Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kultura neslyšícícH Mgr. Jana Padělková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kultura neslyšícícH Mgr. Jana Padělková."— Transkript prezentace:

1 Kultura neslyšícícH Mgr. Jana Padělková

2 Kulturní definice hluchoty
Na hluchotu není pohlíženo jako na defekt, handicap, jako na něco „nenormálního“, ale jako na přirozené kulturní rozdíly Neslyšící s velkým „N“ Spojuje je používání znakového jazyka, společné chápání světa, mají vlastní historii, hodnoty, tradice apod.

3 Medicínské pojetí hluchoty
Pohlíží na jedince z hlediska jeho sluchové vady a zařazuje jej do kategorií podle kvantity a kvality sluchového vjemu Cílem je vyléčit poškozené sluchové ústrojí a začlenit jedince do většinové společnosti Preferuje se mluvený jazyk, reedukace sluchu, trénink odezírání apod.

4 Příslušnost ke kultuře neslyšících
Určitá ztráta sluchu Používání znakového jazyka Angažovanost v komunitě Neslyšících a podílení se na věcech veřejných spojených s komunitou Neslyšících Může patřit do komunity Neslyšících i slyšící osoba?

5 Znakový jazyk a znakovaná čeština
Znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný jazyk, který je tvořený specificky vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu Znakový jazyk splňuje všechny rysy přirozeného jazyka, např. dvojí členění, systémovost, produktivnost, svébytnost, historičnost, atd. Je znakový jazyk mezinárodní?

6 Znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, který využívá znaky z českého znakového jazyka a gramatiku z českého jazyka, současně jsou jednotlivá slova hlasitě nebo bezhlasně artikulována Vytvořili ji slyšící pro usnadnění komunikace s neslyšícími Patří sem i další uměle vytvořené znaky, které vytvořili také slyšící Co to je znaková řeč?

7 Pravidla chování v komunitě neslyšících
Upoutání pozornosti Dotekem Dupáním Světelným signálem Přerušení rozhovoru dvou lidí Neslyšící by neměl sedět zády ke dveřím Vhodná vzdálenost při komunikaci Sledování pořadů s titulky nebo tlumočených pořadů

8 Zvyky neslyšících Přání dobré chuti Přípitek Pozdravy Setkání kamarádů
Tleskání Loučení Puštěná televize Cestování

9 Neslyšící nemají rádi:
Když se někdo dotýká jejich rukou při komunikaci Doteky na jiné části těla Velmi jemný nebo naopak velmi silný dotek při upoutávání pozornosti Když mluvčí stojí ve směru, odkud přichází světlo Přerušování očního kontaktu při komunikaci Když slyšící osoba při komunikaci věnuje pozornost i jiným zvukům a rozhovorům slyšících lidí

10 setkávání neslyšících
V klubech Neslyšících Na různých akcích: Volba Miss Neslyšících Oslava Mezinárodního dne Neslyšících Ples Neslyšících Pálení čarodějnic Vánoční besídky, …

11 Jména ve znakovém jazyce
Jméno které má svůj znak První písmeno v PA jako jméno Jméno na základě podobnosti jinému slovu Jméno děděné v neslyšící rodině Jméno dané podle výrazného rysu na osobě nebo v její povaze

12 Výuka znakového jazyka v kurzech
Gramatika ČZJ: Pevnost – Praha Trojrozměr – Brno 3Dimenze – Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín Bezhran – Hradec Králové Evoluce – České Budějovice

13 Další kurzy: Česká unie Neslyšících Českomoravská jednota neslyšících (Unie neslyšících Brno, Spolek neslyšících Břeclav, Jihlavská unie neslyšících, Oblastní unie neslyšících Olomouc, Plzeňská unie neslyšících) Aldea, …

14 Neslyšící a kultura Divadlo Neslyším, tlumočené divadelní představení
AWI film Televizní klub Neslyšících, Zprávy ve znakovém jazyce Hudba ve znakovém jazyce, tlumočená hudba Poezie ve znakovém jazyce Různé spolky a kluby, např.: Vol5Vis50, Nepanto, atd. Vtipy ve znakovém jazyce Pantomima, malíři Weblik Příběhy ve znakovém jazyce a mnoho dalších

15 Použité a doporučené zdroje
KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 61 s. ISBN HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2012, 159 s. ISBN SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra; OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Rysy přirozených jazyků: český znakový jazyk jako přirozený jazyk ; Lexikografie : slovníky českého znakového jazyka. 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 215 s. ISBN

16 Použité a doporučené zdroje
MACUROVÁ, Alena. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 93 s. ISBN Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Středisko rané péče Tamtam, 2005, 101 s. ISBN HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN

17 Použité a doporučené zdroje


Stáhnout ppt "Kultura neslyšícícH Mgr. Jana Padělková."

Podobné prezentace


Reklamy Google