Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoroční projekt pro základní školu a jednotlivce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoroční projekt pro základní školu a jednotlivce"— Transkript prezentace:

1 Celoroční projekt pro základní školu a jednotlivce
NOEMOVA ARCHA Celoroční projekt pro základní školu a jednotlivce

2 Tento projekt vznikl pro žáky místní základní školy v Kněžmostě.
Jeho význam spočívá v poznání biblického příběhu Noemova archa. Jeho výstupem by měla být větší komunikace mezi děti ve skupinách, získání nových znalostí z oboru zoologie, botanika, svět kolem nás, historie . Třídy od mají za úkol navštěvovat knihovnu během školního roku. V rámci návštěvy je připravena zábavně naučná forma spolupráce k získání informací. Děti se převážně dělí do skupin a jsou vzájemně propojeni. Jsou jim předloženy úkoly v podobě indicií či otázek. Po získání informací prostřednictvím knih, vyprávění, Pc a dalších technologií se skupiny setkají a navazují na své získané znalosti. Takzvaně obhajují co se naučily. Každá třída si předem vyrobila svou Noemovu archu do které může po návštěvě knihovny zařadit jeden pár zvířátek. Pokud se podaří skupinám obhajoba mohou zvířátka na archu. 6. třída dostala nabídku specifického úkolu – vyrobit Noemovu archu ze dřeva. Jejich práci jsme sledovali a zaznamenávali po celý rok, úkoly spojené s tímto tématem se odrazily i v jiných hodinách : literatura, zeměpis, přírodopis, pracovní činnosti. Těmito aktivitami se snažíme navázat kontakt s dětmi a přiblížit jim tím příběhy ukryté v knihách. Vyvrcholení projektu proběhne 11.června 2012 od 10hod v základní škole. V rámci zahájení se představí třídy se svými archami, 6.třída předvede svou prezentaci v rámci pracovních činností. Odměnou za účast v projektu by měla být paní zpěvačka Jana Rychterová, která bude zpívat písně pro děti na dané téma a humorné kresby Štefana Biže, kreslíře .

3 Během účasti na projektu NOEMOVA ARCHA   ( PRO INDIVIDUÁLNÍ ČTENÁŘE)
OBJEVÍŠ TYTO ŽÁNRY LITERATURY: 4X  NAUČNÁ LITERATURA 4X  POHÁDKA 1X  KNIHOVNICKÁ DÍLNIČKA 1X  BÁSNIČKA 1X  DOBRODRUŽNÁ 1X  ČASOPIS Při každé návštěvě budeš obhajovat jednu knihu Namaluješ si obrázek zvířátka samičku a samečka Vystřihneš si svůj obrázek a předáš knihovnici, která ti ho umístí do tvé ARCHY Po získání dvanácti druhů zvířátek může tvá ARCHA odplout do cíle Během školního roku můžeš získat další druhy zvířat přímo v knihovně a to za návštěvy pořádaných akcí knihovnou. Stačí předložit průkaz NOEMAOVA ARCHA V KVĚTNU 2013 SE SEJDOU VŠICHNI HRÁČI PŘI SPOLEČNÉ HŘE NOEMOVA ARCHA Více zde:

4 PRACOVNÍ LIST PRO ČTENÁŘE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Při obhajobě přečtené knihy dostáváš jedno zvířátko, které nalepíš na zadní stranu, zvířátko se shoduje s nakreslenými na pření straně. najdi ho a vymaluj. Po získání všech dvanácti zvířátek se účastní odplouvání archy. MÁ NOEMOVA ARCHA                                                                                   NOE………..     

