Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jana Padělková.  Na hluchotu není pohlíženo jako na defekt, handicap, jako na něco „nenormálního“, ale jako na přirozené kulturní rozdíly  Neslyšící.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jana Padělková.  Na hluchotu není pohlíženo jako na defekt, handicap, jako na něco „nenormálního“, ale jako na přirozené kulturní rozdíly  Neslyšící."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jana Padělková

2  Na hluchotu není pohlíženo jako na defekt, handicap, jako na něco „nenormálního“, ale jako na přirozené kulturní rozdíly  Neslyšící s velkým „N“  Spojuje je používání znakového jazyka, společné chápání světa, mají vlastní historii, hodnoty, tradice apod.

3  Pohlíží na jedince z hlediska jeho sluchové vady a zařazuje jej do kategorií podle kvantity a kvality sluchového vjemu  Cílem je vyléčit poškozené sluchové ústrojí a začlenit jedince do většinové společnosti  Preferuje se mluvený jazyk, reedukace sluchu, trénink odezírání apod.

4  Určitá ztráta sluchu  Používání znakového jazyka  Angažovanost v komunitě Neslyšících a podílení se na věcech veřejných spojených s komunitou Neslyšících  Může patřit do komunity Neslyšících i slyšící osoba?

5  Znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný jazyk, který je tvořený specificky vizuálně- pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu  Znakový jazyk splňuje všechny rysy přirozeného jazyka, např. dvojí členění, systémovost, produktivnost, svébytnost, historičnost, atd.  Je znakový jazyk mezinárodní?

6  Znakovaná čeština je uměle vytvořený systém, který využívá znaky z českého znakového jazyka a gramatiku z českého jazyka, současně jsou jednotlivá slova hlasitě nebo bezhlasně artikulována  Vytvořili ji slyšící pro usnadnění komunikace s neslyšícími  Patří sem i další uměle vytvořené znaky, které vytvořili také slyšící  Co to je znaková řeč?

7  Upoutání pozornosti  Dotekem  Dupáním  Světelným signálem  Přerušení rozhovoru dvou lidí  Neslyšící by neměl sedět zády ke dveřím  Vhodná vzdálenost při komunikaci  Sledování pořadů s titulky nebo tlumočených pořadů

8  Přání dobré chuti  Přípitek  Pozdravy  Setkání kamarádů  Tleskání  Loučení  Puštěná televize  Cestování

9  Když se někdo dotýká jejich rukou při komunikaci  Doteky na jiné části těla  Velmi jemný nebo naopak velmi silný dotek při upoutávání pozornosti  Když mluvčí stojí ve směru, odkud přichází světlo  Přerušování očního kontaktu při komunikaci  Když slyšící osoba při komunikaci věnuje pozornost i jiným zvukům a rozhovorům slyšících lidí

10  V klubech Neslyšících  Na různých akcích:  Volba Miss Neslyšících  Oslava Mezinárodního dne Neslyšících  Ples Neslyšících  Pálení čarodějnic  Vánoční besídky, …

11  Jméno které má svůj znak  První písmeno v PA jako jméno  Jméno na základě podobnosti jinému slovu  Jméno děděné v neslyšící rodině  Jméno dané podle výrazného rysu na osobě nebo v její povaze

12  Gramatika ČZJ:  Pevnost – Praha  Trojrozměr – Brno  3Dimenze – Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín  Bezhran – Hradec Králové  Evoluce – České Budějovice

13  Další kurzy:  Česká unie Neslyšících  Českomoravská jednota neslyšících (Unie neslyšících Brno, Spolek neslyšících Břeclav, Jihlavská unie neslyšících, Oblastní unie neslyšících Olomouc, Plzeňská unie neslyšících)  Aldea, …

14  Divadlo Neslyším, tlumočené divadelní představení  AWI film  Televizní klub Neslyšících, Zprávy ve znakovém jazyce  Hudba ve znakovém jazyce, tlumočená hudba  Poezie ve znakovém jazyce  Různé spolky a kluby, např.: Vol5Vis50, Nepanto, atd.  Vtipy ve znakovém jazyce  Pantomima, malíři  Weblik  Příběhy ve znakovém jazyce a mnoho dalších

15  KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 61 s. ISBN 9788087153949.  HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2012, 159 s. ISBN 9788026200840.  SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra; OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Rysy přirozených jazyků: český znakový jazyk jako přirozený jazyk ; Lexikografie : slovníky českého znakového jazyka. 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 215 s. ISBN 9788087153918.

16  MACUROVÁ, Alena. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 93 s. ISBN 9788087218006.  Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Středisko rané péče Tamtam, 2005, 101 s. ISBN 8086792277.  HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999, 395 s. ISBN 8072160966.

17  www.ruce.cz  www.neslysici.cz  www.asnep.cz  www.neslysim.cz  www.cktzj.com  www.weblik.cktzj.com


Stáhnout ppt "Mgr. Jana Padělková.  Na hluchotu není pohlíženo jako na defekt, handicap, jako na něco „nenormálního“, ale jako na přirozené kulturní rozdíly  Neslyšící."

Podobné prezentace


Reklamy Google