tento konflikt do studené války. Jaké byly původní vztahy s Brity v době jejich mandátu? Proč jsou USA tradičním spojencem Izraele? Zjisti, jaké jsou dnešní vztahy s Ruskem, Egyptem, Sýrii atd.?

60 Obr. 56

61 Obr. 57

62 Poznámky: Pozn. 1: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: podle ekumenického vydání z r. 1985. [1. vyd.]. Praha : Česká biblická společnost, 1991. s. 166. Pozn. 2: GILBERT, Martin: Izrael: Dějiny. Praha : BB Art, 2002. ISBN 80- 7257-740-9. s. 113. Pozn. 3: SACHAR, Howard, M.: Dějiny státu Izrael. Praha : Regia, 1999. ISBN 80-902484-4-6. s. 227. Pozn. 4: FISCHL, Viktor: Citáty. [online]. 15. 3. 2009 [2014-01-25]. Dostupné z: http://www.databazeknih.cz/citaty/viktor-fischl-514 Pozn. 5: KOVÁLYOVÁ, Heda. Na vlastní kůži. Vyd 4., V Academii 2. Praha : Academia, 2012, 189 s., [16] s. obr. příl. Paměť (Academia). ISBN 978-802-0020-383. Pozn. 5: Hitler, Stalin a já, rež. H. Třeštíková, r. 2001. anjinU2: Hitler, Stalin a já. Ukázka. [online]. 26. 1. 2013 [2014-01-25]. Dostupné z:.http://www.youtube.com/watch?v=lgRzJGEanbE

63 Pozn. 6: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: podle ekumenického vydání z r. 1985. [1. vyd.]. Praha : Česká biblická společnost, 1991. s. 594. Pozn. 7: Segev, Tom: Mám strach, že bude válka. [online]. 17. 5. 2012 [2014-01-25]. Dostupné z:.http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/9654-tom-segev-mam- strach-e-bude-valka?format=pdf Pozn. 8: Golda Meirová v rozhovoru pro The Sunday Times. [online]. 15. 6. 1969 [2014-01-25]. Dostupné z:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Palestinci Pozn. 9: MOJDL, Lubor: Etiopie. Praha : Libri, 2005. Dále jen [Mojdl]. ISBN 80-7277-221-X. s. 94–96. Pozn. 10: CLINTON, William Jefferson.: Můj život. Praha : Ikar, 2004. ISBN 80-249-0474-8. s. 621.

64 Literatura NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století. II. 1. vyd. Praha : Nakl. Aleš Skřivan ml., 2000. ISBN 80-902261-4-0. BROŽ, I.: Arabsko-izraelské války. 1. vyd. Praha : Epocha, 2005. ISBN 80-86328-91-0. HERZOG, Ch.: Arabsko-izraelské války. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-954-6. KRUPP, M.: Sionismus a Stát Izrael. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-265-9. SACHAR, H. M.: Dějiny státu Izrael. 1. vyd. Praha : Regia, 1999. ISBN 80-902484-4-6. WANNER, J.: Krvavý Jom Kippur. 1. vyd. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-121-3.

65 Zdroje [online]. www.moderni-dejiny.cz www.totalita.cz www.wikipedie.cz • Holokaust.cz. Holokaust. [online]. 2014 [cit. 2014-01-09]. Dostupné z:.http://www.holocaust.cz/cz2/history/countries/hungary

66 Obrázky Obr. 1: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Herzl_retouched.jpg Obr. 2: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Degradation_alfred_dreyfus.jpg Obr. 3: מיכאלי. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SDE-BOKER1.jpg Obr. 4: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palestine-Mandate-Ensign-1927- 1948.svg Obr. 5: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BritishMandatePalestine1920-cs.png Obr. 6: http://www.flickr.com/people/69061470@N05. Matanya. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_- _Government_Press_Office_(GPO)_- _PM_DAVID_BEN_GURION_ENJOYS_A_GAME_OF_CHESS.jpg Obr. 7: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KD_1946.JPG Obr. 8: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Mandate_of_Palestine- 1947.jpg