5 Pracovní listy 3 - 5 třída " umění dorizumívání nejen mezi zvířaty"

6 ÚKOLY PRO PRÁCI VE SKUPINÁCH
1. A 2. TŘÍDA PLNÍ ZADANÉ ÚKOLY TAK , ŽE ZA POMOCI PANÍ KNIHOVNICE A PANÍ UČITELKY POZNÁVAJÍ ZMÍNĚNÉ FORMY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ( KNIHA, TEXT, OBRÁZKY, PC, TŘÍDĚNÍ KNIH, MLUVENÉ SLOVO) A INFORMACE SPOJUJÍ DOTVÁŘEJÍ VE VÝSLEDNOU PODOBU DOTAZU. TÍM PŘIJÍMAJÍ A POSLÉZE PŘEDÁVAJÍ NABYTÉ INFORMACE. V ZÁVĚRU NÁVŠTĚVY PŘI OBHAJOBĚ ÚKOLŮ ZÍSKAJÍ NĚKOLIK DRUHŮZVÍŘAT, KTERÁ SI SAMI PŘIPRAVILI. VŽDY OBHAJUJÍ PÁR A Z NĚHO SI PŘIDAJÍ DO VLASTNÍ ARCHY SAMIČKU NEBO SAMEČKA DO PÁRU. 1.SKUPINA Přečtěte si příběh NOEMOVA ARCHA TAK, ABY JSTE DOKÁZALI ODPOVÍDAT NA PŘÍPADNÉ OTÁZKY 2. SKUPINA U PANÍ KNIHOVNICE SI VYZVEDNĚTE KNIHU, KTERÁ MÁ NĚCO SPOLEČNÉHO S PŘÍBĚHĚM NOEMOVA ARCHA . V KNIZE NAJDETE ZADANÝ ÚKOL Najděte alespoň tři druhy různých živelných pohrom, popište co mohou způsobit a jaký dopad to má na civilizaci. 3.SKUPINA NACHÁZÍTE SE V ODDĚLNÍ PRO DĚTI. VAŠÍM ÚKOLEM JE VYBRAT TŘI  Z VÁS, KTEŘÍ  SE BUDOU ZAOBÍRAT ODDĚLENÍM ZOOLOGIE. OTÁZKY NA TOTO TÉMA SI VEZVEDNOU U PANÍ KNIHOVNICE VYBERTE DVA ŽÁKY, KTEŘÍ PŮJDOU K POČÍTAČI A BUDOU VYHLEDÁVAT TYTO INFORMACE:  - Z JAKÉHO DŘEVA BYLA ARCHA POSTAVENA?  - CO JSTE SE DOZVĚDĚLI O ZÍŘATECH Z ARCHY? JAKÉ ZAJÍMAVOSTI BY JSTE NÁM MOHLI SDĚLIT O NOEMOVĚ ARŠE OTÁZKY K ZOOLOGII JAK JSOU ZNAČENY KNIHY ZOOLOGIE? NA JAKÉ RŮZNÉ SKUPINY BY JSTE ZOOLOGII ROZDĚLILI? VYBERTE ZÁSTUPCE VÁMI VYTVOŘENÝCH SKUPIN ZOOLOGIE ( VŽDY JEDNU KNIHU ZA SKUPINU) A PŘEDTSAVTE SPOLUŽÁKŮM . 4. SKUPINA VAŠÍM ÚKOLEM JE VYHLEDÁVAT INFORMACE ZA POMOCI ATLASU .                                                                                                                                        NAJDĚTE STÁT VE KTERÉ LEŽÍ HORA ARARAT  NAJDĚTE HORU ARARAT ZEPTÁTE SE SKUPI NY Č.1 PROČ SE BAVÍME O HOŘE ARARAT. V KNIZE NÁRODNÍ PARKY SVĚTA VYHLEDEJTE INFORMACE O ČESKÉ REPUBLICE. - O JAKÝ NÁRODNÍ PARK SE JEDNÁ? - JAKÁ JE JEHO ROZLOHA?

