Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Konstituční monarchie složená ze čtyř zemí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spojené království Velké Británie a Severního Irska Konstituční monarchie složená ze čtyř zemí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko."— Transkript prezentace:

1

2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska Konstituční monarchie složená ze čtyř zemí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko.

3 Popiš mapu: -Polohu -Regionální rozdělení -Ostrovy -Vodstvo -Města - výslovnost -pomůže atlas ?

4 Hlavní městoHlavní město:Londýn RozlohaRozloha: 243 610 km² (77. na světě) z toho 1,34 % vodní plochy77. na světě Nejvyšší bodNejvyšší bod:Ben NevisBen Nevis (1344 m n. m.) Časové pásmoČasové pásmo:+0 Obyvatelstvo Počet obyvatelPočet obyvatel:62 041 000 (22. na světě, 2009)22. na světě Hustota zalidněníHustota zalidnění:255 ob. / km² HDHDP:▼ 0,942 (vysoký) (21. na světě, 2009)21. na světě JazykJazyk:angličtina Náboženstvíanglikánské Státní útvar Státní zřízeníkonstituční monarchie Vznik1707 (Akt o unii)Akt o unii KrálovnaAlžběta II. PremiérDavid Cameron MěnaLibra šterlinkůLibra šterlinků (GBP) Mezinárodní identifikace MPZGB Telefonní předvolba+44 Národní TLD.uk

5 Najdi a urči, připrav referát: -Eurotunel -Loch Ness -Hadriánův val, památky -Britské kolonie -Skotské povstání -Britská monarchie -Politika, organizace -Británie a svět. války -Olympijské hry a sport -Kultura, divadlo, film -Britské zvyky, obyčeje

6 Ben Nevis (1344 m).

7 • Skotská vysočina se vyznačuje divokou a velkolepou přírodou. Skotská vysočinapřírodou • Jsou zde nejvyšší hory Spojeného království (Ben Nevis 1344 m) a protáhlá jezera zvaná loch.Ben Nevisloch • Na západ od pobřeží Skotska leží v Atlantském oceánu dva řetězce ostrovů zvaných Hebridy.SkotskaHebridy • Směrem na jih se země svažuje do údolí mohutné řeky Clyde.Clyde • Tato oblast, známá jako Středoskotská nížina, je tvořena nízkými zvlněnými pahorkatinami s kvalitní zemědělskou půdou.Středoskotská nížinapahorkatinamizemědělskou půdou • Vyšší vrchoviny a mokřiny tvoří hranice s Anglií.mokřinyhraniceAnglií • Provincie Severní Irsko, kterou dělí od Skotska Irské moře, má zemědělskou půdu, hluboké zátoky a Lough Neagh - největší jezero Britských ostrovů.Severní IrskoIrské mořeLough Neagh • Severní Anglie je rozdělena vápencovými a žulovými hřbety horského pásma Pennin. Na severozápadě jsou hory a třpytivá jezera.Penninjezera • Wales je nádherná země zelených údolí, klikatících se řek, travnatých planin, zemědělských usedlostí v kopcovitém terénu a holých hor. Walesúdolí • Většinu země pokrývá Kambrické pohoří, poseté malými jezery a vodopády.Kambrické pohořívodopády • Velkou část střední Anglie tvoří zvlněná rovina, zatímco hranici se Severním mořem na východě představuje plochá nížina.rovinaSeverním mořemnížina • Na hustě zalidněném jihovýchodě se nad úrodnými oblastmi zemědělské půdy tyčí nízké pahorkatiny z křídy zvané Downs.Downs • Na jihozápadě země se rozprostírají rozlehlé plochy mokřin pokryté vřesovišti.vřesovišti • Vlny Atlantského oceánu bičují skaliska rozeklaného jihozápadního poloostrova Cornwallu. VlnypoloostrovaCornwallu • Velkou Británii (resp. celé království) lemují různé typy pobřeží.pobřeží • Nejčastěji se jedná o oblázkové pláže či vysoké svislé útesy (např. vápencové útesy u přístavu Dover nebo Seven Sisters na jihovýchodním pobřeží ostrova).plážeútesy DoverSeven Sisters