67 Obr. 9: David Shay. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaf_tet_benovember_st,_Ramat_Hasharon.JPG Obr. 10: http://www.flickr.com/photos/government_press_office/6343879747/. Matanya. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_- _Government_Press_Office_(GPO)_-_Arab_People_fleeing.jpg?uselang=cs Obr. 11: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Weizmann_1948.jpg Obr. 12: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Israel_Declaration_of_Independence.jpg Obr. 13: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Israel.svg Obr. 14: cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emblem_of_Israel.svg Obr. 15: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NetzahYehudafield.jpg Obr. 16: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porat_Yosef_attack.jpg Obr. 17: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1948_Arab_Israeli_War_-_May_15- June_10.svg Obr. 18: Bukvoed. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avia-S199-hatzerim-2.jpg Obr. 19: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nahariya_Maabara.jpg

68 Obr. 20: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palestinian_refugees.jpg Obr. 21: hanini. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olddman_boy_nakba.jpg Obr. 22: http://www.flickr.com/photos/government_press_office/6343879747/. Matanya. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.flickr.com/photos/government_press_office/6343879747/http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_- _Government_Press_Office_(GPO)_-_Arab_People_fleeing.jpg?uselang=cs Obr. 23: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yaar_Hakdoshim_13.JPG Obr. 24: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_BG.jpg Obr. 25: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolfwiki2.jpg Obr. 26: ד " ר אבישי טייכר. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_18881_Visitor_Center_i n_Eshkol_Lake_Israel.JPG Obr. 27: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanks_Destroyed_Sinai.jpg Obr. 28: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Eichman_at_Trial1961.jpg Obr. 29: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossad_seal.svg

69 Obr. 30: Horego. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_Wiesenthal.JPG Obr. 31: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strait_tiran_83.jpg Obr. 32: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F-15I_Ra%27am.jpg Obr. 33: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israeli_tanks_advancing_on_the_Golan _Heights_during_the_Six-Day_War.jpg Obr. 34: עברית : אין מידע. Pikiwikisrael. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_12088_Digging_trenche s_in_Sde_Warburg.JPG Obr. 35: http://www.flickr.com/people/69061470@N05. Matanya. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_- _Government_Press_Office_(GPO)_- _Chief_of_staff_Yitzhak_Rabin_talking_to_soldiers_in_the_field_during_the_Six_d ay_war..jpg Obr. 36: [cit. 2013-07-31]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yasser-arafat-1999-2.jpg Obr. 37: CIA. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suez_canal_map.jpg Obr. 38: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_Crossing.jpg

70 Obr. 39: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golda_Meir_03265u.jpg Obr. 40: ProhibitOnions. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MunichMassacrePlaque.jpg Obr. 41: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DF-ST-97-01975.jpg Obr. 42: P.mielen. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troepen_idf.jpg Obr. 43: Bertramz. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SabraShatilaMemorial.jpg Obr. 44: Marc Baronnet. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolleka.jpg Obr. 45: Faigl.Ladislav. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shimon-Peres-and-Vaclav-Klaus- Terezin09.jpg Obr. 46: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabin_Northern_Command1957.jpg Obr. 47: http://www.flickr.com/people/45644610@N03. Jbarta. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Israel_Defense_Forces_- _Life_of_Lt._Gen._Yitzhak_Rabin,_7th_IDF_Chief_of_Staff_in_photos_(11).jpg Obr. 48: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hussein_Clinton_Rabin.jpg Obr. 49: http://www.flickr.com/people/45644610@N03. Matanya. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Israel_Defense_Forces_- _Life_of_Lt._Gen._Yitzhak_Rabin,_7th_IDF_Chief_of_Staff_in_photos_(6).jpg

71 Obr. 50: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Clinton,_Yitzhak_Rabin,_Yasser_Ara fat_at_the_White_House_1993-09-13.jpg Obr. 51: Itzuvit. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ci-Club12.jpg Obr. 52: [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ariel_Sharon_Headshot.jpg Obr. 53: The Official White House Photostream. White House. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barack_Obama_welcomes_Shimon_Per es_in_the_Oval_Office.jpg Obr. 54: Elza Fiúza. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shimon_Peres_in_Brazil- cropped.jpg Obr. 55: udi Steinwell. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_28333_Geography_of_Is rael.JPG Obr. 56: David Shankbone. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_Mount_Western_Wall_on_Sha bbat_by_David_Shankbone.jpg Obr. 57: Godot13. [cit. 2014-01-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel-2013(2)-Aerial-Jerusalem- Temple_Mount-Temple_Mount_(south_exposure).jpg


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google