7 Pracovní list pro práci ve skupinách
Děti se rozdělí do třech skupin KAŽDÁ SKUPINA SVÝMI VYPRACOVANÝMI OTÁZKAMI SEZNÁMÍ OSTATNÍ, za to získá zvířecí dvojici. OPIČÁCI představte knihu : název, co kniha obsahuje zjistěte zda: se opice poznají v zrcadle                          jsou samice chytřejší než samci                          jak si předávají důležité zprávy                                mohou lidoopi mluvit s lidmi? Vyšlete  zvěda na PC a vyhledejte kontinent kde žijí šimpanzi, požádejte paní knihovnici a ona vás pustí na seznam /vytiskněte           SLONI představte knihu: název, co kniha obsahuje zjistěte : kolik váží různé sloní orgány: chobot- kůže- mozek- svaly                  :   jaké druhy slona znáte                      kolik let se dožívají                      jaký mají sloni sluch DINOSAUŘI -   představte knihu : název, co kniha obsahuje     zjistěte zda:  v jakém období se dinosauři vyvinuli?                            (prvohory nebo druhohory?) Kolik druhů bylo dosud objeveno? Jak byli dinosauři vybaveni k obraně? Jak to bylo s kůží dinosaurů, jsou podoby smyšlené?      Jakým způsobem se vědci dozví nejvíce o dinosaurech? Zjistěte kdo je považován za krále dinosaurů Znáte film Cesta do pravěku? Oznamte dalším skupinám čím je zajímavý. Pokud neznáte paní knihovnice vám ho přiblíží.

8 Seznamovací hodina s knihovnou
1     S jakými osobnostmi (literárními, politickými,    sportovními ) jsi se potkal ,potkala? Znáš básníka české literatury? 3     Jaké časopisy si můžeš půjčit v místní knihovně? Zjisti pro jaké věkové kategorie jsou časopisy určeny. 4    Jaký literární žánr jsi doposud četl/a? Uveď příklad knih Znáš adresu webových stránek naší knihovny? Pokud ne, jak ji zjištíš? Pokus se vysvětlit slova: knižní fond,  věková skupina Pokus se vysvětlit slovo: systematické řazení knih (svazků   8    Pokus  se zjistit, jaký je postup dodání knihy do knihovny a co vše předchází tomu, než si vypůjčíš knihu v knihovn  Vymysli, jak  zaujmeš skupinu dětí z první třídy na návštěvě knihovny 10     Pokus se odhadnout kolik knižních svazků má naše knihovna. Vysvětli jak se knihovna dělí podle oddělení a žánr A  -   Najdi si knihu ze které vybereš krátkou ukázku. Tu se naučíš zpaměti . Ukázka by měla být dost známá , protože ji budeš předříkávat před ostatními a oni budou hádat z jaké knihy je. B  -   Najdi si knihu ze které vybereš krátkou ukázku. Tu se naučíš zpaměti . Ukázka by měla být dost známá , protože ji budeš předříkávat před ostatními a oni budou hádat z jaké knihy je. C  -   Najdi si knihu ze které vybereš krátkou ukázku. Tu se naučíš zpaměti . Ukázka by měla být dost známá , protože ji budeš předříkávat před ostatními a oni budou hádat z jaké knihy je. D  -   Najdi si knihu ze které vybereš krátkou ukázku. Tu se naučíš zpaměti . Ukázka by měla být dost známá , protože ji budeš předříkávat před ostatními a oni budou hádat z jaké knihy je.