8

9  Ve Spojeném království žije asi 60 milionů lidí,  je tu vysoká hustota zalidnění – 250 osob na km², tedy dvakrát vyšší než v ČR.hustota zalidněníČR  Britové žijí většinou ve městech (asi 92 % obyvatel). Britové  Spojené Království není velkým státem, ale dějiny z něj učinily domov pestré směsice národů, kultur a náboženství. národůkulturnáboženství  Největší skupinu tvoří Angličané.Angličané  K dalším patří Velšané, Skotové, Irové a Židé.VelšanéSkotovéIrovéŽidé  Spojené království je terčem masivní imigrace neevropského obyvatelstva, řada imigrantů či jejich potomků pochází z různých částí bývalého Britského impéria - Indie, Pákistánu, Bangladéše, Hongkongu, Afriky a karibské oblasti.imigraceIndie PákistánuBangladéšeHongkonguAfrikykaribské oblasti  Více než čtyři pětiny obyvatel Spojeného království žijí v Anglii.Anglii  Většina z nich žije a pracuje ve městech a velkoměstech.  O víkendech a v době prázdnin a dovolených jsou hlavní silnice ucpány lidmi, kteří jedou na návštěvu na venkov či výlet na pobřeží.silnicevenkovpobřeží  Mezi další oblíbené činnosti volného času provozované v přírodě patří zahradničení a sledování sportů či aktivní sportování.sportů

10 • Spojené království bylo první zemí na světě, ve které došlo v hospodářství k přechodu od zemědělství k průmyslu.hospodářstvízemědělstvíprůmyslu • Tento proces začal koncem 60. let 18. století a nazývá se průmyslovou revolucí.18. stoletíprůmyslovou revolucí • V průběhu 19. století se rozvinula taková průmyslová odvětví jako textilní průmysl, výroba železa a oceli, stavba lodí a těžké strojírenství.19. stoletítextilní průmyslželezaocelilodístrojírenství • Palivem pro tato průmyslová odvětví se stalo uhlí, které bylo v tu dobu největším nerostným zdrojem Spojeného království. Palivemuhlí • Až do 80. let 20. století tvořila tato průmyslová odvětví páteř celého hospodářství.20. století • Spojené království je stále ještě významným průmyslovým státem, ale výrobky, které produkuje, se změnily. • Důležitosti nabyla novější průmyslová odvětví, např. elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl.elektrotechnickýpotravinářský chemický průmysl • Většina obyvatelstva dnes pracuje ve službách, např. ve státní správě, finančnictví, školství, zdravotnictví a cestovnímu ruchu.službáchstátní správěfinančnictví školstvízdravotnictvícestovnímu ruchu • Dnes jsou nejdůležitějším nerostným bohatstvím Spojeného království velká naleziště ropy a zemního plynu ležící pod dnem Severního moře. ropyzemního plynu

11

12 • Pouze asi 2 % populace pracují v zemědělství. • Přesto je většina země intenzivně obhospodařována, aby zajišťovala potraviny jak pro domácí potřebu, tak i na vývoz. potravinyvývoz • Rozlehlé oblasti úrodné půdy v jižní a východní Anglii produkují obilí, ovoce a zeleninu.obilí ovocezeleninu • Na zelených pastvinách západní Anglie se pase mléčný skot a na skotské a velšské vrchovině ovce.skotovce • Většina starých lesů a lesních porostů byla v minulosti zničena, ale rozsáhlé rozlohy osázené jehličnany v současné době produkují dřevo pro stavebnictví a papírenství.lesůjehličnanydřevo stavebnictvípapírenství • Ze všech přístavů po celém pobřeží vyplouvají rybářské lodě a rybářská flotila Spojeného království je pátá největší v Evropské Unii.přístavůEvropské Unii

13

14

15 Božské právo vládne monarchii - Dieu et mon droit je motto britského monarchy. britského monarchy

16 WALES TOWER Tower Westminster Windsor

17 Tower Bridge: pont mobile basculant de 244 m de long surmonté de deux tours de style néogothique. Tower Bridge Big Ben Muzeum

18 Buckingham Palace Trafalgar Square Horatio Nelson

19 Wikipedie Pochází z Británie

20

21

22

23 BIG BEN

24

25

26

27

28

29

30

31 LONDON EYE

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 TRAFALGAR SQUARE

53 TOWER OF LONDON

54 ROYAL COURTS OF JUSTICE

55 NOTTING HILLS

56 HARRODS

57 LONDON EYE

58

59 Mezi přístavy Grangemouth a Falkirk byl vybudován v roce 1777 kanál Forth a Clyde, který spojoval Glasgow se západním pobřežím Skotska. Kanál Union, mezi Falkirkem a Edinburghem, byl dokončen v roce 1822. Kvůli charakteristice reliefu, vodní doprava mezi Glazgovem a Edinburghem byla možná pouze díky 11 splavům, neboť výškový rozdíl mezi těmito dvěma vodními cestami je celých 24(!) metrů.