9 ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

10 1.třída 16. října 2012 1. třída p. uč. Bartoňové
16. října třída p. uč. Bartoňové Prvňáčci přišli v dobré náladně a to se odrazilo i při jejich plnění úkolů. po seznámení, jak se orientovat v knihovně následovalo několik úkolů: najít knihy o zvířátkách ve skupinkách nanosit části zvířátek a následně je poskládat poznávání a vyprávění příběhu ze zadané knihy podařilo se rozpoznat i stopy zvířat a tak si skupinka děvčat i chlapců mohla vložit do své Noemovy archy první zvířecí kamarády. 19. února 2013 Za pomoci naučných karet byla dětem představena různá zvířata. Kladenými otázkami jsme zjišťovali co nejvíce o jejich životě v přírodě. Závěrem došlo i na prezentaci nových knih a seznámení s nimi. 12. března 2013 SEKORA Poznáváme pana spisovatle dle zadaných otázek. Doplňujeme odpovědi do tajenky. Hrdina pana Sekory je? No přece ...i takové zvířátko, bylo jistě na Noemově arše, ikdyž je tak malinké vzrůstem jeho popularita v knihách Ondřeje Sekory je nevyčíslitelná. 14.května 2013 První třída přišla na poslední návštěvu knihovny v tomto školním roce, aby ukončila projekt Noemova archa. Dnešním úkolem je seznámit se s knihou Moji zvířecí kamarádi . Za pomoci pracovních listů s vybraným textem z knihy a pracovního listu s obrázky z jmenované knihy, naslouchaly děti paní knihovnici a jejich úkolem bylo reagovat na text dle pracovních listů a propojovat text s obrázky. Dalším úkolem bylo dhalovat jména postav z úryvků. Závěrem se nalodili poslední zvířátka do archy a můžeme pomyslně vyplout na slavnostní ukončení 11.červana do základní školy.

11 2. třída 6.listopadu2012  třída obhájila několik párů zvířátek - gratulujeme Tuto třídu vede paní učitelka Aneta Šoltysová, která je houževnatá a nápad přiblížit dětem příběh Noemova Archa ji oslovil. S nadšení si děti vyposlechly plán projektu a pustily se do výroby několik druhů párů zvířátek. KAždý si vyrobil svůj pára tak napětí při návštěvě knihovny vzrůstalo v okamžiku, kdy došlo na obhajobu. Který to asi dnes bude, Tomáškův, Honzíkům či Barunky? Ale to předbíhám. Při  ávštěvě knihovny se děti seznámily i snovými knihami, které je budou provázet v jejich četbě. 19.února 2013 Návštěva v našich prostorách je vždy dost obtížná vzhledem k prostorám ,které máme, ale nacházíme způsob jak se podělit o místo. Putujeme v celé skupině a zastavujeme se určených míst označených čísly. Odhalujeme téma o které si budeme povídat , seznamujme se s otázkami, které na děti v závěru čekají. Informace předává paní knihovnice a paní učitelka zdařile doplňuje zajímavá spojení. Takto se ná podařilo vstoupit do biblického příběhu, seznámit se s hledáním v atlase, osvětlit si zajímavé pojmy: živelná pohroma, národní parky, chráněná oblast, stát, hranice, hora, druhy zvířat jejich dělení do skupin atd. Po seznámení se všemi připravenými místy zajímavostí dochází na obhajobu pomocí otázek. Daří se nám vypravovat příběh s vysvětlením neznámých pojmů. Děti si odnášejí nové informace, pocit seskupení kolektivu, úspěchu, nadšení a věřím i chuť se znovu setkat. 5. března 2013 Tajný dopis byl vyvrcholení dnešní návštěvy, děty obdržely naučné karty s informaci o životě různých zvířecích jedinců. Úkolem bylo nauči se informaci zpaměti za pomocí otázky o odpovědi. Při následné prezentaci se děti, učily od svých spolužáků. Obhajoba se dařila a druhá třída mohla do své archy přidat další zvířátka 14.května 2013 Druhá třída přišla na poslední návštěvu knihovny v tomto školním roce, aby ukončila projekt Noemova archa. Dnešním úkolem je seznámit se s knihou Moji zvířecí kamarádi . Za pomoci pracovních listů s vybraným textem z knihy a pracovního listu s obrázky z jmenované knihy, naslouchaly děti paní knihovnici a jejich úkolem bylo reagovat na text dle pracovních listů a propojovat text s obrázky. Dalším úkolem bylo dhalovat jména postav z úryvků. Závěrem se nalodili poslední zvířátka do archy a můžeme pomyslně vyplout na slavnostní ukončení 11.červana do základní školy.