60

61 V roce 1963, po 150 letech používání, začala stavba jedinečného jezu vodího kola Falkirk. Tento fantastický jez, dokončený v roce 2002, se stal symbolem současného Skotska, a přinesl jak časovou tak energetickou úsporu. Tento fantastický jez, dokončený v roce 2002, se stal symbolem současného Skotska, a přinesl jak časovou tak energetickou úsporu.

62

63 Zde se potkávají dva kanály.

64 Toto je jediný na světě rotační lodní převaděč, s ohromným dvouramenným výtahem. Každé rameno má gondolu vyplněnou vodou do které vplouvají z horního a dolního kanálu. s ohromným dvouramenným výtahem. Každé rameno má gondolu vyplněnou vodou do které vplouvají z horního a dolního kanálu.

65 Dolní kanál

66 Vplouvání do dolního kanálu

67 Loď se přibližuje ke gondole horního kanálu

68 Loď v horní gondole

69 Lodě se nacházejí v obou gondolách Horní gondola Dolní gondola 35 m

70 Začíná rotace gondol

71 Lodě v pohyblivých ramenech

72 Otáčení...

73 Otáčení...

74 Před koncem rotace

75 Po otočení gondol jsou lodě připravené k vyplutí.

76 Vyplouvání lodě do kanálu

77 Zavření jezu, regulace hladiny vody a otáčení gondol se uskuteční za pouhých 15 minut!

78 A vše je připraveno pro nové lodě! Jednoduché, že?

79 Jedna gondola délky 25 m, s vodou a lodí, váží okolo 300 tun!

80 •Gondoly jezu se plní určitým množstvím vody, které loď vytlačí (Archimedův zákon). Proto je v gondolách systém vždy v rovnováze. •K otevření horního a dolního jezu a otočení kola o 180 ° jsou zapotřebí motory o výkonu 22,5 kW které spotřebují pouze 1,5 kWh

81

82 Rotační jez způsobil to, že se jízda lodí mezi Glasgovem a Edinburgem stane pravou turistickou atrakcí!

83 NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?be-kH7BQhpVB7oL-_ItkE3vxvldbziR03stcXeJNm7I NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?en2KYuikZij7luqOAo-W_r-QWLi4lTNOCr6RIB0GaQw NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media1.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media1.picsearch.com/is?HtkLXlgkBFBCffpayqc1jlNRYeg5svSIc7l8KU5z0xI NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?vmvW_8WAjl2sM9AheS0R1FhAQTaUNJ-veRh-y3zCT-Y NEUVEDENO, Neuvedeno. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Hadrians_Wall_map.png/220px-Hadrians_Wall_map.png NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?DVugn1vzlGzHzD4CZJhJGJb-TxRsSbOykPPKl7cU-NM NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?Wq_wC_s0izqb4E0Aar54afoa- NEUVEDENO, Neuvedeno. http://www.trasa.ctrnactka.net [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.trasa.ctrnactka.net/anglie/ilfoto/gb_znak.jpg NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?wbjxmrGB5hLoLSQN0noenzqMP8ihg_btYoxcYjcZ78I NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?YQ2XQ8Pf2e2WyoZ-FbloVs3TMMoq4wL_VPRu50K0u8w NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?xBGKdrgEr3sg2wKmwkMDNVIMVA3o16KA7nseUdPE3_g NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?MGOc0IGhvWbL_8agFwx0wNf_J0C5PDuqxAx7MCGzwws NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?cFCfp2m_DwM5FmoKSsqFKvZbdWUm9-PEbOdn5HHe95o NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?1VLynpMVW2bViuDecFRc_9s4tuBr5hopj-HQlxHmDPs NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?bmZ1VkI8ign47HPeaylajb1eCpB6b1Udy-OZL_ysumU NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media1.picsearch.com [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://media1.picsearch.com/is?-0zSstn5GMdnZ4ZAEGbhsYQD6bp8Ff3-7SbJ5r2CdvA NEUVEDENO, Neuvedeno. http://www.grafolog.cz [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.grafolog.cz NEUVEDENO, Neuvedeno. http://www.konikove.wbs.cz [online]. [cit. 29.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.konikove.wbs.cz + vlastní fotografie


Stáhnout ppt "Spojené království Velké Británie a Severního Irska Konstituční monarchie složená ze čtyř zemí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google