12 3.třída 6. listopadu 2013 návštěva 3.třídy p.uč. vendula Svobodová
Děti přišli do knihovny za novými informacemi o příběhu Noemova archa. Ale nebude to tak lehké, je potřeba informace získat rozdělením do skupin. KAždá skupina má své idicie. splněním skupinové indicie přispěje jiné skupině informací kterou moůže použít pro svoji odpověď. Dělíme zvířata do skupin a zjištujeme hlavní údaje o jejich životě Čteme biblický příběh a snažíme se si zapamatovat co nejvíce  skutečných informací Učíme se hledat v atlase Objevujeme Národní parky ČR- Proč? Zjišťujeme informace o živelných pohromách ze zdrojů v knihovně Hledáme zajímavosti na PC, které se týkají stavby archy 12.února 2013 5.března 2013

13 3.třída 6.listopadu 2013 Seznámení s projektem , představení knihy Biblické příběhy a četba z kapitoly Noemova archa 3. třída obhajuje čtyři zvířátka Paní knihovnice vysvětlí dětem jejich úkol, seznámí je jak v knize vyhledávat zadané úkoly, že jde o knihy naučné z oboru zoologie a jsou značeny číslem M59 dětské,  N59 dospělé Vždy se s knihou nejprve seznámíme : vizuální , obsahová stránka, opatrně s ní manipulujeme ! 5.března 23.dubna 2013 Třeťáci jsou tady, šťěbetání velké skupiny nelze přehlédnout. Rozdělení do skupin nám komplikují  svérázní jedinci. Ale už je vše v pořádku a děti dostávají první radání dnešní návštěvy. Rozvíjíme dovednost komunikace a zkoušíme jak jsme schopni procvičit svou pamět.

14 4.třída p. uč. Jany Daňkové 23.října 2013
Seznámení s projektem a knihou Biblické příběhy část Noemova archa 23.listopadu Jaká byla naše návštěva v knihovně? Co nového jseme objevili? Jak jsme pracovali? Z čeho jsme získávali informace? Obhájili jsme zvířátka? Tak na tyto otázky si žáci po dnešní návštěvě odpoví sami. 19.března 2013 Slovo "tajné" provokuje děti k zapojení se dnešních úkolů. Ale až na základě splnění obsahuobálek v každé skupině se mohou děti přihlásit o luštění tajného dopisu. Nejdříve se děti seznámily s významem naučné hry, smyslem rozvíjení a zapojení paměti. Po obdržení několika hracích karet se každá skupina, která nesla jméno zvířete zapojila do učení hrou. Smyslem je také vnímat skupinu jako celek a naučit se získané informace předávat. Některé skupiny samozřejmě měly trochu problém o to zajímavější byla pozice nás dospělých pozorovatelů. Při prezentaci skupin bylo možno sledovat jak kdo přispěl ve skupině svou činností, jako vyjadřovací schopnosti jedinci mají a zdali tato forma přijíání informací je pro děti zajímavou. Překřikování odpovědí svědčí o tom, že touha zvěřenit své znalosti je ve většině případů velká, ale souvislý projev jedince je dán mírou sebedůvěry. Hodina se myslím vydařila a při dalších příchodech se děti už sami dělí do skupin a hledají ta nejlukrativnější místa pro sebe, záhy pro skupinu. Třída od třídy je jinak rozložená aktivitami dětí, ale ač zadané úkoly byly shodné s pátou třídou, rozdíl je znatelný a možná překvapivý v tom, jak děti rozhodují, přijímají se v kolektivu a jak silná je autorita jedinců. V této tříídě je dost samostatných dětí se schopnostmi, vyjadřovacími , vůdčími v tom dobrém smyslu slova 16.dubna 2013 Dorozumívání není předností jen zířat, jak jsme se dozvěděli při  minulých návštěvách v knihovně, ale pokusme se poohlédnou na zpět časovou přímkou do doby indiánských předků. Děti už vědí, pan spisovatel K. May se seznámí ve svých knihách s postavou indiánského náčelníka Vinetoua. Ve skupinách děti obržely pracovní listy se symboly dorozumívání a následně se pokusily objasnit  šifru náčelníka Vinetoua.

15 5. třída p. uč. Jana Daňková 18.září 2012
Proběhla seznamovací hodina s projektem s příběhem o Noemově arše. představením klnihy Bblické příběhy, seznámení s novými knihami a pravidly výpůjček v knihovně 23.října 2012 Páťáci otvírají dveře knihovny a nevědí co je čeká. Zpětně se tedy ptám jaká byla hodina v naší knihovně? rozdělili jsme se do skupin v dalších dvou skupinách jsme se ještě rodělili na polovinu jedni hledali jak se jmenova hora z příběhu Noemova archa ostatní hledali jak souvisí živelné pohromy s příběhem chceme zase přijít do knihovny také jsme hledali místo kde se hora Ararat nachází zajímavá byla práce na PC - vyhledávání informací o arše Z knihovny Velmi aktivní třída se smyslem pro hru. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina obhajovala svými připravenými úkoly jeden druh zvířat do své ARCHY. Zdárně se jim podařilo splňit zadané íkoly, propojit je ve skupinách a získat tak nové informace o Noemově Arše. 4.prosince 2012 Indicie,které žáci obdrželi při rozdělení do skupin byli vodítkem k zadaným otázkám z BIOLOGIE HISTORIE BOTANIKA ZOOLOGIE 19.března 2013 Slovo "tajné" provokuje děti k zapojení se dnešních úkolů. Ale až na základě splnění obsahuobálek v každé skupině se mohou děti přihlásit o luštění tajného dopisu. Nejdříve se děti seznámily s významem naučné hry, smyslem rozvíjení a zapojení paměti. Po obdržení několika hracích karet se každá skupina, která nesla jméno zvířete zapojila do učení hrou. Smyslem je také vnímat skupinu jako celek a naučit se získané informace předávat. Některé skupiny samozřejmě měly trochu problém o to zajímavější byla pozice nás dospělých pozorovatelů. Při prezentaci skupin bylo možno sledovat jak kdo přispěl ve skupině svou činností, jako vyjadřovací schopnosti jedinci mají a zdali tato forma přijíání informací je pro děti zajímavou. Překřikování odpovědí svědčí o tom, že touha zvěřenit své znalosti je ve většině případů velká, ale souvislý projev jedince je dán mírou sebedůvěry. Hodina se myslím vydařila a při dalších příchodech se děti už sami dělí do skupin a hledají ta nejlukrativnější místa pro sebe, záhy pro skupinu. 16.dubna 2013 Dorozumívání není předností jen zířat, jak jsme se dozvěděli při  minulých návštěvách v knihovně, ale pokusme se poohlédnou na zpět časovou přímkou do doby indiánských předků. Děti už vědí, pan spisovatel K. May se seznámí ve svých knihách s postavou indiánského náčelníka Vinetoua. Ve skupinách děti obržely pracovní listy se symboly dorozumívání a následně se pokusily objasnit  šifru náčelníka Vinetoua.

16 6. TŘÍDA NOEMOVA ARCHA - ÚKOLY SE BUDOU PŘIDÁVAT NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÝCH
Projekt Obecní knihovny zaměřený na četbu doporučené literatury. Obeznámení s příběhem formou projektového učení v návaznosti na literaturu, zeměpis, přírodopis, pracovní vyučování, dějepis, výtvarnou výchovu. Jde o rozvoj čtenářské gramotnosti a posílení vztahu mezi čtenářem a knihou. 24.září 2013 Seznámení s projektem Literatura:  na přípravě hodiny spolupracuje pan učitel Tomáš Breň Znáš počátek příběhu? Kdo byl vyvolen k záchraně světa? Jakým způsobem záchranu provedl? Jaká živelná pohroma v příběhu figuruje? Dokážeš tento příběh zařadit do časové přímky? Přírodopis:  na přípravě hodiny spolupracuje paní učitelka Alena Brixí Co je to živelná pohroma? Znáš místa v naší republice, která by se dala označit jako chráněná oblast? Co nebo koho najdeme v v těchto oblastech? Vysvětli pojem zvířecí druh. Jaké skupiny zvířat známe? Jak se můžeme starat o zvířata v zajetí, jak ve  volné přírodě? Zeměpis:  na přípravě hodiny spolupracuje pan učitel  Jiří Lehečka Vylušti zadané indicie Zeměpisná šířka, délka je Jaký stát jste objevili? zeměpisná šířka délka je Jaké místo jste objevili? Co jste se dozvěděli o objevených lokalitách? JAk souvisejí s naším projektem Noemova Archa?

17 6.třída hodina přírodopisu /návštěva knihovny
Po vstupu do knihovny byla třída rozdělena do dvou stejných skupin Na základě započatého projektu postupuje třída dál, využíváme informací nabytých při minulých schůzkách Postup skupinových prací určit osobu, která najde příslušné knihy na téma živelná pohroma skupina zaujme místo na Pc, kde vyhledá webové stránky knihovny ve kterých najde odkaz na projekt Noemova archa díky nalezeným indiciím získá otázky ze skupiny  6. třídy společně vyhledávají za pomocí informací v Pc a na základě doporučených knih odpovědi k příslušným otázkám je možná komunikace s knihovnicí a s p. učitelkou, které mohou osvětlit postupy v závěru obhajujeme informace, které jsme získali skupiny se doplňují a následkem hovoru vznitá další otevřené téma Jak jsou prspěné či neprospěšné myslivecké spolky ochraně zvířat Rozšíříme si další oblast i tím, že si pozveme odborníka na jednu z hodin, součástí bude i vycházka do volné přírody za ukázkou jak se o zvěř staráme.

18 6.třída hodina pracovních činností - výroba Archy
Hodinu vede pan učitel Zdeněk Chlup, který přijak návrh zapojit se do spolupráce na tomto projektu. Vpracoval postup, jak budou žáci postupovat v hodinách. Tvořivě ve skupinách vy mýšlejí návrhy lodě, vypraqcovávají projektovou dokumentaci, sepisují postupy práce. Stále se mají o čem dohadovat protože nápadů na zhotovení je více než dost, ale který bude ten nejefektivnější? Návrh je zapotřebí vyrobit v papírové podobě a pak vytvořit z dřeva. děti si osvojují " inženýrské" postupy, zjišťují kolik odborníků se musí výrobou lodě zaobírat než vypluje.

19 6. třída při práci ve školní dílně
Dotváření částí archy. materiál je potřeba přenést ze šablon, které si děti vyrobily na penvý dřevěný materiál a uúpravit ho pro zabudování do lodě. Posuďte jak se jim dařilo Více zde:

20 6.třída hodina zeměpisu seznámení s lokalitou dle zadaných indicií
  27.listopadu 2012 ( videa budou odhalena v závěru projektu) Hodinu vede pan učitel jiří Lehečka. Seznamuje žáky se zadanými idíciemi, které po nalezení objasní žákům zvolené lokality. Dle zeměpisné šířky a délky se se daří na druhý pokus najít lokality. ( při prním pokusu dostali záludnou indicí, která vedla zřejmě k procvičení postupu:)). Vše se daří někteří jedinci už nedočkavě vykřikují názvy lokalit. Propojení s interaktivní tabulí je zajímavé a dá dětem objASNIT ZPRÁVÉ ODHALENÍ. státu - Turecko a hory Ararat. Pan učitrel zasvěcuje žáky do histori hory , její polohy atd. Objasňuje nalezený stát, polohu hranice se sousedícími státy, které žáci musí vyhledat. Používání atlasů se zdá být pro některé ještě ořškem, ale pan učitel pomáhá s připomenutím jak s atlasem pracovat. Věnovaná část hodiny tomuto projektu byla zajímavá, naučná a máe další indície do projektu Více zde:

21


Stáhnout ppt "Celoroční projekt pro základní školu a jednotlivce"

Podobné prezentace


Reklamy Google